zorghotel


zorghotel 1.0

(hotels, motels [instellingen en organisaties],gezondheidszorg)

hotel dat verbonden is aan een zorginstelling, vooral bedoeld voor patiënten die lichte medische zorg nodig hebben

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zorghotel…

is een hotel; is een bedrijf; is een organisatie

 • [Toepassingsgebied of bereik] verleent medische zorg en is gelieerd aan een zorginstelling

  Hoofdsemagram: hotel


  Algemene voorbeelden


  Zo is er in het zorghotel gelegenheid voor een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname.

  http://www.nijstatelan.nl/index2.html

  Drie aparte wat hogere gebouwen rond het ziekenhuiscomplex. Een van die gebouwen is de multifunctionele eenheid van GGZ Drenthe. De andere twee zijn slanke torens van tien verdiepingen voor ondermeer een zorghotel en een kraamhotel.

  Dagblad van het Noorden,

  De Van der Valkgroep staat positief tegenover plannen van de Zorgvragersraad Zoetermeer (ZVRZ) om een hotel te beginnen met bedden voor mensen die geen medische zorg meer nodig hebben, maar wel hulp behoeven bij het huishouden of algemene dagelijkse levensverrichtingen [...]. De Zorgvragersraad wil hierin bedden voor mensen die ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis nu niet kunnen verlaten omdat zij thuis geen hulp hebben. In een zorghotel (zotel) zou voor deze hulp bijvoorbeeld thuiszorg langs kunnen komen.

  Haagsche Courant,

  Het Streekziekenhuis Midden-Twente (SMT) in Hengelo is onlangs met een experiment begonnen waarbij patiënten tijdens de laatste dagen van hun ziekenhuisverblijf worden opgenomen in een gerieflijk ingerichte kamer van het zogenoemde zotel (zorghotel). Het gaat hier om een aparte afdeling binnen het ziekenhuis die is ingericht als hotel, inclusief lounge. Hier worden patiënten verpleegd die geen volledig behandelprogramma meer behoeven, maar waarvoor het niettemin gewenst is dat er medische hulp in de buurt is.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010691913:mpeg21:a1517,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een zorghotel realiseren

  Er bestaan vergevorderde plannen om een zorghotel te realiseren, waar zorg op afroep beschikbaar is.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030908:mpeg21:a0299,