achtenswaardig


achtenswaardig 1.0

(formeel; (vooral) geschreven taal)

waard om geacht te worden; achting verdienend; respectabel
Veel gebruikelijker dan de synoniemen achtenswaard en achtingswaardig.

Algemene voorbeelden


Het verbaasde hem ook dat zijn beroep, niettegenstaande dat het achtenswaardig en noodzakelijk was (ook al gaf het regelmatig aanleiding tot het maken van grapjes waar hij overigens best om kon lachen) een zo geringe rol speelde in zijn leven.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

Over de gebruinde gynaecoloog Dokter Groenevelt heb ik horen vertellen dat hij ook op latere leeftijd nog in hoog aanzien stond, vooral bij de meer gegoede vrouwen in dat achtenswaardige Zwolle waar 'gekke Gait' rondzwalkte, toen Barend en Hetty jong waren.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Godzijdank werd de rol van de NAVO politiek achtenswaardig dankzij de Servische gruweldaden en de tv-beelden van de massale verdrijving.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kosovo/270499-E.html,

De achtenswaardige bankdirecteuren verloren enkele jaren geleden voor de rechter de glans van hun macht maar ontsnapten aan gevangenisstraffen.

NRC,

De scheidslijnen tussen achtenswaardig en verwerpelijk werden niet uitsluitend bepaald door sekse en seksualiteit. En deugd betekende zoveel als strijd tegen de menigvuldige lusten van het vlees.

De Standaard,

Op een van de laatste weemoedig-zonnige dagen van de herfst reed ik naar het Land van Waas, meer bepaald naar Daknam. Daar wou ik het oudste satirische grafschrift uit de Nederlandse Literatuur gaan lezen: de inskriptie op de rustplaats van Coppe, de achtenswaardige kip die door Reinaard de Vos om het leven is gebracht.

De Standaard,

De liefdesgloed en de genotsdrang die hij uitwasemt brengen zijn zelfbeheersing aan het wankelen. Zijn woordenkramerijen zijn een smeekbede. Voorbedacht wijst hij op haar bezienswaardig lichaam. Het achtenswaardig geheugen dat zij bezit, als geen andere vrouw.

De verdwazing, Andreas Roels,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een achtenswaardig persoon
 • een achtenswaardige dame
 • een achtenswaardige heer
 • een achtenswaardige vrouw
 • een achtenswaardig man
 • achtenswaardige heren
 • achtenswaardige kerels
 • achtenswaardige personen
 • een achtenswaardig lid (van iets)

Ik ken de grens van de wet, maar niet die van de moraal. Tot wanneer blijf je een achtenswaardig persoon? Van wanneer af word je een plurk? Vraag het mij niet.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Ik kom u spreken over de grootvader van mijn vrouw die een achtenswaardige dame verkracht en om zeep heeft geholpen, zei ik zonder omwegen.

De wekker, André Janssens,

Men beschouwde hem hier een tijdlang als een achtenswaardig man, bevriend met een van de rijksten uit de wijde omgeving.

Het paradijs, Anton Haakman,

Zonder twijfel zijn dit allen achtenswaardige heren, die evenwel in het profane leven minder bekendheid genieten dan dit op hun tempelkolommen het geval is. Dit stoort hun geenszins, want zij hebben een hekel aan alles wat naar macht en invloed zweemt. Hun doel is uitsluitend gericht op de persoonlijke vervolmaking, met de middelen en methodes die eigen zijn aan de vrijmetselarij.

http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

Dat beseften de twee politieagenten toen ze na het incident alleen de rebelse componist arresteerden en niet zijn vijand, een achtenswaardig man die juist veel respect oogstte voor de doeltreffende manier waarop hij zich van de lastpost had weten te ontdoen.

Het nietigste, Marie Kessels,

Bernard Knox is een achtenswaardig man, een groot graecus en een Brits-Amerikaans professor die verder heeft gekeken dan zijn filologenpotlood lang was.

De Standaard,

Koning Albert II is een achtenswaardig man en zijn medeleven met de getroffen families wordt niet in twijfel getrokken, maar dit neemt niet weg dat men in zijn optreden het ideaalbeeld van een vorst uit de Middeleeuwen en uit het Ancien Régime weerspiegeld vindt.

De Standaard,

Met een verkoop van al 500.000 exemplaren is ook Danielle Mitterrands En toutes libertés een kassasucces - de auteursrechten gaan naar haar stichting France-Libertés. Een oprecht boek van een achtenswaardige vrouw die "linkser" was en bleef dan haar man.

De Standaard,

De modale schutter was een achtenswaardig, maar ongefortuneerd lid van de middenklasse: niet rijk maar ook niet arm, want hij moest wel zijn eigen bewapening bekostigen.

NRC,

Het Haider-interview volgde op de uitzending van een video-opname van eind september, waarin de FPÖ-chef lof toezwaait aan kringen van voormalige SS-ers. Haider noemde hen achtenswaardige en best aardige kerels, die "ondanks de grootste tegenwind vasthouden aan hun overtuiging".

De Standaard,

 • een achtenswaardige poging
 • achtenswaardige bedoelingen
 • achtenswaardige beginselen
 • achtenswaardige doelstellingen

Dit ijdel vertoon belemmert, naar mijn mening, het zicht op de achtenswaardige poging van de schrijver om onverwachte kruisbestuivingen tussen leven en kunst tot stand te brengen.

NRC,

Danielle is bezield met achtenswaardige bedoelingen, maar politieke analyse is niet haar sterkste kant.

De Standaard,

Met al zijn gebreken was Clemenceau tenminste iemand die onvervaard achtenswaardige beginselen verdedigde, "zonder kleinzielige berekening of dat zijn carrière niet zou schaden".

De Standaard,

Erger nog, achter die uitleg die de partijen voorwenden om zichzelf te rechtvaardigen, schuilen twee veel minder achtenswaardige, maar veel belangrijkere doelstellingen.

De Standaard,