Greenwichtijd


Greenwichtijd 1.0

standaardtijd die geldt in het Britse Greenwich en die wereldwijd de grondslag vormt voor de tijdsberekening in de 24 tijdzones waarin de aarde wordt verdeeld, gerekend vanaf de nulmeridiaan in het genoemde Greenwich; wereldtijd

Semagram


De Greenwichtijd…

is een tijd

      Algemene voorbeelden


      Op een Europese conferentie in 1890 in Dresden werd een systeem ingevoerd waarbij de aarde in vierentwintig zones werd verdeeld. Elk zon-zone bestond uit vijftien lengtegraden of meridianen. Zo zouden er over de hele wereld maar vierentwintig verschillende tijden bestaan van elk een uur verschil. In 1884 werd al op een internationale Standaard Tijd Conferentie bepaald dat de beginmeridiaan van Greenwich bij Londen zou zijn: de middelbare tijd van Greenwich ofwel de Greenwich Mean Time werd zo de Universal Time. De Nederlandse spoorwegen gingen in 1892 over op de Greenwichtijd en zo bestonden er twee verschillende tijden in het land: de plaatselijke tijd en Greenwichtijd.

      http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000468.html,

      De afkorting UT staat voor Universal Time (universele tijd). Dit is de tijd die geldt voor de nulmeridiaan, die door de sterrenwacht van Greenwich, in London, loopt. De UT wordt daarom ook wel Greenwich-tijd of wereldtijd genoemd. De UT loopt 1 uur achter op de MET en 2 uur achter op de MEZT.

      http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html#ut,

      De 15 EU-lidstaten kunnen momenteel worden ingedeeld in drie tijdzones die niet noodzakelijk met de "meridiaan-zones" samenvallen. Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Portugal liggen in de zone WT (wereldtijd of Greenwichtijd), Griekenland en Finland in de zone WT+2 en Zweden, Duitsland, Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Nederland, België en Italië in de tijdzone WT+1.

      http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/wettijd/downloads/pb_2001_c116_37.pdf,

      Nog meer was een uniforme tijd wenselijk. Echter, werd dit de Amsterdamse tijd, de Greenwichtijd, of de Midden-Europese tijd zoals die in Duitsland gold (een uur vóór op de Greenwichtijd)?

      http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000468.html,

      Amsterdam ligt in de lente en de zomer twee uur voor op Greenwichtijd, in de herfst en winter één uur.

      http://212.72.35.9/citytour/1.asp