aas


A - voedsel

aas 1.0

voedsel van sommige in het wild levende dieren dat bestaat uit (vlees van) dode dieren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Aas…

is voedsel

 • [Functie] dient als voedsel voor sommige dieren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vlees van dode dieren
 • [Gebruiker] is voedsel voor sommige in het wild levende dieren; is voedsel voor aaseters

  Algemene voorbeelden


  December: Vossen worden zeer lawaaierig en territoria worden sterk verdedigd als aanloop naar de paartijd. Voeding: Voornamelijk knaagdieren en kleine tot middelgrote prooidieren (konijnen, hazen, gevogelte) maar ook insecten, aas, regenwormen, fruit en voedselresten (te vinden op composthopen, in vuilniszakken).

  http://web.wanadoo.be/webvos/pages/kenmerken.htm

  Daarbij is sindsdien geen enkel geval van rabiës meer aangetoond. Dat komt omdat sinds een aantal jaren de wilde vossen immuun gemaakt worden door het uitleggen van speciaal aas met een vaccin ('orale vaccinatie').

  http://www.xs4all.nl/~teledier/ehbo/index.html

  De meeste salamanders zijn actieve jagers die achter hun prooien aangaan, maar ook aas niet weigeren.

  http://www.kameleon.to/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • aas eten

  Veel nietsvermoedende dieren die aan de waterkant staan te drinken, vallen ten prooi aan krokodillen, die overigens ook aas eten.

  http://www.dessie.be/wildlife/krokodil.htm

  Landschildpadden eten bijna al het plantaardige materiaal dat ze tegenkomen, van droog gras en cactussen tot groene planten, bloemen en vruchten [...]. Een aantal in bossen levende soorten eet paddenstoelen en schimmels, terwijl andere zelfs aas en soms uitwerpselen van dieren eten.

  http://www.dessie.be/wildlife/schildpad.htm

  in voorzetselgroep


  • zich voeden met aas

  Een onvolwassen steenarend heeft zelfs een witte brede baan aan de basis van z'n staart [...]. Deze havikachtige vogel heeft een voorkeur voor zoogdieren als hoofdschotel. In de winter voedt hij zich ook met aas, maar reptielen en andere prooidieren staan eveneens op zijn menu.

  http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

  Hoornmijten behoren tot de belangrijkste dieren uit de strooisellaag. Naargelang het voedsel onderscheidt men drie groepen. Er zijn soorten die ontbindende bladeren en rottend hout eten; andere leven vooral van zwamdraden, nog andere soorten voeden zich met aas (voornamelijk dode springstaarten).

  http://www.pienternet.be/lessen/pime/bodem/bijl2.html

  Moerasschildpadden blijven hun hele leven carnivoor (of soms omnivoor). Ze eten bijna alles wat ze tegenkomen: waterinsecten, weekdieren [...] en zelfs slangen en kuikens van watervogels. Ze voeden zich ook met aas en sporen met hun goede reukvermogen een dood of rottend dier op in het water.

  http://www.dessie.be/wildlife/schildpad.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  aas 1.1

  stuk aas

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een aas…

  is een stuk voedsel

    Algemene voorbeelden


    Net als andere roofvogels moeten gieren het aas in stukken kunnen scheuren. Dat doen ze met hun scherpe, gebogen snavels.

    http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?tree=IN52&nummer=IN52

    aas 2.0

    lokspijs voor het vangen van dieren; lokaas
    Vooral in toepassing op lokaas voor het vangen van vis, maar ook op lokaas voor het vangen van andere dieren.

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Aas…

    is voedsel

    • [Functie] dient om dieren die men wil vangen te lokken
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een dood of levend organisme of is kunstmatig gemaakt
    • [Gebruikswijze] wordt ergens aan bevestigd, bijvoorbeeld aan de haak van een vislijn, of wordt ergens neergelegd om een dier te lokken
    • [Gelijkenis] lijkt enigszins op het natuurlijke voedsel van het dier dat men wil vangen
    • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een stukje brood of een worm aan een vishaak; is bijvoorbeeld een stukje kaas in een val voor het vangen van een muis; is bijvoorbeeld een kunstmatig gemaakt bolletje met geurstoffen en smaakstoffen

    Algemene voorbeelden


    Hij schoof aas op de haken en wierp de lijn in het water.

    Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

    Dan voorziet men een haak van aas en zet die uit in de rivier of het meer.

    NRC,

    Wat je de karper als aas moet voorschotelen is eeuwig onderwerp van discussie. De één zweert bij een stukje aardappel, de ander bij zogeheten boilies (spreek uit: bólies). Dat zijn deegballetjes van wisselende samenstelling ter grootte van een ruim uitgevallen borrelnoot.

    NRC,

    Vrijdagavond 13 september om 20u werden de vallen opengezet en van aas voorzien. 's Nachts werden de vallen om de 4u gecontroleerd en overdag om de 6u.

    http://jnmzwg.tripod.com/aalter.htm

    Ook rond de loods zelf werden bij valavond een aantal vallen van aas voorzien zodat ook wie rustig een pint bleef drinken kon meegenieten van vangsten van Huismuis, Bosmuis en Huisspitsmuis.

    http://users.telenet.be/zoogdiervaplus/Activiteiten/Kortste2008.html

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • dood aas
    • giftig aas
    • natuurlijk aas

    In de winterperiode is een snoek iets gemakkelijker te vangen met levend of dood aas dan met kunstaas.

    http://users.skynet.be/extreme-vissers/technieken.htm

    Op het particuliere jachtterrein, dat is afgezet met elektrische rasters, worden veel zwijnen voor de jacht gefokt. Op diverse plaatsen lag giftig aas. Bij dat aas troffen de controleurs vergiftigde dode en nog levende roofvogels aan.

    NRC,

    Hoewel hier wel natuurlijk aas gebruikt kan worden zoals dode en levende visjes, zal de basisuitrusting van de sportvissers toch een spinner zijn met blinkerds of woblers - middelzware of solide op snoek, licht voor op de baars.

    http://www.pl-info.net/nl/toerisme/vissen.html

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • levend aas

    Als levend aas worden meestal regenwormen gebruikt en soms insecten als vliegen, de larven ervan, maden genoemd [...]. Onder levend aas wordt ook vaak een visje verstaan, maar het gebruik van levende gewervelden als aas is in Nederland en Duitsland bij wet verboden.

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Aas_(hengelsport)

    Twee Belgische sportvissers waren geverbaliseerd wegens het vissen met levend aas. Voor de goede orde: "met levend aas" wil hier zeggen: met aan het haakje kleine visjes. Vissen met wormen en maden blijft in Nederland voorlopig toegestaan.

    De Standaard,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • vergiftigd aas

    Wolven werden geklemd, geknuppeld, gestrikt, vergiftigd, gewurgd en verdorst. De meeste stierven aan strychnine. Amerika lag vol vergiftigd aas.

    Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

    in voorzetselgroep


    • met dood aas vissen
    • met levend aas vissen

    Statisch vissen met dood aas wordt in ieder hengelsportblad regelmatig behandeld, ik zal in principe dus niets nieuws vertellen.

    http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

    Sinds het vissen met levend aas verboden is, dient de roofvisser uit te wijken naar kunstaas of een stukje dood aas.

    http://www.visserslatijn.nl/index.htm

    met substantief ervoor


    • een stukje aas

    Kistjes zijn langwerpige houten kistjes waar een stukje aas in wordt gelegd. In de kistjes zitten kleine fuikjes. Met de kistjes wordt de paling gevangen.

    http://www.delicatessenhuis.nl/

    voorafgegaan door als


    • iets als aas gebruiken

    Als aas gebruik ik een vers en stevig platgedrukt korstje maisbrood.

    http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_karper

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Overige woordfamilieleden


    aas 2.1

    stukje lokspijs

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Het aas…

    is een stuk lokspijs

      Algemene voorbeelden


      Hij liet haar de muizenvallen zien die hij achter het fornuis en onder de bedden had gezet. Ze waren allemaal dichtgeklapt, het aas foetsie, geen muis.

      De wolvenlus, Nicholas Evans,

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • het aas grijpen
      • het aas loslaten

      Het is erg mooi als een baars het aas grijpt en er rustig mee wegzwemt, nog voor het aas helemaal is gezonken.

      http://www.gsmeets.be/

      Misslaan komt echter vaak voor, want snoekbaarzen zijn er goed in om het aas weer los te laten.

      http://www.gsmeets.be/

      Vaste verbindingen


      aas 2.2

      soort lokspijs

      Betekenisbetrekking


      metonymie
      Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een aas…

      is een soort lokspijs

        Algemene voorbeelden


        Brood is een aloud aas. Wie heeft er immers geen brood thuis? Pak een boterham en ga even een uurtje vissen. Dit populaire aas wordt bijna door elke zoetwatervis gewaardeerd. Voorn, brasem, bliek, bijna alle zoetwatervissen eten het [...]. Eén nadeel heeft brood als aas wel; het kan er bij een aanbeet snel af zijn.

        http://www.visserslatijn.nl/index.htm

        Ook kaas is een eeuwenoud beproefd aas.

        http://www.visserslatijn.nl/index.htm

        De meelworm is voornamelijk een goed aas voor forel.

        http://www.visserslatijn.nl/index.htm

        aas 3.0

        iets wat iemand verlokt; lokmiddel

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 2.0 : 2.3

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een aas…

        is een middel

          Algemene voorbeelden


          Bedrijven organiseren massale sollicitatiedagen en lokken sollicitanten met ballonvaarttochten als aas.

          http://www.spaink.net/parool/20000124.html,

          De Postbank heeft er blijkbaar een vermogen voor over om mensen de hypotheektest te laten doen op het internet. Maar de werkelijke bedoeling is om een echte adviseur op pad te sturen naar de geïnteresseerde. Het aas is digitaal, de buit wordt analoog op het droge gehaald.

          http://www.andriessen.nl/column_5.htm

          Maar 's mensen onberekenbaarste vijand had al toegeslagen. Ijdelheid. Mezelf spoedig in druk te zien... ziedaar het aas dat me uit mijn achter twee heteroniemen verborgen schuilplaats wist te lokken.

          Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

          B - speelkaart

          aas 1.0

          afbeelding

          Bron: Silsor
          ( CC BY-SA 3.0 )

          speelkaart met de waarde 1 of 11

          Algemene voorbeelden


          Azen staan voor één of elf (wat het meest gunstig uitvalt). De rest van de kaarten scoort de waarde aangeduid op de kaart.

          http://www.tev.nl/,

          Indien de eerste dealerkaart een tien of een aas is, bestaat de kans op blackjack (som van de eerste twee kaarten is gelijk aan 21).

          http://www.tev.nl/,

          Bevindt zich een aas tussen de kaarten van de croupier, dan telt deze voor 11 zolang zijn puntentotaal de 21 niet overschrijdt.

          http://www.cko.be/oostende/

          Combinatiemogelijkheden


          met adjectief ervoor


          • twee rode azen
          • twee zwarte azen

          Er mag een schoppen verloren gaan, dan worden nog drie slagen gemaakt in die kleur, plus zes klaveren en de twee rode azen.

          http://www.voeks.nl/Nieuws/200305/vn.htm,

          Op de eerste plaats: als de ruitenpunten bij de buren zitten, dan is dat heel goed nieuws. Want dan zijn dat voor hen allemaal waardeloze punten. Ten tweede: als Henk niet méér dan vijf hartenpunten en geen ruitenpunten heeft, dan heeft-ie misschien wel twee zwarte azen.

          http://www.nbbclubsites.nl/club/2029/nieuws/272707?display=lijst

          Vaste verbindingen


          Woordfamilie


          Als deel van een afleiding


          Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          aas 2.0

          iets wat of iemand die uitblinkt; uitblinker

          Betekenisbetrekking


          metafoor
          Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

          Semagram (extra betekenisinformatie)


          Een aas…

          is een zaak; is een persoon

            Algemene voorbeelden


            De onnavolgbare potpourri van aan elkaar gesleutelde liedjes, die vaak uit het niets komt en met minieme aanleiding wordt gezongen, is het handelsmerk van Purper. De aas is niet alleen het muzikale vakmanschap van pianist De Breij, maar ook de teksten, die zo wonderlijk en grappig op elkaar aansluiten.

            Meppeler Courant,