GGD


GGD 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; (vooral) in Nederland)

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, gemeentelijke instantie die de volksgezondheid bevordert en bewaakt krachtens de Wet PG (Wet publieke gezondheid); vaak ook metonymisch: iemand of groep personen die namens de GGD handelt; woordvoerder, medewerker, bestuur e.d. van de GGD; vestiging van de GGD
Ook verklaard als Gemeentelijke Gezondheidsdienst, en, minder vaak, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Gezondheidsdienst, en voorheen ook bekend onder de naam GG&GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst). De GGD maakt deel uit van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Semagram (extra betekenisinformatie)


De GGD…

is een medische overheidsinstelling; is een instelling

 • [Geheel] maakt sinds 2014 deel uit van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland
 • [Plaats] is actief in Nederland en werkt op plaatselijk en regionaal niveau
 • [Aantal of hoeveelheid] bestaat sinds 2011 uit 25 regionale instellingen, een getal dat overeenkomt met het aantal veiligheidsregio's
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] werkt in dienst van de overheid
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft deskundigen in dienst op het gebied van de algemene geneeskunde, de jeugdzorg, de epidemiologie, tandheelkundige zorg, taal en spraak, forensisch onderzoek, gedragswetenschappen, verpleegkunde, informatica en communicatie
 • [Zelfstandigheid] is onafhankelijk
 • [Activiteit of handeling] bevordert en bewaakt de volksgezondheid in de meest brede zin; verleent medische zorg; voert vaccinatieprogramma's uit; geeft voorlichting; doet onderzoek; heeft een controlerende functie; zorgt voor medische opvang van asielzoekers
 • [Betrokkene] werkt nauw samen met de burgemeester en het gemeentebestuur, de brandweer en de politie, en met andere organisaties
 • [Bevoegdheid] is bevoegd te handelen volgens de Wet PG (Wet publieke gezondheid)

Algemene voorbeelden


De GGD'en leveren een belangrijke bijdrage aan het onder controle krijgen van de COVID-19 pandemie. Dit doen we door inwoners te testen, te traceren en te vaccineren.

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/feiten-cijfers/,

Op 17 mei 2011 besloot de Eerste Kamer dat het aantal GGD'en zou worden teruggebracht naar 25; hetzelfde aantal als de huidige veiligheidsregio's van de GHOR. Inmiddels (2016) vallen de GGD-regio's bijna overal samen met de veiligheidsregio's; een uitzondering vormen acht gemeenten in Noord-Brabant (Tilburg en omstreken).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_gezondheidsdienst,

De GGD heeft een vangnetfunctie in de maatschappij en is een onafhankelijke instantie.

http://www.johannes-wier.nl/,

In veel steden is de GGD het oog en oor van de burgemeester.

http://www.johannes-wier.nl/,

Bron- en contactopsporing. De GGD doet alles om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.

http://www.ggdbno.nl/

Bij grote ongelukken en rampen is de GGD verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van alle medische hulpverlening.

http://www.ggdbno.nl/

Ook doet de GGD keuringen voor invalidenparkeerkaarten en -plaatsen en de keuringen van taxichauffeurs.

http://www.ggdbno.nl/

Ook in het voortgezet onderwijs voert de GGD, samen met de RIAGG, op verzoek van de school een aantal activiteiten uit, gericht op het voorkomen en aanpakken van pesten.

http://www.ggdbno.nl/

De GGD heeft door personeelsgebrek geen tijd om de school te assisteren bij het voorkomen van hoofdluis.

http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

"De GGD acht het wel zinvol dat de piercing- en tatoeëerwinkels gecontroleerd worden", vervolgt hij, "maar wij zien daar een rol voor de gemeente."

Dagblad van het Noorden,

In de nieuwe wijk Carnisselande, bij Barendrecht, wordt begin volgend jaar de eerste steen voor 40 allergeenarme woningen gelegd. Om beheer en onderhoud te vergemakkelijken, komen de woningen vlak bij elkaar, maar ook weer niet allemaal in dezelfde rij, om stigmatisering te voorkomen. "We willen geen astmastraatje", schrijft de GGD.

Trouw,

De kinderen en hun begeleiders kregen meteen na het drinken van de limonade buikpijn, werden misselijk en begonnen te braken. Zij zijn met ambulances en een bus afgevoerd naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De politie heeft vervolgens het museum afgezet. De GGD vermoedt dat de limonade is aangelengd met verontreinigd water uit de pas verbouwde keuken van het museum.

De Telegraaf,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aanbieden
 • adviseren
 • alarm slaan
 • begeleiden
 • bellen
 • constateren (dat)
 • controleren (op)
 • coördineren
 • informeren (over)
 • melden
 • onderzoeken (of)
 • opvangen
 • organiseren
 • registreren
 • testen (op)
 • toezicht houden (op)
 • uitrukken
 • uitvoeren
 • (niet) vaccineren
 • verzorgen
 • zetten

Ook biedt de GGD elk jaar trainingen aan voor kinderen die op het punt staan de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en deze overstap ervaren als een grote hindernis.

http://www.odaschool.nl/schoolgids.html

Indien een afwijking wordt geconstateerd, adviseert de GGD de vrouw contact op te nemen met haar eigen huisarts.

Meppeler Courant,

Toen de GGD's alarm begonnen te slaan over een onrustbarende stijging van dodelijke slachtoffers onder de hoogbejaarden, liet het directoraat-generaal van het ministerie weten dat de zaak onder controle was.

Rotterdams Dagblad,

Het uitgangspunt bij het BCO op maat blijft net als voorheen dat een GGD ieder besmet persoon in ieder geval één keer belt. Dit gesprek is van belang voor het brononderzoek, het verzamelen van surveillancedata en het starten van contactonderzoek. Naar aanleiding van dit gesprek registreert en informeert de betreffende GGD de huisgenoten.

(onbekend) ,

Crisiszorg. Soms wordt een beroep op de GGD gedaan als er sprake is van acute of meervoudige problematiek. De GGD coördineert dan de hulpverlening en/of begeleidt een cliënt.

http://www.ggdbno.nl/

De GGD constateerde dat in de periode 1989-1992 bij mannen in Weurt 50 procent meer gevallen van kanker voorkwamen dan het landelijk gemiddelde.

NRC,

De GGD Groningen heeft de medewerkers van de scholen van beide kinderen en de ouders van de andere leerlingen over de ziekte nekkramp (hersenvliesontsteking) geïnformeerd.

Meppeler Courant,

De GGD meldt elk geval van meningokokken aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

http://www.ggdbno.nl/

De GGD heeft speciaal op verzoek van de inwoners ook onderzocht of er meer gevallen van kanker bij mensen jonger dan 40 jaar zijn voorgekomen.

NRC,

Sinds 06.00 uur vangt de GGD buurtbewoners op in een nabijgelegen tennishal die niet onder de rook ligt.

De Telegraaf,

De GGD organiseert onder andere gezondheidscampagnes over gezonde voeding, gezond bewegen, veilig vrijen, stoppen met roken, alcohol en drugs.

http://www.ggdbno.nl/

De GGD heeft vorig jaar 221 mensen getest op de aanwezigheid van Aids.

Meppeler Courant,

In Amsterdam is sinds 1987 via een gemeentelijke verordening geregeld dat de GGD toezicht houdt op de piercing- en tattooshops. "Iedere niet-medicus die huidpenetrerende handelingen verricht, zoals een juwelier, piercer of tatoeëerder, wordt twee keer per jaar door de GGD gecontroleerd op de hygiëne van zijn zaak."

Dagblad van het Noorden,

Drie recreanten doken in het water, maar konden het meisje niet vinden omdat het meteen onder water was verdwenen. Vijf minuten later kwam bij de politie de melding binnen dat er een drenkeling op de wal lag. Daarom rukten aanvankelijk alleen politie en GGD uit.

NRC,

De GGD's zetten verreweg de meeste prikken. Van de bijna 13 miljoen vaccinaties zijn er bijna 10 miljoen door de GGD's uitgevoerd.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/registratiedoorgifte-hapert-bij-huisartsen-en-ggd-s-gaat-digitale-vaccinatiepaspoort-werken-op-1-juli~b9b7f1c8/,

Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie bij de huisarts. De GGD vaccineert deze leeftijdsgroep niet.

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggden-vaccineren-mensen-uit-medische-risicogroepen/,

De GGD verzorgt voorlichting over gezonde voeding, over hygiëne en werkt mee aan campagnes om riskant gedrag als roken, drinken en gokken te voorkomen.

http://www.ggdbno.nl/

als object bij een werkwoord


 • de GGD bellen
 • de GGD inschakelen
 • de GGD raadplegen
 • de GGD waarschuwen

Jezus, ook dat nog. Zelfmoord. In haar huis. Daar moest ze iets aan doen. De GGD bellen. Ja, ze zou de GGD bellen dat ze hem moesten komen halen. Dat ie weg was, haar huis uit, de rotzak.

Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

De Vries was de arts die op 6 oktober 2000 verzuimde de GGD in te schakelen, nadat zij door zorgcentrum Patrimonium was benaderd voor een overlijdensverklaring voor Evert Anco Keizer (80).

Nieuwsblad van het Noorden,

Gebruik je sowieso medicijnen, zorg dan voor voldoende voorraad om mee te nemen of doktersrecepten die begrepen kunnen worden op de vakantiebestemming. Raadpleeg voor meer informatie de huisarts, apotheek, GGD of andere bevoegde instelling.

http://www.vakantiechecklist.nl/paklijst/reisapotheek.htm

Ze hadden moeder gevonden, in haar slaapkamer, op bed. De stank had ertoe geleid dat de GGD gewaarschuwd was. Hoe lang ze daar precies gelegen had, wist Jack niet. En de doodsoorzaak moest nog worden vastgesteld.

Asfaltbloempje; De vrouw in de kamer; My beautiful demon; Natalja, Yorgos Dalman,

met adjectief ervoor


 • de afzonderlijke GGD's
 • de gezamenlijke GGD's
 • de lokale GGD
 • lokale GGD's
 • de plaatselijke GGD
 • de regionale GGD

Eisen op het gebied van informatie en communicatietechnologie vragen grote investeringen, die de afzonderlijke diensten moeilijk kunnen financieren zonder kostenstijging voor de gemeenten. Voor de afzonderlijke GGD's is het dus steeds moeilijker om aan deze kwaliteitseisen te voldoen.

http://www.ggdbno.nl/

Het Safe Sex Promotieteam 'Moeders Mooiste gaat op veilig' geeft vanavond een optreden, gericht op Aids-preventie in het homo-uitgaansleven. Het optreden is georganiseerd door de gezamenlijke GGD's in Drenthe en het COC in Meppel.

Meppeler Courant,

AZC's hebben vaak een vaste afspraak met de lokale GGD over het beschikbaar stellen van een vertrouwensarts bij hongerstaking.

http://www.johannes-wier.nl/,

De medische zorg wordt per regio uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale GGD's.

http://www.ggdbno.nl/

Wanneer zich andere ongebruikelijke verschijnselen voordoen na een inenting dient u de huisarts te raadplegen en eventueel uw ervaringen te melden aan de plaatselijke GGD.

http://www.kring-apotheek.nl/zz/zz52.html

Het preventiebeleid in het geval van meningokokken ziekte (ook wel aangeduid met de term nekkramp) ligt bij de regionale GGD.

http://www.meningitis-stichting.nl/index2.htm

 • de Amsterdamse GGD
 • de Limburgese GGD's
 • de Overijsselse GGD's
 • de Rotterdamse GGD

Volgens de schooldirectrice was de plaag op haar school met de komst van de BugBag binnen enkele weken voorbij. Wel worden nog steeds controles op de kinderen uitgevoerd. Daarvoor kan de ASVO beschikken over een groot aantal luismoeders en luisvaders, te vergelijken met de leesmoeders. De Amsterdamse GGD beveelt de BugBag inmiddels aan.

Reformatorisch Dagblad,

Rare gewaarwording. Bij de Limburgse GGD's navragen of (en hoe) ze morgen meedoen aan de Nationale Luizendag, en al pratende de jeuk op voelen komen.

De Limburger,

Bij de Overijsselse GGD's zijn aanmerkelijk minder telefoontjes binnengekomen dan vorig jaar.

Meppeler Courant,

Coördinator C. Karremans van de Rotterdamse GGD staat erop dat er een noodplan wordt gemaakt.

De Telegraaf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • de GGD in Friesland
 • GGD's in het land
 • de GGD's in Limburg
 • GGD's in Nederland
 • de GGD in uw regio

In diezelfde 19-de eeuw werden er door diverse Gemeentebesturen in Friesland, zoals in Leeuwarden, regelingen getroffen voor de 'geneeskundige verzorging en hulp aan armen'. Deze regelingen zouden we kunnen zien als de oudste voorlopers van de GGD in Friesland, zoals die in zijn huidige vorm bestaat.

http://www.ggdfryslan.nl/index.htm?content/organisatie/ontstaansgeschiedenisggd.htm,

Nederlanders die naar Moskou gaan hoeven zich niet te beschermen tegen malaria. Dit advies geven de vaccinatiebureaus van de GG en GD en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.De telefoon heeft daar en bij andere GGD's in het land roodgloeiend gestaan na het bericht dat in Moskou malaria voorkomt.

NRC,

De GGD's in Limburg worden platgebeld door ongeruste mensen met vragen over meningokokken.

De Limburger,

Alle in Nederland wonende kinderen van tot 9 jaar worden op kosten van de overheid ingeënt met de DKTP-vaccinatie (tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), de BMR-vaccinatie (Bof, Mazelen, Rodehond) en de zogenaamde Hib-prik tegen de Haemophilus influenza type b-bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Sommige GGD's in Nederland verzorgen deze vaccinaties bij kinderen vanaf 4 jaar.

http://www.ggdbno.nl/

Afhankelijk van de polisvoorwaarden worden de kosten van de vaccinatie door de verzekeraar vergoed. Ik kan niet op het tijdstip dat op de oproepkaart van mijn kind staat. Wat moet ik nu doen? U kunt het beste contact opnemen met de GGD in uw regio.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

in voorzetselgroep


 • aan de GGD melden

Ook stelt het ministerie artsen verplicht om het binnen 24 uur aan de GGD te melden als ze SARS bij een patiënt constateren.

NRC,

 • bij de GGD'en
 • een afspraak (maken) bij de GGD
 • epidemioloog bij de GGD
 • een functie bij de GGD
 • laten inenten bij de GGD
 • laten testen bij de GGD
 • (iets, zich) melden bij de GGD
 • opvragen bij de GGD

In de publieke gezondheidszorg draait het om de vraag hoe we de hele Nederlandse bevolking kunnen beschermen tegen risico's waarop mensen zelf onvoldoende of geen invloed hebben. Alleen al bij de GGD'en zijn er 12.000 professionals - artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers - die zich hier dagelijks voor inzetten.

https://ggdghor.nl/,

Tot de medische risicogroepen behoren mensen die jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen personen uit de geboortejaren 1961 tot en met 2003. Na ontvangst van de uitnodiging kunnen zij een afspraak maken bij de GGD. Zij krijgen dan een vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggden-vaccineren-mensen-uit-medische-risicogroepen/,

Ton Houben (50 jaar), in het dagelijks leven epidemioloog bij de GGD, is vanaf 1988 gitarist bij de Aubel Band.

http://web.inter.nl.net/users/J.H.M.Verbiesen/aubel.html

Je kunt gaan werken in een groepspraktijk, maar ook gespecialiseerde praktijken voor parodontologie (tandvlees) of orthodontie (beugel-tandarts) zitten om je te springen. Of wat dacht je van een functie in een ziekenhuis, inrichting of bij de GGD.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Tegen een aantal ziektes kun je je laten inenten of je kunt er medicijnen tegen innemen. Je kunt je kind laten inenten bij de GGD.

http://www.ouder-kindzorg.nl/

Je kunt je anoniem laten testen bij de GGD of de afdeling geslachtsziekten van het ziekenhuis.

http://www.aidsfonds.nl/

Nu is de asielzoekers gevraagd zich persoonlijk te melden bij de GGD in de plaats waar ze terechtkomen.

http://www.bijeen.nl/actueel.phtml?itid=101,

De huisarts en specialist hebben de wettelijke plicht elk geval van TBC bij de GGD te melden.

http://www.ggdbno.nl/

De patiëntenbijsluiter van het vaccin NeisVac-C kunt u opvragen bij de GGD.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

 • binnen de GGD

Het is wel van belang dat de GGD-arts die als vertrouwensarts gaat optreden geen andere functie binnen de GGD heeft die zijn onafhankelijkheid als vertrouwensarts aantast (bijvoorbeeld adviseren van gemeente-autoriteiten en optreden als adviseur van politie of justitie).

http://www.johannes-wier.nl/,

 • controle door de GGD

Het aantal scholen dat gecontroleerd wordt door de GGD, bedraagt slechts 37%. Meer controles door de GGD kunnen misschien leiden tot verbetering van klachten.

http://coo.med.rug.nl/wewi/rapport.pdf

 • (goede) communicatie met de GGD
 • contact hebben met de GGD
 • contact opnemen met de GGD

Goede communicatie met de GGD kan dan ook ongewenste maatregelen in het kader van de openbare orde helpen voorkomen.

http://www.johannes-wier.nl/,

Alle scholen in de regio hebben contact met de GGD en kunnen de hulp van een sociaal-verpleegkundige inroepen.

http://www.ggdbno.nl/

Afhankelijk van de polisvoorwaarden worden de kosten van de vaccinatie door de verzekeraar vergoed. Ik kan niet op het tijdstip dat op de oproepkaart van mijn kind staat. Wat moet ik nu doen? U kunt het beste contact opnemen met de GGD in uw regio.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

 • bellen naar de GGD

Wat moet ik doen als ik op vakantie ben en mijn kinderen worden opgeroepen? U moet dan bellen naar de GGD in de eigen regio.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

 • op advies van de GGD
 • een beroep doen op de GGD

Wel zijn op advies van de GGD enkele kinderkampen in Zevenbergen afgelast.

NRC,

Crisiszorg. Soms wordt een beroep op de GGD gedaan als er sprake is van acute of meervoudige problematiek. De GGD coördineert dan de hulpverlening en/of begeleidt een cliënt.

http://www.ggdbno.nl/

 • de afdeling epidemiologie van de GGD
 • de afdeling gezondheidsbevordering van de GGD
 • de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD
 • het ambulancepersoneel van de GGD
 • een arts van de GGD
 • artsen van de GGD
 • een auto van de GGD
 • het bestuur van de GGD
 • broeders van de GGD
 • de cijfers van de GGD
 • de diensten van de GGD
 • de eisen van de GGD
 • de expertise van de GGD
 • hoofd van de GGD
 • het informatiecentrum van de GGD
 • de jeugdarts van de GGD
 • de logopedisten van de GGD
 • medewerkers van de GGD
 • mensen van de GGD
 • onderzoek van de GGD
 • de richtlijnen van de GGD
 • de taken van de GGD
 • het telefoonnummer van de GGD
 • de teststraten van de GGD's
 • een uitnodiging van de GGD
 • de verpleegkundige van de GGD
 • een woordvoerder van de GGD

De afdeling epidemiologie van de GGD verzamelt, bestudeert en vergelijkt gegevens over gezondheid, ziekte en sterfte van mensen.

http://www.ggdbno.nl/

Op het gebied van gezondheid en gezond leven heeft de afdeling gezondheidsbevordering van de GGD veel foldermateriaal, handig voor jezelf of voor spreekbeurten.

http://www.ggdbno.nl/

Als ouders vragen dan wel zorgen hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind, kunnen zij contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD.

http://home.wanadoo.nl/emmaus/gids.htm

De Inspectie voor de Volksgezondheid stelt een onderzoek in naar het functioneren van de motorambulances in Den Haag. Aanleiding hiervoor is een brief van het ambulancepersoneel van de GGD waarin de ziekenvervoerders kritiek uiten op het functioneren van de motorambulances.

Haagsche Courant,

Antistoffen tegen hiv zijn soms pas zes maanden na infectie in het bloed terug te vinden. Als je risico hebt gelopen, dan moet je dus zes maanden wachten voordat je je laat testen. Dit kan voor je gevoel lang duren, zeker als je je grote zorgen maakt. Je kunt je dan bijvoorbeeld laten ondersteunen door je huisarts, een arts of verpleegkundige van de GGD, of bellen met de Aids Soa Infolijn.

http://www.aidsfonds.nl/

Een aantal artsen van de GGD is opgeleid tot forensisch geneeskundige.

http://www.ggdbno.nl/

Toen ze bij haar huis kwam stond er een auto van de GGD voor de deur. Maar niet voor haar man. Voor een geval bij de buren.

Keefman, Jan Arends,

De onderzoekers geven ook aan dat in regio's waar de GGD-regio samenvalt met de politie-regio er voor kan worden gekozen, zoals in Flevoland en Groningen is gebeurd, om ook het bestuur van de GGD territoriaal congruent te laten zijn met de andere besturen, maar dat is niet perse noodzakelijk als er maar op directioneel en uitvoerend niveau de goede koppelingen worden aangebracht.

http://www.google.nl/search?q=cache:-bNT9FZVzpUJ:www.ggdhartvoorbrabant.nl/RESTANT/PDF/Speech%2520PvdV.pdf+directioneel+-bi+site:.nl=nl=lang_nl,

Broeders van de GGD kwamen aangesneld met brancards en apparatuur.

NRC,

Vervelend Volgens de cijfers van de GGD werden er in 1988, het eerste jaar, 1539 spuiten in Steenwijk omgeruild.

Meppeler Courant,

Het gemeentebestuur maakt voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid gebruik van de diensten en expertise van de GGD.

http://www.barneveld.nl/index2.html

"Alle piercers en tatoeëerders moeten [...] aan de strenge eisen van de GGD voldoen."

Dagblad van het Noorden,

In een besloten commissievergadering liet prof. dr. F. Sturman, hoofd van de GGD, in juni al weten waar men aan denkt: een onderzoek waar een groep van zeventig verslaafden uit de methadonprogramma's aan deelneemt.

NRC,

Wie vragen heeft over gezondheid en ziekte kan terecht bij de gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD.

http://www.helmond.nl/stad/zorg/zorg.htm

In aparte ruimten is plaats voor de remedial teaching, de logopediste en de jeugdarts of verpleegkundige van de GGD.

http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

De logopedisten van de GGD screenen alle basisschoolleerlingen van vijf jaar op hun taalontwikkeling, het verstaan van spraak, de uitspraak, het stem- en mondgebruik.

http://www.ggdbno.nl/

De laatste jaren wordt op het gebied van de veiligheidszorg steeds meer samengewerkt tussen wijkagenten en opbouwwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers van woningbouwcorporaties, van de GGD, van scholen, van jeugdhulpverleningsorganisaties, van instanties van Justitie in de buurt et cetera.

http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

Een paar minuten kwamen er niet op aan. Bovendien, wie kon uitmaken hoe laat ze hem gevonden had? Kordaat pakte ze vim en een vaatdoekje. Jammer dat ze hém niet schoon kon maken. Wat zouden die mensen van de GGD wel denken?

Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

Onderzoek van het GGD laat zien dat ongeveer 20% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs tijdens de eindexamens lijdt aan faalangst.

http://www.faalangst.be/

"Als bij een hercontrole blijkt dat de winkel nog steeds niet aan de richtlijnen van de GGD voldoet, legt de keuringsdienst van waren straffen, zoals boetes of sluiting, op", aldus Joan Worp, hoofd van de afdeling Hygiëne en Preventie van de GGD Amsterdam.

Dagblad van het Noorden,

Het bewaken van de relatie tussen mens en milieu, voor zover dat van belang is voor de gezondheid, hoort tot de taken van de GGD.

http://www.ggdbno.nl/

De teststraten van de GGD's puilen momenteel uit. Wie in Tiel, Arnhem, Nijmegen of Doetinchem een testafspraak wil maken, moet vaak ongeveer een dag wachten eer er plek is.

https://www.ad.nl/nijmegen/grote-drukte-bij-teststraten-dag-wachten-op-test-ggds-breiden-capaciteit-voortdurend-uit~adab1589/,

Bij het bevolkingsonderzoek is de huisarts (of de assistente) degene die het uitstrijkje maakt. Vrouwen krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging van de GGD om een afspraak met de huisarts te maken.

Meppeler Courant,

Volgens een woordvoerder van de GGD in Rotterdam wordt nu "goede zorg onthouden aan mensen die dat dringend nodig hebben".

http://www.drugsbase.com/

( archaïsch)
 • de luizenzuster van de GGD

Vroeger werden de haardossen van leerlingen op basisscholen geïnspecteerd door de ouderwetse 'luizenzuster' van de GGD.

De Gelderlander,

 • Martin Hommenga van de GGD
 • Nienke Wassenaar van de GGD
 • P. van Steekelenburg van de GGD

"Het middel wordt razendsnel in het bloed opgenomen", legt Martin Hommenga van de GGD uit.

Algemeen Dagblad,

Bij die toonhoogte zetten GGD'ers een paar kruisjes op een papiertje. Aan de hand daarvan vertelt Huijnen hoe erg de oorschade is. "Veel mensen worden hier door hun partner naar toe gestuurd. Hen valt het veel eerder op", zegt Nienke Wassenaar van de GGD. Wie doof wordt, merkt meestal dat hij gesprekken niet meer goed kan verstaan wanneer er achtergrondlawaai is.

Leeuwarder Courant,

Na het eerste uur slaakt P. van Steekelenburg van de GGD een diepe zucht. In het gemeentehuis van Zevenbergen en in de Niervaert in Klundert zijn geen lange wachtrijen ontstaan.

http://www.ggdbno.nl/

 • doorverwijzing via de GGD

Doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog kan plaastvinden via de huisarts, de school, het maatschappelijk werk, de GGD, de kinderarts of collega-psychologen.

http://www.psynip.nl/publiek/vragen.htm#persadvies

 • volgens de GGD

Volgens de GGD lopen bezoekers van de waterplas bij het in acht nemen van de normale regels van hygiëne geen verhoogde kans besmet te raken met het zogeheten entro-virus dat de klachten verooorzaakt.

Meppeler Courant,

Oorzaak van deze grote toevloed van meldingen ligt volgens de GGD onder meer in de bezuinigingen bij de jeugdhulpverlening.

Meppeler Courant,

De meldingen uit Hardenberg bewijzen volgens de GGD nog eens dat het extreem warme weer van de laatste weken de circulatie van infecties onder de bevolking bevordert en zorgt voor een daling van de algemene weerstand tegen infecties.

Meppeler Courant,

met substantief ervoor


 • een (groot) aantal GGD'en
 • het (verminderen van) het aantal GGD'en

Het Oranje Kruis is met instemming van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid belast met het vaststellen van de lesstof voor het eenheidsdiploma EHBO, het opleiden van de opleiders, het toezicht op de cursussen en de examinering en de uitgifte en registratie van de diploma's. [...]. Leden van de Bond zijn onder meer de koepelorganisaties van de EHBO-verenigingen, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Reddingsbrigades Nederland en een groot aantal GGD' en.

http://www.ehbo.nl/Informatie.htm

De consequentie van het verminderen van het aantal GGD'en is de toename van het aantal inwoners dat onder één GGD valt. Een GGD-regio omvat tegenwoordig vaak meer dan 600.000 inwoners.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_gezondheidsdienst,

met bezittelijk voornaamwoord


 • uw GGD

Mochten er na vaccinatie heftige of bijzondere klachten optreden, neem dan contact op met uw huisarts en meld dit ook bij uw GGD.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

Wanneer uw kind een allergie heeft of in het verleden een allergische reactie heeft gehad na een D(K)TP-prik, neem dan voorafgaand aan de vaccinatie contact op met uw GGD.

http://www.vaccinatie.minvws.nl/actiesite/index.asp

met onbepaald voornaamwoord


 • alle GGD'en
 • sommige GGD's

Het landelijk samenwerkingsverband van alle GGD'en is in 2014 samengegaan met de landelijke koepel van de 25 GHOR-bureaus tot de vereniging GGD GHOR Nederland (Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_gezondheidsdienst,

Alle in Nederland wonende kinderen van tot 9 jaar worden op kosten van de overheid ingeënt met de DKTP-vaccinatie (tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), de BMR-vaccinatie (Bof, Mazelen, Rodehond) en de zogenaamde Hib-prik tegen de Haemophilus influenza type b-bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Sommige GGD's in Nederland verzorgen deze vaccinaties bij kinderen vanaf 4 jaar.

http://www.ggdbno.nl/

met telwoord ervoor


 • één GGD
 • 3 GGD'en
 • drie GGD's
 • de drie grootste GGD's
 • 25 GGD'en

De consequentie van het verminderen van het aantal GGD'en is de toename van het aantal inwoners dat onder één GGD valt. Een GGD-regio omvat tegenwoordig vaak meer dan 600.000 inwoners.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_gezondheidsdienst,

Tegelijkertijd zal in de bioscoop folder- en postermateriaal aanwezig zijn en zal er op de zaterdagavonden bij aankoop van een bioscoopkaartje een condoom worden verstrekt. De bioscoopcampagne is een gezamenlijke actie van de 3 GGD'en in Drenthe en zal in september door de GGD Zuid-Oost Drenthe worden voortgezet in Klazinaveen.

Meppeler Courant,

De bioscoopcampagne is een gezamenlijke actie van de drie GGD's in Drenthe en heeft al in Hoogeveen met succes plaatsgevonden.

Meppeler Courant,

Per 1 januari 2001 zijn de GGD Regio 's-Hertogenbosch, de GGD Brabant-Noordoost en de GGD Midden-Brabant gefuseerd. De nieuwe naam luidt dan de GGD Hart voor Brabant. Het werkgebied zal bestaan uit 30 gemeenten met in totaal bijna 975.000 inwoners. Daarmee behoort de GGD Hart voor Brabant in omvang tot de drie grootste GGD's van Nederland.

http://www.ggdbno.nl/

Bijgaand onze wekelijkse kernfeiten en cijfers om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 25 GGD'en.

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/feiten-cijfers/,

met eigennaam


 • de GGD Amsterdam
 • de GGD Den Bosch
 • de GGD Brabant Zuidoost
 • de GGD Drenthe
 • de GGD-Flevoland
 • de GGD Groningen
 • GGD Haaglanden
 • de GGD Hart voor Brabant
 • de GGD Hollands Midden
 • GGD Kennemerland
 • de GGD Oostelijk Zuid-Limburg
 • de GGD OZL
 • de GGD Rijnstreek
 • de GGD Rotterdam-Rijnmond
 • de GGD West-Brabant
 • de GGD Zeeland

Het gekozen ontwerp wordt met behulp van een carbonnetje op de schoongemaakte huid 'geplakt'. Eerst worden de lijnen overgetrokken. Daarna worden de schaduwen getatoeëerd en het plaatje desgewenst ingekleurd. Erwin werkt volgens de richtlijnen van de GGD Amsterdam en voldoet qua werkwijze en hygiëne aan alle eisen.

http://www.inktsmid.nl/paginas/inktsmid.htm

In het Autotron maakt H. Schlepers van de GGD Den Bosch zich zorgen over de verveling die de komende dagen zal toeslaan onder de vluchtelingen, wanneer ze over de eerste schrik heen zijn.

NRC,

Rineke Nanlohij werkt nu bijna drie jaar als deskundige infectiepreventie (DIP'er) bij GGD Brabant Zuidoost.

https://ggdghor.nl/thema/dip/,

Piercingshops kunnen op eigen initiatief en voor eigen rekening een controlecommissie van de GGD Drenthe op bezoek krijgen.

Dagblad van het Noorden,

Het gaat om lichamelijke of geestelijke mishandeling, of seksueel misbruik van kinderen tussen de en 18 jaar. In Flevoland meldt zich één op de honderd kinderen, landelijk ligt het cijfer veel lager: 1 op de 300. De GGD Flevoland houdt, via het het Bureau Vertrouwensarts, de meldingen sinds 1991 bij.

Meppeler Courant,

De GGD Groningen heeft de medewerkers van de scholen van beide kinderen en de ouders van de andere leerlingen over de ziekte nekkramp (hersenvliesontsteking) geïnformeerd.

Meppeler Courant,

Heeft u vragen over gezond wonen, seks, ziekten en inentingen voor reizen? GGD Haaglanden geeft u deskundig advies, hulp of verwijst u door naar de juiste instanties.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/servicepunt-sociaal/ggd-haaglanden.htm,

De GGD Hart voor Brabant is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten in Midden- en Noordoost-Brabant. Met ruim één miljoen inwoners is deze regionale GGD een van de grootste van Nederland.

https://nl.wikipedia.org/wiki/GGD_Hart_voor_Brabant,

De GGD Hollands Midden is de eerste regio die start met de boosterprik. Vanaf vrijdag 19 november zijn de eerste 80-plussers welkom op de vaccinatielocaties.

https://www.ggdhm.nl/nieuwsbericht-outsite/ggd-hollands-midden-start-vrijdag-met-de-boosterprik,

Vanaf maandag afgelopen maandag (14 juni) kan iedereen die al eerder bij een GGD of elders gevaccineerd is tegen COVID-19 bij GGD Kennemerland een stempel laten zetten in zijn of haar gele boekje. Iedereen die dat wil, kan hiervoor naar één van de locaties van de testbus komen.

https://spaarnegasthuis.nl/nieuws/coronavaccinatie-in-gele-boekje-bij-ggd-kennemerland,

Bedoeling is dat ambulances van de regio's Heinsberg en Aken de grens oversteken. Andersom kunnen Zuid-Limburgse ambulances opgeroepen worden voor noodgevallen in datzelfde gebied. "Maar in de praktijk zal dat veel minder vaak voorkomen", zegt hoofd H. Coenen van de ambulancedienst van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg.

De Limburger,

Het idee voor de proef komt voort uit de problemen met de aanrijtijden van ambulances in met name het zuid-oostelijk deel van het Heuvelland. Hier slagen de ambulances van de GGD OZL er lang niet altijd in om binnen de verplichte vijftien minuten op de plek des onheils te arriveren.

De Limburger,

Samen met de GGD Rijnstreek en centrum verslavingszorg Parnassia hebben we een schoolgezondheidsbeleid ingevoerd met betrekking tot tabak, alcohol, cannabis, gokken en XTC.

http://www.ghlyceum.nl/

De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en beschermt de gezondheid van alle bewoners binnen een werkgebied van 15 gemeenten rondom de stad Rotterdam. De GGD heeft gemeten naar het aantal inwoners het op een na grootste werkgebied van Nederland.

https://nl.wikipedia.org/wiki/GGD_Rotterdam-Rijnmond,

De GGD West-Brabant gaat alle kinderen tot negentien jaar in Zevenbergen en Klundert (gemeente Moerdijk) vaccineren tegen de bacterie meningokok, die zich voor kan doen als bloedvergiftiging of nekkramp.

NRC,

De GGD Zeeland breidt het aantal vaccinatielocaties uit en ook worden de openingstijden verruimd om zo snel en zo veel mogelijk mensen een boostervaccinatie te geven.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/ggd-zeeland-zet-hulptroepen-in-voor-boosterprik~ade85e85/?cb=6999af2e674ac6f88e7a50f374ae4191&auth_rd=1,

 • de GGD regio IJssel-Vecht
 • de GGD regio Nijmegen
 • de GGD Regio 's-Hertogenbosch, GGD Brabant-Noordoost en de GGD Midden-Brabant

Uit de tussentijdse resultaten van het onderzoek dat door de GGD regio IJssel-Vecht naar aanleiding van de melding van de kinderarts van het ziekenhuis te Hardenberg is verricht, blijkt dat de klachten betrekking hebben op het ziektebeeld 'acute virale meningitis', veroorzaakt door een relatief onschuldig type 'entero'-virus, zoals de GGD dat noemt.

Meppeler Courant,

Een op verzoek van de bewoners gehouden onderzoek van de GGD regio Nijmegen heeft de onrust alleen maar aangewakkerd.

NRC,

Per 1 januari 2001 zijn de GGD Regio 's-Hertogenbosch, de GGD Brabant-Noordoost en de GGD Midden-Brabant gefuseerd. De nieuwe naam luidt dan de GGD Hart voor Brabant.

http://www.ggdbno.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • de GGD en de arbodiensten
 • zowel de GGD als de arbodiensten
 • de GGD en de brandweer
 • GGD, politie en brandweer
 • GGD en politie

De GGD en de ARBO-diensten hebben een adviserende taak met betrekking tot de hygiëne op scholen.

http://coo.med.rug.nl/wewi/rapport.pdf

Wel kwam in een aantal contacten met zowel de GGD als de ARBO-diensten naar voren dat "de situatie wel meeviel", de link tussen oorzaken en gevolgen van gezondheidsklachten en het schoonmaken op scholen niet gemakkelijk te leggen is en de rapporten die worden geschreven over de controles "geen zin" hebben omdat er niet voldoende middelen aanwezig zijn om gebreken op te lossen.

http://coo.med.rug.nl/wewi/rapport.pdf

Volgens deze nieuwe procedure is direct het gehele proces opgestart. De GGD en de brandweer zijn volgens deze procedure ter plaatse geroepen.

http://www.ggdbno.nl/

Op 25 oktober j.l. was door het ministerie van Binnenlandse Zaken en door het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe procedure uitgevaardigd naar de hulpverleningsdiensten van GGD, politie en brandweer.

http://www.ggdbno.nl/

Veel aandacht moet besteed worden aan de samenwerking met de GGD en politie in de rampenorganisatie.

http://www.vvdgb.club.tip.nl/,

 • brandweer en GGD
 • brandweer, politie en GGD
 • huisarts, GGD, thuiszorg, tandartszorg en kraamzorg
 • hulpverleningsorganisaties, GGD en politie
 • kinderopvang, GGD, Sociale Dienst
 • politie, brandweer en GGD
 • politie, GGD, brandweer
 • politie en GGD
 • politie, GGD en Rode Kruis
 • politie, OM en GGD
 • reisbureau, GGD of huisarts
 • een vaccinatiecentrum, de GGD of huisarts
 • veiligheidsregio's, GHOR, ROAZ, RONAZ, GGD'en
 • ziekenhuis, huisartsen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, thuiszorg en GGD

Bomverkenners van de politie hebben daarop de trein onderzocht, maar vonden niets verdachts. Uit voorzorg waren ook brandweer en GGD ter plaatse.

ANP,

Alleen het bedrijfsterrein van de raffinaderij werd tijdelijk ontruimd wegens explosiegevaar. [...]. Brandweer, politie en GGD waren in groten getale aanwezig.

Meppeler Courant,

In het potje voor de academische ziekenhuizen stopt de minister van Volksgezondheid 13 miljoen euro per jaar.Het tweede potje, ook wel het 'illegalenfonds' genoemd, is bedoeld voor de zogeheten eerstelijns gezondheidszorg zoals huisarts, GGD, thuiszorg, tandartszorg en kraamzorg.

De Telegraaf,

Intensievere samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties, GGD en politie is nodig om sneller en beter te kunnen anticiperen en reageren op noodsituaties.

http://www.e-stem.nl/,

Er was een gebouw aangewezen waar kinderopvang, GGD, Sociale Dienst en andere instanties een onderdak vonden.

Rotterdams Dagblad,

Zo heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam samen met politie, brandweer en GGD voorbereidingen getroffen voor het geval anti-oorlogsdemonstraties uit de hand lopen, rellen uitbreken en consulaten het doelwit worden van aanslagen.

Dagblad Rivierenland,

Het rampenplan en de inzet van de diensten van politie, GGD, brandweer in het verband van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen dienen constant te worden getoetst en te worden geoefend.

http://www.vvdsteenbergen.nl/

Drie recreanten doken in het water, maar konden het meisje niet vinden omdat het meteen onder water was verdwenen. Vijf minuten later kwam bij de politie de melding binnen dat er een drenkeling op de wal lag. Daarom rukten aanvankelijk alleen politie en GGD uit.

NRC,

Op technisch gebied waren er echter ernstige tekortkomingen: onvoldoende telefoonlijnen, onvoldoende faxen en geen directe verbindingen met de actiecentra van politie, GGD en Rode Kruis.

NRC,

Samen met de regiogemeenten is een handhavingconvenant opgesteld. Hierin zijn de diverse stappen omschreven om samen met de andere instanties (politie, OM en GGD) op te treden bij onregelmatigheden of het zonder vergunning exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Voor mensen die een reis boeken naar een (sub)tropisch land kan het trouwens nooit kwaad om reisbureau, GGD of huisarts te raadplegen over mogelijk gevaarlijke insecten.

NRC,

Een aantal landen buiten de Europese Unie laat toeristen alleen toe als zij tegen bepaalde tropische ziekten zijn ingeënt. U kunt dat bewijzen met het internationaal erkende bewijs van inenting ('gele boekje') [...]. Informeer minstens zes weken voor uw vertrek naar de benodigde vaccinaties. Dit kunt u doen bij een vaccinatiecentrum, de GGD of huisarts.

http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

Op regionaal niveau is er een groot aantal partijen dat gedurende deze pandemie heeft moeten samenwerken (onder andere veiligheidsregio's, GHOR, ROAZ, RONAZ, GGD'en).

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/sectoren/dit-zijn-de-lessen-van-15-jaar-coronacrisis.pdf,

Naast het opnieuw programmeren van de zorg werd in 2001 de samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en GGD verder verstevigd.

http://www.dz.nl/,

voorafgegaan door als


 • als GGD
 • gezondheidsorganisaties als de GGD

Volgens Huisman is bewezen dat Planta de schuldige was: "Ook het Mathematisch Centrum noemde het een waterdichte zaak. Ik denk dat Unilever er zelf ook van overtuigd was.We hebben er als GGD later een film over gemaakt; Unilever bewoog hemel en aarde om de vertoning niet door te laten gaan."

NRC,

Niet alleen natuurbeschermers, ook gezondheidsorganisaties als de GGD hechten omwille van het welzijn van de mens veel waarde aan een stad waar de natuur volop aanwezig is.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


GGD 2.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; recht en misdaad; (vooral) in België)

Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, medische dienst die in opdracht van de overheid onderzoekt of bepaalde personen lichamelijke of geestelijke schade hebben opgelopen en of deze in aanmerking komen voor een schadevergoeding of een uitkering, zoals (familieleden van) militairen in vredestijd, oorlogsinvaliden, slachtoffers van aanslagen of ander openlijk geweld, of politieagenten die een arbeidsongeval hebben gehad of aan een beroepsziekte lijden

Semagram (extra betekenisinformatie)


De GGD…

is een medische overheidsinstelling; is een instelling

 • [Plaats] is actief in België
 • [Tijd] is opgericht in 1945
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is in dienst van de overheid
 • [Activiteit of handeling] onderzoekt personen met lichamelijk of geestelijk letsel en stelt vast of deze mensen (en/of hun familieleden) in aanmerking komen voor een schadevergoeding of een uitkering
 • [Belanghebbende of begunstigde] voert het onderzoek uit ten behoeve van (familieleden van) militairen in vredestijd, oorlogsinvaliden, slachtoffers van aanslagen of ander openlijk geweld, of politieagenten die een arbeidsongeval hebben gehad of aan een beroepsziekte lijden
 • [Betrokkene] voert het onderzoek uit met behulp van artsen

Algemene voorbeelden


Voor 55 procent van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek is een invaliditeitspercentage van boven de 10 procent voorgesteld. Dat heeft de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bij de FOD Volksgezondheid berekend. Een slachtoffer met een invaliditeitspercentage boven de 10 procent kan een herstelpensioen ontvangen.

https://www.mediplanet.be/nl/content/meer-dan-helft-slachtoffers-aanslagen-22-maart-heeft-invaliditeitspercentage-boven-10-pct?token=fDH36iGUoPum7fkvccax,

De GGD bestaat uit artsen-experten die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van lichamelijke schade en van de gevolgen gerelateerd aan post-traumatische stress.

https://www.mediplanet.be/nl/content/meer-dan-helft-slachtoffers-aanslagen-22-maart-heeft-invaliditeitspercentage-boven-10-pct?token=fDH36iGUoPum7fkvccax,

Ook als rechthebbende van een slachtoffer - als weduwe, weduwnaar of wees - kan u aanspraak maken op een vergoeding. Als de wetgeving het vereist zal de FPD of de DG Oorlogsslachtoffers de GGD vragen of er een verband bestaat tussen het overlijden van het slachtoffer en de schadelijke feiten.

https://docplayer.nl/60742595-Medisch-onderzoek-bij-de-ggd-voor-militaire-slachtoffers-en-oorlogsslachtoffers.html

De GGD is een afdeling van het Bestuur van de medische expertise (Medex). Dit bestuur voert, gemotiveerd en ten dienste van zijn klanten, deskundig medische expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie.

https://docplayer.nl/60742595-Medisch-onderzoek-bij-de-ggd-voor-militaire-slachtoffers-en-oorlogsslachtoffers.html

De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) werd opgericht door het besluit van de Regent van 07.04.1945. De samenstelling, organisatie en werking ervan zijn vastgested bij Koninklijk besluit van 11.04.1975, tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 14.11.1991. [...]. De taak van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst bestaat erin de geneeskundige expertises te verrichten waarmee hij door de wetten en verordeningen in België en in het buitenland is belast. De expertises betreffen personen die, wegens fysische of psychische schade, bij de bevoegde besturen een aanvraag voor een vergoedingspensioen, vergoeding of uitkering hebben ingediend. Alleen de bevoegde administratieve autoriteiten zijn gemachtigd bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst expertises aan te vragen.

http://www.health.fgov.be/WHI3/ggdomlbroch/GGD%20brochure.htm

GGD. De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. De Dienst behoort tot het Bestuur van Medische Expertise van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

http://www.health.fgov.be/WHI3/ggdomlbroch/GGD%20brochure.htm

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • uitnodigen
 • (medisch advies) verlenen
 • organiseren

Hoe weet u wanneer u zich voor de expertise moet aanbieden? De GGD nodigt u uit om een medisch onderzoek te ondergaan bij een Geneesheer-deskundige van de dienst. De Franstalige onderzoeken vinden plaats in Brussel, Charleroi, Luik, Namen en Doornik. De GGD organiseert dat onderzoek in de mate van het mogelijke binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

De GGD verleent ook medisch advies over de eventuele toekenning van een speciale vergoeding voor hulp van een derde.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

in voorzetselgroep


 • het onderzoek bij de GGD
 • het (medische) advies van de GGD
 • de arts-expert van de GGD
 • een brief van de GGD
 • de geneesheer-deskundige van de GGD
 • de kantoren van de GGD

Het onderzoek bij de GGD is gratis, zelfs indien de arts van de GGD om aanvullende gespecialiseerde onderzoeken verzoekt.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

Als u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen om het medische advies van de GGD beter te begrijpen, dient u uw arts te raadplegen.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

Er mag geen enkele minnelijke schikking worden getroffen tussen de arts-expert van de GGD en de arts die u vergezelt.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

U ontvangt dan een brief van de GGD waarin de praktische modaliteiten worden beschreven om een afspraak vast te leggen.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

Waaruit bestaat het medische onderzoek bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)? De Geneesheer-deskundige van de GGD onderzoekt uw fysieke en/of psychische letsels. Hij controleert de herkomst van de letsels en controleert of ze inderdaad verband houden met de vermelde feiten. Overeenkomstig de wetgeving baseert hij zich op de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI) om een tarief en een duur van de invaliditeit vast te leggen.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0

Kunt u een vergoeding vragen voor uw verplaatsingskosten naar de kantoren van de GGD? As u met de trein reist en u ons voldoende op voorhand verwittigt, zult u een reisvordering ontvangen om u te verplaatsen met de NMBS.

https://slachtoffergids.acc.excom.fgov.be/financiele-hulp-en-statuut-van-nationale-solidariteit/het-statuut-van-nationale-solidariteit-0