zendtijd


zendtijd 1.0

hoeveelheid tijd die een televisiestation of radiostation besteedt aan het uitzenden van programma's; tijd voor programma-uitzendingen

Semagram


Een zendtijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het uitzenden van televisieprogramma's of radioprogramma's

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat omroepen zich hierbij niet slechts dienen te beperken tot programmamateriaal dat zij reeds binnen de hun toegewezen zendtijd op radio- of televisie uitzonden.

  http://www.cvdm.nl/documents/nevenomroep2001.pdf,

  RTL besteedde vorig jaar 45 procent van de zendtijd aan films en series, de publieke omroepen 23 procent.

  NRC,

  Het Stimuleringsfonds richt zich daarbij op de ongeveer twintig procent van de zendtijd die de omroepen moeten reserveren voor "culturele programma-onderdelen".

  http://www.nftvm.nl/index.php?article=192,

  De VRT-televisie zond in 2000 770 wetenschappelijke programma's uit. Dit betekent in zendtijd afgerond 242 uren.

  Gazet van Antwerpen,

  Tijdens een economische boom, zoals die aan het eind van de jaren negentig, wil iedereen op tv; dat maakt de zendtijd schaars en drijft de prijzen op.

  http://www.mediafact.nl/comments.php?id=A881_0_1_0_C,

  De duur van de studie hangt af van het talent van de cursist. "Hoe groter het talent, hoe korter de cursus duurt", aldus een woordvoerder van Radio 538. Voor de dj's in opleiding is op voorhand geen zendtijd ingeruimd. Wel krijgen ze de kans om mee te werken aan programma's van een aantal bekende Radio 538-dj's.

  ANP,

  In hun jaarlijkse activiteitenverslag vermelden de radio-omroepinstellingen het aantal en de duur van de zendtijden voor reclame die kosteloos ter beschikking worden gesteld van de Regering alsook de programma's bedoeld bij artikel 5 en het aantal en de duur van de zendtijden voor reclame die deze kosteloze terbeschikkingstelling rechtvaardigen.

  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995011849&table_name=wet,