Eerste Kamerlid


Eerste Kamerlid 1.0

((vooral) in Nederland)

iemand die in Nederland lid is van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; lid van de Eerste Kamer; lid van de Senaat; senator

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een Eerste Kamerlid…

is een volksvertegenwoordiger; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; is lid van de Senaat; is lid van het Nederlandse parlement
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] combineert zijn functie doorgaans met een andere functie
 • [Legitimiteit] wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten, die op hun beurt zijn gekozen door de Nederlandse bevolking bij de Provinciale Statenverkiezingen

  Algemene voorbeelden


  De leden van de Eerste Kamer worden ook wel senator genoemd. Eerste Kamerleden vergaderen als regel slechts één à twee keer per week. Daarom hebben Eerste Kamerleden vaak een andere (hoofd)functie. In de Eerste Kamer zitten enkele hoogleraren, rechters, advocaten, burgemeesters en voorzitters van adviescolleges.

  http://www.parlement.com/id/vh8lnhrpmxwl/eerste_kamerleden

  Eerste Kamerlid en gewezen hoogleraar criminologie Hoefnagels (1927) schreef een roman over de invloed van de oorlog op de ontwikkeling van een mensenleven.

  NRC,

  GroenLinks is sinds de verkiezingen van 1998 met elf mensen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In 1999 kwamen daar acht Eerste Kamerleden bij.

  http://www.groenlinks.nl/

  Dinsdag 17 oktober 2001 We praten in de fractievergadering over - hoe kan het anders - Afghanistan. De bombardementen gaan maar door, burgerdoelen worden geraakt en er vallen steeds meer burgerslachtoffers. Ook wij worden steeds meer om onze mening gevraagd, tenslotte zijn ook Eerste Kamerleden volksvertegenwoordigers. De discussie hoort natuurlijk in de Tweede Kamer te worden gevoerd.

  http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

  De Eerste Kamerleden hebben vragen gesteld naar aanleiding van perikelen rondom de verschillende gemeentelijke kredietbanken. Het debâcle van de Gemeentelijke Kredietbank Groningen (GKB) vormde de directe aanleiding voor de Kamervragen.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • voormalig Eerste Kamerlid
  • het vroegere Eerste Kamerlid

  Dit wekt zoveel vertrouwen dat bepaalde grote bedrijven als Shell en de Hoogovensgroep in zee gaan met de gebroeders L. Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt door het feit dat TCR/TCA een gerenommeerd accountantskantoor en een Rotterdamse advocaat in de arm neemt, die vertrouwen geniet als voormalig Eerste Kamerlid.

  http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

  Het vroegere Eerste Kamerlid A.J. Kaland is vanmiddag op 72-jarige leeftijd overleden.

  NRC,

  met eigennaam


  • Eerste Kamerlid J. Glastra van Loon
  • Eerste Kamerlid Bob van Schijndel
  • Eerste Kamerlid E. Schuurman
  • Eerste Kamerlid (mevrouw) J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema

  De hoogste koninklijke onderscheiding, Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, viel vandaag vijf mensen ten deel. Onder hen drs. E.L. Berg, lid van de Raad van State en het Eerste Kamerlid J. Glastra van Loon.

  NRC,

  Ter voorbereiding van de behandeling van dit voorstel hebben onder anderen Tweede Kamerleden Jose Smits (PvdA), Wim Passtoors (VVD), Eerste Kamerlid Bob van Schijndel (Groen Links) en ondergetekende vorige week een studiereis naar Amerika gemaakt om effecten van non-discriminatie wetgeving in de praktijk te bekijken.

  http://www.cg-raad.nl/organisatie/index.html

  De RPF bereidt zich in de provincie voor op een actieve verkiezingscampagne, waaraan ook het Eerste Kamerlid prof.dr.ir. E. Schuurman de medewerking heeft toegezegd.

  Meppeler Courant,

  Op 8 november 1996 installeerde de staatssecretaris van Defensie de Begeleidingscommissie Post-Cambodja Klachten Onderzoek met een onafhankelijk voorzitter in de persoon van het voormalig Eerste Kamerlid, mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema.

  http://www.mindef.nl/faq/,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een Eerste Kamerlid en een Tweede Kamerlid
  • Eerste en Tweede Kamerleden

  Door deze snelle - voorlopige- afloop kan ik nog snel naar de vergadering van de speciale commissie die de toestemmingswet voorbereidt van het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. De verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer beslist over deze toestemmingswet en dus zitten er in die commissie van alle grotere fracties een Eerste- en een Tweede Kamerlid.

  http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

  De eerste grote bestelling van de schrijfblokken is inmiddels geplaatst. Het ministerie van VROM heeft er 8.000 besteld en biedt alle Eerste en Tweede Kamerleden vandaag een blok aan.

  NRC,