aalt


aalt 1.0

(verouderend)

vloeibare mest; mestvocht; gier; beer; aal

Semagram


Aalt…

is mest; is een vloeistof; is een stof

  • [Geur] ruikt sterk
  • [Functie] wordt gebruikt om de bodem te bemesten
  • [Aggregatietoestand] is vloeibaar
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt soms afgegrensd van gier, omdat dat alleen vocht (urine) zou zijn

Hoofdsemagram: mest


Algemene voorbeelden


Vloeibare mest wordt drijfmest, gier, of aalt genoemd. Het land voorzien van vloeibare mest, heet gieren.

http://www.goudengids.be/meststoffen/

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

  • aalt van pluimvee

De opslag op het veld van aalt van pluimvee die gekenmerkt is door een gehalte aan droge stoffen dat lager is dan 55 %, is verboden.

www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/26_2.pdf,

met ander, nevengeschikt substantief


  • gier, aalt en mestvocht
  • gier en aalt
  • gier of aalt

Alle voorzorgmaatregelen worden genomen om mogelijke gier op te vangen; gier, aalt en mestvocht worden in ondoorlaatbare kuipen zonder overloop opgeslagen teneinde lozingen te voorkomen; de ondoorlaatbare kuipen moeten het mestvocht van minstens vier maanden kunnen opvangen.

http://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/legislation/migrated/sb290199-2-a.pdf,

Het strooien van gier en aalt is verboden op gronden die sedert meer dan 24 uur permanent bevroren zijn.

http://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/legislation/migrated/sb290199-2-a.pdf,

De meeste boeren laten de gier of aalt weglopen en miskennen het nut hiervan.

http://www.historischekringhaaksbergen.nl/aold hbg/Jaargang 1977/November 1977.pdf,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen