zijn bullen pakken


zijn bullen pakken 1.0

vertrekken; weggaan

Algemene voorbeelden


Op dat moment begon de veldslag van de Amerikaanse elitetroepen met de soldaten van Aideed. Clinton citeerde Powells woorden nog in zijn televisietoespraak: "Als de dingen moeilijk worden, pak je je bullen niet."

NRC,