Kamerlid


Kamerlid 1.0

((vooral) in Nederland)

iemand die in Nederland lid is van de Eerste Kamer of Tweede Kamer der Staten-Generaal; lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer; Eerste Kamerlid; Tweede Kamerlid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een Kamerlid…

is een politicus; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; is lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal; is doorgaans lid van een politieke partij
 • [Geslacht] is een man of een vrouw

  Algemene voorbeelden


  Een Kamerlid moet bij het afleggen van de eed trouw aan de Grondwet zweren en de plichten van het ambt "getrouw" vervullen.

  NRC,

  Bolkestein heeft "aanmerkelijke bedenkingen" geuit tegen de omvang van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens het Kamerlid Linschoten van de VVD betekent dit dat zijn fractie "beduidend meer" wil bezuinigen in de sociale zekerheid. Maar extra bezuinigingen in de sociale zekerheid hoeven volgens Linschoten "niet automatisch" een ingreep in de hoogte en/of duur van de sociale uitkeringen te betekenen.

  NRC,

  Er bestaan in Nederland regels die dubbelfuncties moeten voorkomen. Ambten als rechter, lid van de Raad van State, kamerlid en minister zijn bijvoorbeeld wettelijk niet te combineren.

  De Standaard,

  Van 1998 tot 2002 was Clémence Ross een succesvol Kamerlid voor het CDA met specialisatie in medisch-ethische kwesties (toen frequent aan de orde vanwege ambities van minister Els Borst; de Paarse coalitie van drie niet-religieuze partijen bood andere kansen dan een regering met het CDA).

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Het jongste kamerlid van Nederland, Sharon Dijksma van de PvdA, komt vrijdag voor een werkbezoek naar de gemeente Brederwiede [...]. Dijksma heeft jeugd en milieu in haar portefeuille.

  Meppeler Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • vragen stellen

  Het Kamerlid Van Zijl (PvdA) gaat vragen stellen aan de ministers Andriessen en Kok over het conflict tussen EZ en Financiën.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • jonge Kamerleden

  De grote partijen spannen zich wel in om uit allochtone kring fractieleden te werven of jonge Kamerleden aan te trekken, maar laaggeschoolde autochtonen laten ze links liggen.

  NRC,

  • christen-democratische Kamerleden
  • liberale Kamerleden

  Durft de VVD paars aan, is het CDA bij machte om met de PvdA in zee te gaan? Naast alle inhoudelijke merites van het ontwerp-akkoord speelt het politieke instinct van de christen-democratische en liberale Kamerleden een belangrijke rol. Een 'ja' is vaak even gemakkelijk te motiveren als een 'nee'.

  NRC,

  • onafhankelijk Kamerlid

  Een enkele keer komt het voor dat een Tweede Kamerlid na verloop van tijd uit een fractie stapt en verder gaat als onafhankelijk Kamerlid of zich aansluit bij de fractie van een andere partij.

  http://www.parlement.com/id/vhnnmt7iuhwr/tweede_kamerleden

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • Kamerleden van de andere partijen
  • Kamerleden van alle grote partijen
  • Kamerleden van de regeringsfracties
  • Kamerleden van de regeringspartijen

  Enkele LPF-Kamerleden zijn gisteren in woede ontstoken omdat woensdag de Kamercommmissie voor Volksgezondheid minister Bomhoff op het matje heeft geroepen. Woensdag vond ook de herdenking van prins Claus plaats door de Eerste en Tweede Kamer. De Kamerleden van de andere partijen vinden dat de bewindsman zich arrogant opstelt en hun vragen niet beantwoordt.

  De Telegraaf,

  Nederland heeft het verdrag dat vorig jaar met Marokko is gesloten over uitkeringen aan Nederlandse Marokkanen, tot inzet gemaakt van het conflict met de Marokkaanse regering. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) op vragen van Kamerleden van alle grote partijen.

  NRC,

  De Kamerleden van de regeringsfracties willen geen bedragen noemen.

  NRC,

  De profileringsdrang van Kamerleden van de regeringspartijen vormt een moeilijk inschatbare component van politieke druk. Zeker als het gaat om maatregelen die effect op de inkomens hebben.

  NRC,

  Bij de kamerleden van de coalitiepartijen bleek er gisteren een zekere vermoeidheid aanwezig over "bezwarende dossiers" tegen regeringsleden.

  De Standaard,

  • Kamerleden van D66
  • Kamerleden van GroenLinks
  • Kamerleden van PvdA

  De opstelling van de VVD-fractie is van doorslaggevend belang voor een initiatiefwet van Kamerleden van GroenLinks, PvdA en D66.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • de vraag van een Kamerlid
  • vragen van de Kamerleden

  De vraag van het Kamerlid Weisglas (VVD) of het Surinaamse leger nog een rol speelt bij uitvoer van cocaïne, wordt niet beantwoord.

  NRC,

  Het debat gaat woensdagochtend om 10.15 verder. De minister gaat dan antwoord geven op de vragen van de kamerleden.

  Reformatorisch Dagblad,

  De opvang van kinderen wordt vrijgesteld van BTW. Staatssecretaris Vermeend (financiën) heeft dat gisteren bekend gemaakt in antwoorden op vragen van de Kamerleden Van der Ploeg (PvdA), De Vries (VVD) en Giskes (D66).

  NRC,

  met eigennaam


  • Kamerlid Harry van Bommel
  • Kamerlid Boris Dittrich
  • Kamerlid Tineke Netelenbos

  Kamerlid Harry van Bommel (SP) is woest op lijsttrekker Thom de Graaf en de campagneleiding van D66 dat beweert in verkiezingsfolders en op de website van de partij 'van alle partijen het meeste geld voor onderwijs uit te trekken'. Onjuist, zegt Van Bommel.

  http://www.adformatie.nl/nieuws/nieuws2002-05-01.html,

  Nederlandse magistraten houden zich doorgaans ver van de politiek. Ze houden sterk vast aan hun onafhankelijkheid en wensen dan ook niet in het partijpolitieke vaarwater terecht te komen. Kamerlid Boris Dittrich vormt een uitzondering op die regel. Hij zit sinds 1994 namens de D66-fractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Hij was voordien strafrechter.

  De Standaard,

  De PvdA vindt dat de overheid datadoorgifte moet garanderen wanneer kabelbedrijven failliet gaan. Kamerlid Tineke Netelenbos diende daartoe dinsdag een voorstel in tot wijziging van de Telecommunicatiewet. Aanleiding is het recente uitstel van betaling voor UPC.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/623185/2002/12/27/Kabel-tv-Casema-komt-in-handen-van-Amerikanen.dhtml,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de minister en Kamerleden
  • Kamerleden en ministers
  • ministers en Kamerleden

  Nu nog steken Kamerleden en ministers het Plein dat grenst aan het Tweede-Kamergebouw doorgaans fluitend over. Aan de overkant wachten immers de terrassen en cafés van de Haagse binnenstad voor een ontspannen drankje of etentje.

  De Telegraaf,

  Tijdens de wateroverlast wisten de ministers en Kamerleden niet hoe snel ze een kijkje moesten komen nemen in het Rivierengebied. Ze beloofden van alles, we zouden er geen cent bij inschieten. En het water was nog niet gezakt of alle beloften werden weer ingetrokken.

  NRC,

  Met de invoering van de Whv wilde de toenmalige minister van Aartsen ook een sanitaire heffing invoeren [...]. Deze heffing zou de varkenshouders jaarlijks duizenden gulden kosten [...]. De NVV heeft de minister en kamerleden herinnerd aan de afspraak, gemaakt in februari 1997, dat ook voor de komende jaren uitgegaan zou worden van het stamping-out-fonds.

  http://www.nvv.nl/

  voorafgegaan door als


  • als Kamerlid

  Wat is de taak van een lid van de Tweede kamer? Als Kamerlid ben je in de eerste plaats een volksvertegenwoordiger. Vanuit je visie op de maatschappij controleer je het beleid van de regering en geef je aan hoe je het beter zou willen.

  http://www.joopwijn.nl/

  Als Kamerlid ben je, naast controleur van het Kabinet en wetgever, volksvertegenwoordiger. Dat kun je niet doen alleen vanuit je kantoor in Den Haag. Daarom ga ik veel het land in.

  http://www.pieterhofstra.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Kamerlid 2.0

  ((vooral) in België)

  iemand die in België lid is van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een Kamerlid…

  is een politicus; is een persoon

  • [Organisatie of instelling] is lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • [Geslacht] is een man of een vrouw

   Algemene voorbeelden


   'Als er nu geen parlementaire onderzoekskommissie wordt opgericht, snap ik er niets meer van. De wantoestanden die De Stoop beschrijft zijn minstens even erg als deze in zijn vorige boek, over de mensenhandel, toen er wel een onderzoekskommissie kwam'. Die kommissie werd indertijd voorgezeten door Johan Vande Lanotte, toen Kamerlid en nu minister.

   De Standaard,

   Kamerlid Rik Daems en senator Luc Coene hadden een nota meegebracht waarin ze de regeringsmaatregelen in mootjes hakten.

   De Standaard,

   'Het asielrecht is nog altijd een recht.' Kamerlid Karel Van Hoorebeke dient amendementen in op het wetsontwerp. Hij vindt dat de regering te veel de 'vrije hand' wil in het asielbeleid.

   De Standaard,

   De kamerleden van de commissie Sociale Zaken zijn in staking. Ze hebben maandag de bespreking van de begrotingen van de sociale departementen stopgezet. Ze weigeren die begrotingen verder te bespreken, zolang de regering niet met de begeleidende beleidsnota's op de proppen komt. Die moesten op 10 september bij het parlement zijn ingediend. De regering heeft dus al ruim twee maanden vertraging.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • vragen stellen

   'Het gaat om een overheidsopdracht en daar zijn in Europa regels voor. Internationale orders boven de twee miljoen moeten openbaar worden aanbesteed. Het gaat om een internationale order - Nederland en België! - waarvan de omzet gegarandeerd veel groter is dan twee miljoen. Door het niet openbaar én internationaal aan te besteden, overtreedt de overheid de Europese regels. Maar geen kamerlid dat vragen stelt. Dat is achterkamertjespolitiek.'

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • een christen-democratisch Kamerlid
   • een socialistisch Kamerlid
   • christen-democratische Kamerleden

   Vorige week overleed in Roeselare op 85-jarige leeftijd oudminister Albert de Gryse. Hij was christen-democratisch kamerlid van 1946 tot 1972 en behoorde in 1960-'61 als onderstaatssecretaris voor PTT tot het CVP-liberale kabinet van Gaston Eyskens.

   De Standaard,

   Geldolf was jarenlang een socialistisch kamerlid dat opviel door dossierkennis en gedreven rechtlijnigheid.

   De Standaard,

   De CVP boog de voorbije week voor de dreiging van de PS de regering te verlaten. Diverse christen-democratische kamerleden toonden zich hierover vrijdag ongelukkig. De Franstalige socialisten moest voor hun chantage wel een prijs betalen. Een strafonderzoek tegen een minister kan voortaan zonder toestemming van de Kamer.

   De Standaard,

   • de groene Kamerleden

   'Het doet me bijzonder plezier hier aanwezig te zijn, vooral omdat er hier vandaag een heel belangrijke stap kan worden gedaan voor de fietsende mensheid', zo begon Eddy Merckx zijn toespraak. Die belangrijke stap slaat op het wetsvoorstel van de groene kamerleden Hugo Van Dienderen (Agalev) en Olivier Deleuze (Ecolo). Het bepaalt dat vergoedingen voor personeelsleden die per fiets naar het werk komen, fiscaal worden vrijgesteld.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • kamerleden van de coalitiepartijen
   • kamerleden van de coalitiepartners

   Bij de kamerleden van de coalitiepartijen bleek er gisteren een zekere vermoeidheid aanwezig over "bezwarende dossiers" tegen regeringsleden.

   De Standaard,

   De kamerleden van de koalitiepartijen namen vrede met het antwoord van Dehaene.

   De Standaard,

   Kamerleden van de vier coalitiepartners hebben in hun assemblee een voorstel van resolutie ingediend waarin ze de federale regering aansporen tot het nemen van meer maatregelen voor werk.

   De Standaard,

   • Kamerleden van de meerderheid
   • Kamerleden van de meerderheidspartijen
   • Kamerleden van de oppositie

   De nieuwe kamerleden van de meerderheid (CVP en SP) zijn "niet fier" op het volmachtenbewind van premier Jean-Luc Dehaene, maar ze kunnen er goed mee leven.

   De Standaard,

   Drie Franstalige kamerleden van de meerderheidspartijen dienden tien dagen geleden een resolutie in om de deportatie van homoseksuelen tijdens het nazi-regime te laten erkennen door de overheid.

   De Standaard,

   Op het conclaaf in het vakantiepark moeten er voorstellen komen om de invloed van het parlement te versterken. Onvrede leeft niet alleen onder de kamerleden van de oppositie, ook diverse leden van de coalitiepartijen vinden dat ze steeds meer in de marge van de democratie terechtkomen.

   De Standaard,

   • Kamerleden van het Vlaams Blok

   Drie kamerleden van het Vlaams Blok hebben een wetsvoorstel ingediend om rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind te verlenen.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • een vraag van een Kamerlid
   • vragen van de Kamerleden

   Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) ziet geen heil in een gedwongen hormonenbehandeling voor seksuele aanranders. Hij antwoordt dat op een vraag van kamerlid Hugues Walliez, die met zijn partij, het Front National, vindt dat "chemische castratie" van verkrachters en seksuele misdadigers "dringend moet worden overwogen".

   De Standaard,

   AFT bespreekt in zijn nieuwsbrief van 15 oktober het antwoord op een parlementaire vraag van kamerlid Van de Casteele. De volksvertegenwoordiger vraagt zich af waarom in de aangifte voor de successierechten alle verzekeringspolissen voor onroerende goederen en inboedel moeten opgegeven worden.

   De Standaard,

   Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, heeft maatregelen aangekondigd om het gerechtsgebouw in Gent beter te beschermen. Onlangs was er een inbraak in dit gebouw [...]. Hij zei dit gisteren op vragen van de kamerleden Karel Van Hoorebeke (VU) en Francis Van den Eynde (Vlaams Blok). De twee kamerleden vonden het "totaal onbegrijpelijk" dat zo'n inbraak mogelijk is.

   De Standaard,

   met eigennaam


   • Kamerlid Marguerite Bastien
   • Kamerlid Geert Bourgeois
   • Kamerlid Frans Lozie
   • Kamerlid Luc Willems

   Daniel Ferret blijft voorzitter van het Front National. Bij de jaarlijkse vernieuwing van het politiek bureau van de partij werd Ferret in zijn funktie bevestigd. Kamerlid Marguerite Bastien werkt ondertussen aan een eigen "Front Nationaal-Nationaal Front". Zij wil de ontbinding van de partij van Ferret.

   De Standaard,

   Kamerlid Geert Bourgeois vindt het "schandelijk" dat de federale regering met Uniop-veroordeelde Guy Coëme onderhandelt over de terugbetaling van verduisterd overheidsgeld. Het kamerlid zegt dat in deze zaak "geen enkel compromis kan worden aanvaard" en gaat de regering voor de derde keer interpelleren.

   De Standaard,

   Kamerlid Frans Lozie tilt er zwaar aan dat illegale vreemdelingen alleen nog recht zullen hebben op bed-en-brood, op voorwaarde dat ze zich inschrijven in een zogenaamd open centrum. Wie zich niet inschrijft wordt volledig aan zijn lot overgelaten, vindt Lozie.

   De Standaard,

   Kamerlid Luc Willems had het gisteren over een grondige herziening van het regeerakkoord en de bijeenroeping van een CVP-congres gezien de virtuele toestand van regeringscrisis.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • Kamerleden en senatoren
   • ministers en Kamerleden

   Colen vindt dat de kamerleden en senatoren zich "te rijk" maken, deels omdat ze zelf hun inkomen vaststellen en - via cumulatie - vaak andere inkomens hebben. Parlementsleden moeten daarom een soort strafheffing betalen door de korting van 3 procent.

   De Standaard,

   Het groene voorstel is geïnspireerd door de werkwijze die het Europees parlement volgt. Ook in sommige betere Brusselse restaurants is het gebruik van een draagbare telefoon al verboden. Ministers en kamerleden kunnen, volgens het voorstel, voort ongestoord gebruik maken van de vaste telefoontoestellen die op de parlementsbanken staan.

   De Standaard,

   voorafgegaan door als


   • als Kamerlid

   Bij de verkiezingen van 8 november 1981 en 13 oktober 1985 behoudt het Vlaams Blok zijn enige zetel te Antwerpen. Karel Dillen treedt af als Kamerlid voor Gerolf Annemans.

   http://www.vlaamsblok.be/

   Een ontspannen Frank Vandenbroucke bracht gisterenmorgen de Wetstraat-media op de hoogte van zijn ontslag als kamerlid voor de SP in oktober. Hij vertrekt voor twee jaar naar de universiteit van Oxford om er te doctoreren.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen