GGD-arts


GGD-arts 1.0

((vooral) in Nederland)

arts die in opdracht van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (alias Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst) werkzaam is op terreinen zoals de volksgezondheid, forensische geneeskunde en de geneeskundige hulpverlening bij rampen e.d.
Zie ook : GGD

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een GGD-arts…

is een arts; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt voor de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, o.a. ook Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst genoemd
 • [Gebied] werkt, afhankelijk van zijn specialisatie, o.m. op het vlak van de volksgezondheid, bv. door jeugdgezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken, gezondheidsvoorlichting, infectieziektebestrijding, alsook op het vlak van de forensische geneeskunde of levert assistentie bij de geneeskundige hulpverlening bij rampen e.d.

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Als GGD-verpleegkundige ben je werkzaam bij een GGD (Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst) [...]. Je kunt als GGD-verpleegkundige gespecialiseerd zijn in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), algemene gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg of ambulancedienst. Je werkzaamheden zijn dan ook afhankelijk van je specialisatie. Naast de specialisaties kan het ook zijn dat je je bezig houdt met voorlichting en vaccinaties [...]. Je handelt onder leiding van een GGD-arts.

  http://www.opleidingenwerk.nl/default.php?fr=beroep&beroepsid=1403,

  Voor de werkwijzen en uitvoering bij een infectieziekte-incident verwijzen we naar de landelijke draaiboeken en protocollen van het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten (LCI). Eerstverantwoordelijken voor de uitvoering van deze werkwijzen zijn de gemeente en de GGD-artsen en -verpleegkundigen.

  http://www.ggd.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Diensten/GGD/Pdf/PGZ/Protocollenpakket/Protocol4.pdf

  Deze arts vermoedt of weet dat de patiënt (of slachtoffer) niet door ziekte en/of ouderdom is overleden en waarschuwt de gemeentelijk lijkschouwer (in het algemeen een GGD-arts).

  http://www.forensischinstituut.nl/