spoedeisendehulparts


spoedeisendehulparts 1.0

arts met een specifieke opleiding voor de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis, die binnenkomende patiënten onderzoekt, behandelt of doorverwijst naar de bevoegde arts-specialist; ook: beroep, titel van spoedeisendehulparts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een spoedeisendehulparts…

is een arts; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Onlangs is het eerste curriculum voor de opleiding tot spoedeisendehulparts gepresenteerd. De erkenningsprocedure is gestart [...]. De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar en is nodig voor kwaliteitsverbetering op de spoedeisende hulp [...]. Op dit moment is er een ernstig tekort aan opgeleide SEH-artsen. De eerstehulpafdeling wordt nu veelal bemand door poortartsen, basisartsen die hun eerste ervaringen opdoen.

   http://artsinspe.artsennet.nl/nieuwsartikel/Curriculum-SEHarts-gepresenteerd-1.htm,

   De opleiding tot SEH-arts bestaat al sinds 2000. Het is nog geen erkend specialisme. Wel is er een zogenoemde profielerkenning. Het Centrale College Medisch Specialismen van de KNMG heeft per 1 januari 2009 acht profielen erkend, de spoedeisendehulparts is er één van.

   http://www.atriummc.nl/Item-weergave.12651.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3574&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2463&cHash=c45a72d4af,