zuivelhulp


zuivelhulp 1.0

hulpverlening door schenking van zuivelproducten aan ontwikkelingslanden e.d.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Zuivelhulp…

is een handeling

  • [Functie] dient als ontwikkelingshulp
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan ontwikkelingslanden e.d.
  • [Handelende persoon] wordt verleend door overheidsinstanties zoals bv. de EG
  • [Object betroffen] heeft betrekking op het schenken van zuivelproducten

Algemene voorbeelden


Omdat de Europese Kommissie de zuivelhulp aan ontwikkelingslanden aanzienlijk wil terugbrengen, is er het voorstel om boeren goedkoop te laten "melken voor Afrika". De belangen van de EG of de zuivelindustrie mogen echter niet bepalend zijn voor de omvang van de zuivelhulp. Evenmin moeten de kosten van extra zuivelhulp afgewenteld worden op de veehouders. De hele maatschappij dient hieraan mee te betalen.

http://library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/746814,

De EG-zuivelhulp bedraagt tot nu toe ongeveer 40.000 ton per jaar, ofwel slechts één procent van de totale melkstroom die door de georganiseerde zuivelsector gaat. Dat pleit voor de claim van de voorzitter van de National Dairy Development Board en de grote man achter Operatie Vloed, die beweert dat de melkvoorziening niet in gevaar komt als de EG de zuivelhulp stopt.

http://www.indianfeelings.com/ne/bollywood/index.php?option=com_content&task=view&id=10621&Itemid=243

Zuivel hulp [...] helpt volgens de samenstellers van "India als melkkoe van de EG" de te lage melkprijzen in bepaalde streken (vooral het noorden en oosten van India) laag te houden. De tekorten, veroorzaakt door de lage prijzen die aan de producenten worden uitbetaald, worden door de zuivelhulp aangevuld.

http://www.indianet.nl/a8512.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


zuivelhulp 1.1

datgene waaruit de zuivelhulp bestaat; zuivelproducten geleverd in het kader van zuivelhulp

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Door het prijsverschil tussen inheemse verse melk en de 'gerecombineerde' melk via de EG boterolie en melkpoeder, is het goedkoper voor de melkfabrieken de 'zuivelhulpmelk' aan te kopen. De gemakkelijke beschikbaarheid van zuivelhulp heeft zuivelfabrieken in staat gesteld zich steeds meer te specialiseren in luxe produkten als babyvoeding, yoghurt en 'milk sweets' zonder dat de melkvoorziening naar de stad in gevaar komt, aldus de Landelijke India Werkgroep.

http://www.indianet.nl/a8512.html,