SEH-arts


SEH-arts 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

arts met een specifieke opleiding voor de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis, die binnenkomende patiënten onderzoekt, behandelt of doorverwijst naar de bevoegde arts-specialist; ook: beroep, titel van spoedeisendehulparts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een SEH-arts…

is een arts; is een persoon

  • [Plaats] werkt in een ziekenhuis op de afdeling spoedeisende hulp
  • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft een specifieke opleiding gevolgd voor de hulpverlening op een afdeling voor spoedeisende hulp en beschikt over een brede kennis op verschillende medische gebieden, zoals cardiologie, kindergeneeskunde, anesthesiologie, acute heelkunde, longgeneeskunde, interne geneeskunde, triage enz.
  • [Activiteit of handeling] onderzoekt binnenkomende patiënten, stelt diagnoses, zorgt voor de nodige medische behandeling of verwijst door naar de bevoegde arts-specialist
  • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van de poortarts door een specifieke opleiding voor de afdeling spoedeisende hulp

Hoofdsemagram: arts


Algemene voorbeelden


De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar en is nodig voor kwaliteitsverbetering op de spoedeisende hulp [...]. Op dit moment is er een ernstig tekort aan opgeleide SEH-artsen. De eerstehulpafdeling wordt nu veelal bemand door poortartsen, basisartsen die hun eerste ervaringen opdoen.

http://artsinspe.artsennet.nl/nieuwsartikel/Curriculum-SEHarts-gepresenteerd-1.htm,

Pas in 2005 startte de 3-jarige opleiding tot Spoedeisende Hulparts (SEH-arts). De eerste artsen die deze opleiding hebben gevolgd zijn nu klaar. Zij krijgen, pas sinds kort, de (beschermde) titel "Spoedeisende Hulparts (SEH-arts)". In het Rivierenland Ziekenhuis hebben we vanzelfsprekend goedgekwalificeerde mensen voor u klaar staan. We houden ons goed op de hoogte van deze nieuwe specialistische opleiding en zullen in de nabije toekomst, naast de poortarts, wellicht ook een SEH-arts op de afdeling SEH hebben.

http://www.zrt.nl/index.php?page=27&profilepage=354,

Tijdens mijn coschappen zag ik dat de jongste collega's de afdeling Spoedeisende Hulp moesten bemannen [...]. Er is op die afdeling behoefte aan een specialist. Nu is de poortarts vaak de jongste in de pikorde [...]. Het vak van SEH-arts is heel veelzijdig.

http://artsinspe.artsennet.nl/tijdschriftartikel/SEHarts-vak-in-beweging.htm,

Als spoedeisende hulp arts werk je meestal op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Wanneer patiënten door de ambulance of helikopter binnengebracht worden, ben jij de eerste die bekijkt wat er aan de hand is [...]. Soms haal je een andere medisch specialist erbij, maar je behandelt ook zelf patiënten. Maar ook mensen die via de huisarts naar de EHBO zijn gestuurd zijn of zich zelf gemeld hebben zie je als eerste [...]. De opleiding tot SEH-arts is nog zeer jong en duurt 3 jaar. Het specialisme is nog vol in ontwikkeling in Nederland.

http://www.ikwildokterworden.nl/arts-en-dan/spoedeisende-hulp-arts.html,

De spoedeisende hulp is een zelfstandige afdeling binnen het ziekenhuis met een eigen medische staf. Met een team van SEH-artsen wordt 7x 24 uur acute zorg geboden [...]. Voor de laatste opleidingsplaats in 2010 zijn wij op zoek naar een gemotiveerde arts die de specialisatie tot SEH-arts wil volgen.

http://www.academictransfer.com/employer/UMCR/vacancy/3470/lang/nl/,