aanwezig


aanwezig 1.0

( Gezegd van personen, dieren en zaken)
zich bevindend op de plaats of bij de gebeurtenis waarvan sprake is; zich ergens bevindend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • aanwezige bacteriën
 • de aanwezige dames
 • de aanwezige dieren
 • de aanwezige fauna
 • de aanwezige flora
 • de aanwezige jongeren
 • de aanwezige journalisten
 • de aanwezige kinderen
 • de aanwezige leden
 • de aanwezige mannen
 • de aanwezige mensen
 • de aanwezige personen
 • de aanwezige politici
 • de aanwezige vrouwen
 • het aanwezige personeel
 • het aanwezige publiek

Bacteriologisch laboratorium: Hier worden patiëntenmonsters (bloed, urine, feces, liquor, pus, sputum, uitstrijken) onderzocht op aanwezige bacteriën.

http://biologisch-medisch.laboratorium.nl/biomed/medischemicrobiologie/?open=frames

Aan de hand van dia's leerde hij de aanwezige dames het een en ander over het thema 'Tussen kunst en kitsch'.

Meppeler Courant,

De aanwezige dieren laten zich niet altijd goed zien, meestal zien we ze snel wegvluchten.

http://www.merelbeke.be/welzijn/wel3a.htm

Dit kan als gevolg hebben dat de aanwezige fauna en flora niet stand kan houden t.o.v. de toenemende druk die door de oprukkende verstedelijking wordt veroorzaakt.

http://www.mina.vlaanderen.be/beleid/natuuronderzoek/natuurond.htm

De aanwezige journalisten krijgen alvast posters uitgedeeld en stoppen die snel in hun tas.

Het Parool,

Hoogtepunt voor de aanwezige kinderen was de ballonnenwedstrijd waarvoor striptekenaar Jan Kruis het startsein gaf.

Meppeler Courant,

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

http://www.homopwijk.yucom.be/RO-ABC-Gecoro.htm,

De Franssprekende overvallers bedreigden het aanwezige personeel met een pistool.

De Standaard,

Een groot gedeelte van het aanwezige publiek wacht ongeduldig schuivend in de plastieken stoelen en op de houten bankjes op de finale tussen het plaatselijke talent Simone Bakker en de Duitse P. Petersen.

Meppeler Courant,

met bijwoord


 • al aanwezig
 • alom aanwezig
 • altijd aanwezig
 • constant aanwezig
 • daar aanwezig
 • eventueel aanwezig
 • hier aanwezig
 • latent aanwezig
 • lijfelijk aanwezig
 • massaal aanwezig
 • overal aanwezig
 • reeds aanwezig
 • steeds aanwezig
 • voortdurend aanwezig
 • zichtbaar aanwezig

Ik kijk hem een paar keer veelbetekenend aan, maar als een reactie uitblijft, besluit ik maar naar binnen te gaan. Daar is mijn echte date al aanwezig.

http://www.trajectum.hvu.nl/archief3.html,

Toch viel op 9 november 1989 de Berlijnse Muur zonder dat een schot werd gelost. Ook George Orwell zou zich wellicht achter de oren hebben gekrabd. In zijn visionaire roman 1984 is de macht in handen van een alom aanwezig staatsapparaat, dat regeert in naam van het volk.

http://www.groene.nl/2002/0251/jb_revolutie.html,

Naast de erediensten, waar hij uiteraard als ouderling altijd aanwezig is, vervult de kerk een belangrijke rol bij feestelijke en droevige gebeurtenissen.

Meppeler Courant,

We zijn altijd met een crew van twaalf man, waarvan er zes constant aanwezig zijn onder het volk.

De Standaard,

Informatie over de opstapplaats en tijden waarop u met uw groep daar aanwezig dient te zijn ontvangt u afzonderlijk.

http://www.osdorp.amsterdam.nl/bestuur/index.html

Vervolgens wordt aan eventueel aanwezige burgerlijke partijen akte verleend van hun aanstelling.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

De ziekte is gans het jaar latent aanwezig, maar de uiterlijke kenmerken van de ziekte zijn het meest uitgesproken vanaf mei tot in het najaar.

http://start.be/tuinhoekje/,

De pers was uiteraard ook massaal aanwezig op het huwelijk van de twee sterren.

http://www.standaard.be/nieuws/uitsmijter/index.asp?articleID=DST08042003_101,

Het instituut verricht belangrijk pionierswerk: het ontwikkelde de technieken om een diagnose op afstand te stellen, zonder dat de patiënt lijfelijk aanwezig moet zijn.

De Standaard,

"De haan Dehaene legt een ei en alle kippen van de meerderheid kakelen hem na", zei hij. "De haan krijgt al goddelijke allures. Hij is overal aanwezig: op het voetbalveld, op reis, op andere plaatsen, maar niet in de Kamer".

De Standaard,

Het zal best wel dat de vlooien zich niet meer kunnen voortplanten (want dat is wat Program doet), maar het helpt niet tegen de reeds aanwezige vlooien.

http://home.wanadoo.nl/de.fret/gezondheid.htm

Vader is steeds aanwezig wanneer ik hem nodig heb.

Wij, heksen, Roger Pieters,

De schoolagent is zeer regelmatig zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor scholieren, docenten en ouders.

Reformatorisch Dagblad,

met werkwoord


 • aanwezig blijven
 • aanwezig zijn

De eigenaar wilde niet bij de euthanasie aanwezig blijven en liet de hond achter.

http://home.pi.be/~kk453335/Free%20downloads/InterviewStockdale.htm,

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de helft van de leden moet aanwezig zijn.

http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm,

De traditionele leer hield voor dat in Christus een goddelijke én een menselijke natuur aanwezig waren.

De Standaard,

In de boerderij waren geen dieren aanwezig. Om 05.55 uur sloeg de bliksem in in het achterhuis.

Meppeler Courant,

De huiszwam ontwikkelt zich uit microscopisch kleine sporen die in massale hoeveelheden in de lucht aanwezig zijn.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • aanwezig bij
 • aanwezig in
 • aanwezig met
 • aanwezig op
 • aanwezig tijdens
 • aanwezig voor

Aanwezig bij de feestelijke gebeurtenis waren Vratislav Kulhanek, voorzitter van de Raad van Bestuur van SkodaAuto, en Karl-Gunter Busching, directeur logistiek en productie van Skoda Auto.

http://www.autozine.nl/nieuws/nieuws_archief.php?merk_key=37_key=80,

Sinds 1997 zijn de stadswachten aanwezig in de Hasseltse wijken, en dit vooral op woensdag- en zaterdagnamiddag.

http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

De bouwers zijn ook aanwezig met zwaar materieel.

ANP,

De pers was uiteraard ook massaal aanwezig op het huwelijk van de twee sterren.

http://www.standaard.be/nieuws/uitsmijter/index.asp?articleID=DST08042003_101,

Prominent aanwezig tijdens deze demonstratie waren een vijftal Koreaanse monniken en een uit Japan, verschillende boeddhistische tradities vertegenwoordigend.

http://www.nieuwsoverboeddhisme.nl/juli2004.html,

In huizen voor beschermd wonen is de begeleider alleen aanwezig voor een praatje en als steun.

NRC,

overig


 • in levenden lijve aanwezig
 • op de achtergrond aanwezig

Het was alsof zij haar los moesten laten terwijl zij nog in levenden lijve aanwezig was.

NRC,

De Führer, steeds op de achtergrond aanwezig maar niet in beeld verschijnend, kan ook zijn mannelijke intimi niet echt vertrouwen.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


aanwezig 1.1

( Gezegd van zaken)
voor gebruik beschikbaar op een bepaalde plaats; voorhanden; beschikbaar

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de aanwezige expertise
 • de aanwezige faciliteiten
 • de aanwezige infrastructuur
 • de aanwezige kennis
 • de aanwezige voedingsstoffen
 • de aanwezige voorraad
 • de aanwezige voorzieningen
 • het aanwezige talent
 • het aanwezige water

De recente ontwikkelingen op het vlak van het sociaal-artistieke werk, zowel in Gent als elders in Vlaanderen, bieden de kans om ook hierin met de aanwezige expertise een waardevol initiatief te ontplooien. Kennis van cultuur is echter geen doel op zich.

http://www.gent.be/gent/bestuur/beleid/cultuur_als_dwarsligger.pdf,

Het is niet uitgesloten dat er aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt om de aanwezige infrastructuur (weg, spoor en pijpleidingen) weg te halen, te verleggen of aan te passen.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf,

Meer kennis versterkt de al aanwezige kennis en dit stapelingsproces gaat steeds verder.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=80253=content=811=80252

Naarmate het bladgroen verdwijnt en de aanwezige voedingsstoffen elders worden opgestapeld, komen deze pigmenten te voorschijn en juist dat proces zorgt ervoor dat het blad van menige boom en struik in schoonheid eindigt.

De Standaard,

De in het gebouw aanwezige voorzieningen voor personen met een handicap mogen uitsluitend door die personen worden gebruikt.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

Ondanks het onmiskenbaar aanwezige talent van de jonge schrijver en de verhaalstof die - wellicht al te overvloedig - voor het grijpen lag, is 'De sterfmaand' vooral een onrijp en onevenwichtig werk, dat al te haastig en te weinig doordacht in elkaar is geflanst en zo goed als geen van de vele beloften inlost.

De Standaard,

Hierin speelt de hydrologie een belangrijke rol met betrekking tot de beschikbaarheid en de kwaliteit van het aanwezige water waar iedereen graag gebruik van wil maken.

http://www.hydrology.citg.tudelft.nl/info.htm

met bijwoord


 • al aanwezig
 • daar aanwezig
 • hier aanwezig
 • nauwelijks aanwezig
 • overvloedig aanwezig
 • reeds aanwezig
 • ruimschoots aanwezig

Je staat af en toe te kijken van de hoeveelheid kennis die nu al aanwezig is.

http://www.drempelsweg.nl/overinternet/nieuws/index.php3?nieuws_id=145_id=,

De daar aanwezige speeltoestellen zijn sterk verouderd, versleten en het materiaal is deels verdwenen.

Meppeler Courant,

De nood is daar hoog en geld is nauwelijks aanwezig.

http://www.geleidehond.nl/tengeleide/txt/tengeleide.shtml,

Bewijsmateriaal was overvloedig aanwezig en de verdachte was zeker schuldig, maar hij weigerde te bekennen en kon daarom niet worden veroordeeld.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Veel van de nu reeds aanwezige kennis wordt niet gebruikt.

http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

Het gebruik van de ruimschoots aanwezige douches en badkamers is gratis.

http://www.achterstehoef.nl/frames.html

met werkwoord


 • aanwezig blijven
 • aanwezig zijn

"Latijn en Grieks dragen op een onmiskenbare wijze tot de kwaliteit van ons onderwijs bij. Daarom moeten ze in voldoende mate als studieaanbod voor de scholier aanwezig blijven".

De Standaard,

Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties nauwelijks weten welke digitale bestanden aanwezig zijn, laat staan dat er sprake is van geïntegreerd bewaarbeleid.

http://www.archief.nl/digiduur/bibliotheek/digitaal_archiefbeheer.pdf,

Alle keukenbenodigdheden zijn aanwezig.

http://www.xs4all.nl/~bdema/lomilla/html/info_tekst_nl.html

met voorzetselgroep


 • aanwezig bij
 • aanwezig in
 • aanwezig op
 • aanwezig tijdens
 • aanwezig voor

De grondwaterputten zijn enkel aanwezig bij de rijwoningen met tuin, bij halfopen bebouwing en bij open bebouwing met respectievelijk 12, 15,2 en 28,4 %.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Er is permanente verluchting (afzuig) aanwezig in badkamers en wc's.

http://users.pandora.be/frank.peeters/beschrijving.htm

De Haarlemse brandweermensen spreken veel met elkaar over het verlies. "We hebben steun aan elkaar. Bovendien is er professionele hulp aanwezig op de kazerne."

De Telegraaf,

Voor diegene die op het allerlaatste moment nog geen keuze heeft kunnen maken uit het cursuspakket van de SWH, is de mogelijkheid aanwezig tijdens de Vrijmarkt voor inschrijving en eventuele laatste informatie.

Meppeler Courant,

Op de muur het grote, heldere projectiebeeld van de op de laptop aangesloten beamer. Publiek alom. Kortom, alles aanwezig voor een heerlijk avondje schaak.

http://www.svunitas.nl/01nieuws/archief/20030523bekerverslag.html,

overig


 • in beperkte mate aanwezig
 • in meerdere mate aanwezig
 • in mindere mate aanwezig
 • in geringe mate aanwezig
 • in hoge mate aanwezig
 • in onvoldoende mate aanwezig
 • in ruime mate aanwezig
 • in sterke mate aanwezig
 • in toenemende mate aanwezig
 • in voldoende mate aanwezig
 • in zekere mate aanwezig

De moeilijkheid met zo'n script was, dat we wel allerlei geniale dingen konden verzinnen, maar dat dan keer op keer bleek dat er geen geld voor was, of geen tijd, of geen technische mogelijkheid, want dat alles was maar in zeer beperkte mate aanwezig terwijl het streven toch was een publieksfilm te maken waar veel aan verdiend kon worden.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Het bouwmateriaal voor ingenieurs bleek in ruime mate aanwezig.

http://www.delta.tudelft.nl/delta/jaargangen/29/23/dam,

In het algemeen is kennis betreffende de relatie tussen voeding en gezondheid in voldoende mate aanwezig.

http://www.vig.be/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


aanwezig 1.2

( Gezegd van personen en zaken)
opvallend of overheersend; sterk de aandacht op zich vestigend; nadrukkelijk tegenwoordig

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • dominant aanwezig
 • duidelijk aanwezig
 • erg aanwezig
 • nadrukkelijk aanwezig
 • prominent aanwezig
 • sterk aanwezig
 • volop aanwezig

Behalve de kerken zijn ook de molens in het Groninger landschap dominant aanwezig.

http://www.vvv-lauwersmeer.nl/nl/cultuur/molens.html

Mestrallet wil graag een stevige Belgische poot onder Suez bouwen, waarbij ook Vlaamse investeerders duidelijk aanwezig zouden zijn.

De Standaard,

Harry was heel erg aanwezig en daarom ging ze hem uit de weg, later toen Martijn geboren was helemaal.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

In en rond de Vlaamse speelzaal was de dominante Andrea Jaspers nadrukkelijk aanwezig, zonder overigens irritatie op te wekken.

NRC,

Met betrekking tot de dakrandafwerking hebben we er simpele vormen uit gedestilleerd die de overgang tussen dak en gevel mooi benadrukken, zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn.

http://www.dakweb.nl/rh/99-2/99-2-40.htm,

Terwijl de Williams-clan tijdens de Wimbledonfinale prominent aanwezig is in de spelerbox schittert de familie van Henin door haar afwezigheid.

De Limburger,

De volop aanwezige kinderen vanaf vier jaar [...] kregen op een komische manier voorgeschoteld hoe vervelend het kan zijn als je nieuwe buurvrouw viool blijkt te spelen en deze muziek je al snel 'je oren uit komt'.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding