abnormaal


abnormaal 1.0

afwijkend van de norm, de regel of het gewone; afwijkend van het normale

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • abnormaal bloedverlies
 • abnormaal gebruik
 • abnormaal gedrag
 • abnormale activiteit
 • abnormale slijtage
 • abnormale waarden
 • een abnormale omstandigheid
 • een abnormale situatie
 • een abnormale toestand
 • een abnormale vorm

Bij een vrouw in de overgang met heftig abnormaal bloedverlies is het ijzergebrek zeer aannemelijk.

http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

Zoals gezegd is poes bijzonder stressgevoelig. Wanneer iets haar van streek brengt, brengt ze dat tot uiting door abnormaal gedrag, zoals onzindelijkheid, overdreven nagels scherpen, zich overdreven proper likken, abnormaal veel eten, depressief gedrag of agressie.

http://www.vvd-dierenkliniek.be/medische_info/kat_opvoeden.htm

Conflicten zijn botsingen, verstoringen van de normale gang van zaken. Zij creëren onzekerheid: mensen reageren op de meest onvoorspelbare manieren op abnormale situaties.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Onze kinderen groeiden op in abnormale omstandigheden, nu gebeurt hetzelfde met onze kleinkinderen. De enige Israeliërs die zij ooit hebben gezien zijn soldaten, maar daar zijn er dan ook veel van. Wat dit betekent merk je op de kleuterschool: in plaats van huizen en bloemen tekenen ze steevast soldaten en geweren.

NRC,

met bijwoord


 • bijna abnormaal
 • niet abnormaal
 • toch abnormaal
 • totaal abnormaal
 • volkomen abnormaal

Ook William Van Dijck verklaarde deze week in 'Sportmagazine' dat de evolutie op de afstandsnummers de afgelopen tien jaar enorm is. 'Te groot als je het mij vraagt. Het is bijna abnormaal.'

De Standaard,

Ik heb de afgelopen nachten heel slecht geslapen, wat niet abnormaal is want ik slaap altijd slecht.

NRC,

"Met vervroegd pensioen op tweeënveertig jaar?" vroeg ik. "Dat is toch abnormaal?"

Berthold 1200, Paul Koeck,

Psychologische trauma's zijn een normaal gevolg van een totaal abnormale toestand: de oorlog.

De Standaard,

Het was volkomen abnormaal dat bepaalde verantwoordelijken dit niet serieus namen.

De Standaard,

met werkwoord


 • abnormaal lijken
 • abnormaal zijn

Vrijwilligerswerk lijkt abnormaal. Het is de wereld op haar kop.

De Standaard,

'Bij jou groeien er zelfs griezelige, zwarte haren op je bovenste vingerkootjes.' 'Nou, en?' vroeg ik. 'Dat is abnormaal, dat heb ik nog nooit bij iemand anders gezien.'

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

met telwoord


 • abnormaal veel

Toch is sinds de jaren tachtig het alcoholverbruik gedaald. "Dat komt omdat we daarvoor abnormaal veel dronken door de golden sixties-sfeer en de veramerikanisering van onze levensstijl", verklaart Ansoms.

De Standaard,

met adjectief erachter


 • abnormaal groot
 • abnormaal hoog
 • abnormaal klein
 • abnormaal koud
 • abnormaal laag
 • abnormaal lang
 • abnormaal langdurig
 • abnormaal snel
 • abnormaal warm

Bij mezen zijn de legsels soms abnormaal groot; men heeft weleens zestien eitjes in een mezennest geteld; meestal schommelt het om de tien stuks en ook dat geeft aan de oudervogels al handen vol werk.

Meppeler Courant,

Het aantal tijdelijke verblijfsvergunningen dat aan buitenlandse meisjes voor de Luxemburgse cabaretten wordt verstrekt, is abnormaal hoog.

http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

Wanneer we echter geen of te weinig stikstof bemesten krijgt men weinig of geen lengte- en diktegroei en het blad blijft abnormaal klein.

http://www.groengids.be/

Er zijn zeker al 165 mensen omgekomen de jongste week door de abnormaal lage temperaturen.

De Standaard,

Wauters en Ecolo-kompaan Thiery Detienne gaan de Kamer voorstellen artikel 80, en dus de schorsing van abnormaal langdurig werklozen, te schrappen.

De Standaard,

Is de Commodore abnormaal snel uit zijn geldmoeilijkheden geraakt?

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Voor de kust van Peru komen episoden voor waarin het zeewater abnormaal warm is.

http://huizen.dto.tudelft.nl/deBruijn/tennekes.htm

met dat-zin


Het is eigenlijk abnormaal dat de rente zo lang hoog bleef, terwijl de inflatie onder controle was.

De Standaard,

met infinitief met om te


Zou het abnormaal zijn om je zo weinig aan je sterfelijkheid gelegen te laten liggen?

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


abnormaal 1.1

ziekelijk afwijkend, met name in geestelijk opzicht; pathologisch

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een abnormaal kind
 • een abnormaal mens
 • abnormale angst
 • de abnormale geest

Totnogtoe is niet duidelijk hoeveel alcohol in de zwangerschap leidt tot een abnormaal kind en hoeveel nog veilig is.

http://www.bierengezondheid.be/,

Er waren dagen dat ik mezelf voor een monster hield – een abnormaal mens, wiens passie voor zijn zuster en geilheid in de schemerige zaal één pervers kluwen vormden.

Emmeke, Jan Lampo,

Angststoornis: stoornis met abnormale angst en aanhoudend subjectief lijden of belemmering van het sociaal functioneren; paniekstoornis, specifieke fobie, sociale fobie, obsessieve-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en posttraumatische stressstoornis.

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/angst

In de achttiende eeuw is al een begin gemaakt met het onderwijs aan 'misdeelden', een term die zowel verstandelijk en lichamelijk gehandicapten betreft als verwaarloosde kinderen. Wanneer de psychologische wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw opbloeit, blijkt de studie van de abnormale geest een bron van kennis voor de normale. Maria Montessori is een van de medici die zich verdiept in de abnormale geest.

http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

met werkwoord


 • abnormaal zijn

Gaandeweg begreep ik hoe het zat met Hugo en zijn vrouw. Ze wilden wel: iedereen deed het (misschien was je abnormaal als je het niet deed - dit zei hij niet maar ik begreep het). Was het mijn plaats hem te zeggen dat die houding niet de juiste motivatie kon zijn voor een handelwijze die een huwelijk kon ontwrichten zoals ikzelf maar al te goed ... nee, niet wist: maar ik kon het me voorstellen.

Het binnenste ei, Hannes Meinkema,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding