absent


absent 1.0

afwezig

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • absent zijn

Beck heeft nog altijd niets verteld over zijn privé-leven, en de oorzaak van zijn veelvuldige absenties de laatste weken; maar omdat hij de jaren ervoor nooit absent was wordt hem veel vergeven.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

met substantief


  • een absente leerling
  • een absente wethouder

Een half uur na aanvang van de school controleert de leerkracht of de absente leerlingen afgemeld zijn.

http://www.bs-cornelisjetses.nl/schoolgids.php

Burgemeester L. de Beij, die de honneurs op het gebied van openbare werken en ruimtelijke ordening waarnam voor de absente wethouder A. van der Ziel-Nauta (GB), deelde mee dat er in de planning een royale voorlichting aan de direct belanghebbenden is opgenomen.

Meppeler Courant,

met bijwoord


  • herhaaldelijk absent
  • nooit absent

Bijvoorbeeld herhaaldelijk absent of slecht werk afleveren in samenhang met het gebruik van het middel; met het middel samenhangende absentie, schorsing of verwijdering van school; verwaarlozing van kinderen of het huishouden.

http://www.hulpgids.nl/index.php?mid=81&parent=15

Beck heeft nog altijd niets verteld over zijn privé-leven, en de oorzaak van zijn veelvuldige absenties de laatste weken; maar omdat hij de jaren ervoor nooit absent was wordt hem veel vergeven.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

absent 2.0

(weinig gebruikt)

geestelijk afwezig; elders met zijn gedachten; verstrooid

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Ik werd opgeschrikt door een bons tegen de scheepswand en de kreet: 'Ahoi! Maia!' Het was een motorbootje van de havendienst. 'Bent u de Maia uit Antwerpen?' 'Klopt.' 'We hebben een telegram voor u dat al dagen ligt te wachten. En u moet havengeld betalen.' 'Kom maar boven,' zei ik absent en maakte het aangereikte telegram open.

http://www.geocities.com/Athens/Academy/5654/wvdh/ov/svdm7.htm