afwezig


afwezig 1.0

zich niet bevindend op de plaats of bij de gebeurtenis waarvan sprake is; niet tegenwoordig; niet ter plaatse

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • afwezig personeel
 • een afwezig lid
 • een afwezige leerling
 • een afwezige persoon
 • een afwezige speler
 • een afwezige vader

De Belgische bedrijven beschouwen uitzendarbeid niet meer louter als een manier om afwezig personeel of een tijdelijke werkoverlast op te vangen.

De Standaard,

Anderen, onder wie een maandag afwezig lid van de commissie, zeggen dat de commissie zelf geen advies wilde formuleren en zichzelf dus onbevoegd heeft verklaard.

De Standaard,

De schoolreizen zijn niet verplicht, maar de afwezige leerlingen worden gestraft.

http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

De bezittingen van afwezige personen werden beheerd overeenkomstig art. 84 e.v. van het Besluit herstel rechtsverkeer. De inhoud van kluizen waarvoor zich geen rechthebbenden aanmeldden, viel als zaak van onbekende eigenaren onder het beheer van het Nederlandse Beheersinstituut (art. 110 van dit Besluit).

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=MFCWDEC7ED8E161464CDAB901886832B4FAD9X3X41895X27

Wanneer de afwezige speler zich aanbiedt een uur na het begin van de partij, verliest hij alle recht om aan deze partij deel te nemen.

http://www.lemarcq.com/pca/

Als je met 'moeilijke kinderen' of jongeren werkt, vraag je je soms af wie er nu eigenlijk 'moeilijk' is. Zijn het soms de ouders, een afwezige vader, een moeder die drinkt? Is het de maatschappij waar tolerantie en solidariteit soms ver te zoeken is?

http://dendistel.vgc.be/history.html

met bijwoord


 • onwettig afwezig
 • opvallend afwezig
 • vaak afwezig

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

http://users.online.be/school.schoonbeek/index2.html

Hoewel bondskanselier Kohl in 1995 opvallend afwezig was bij de herdenking van het 50-jarig bestaan van de VN in New York en daarmee Duitsland's ongenoegen met de zetelkwestie kenbaar maakte, is er op geen enkel punt gebleken dat Duitsland sindsdien minder betrokken is bij de vredes- en veiligheidspolitiek in VN-verband.

http://www.atlcom.nl/,

Doorgewinterde werknemers hebben meer kennis en ervaring dan jongere. Ze drinken minder, gebruiken minder drugs en zijn minder vaak afwezig.

De Standaard,

met werkwoord


 • afwezig blijven
 • afwezig zijn

Werknemers kunnen, met behoud van loon, één of meer dagen afwezig blijven bij belangrijke familiale gebeurtenissen: huwelijk, overlijden, priesterwijding, intrede in het klooster, communie of feest van de vrijzinnige jeugd.

De Standaard,

Uit het onderzoek blijkt dat ruim tweederde van de Nederlandse woningen is beveiligd met extra hang- en sluitwerk. In bijna evenveel huishoudens laten de bewoners het licht branden wanneer zij afwezig zijn.

NRC,

Toch dreigt op termijn ook gevaar voor de werknemer: wie een zwakke gezondheid heeft en vaak afwezig is, kan mogelijk op minder begrip van zijn werkgever rekenen.

De Standaard,

Nu wil het geval dat de vaste schoonmaakster vanwege een persoonlijke calamiteit een tijd afwezig is.

NRC,

"Ontoelaatbaar", schrijft Vennemann aan internist Brandjes als die - met bericht - afwezig is geweest op een vergadering.

NRC,

met voorzetselgroep


 • afwezig bij
 • afwezig in
 • afwezig op
 • afwezig tijdens
 • afwezig wegens

Als enige politieke leider was hij afwezig bij de opening van de Conventie voor een Democratisch Zuid-Afrika [...] op 20 december 1991.

NRC,

Moreels staat evenwel niet onder voogdij van Derycke maar wel rechtstreeks onder premier Jean-Luc Dehaene. Die gaf zijn fiat aan de reisplannen van Moreels, die vorige week meteen al wou uitvliegen naar Afrika. Op dat ogenblik was Derycke afwezig in Brussel: hij toerde rond in Azië.

De Standaard,

Staatssecretaris Nuis was afgelopen zondag afwezig op de feestelijke avond ter gelegenheid van het verschijnen van de verzamelde Multatuli.

NRC,

Bondscoach Eddy Merckx, woensdag afwezig tijdens de bekendmaking van de preselectie voor de wereldkampioenschappen in Lugano, kondigde gisteren in Manchester aan dat hij ook Peter Van Petegem heeft aangewezen voor de titelstrijd.

De Standaard,

Gemiddeld was een actieve loontrekkende in 1989 anderhalve tot twee weken afwezig wegens ziekte.

De Standaard,

Vaste verbindingen


afwezig geven

Zie: afwezig geven

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afwezig 2.0

niet bestaande of niet voor gebruik beschikbaar op een bepaalde plaats; niet voorhanden; niet beschikbaar

Combinatiemogelijkheden


met substantief


De studie is één grote worsteling met roosters die veel te laat komen (wat de combinatie met werk heel moeilijk maakt) en vaak ook niet kloppen, afwezige voorzieningen, afspraken die niet nagekomen worden, et cetera.

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/taalstudie~a732094/

met bijwoord


 • geheel afwezig
 • grotendeels afwezig
 • helemaal afwezig
 • nagenoeg afwezig
 • opvallend afwezig
 • totaal afwezig
 • vaak afwezig
 • volledig afwezig
 • volstrekt afwezig
 • vrijwel afwezig

Er heerst binnen die maatschappij geen armoede, er is daar geen onrechtvaardigheid, en ook lijden is geheel afwezig.

http://www.politics.be/modules.php?op=modload=Sections=index=printpage=167

Bij partiële aanvallen is het bewustzijn soms nog intact, soms verminderd en soms helemaal afwezig.

http://www.epilepsie.nl/frameset1.cfm?id=200

De aandacht voor onderwijsprofessionalisering is daarentegen nagenoeg afwezig.

http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

Wat impliciet aanwezig is in Among the Dead, juist omdat het zo opvallend afwezig is, is een verlangen naar geloof.

NRC,

"De idee van een interculturele samenleving is er totaal afwezig", zo liet hij weten.

De Standaard,

Conversie van het ene systeem naar een nieuwer, is vaak afwezig, hoewel men er zich van bewust is dat deze omvorming noodzakelijk is.

http://www.culturelestudies.be/student/portal/cultureelerfgoed/projecten/ingridvandenberk.htm,

Een lage zuurgraad (pH-waarde kleiner dan 7, dus te zuur semen) wordt vaak aangetroffen in combinatie met een gering volume en azoöspermie. Veelal zijn de zaadleiders dan geblokkeerd of volledig afwezig.

http://www.freya.nl/

Residuen en contaminanten zijn vrijwel afwezig en de kans op bijvoorbeeld E.coli-infectie en BSE-besmetting is kleiner dan in de gangbare landbouw vanwege de strenge regels voor het voer.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

met werkwoord


 • afwezig zijn

Collega-archeologen zetten grote vraagtekens bij het gelegde verband tussen de uitbarsting van Thera en de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. "Echte feiten zijn afwezig", aldus Manning.

De Standaard,

Door het feit dat elke historische traditie hier afwezig is, kunnen zulke formele experimenten tot creatieve verlamming of even goed tot creatieve vrijheid leiden.

http://www.dma.be/cvb/as/kino-eye/deteksten/as20a.htm

Nu is de versregel in de meeste psalmvertalingen wel gebruikelijk. Anders ligt het met de strofe-indeling, die dikwijls afwezig is of anders spaarzaam en betrekkelijk willekeurig wordt toegepast.

http://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/printversie/06-4-7.htm

met voorzetselgroep


 • afwezig bij
 • afwezig in

Alle reserves die de Amerikanen nog hebben over de commerciële mogelijkheden van supersonische luchtvaart, lijken afwezig bij de Russen.

De Standaard,

Maar de notie risico is nooit afwezig in het beheer van de staatsschuld.

De Standaard,

Een dergelijk exotiserend taalgebruik is volledig afwezig in de roman van Lê, die zich, mede daardoor, heel nadrukkelijk niet als een Frans-Vietnamese, maar als een Franse schrijfster afficheert.

http://www.aup.nl/do.php?a=process_visitor_download_id=340,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afwezig 3.0

er niet bij met zijn gedachten; in gedachten verzonken
Metonymisch ook van iemands blik of manier van kijken: uitstralend dat men er niet bij is met zijn gedachten.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een afwezig gezicht
 • een afwezige blik
 • een afwezige glimlach
 • een afwezige indruk

Terwijl ze de andere klanten bediende, haalde hij een kleinformaat krant uit zijn binnenzak en begon die met een afwezig gezicht uit te spellen.

Een studie van de hand; Op reis in Noord-Cyprus, Maryse Vincken,

Vlak voor het avondeten was ze thuis gekomen, met verwarde krullen en een afwezige blik in haar ogen.

De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

Ze luisterde met een vage, afwezige glimlach naar wat hij vertelde.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Hij had een enkele keer een afwezige indruk gemaakt en ik had hem af en toe met rode ogen gezien, maar zijn kookkunst had er nooit onder geleden.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

 • een beetje afwezig

Een aantal kinderen kwam de set op gerend en begeleid door Peeters, die een beetje afwezig op een gitaar tokkelde, zongen ze een liedje over een muis die op de Bouchoutse heide verdwaald was geraakt en pas in Hove de weg terug vond naar haar holletje.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

met bijwoord


 • volledig afwezig
 • wat afwezig

Hij was versuft en soms volledig afwezig.

Meppeler Courant,

Miranda had haar benen nu wijd uitstaan en hij zag aan haar ogen dat ze wat afwezig was, met haar gedachten met andere dingen bezig was, ogenschijnlijk genoot van zijn strelende vinger.

http://www.ero-plaza.com/eroplaza/index.html

met werkwoord


 • afwezig antwoorden
 • afwezig kijken
 • afwezig knikken
 • afwezig opkijken
 • afwezig reageren
 • afwezig staren
 • afwezig turen
 • afwezig voor zich uit kijken
 • afwezig zeggen
 • afwezig zijn
 • er afwezig bij lopen
 • er afwezig bij zitten

'Ik weet van geen nieuwe deuropener,' antwoordde Maarten afwezig.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

'Is hier nog iets gebeurd?' - hij keek afwezig naar de chaos op zijn bureau, met zijn gedachten nog bij het gesprek met Balk.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Jan knikte afwezig, alsof hij haar woorden al niet meer hoorde.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Kloosterman keek afwezig op toen Maarten voor zijn bureau bleef staan. 'Ik kom je een hand geven,' zei Maarten. 'Ik ga weg.' Het duurde een paar tellen voor de betekenis van die mededeling tot Kloosterman was doorgedrongen.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Om zijn diepste roerselen over de voorbije schooldag op te wekken, reageerde Viktor afwezig op vragen en deed er voor de rest het zwijgen toe.

Blanco, Peter Terrin,

Hij negeerde mijn opmerking en staarde afwezig in de vlammen van het haardvuur.

De stenen toren, Jo Claes,

Lassie neemt een slok bier, tuurt afwezig naar buiten alsof hij nu iemand anders achter het bedieningspaneel van zijn brein toelaat.

Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

Meestal speelde Felix het spelletje met hem mee, omdat hij hem een beetje zielig vond, maar nu bleef hij afwezig voor zich uit kijken.

De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

'Ja, we gaan nabespreken,' zei Maarten afwezig, nog in de ban van de vergadering.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

We eten in de mensa. Ik ben afwezig, zeg nauwelijks een woord.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Zorba zelf loopt er anders maar afwezig bij, als een zombie.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Als Adam er een beetje afwezig bij zat, lag dat misschien gewoon aan mijn overgevoeligheid.

Bezeten van mij, Nicci French,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding