eerbiedwaardig


eerbiedwaardig 1.0

door zijn kwaliteiten of eigenschappen eerbied verdienend; eerbied afdwingend; waard om geëerbiedigd te worden; achtenswaardig; respectabel

Algemene voorbeelden


De Kopten zijn in het Westen relatief onbekend maar zijn onze broeders en zusters in Christus. Hun lijden voor de naam van Christus is eerbiedwaardig. Het is goed om in deze moeilijke tijd voor ze te bidden en ze niet te vergeten.

http://frontpage.credible.nl/columns/1528/Onze-Koptische-broeders.html,

Seksuele selectie, de betrouwbaarste, eerbiedwaardigste vorm van eugenetica, heeft ons omgekneed tot de fictiebehoevende lezers die we momenteel zijn.

http://www.janvanduppen.be/?p=957,

Op zomerdagen regeert hier de georganiseerde chaos van de Cariben, lekt er een trage stroop over de stoeptegels, die de mensen aan de grond gekleefd houdt, als iemand komt om met iemand af te rekenen, gaan de rijen mensen eerbiedwaardig opzij, om van het drama geen tragedie te maken.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Daarmee lijk ik in het voetspoor te treden van uw eerbiedwaardige stadgenoot Sigmund Freud, maar dat is niet zo.

Siegfried, Harry Mulisch,

Hij schoof twee eerbiedwaardige steaks van wel vijf duim dik op tafel.

Koud, Geertrui Daem,

Wie alles wil bekijken, ziet niets, wordt overweldigd door een "beeldenstorm". Dat is de macht van het beeld. De virtual reality is de "onwerkelijkste werkelijkheid die er bestaat." Maar is ze zo nieuw? Nee, want "dan bedenk je dat zo'n 'virtual reality' eigenlijk al eens eerder is uitgevonden en vervolmaakt: met het schrift en de boekdrukkunst. Ook deze aloude, eerbiedwaardige technieken isoleerden ons al van onze directe omgeving en maken het mogelijk door tijd en ruimte te reizen."

De Standaard,

Op 1 mei 1196 huldigde aartsbisschop Johann van Trier het hoofdaltaar in van het oostkoor van de domkerk en borg daarin het Heilig Kleed op. Ruim drie eeuwen werd het eerbiedwaardige textiel dan met rust gelaten tot het in 1512 voor het eerst werd getoond aan het publiek.

De Standaard,

De eerbiedwaardige Spaanse kindervriend met de rode cape zoals we hem kennen, is eigenlijk een samensmelting van twee figuren: bisschop Nicolaas, van vlees en bloed, en oppergod Wodan, gemaakt van ijle lucht zullen we dan maar zeggen.

http://www.kinderenwebhotel.be/godsdienst/sinterklaas.htm

Ligt uw eerbiedwaardig hoofd op de peluw, overal zijn vreemde peluwen harder dan thuis, zelfs als het niet waar is dan moet ge de houding aannemen van een 'gisant', er zorg voor dragend vlak op uw fontanel te liggen, zoniet wordt ge geprikkeld door uw eigen stekels bij de minste drukking van deken of kussen.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Toen hij jonger was ging hij vaker 's avonds op stap en bezocht dan verschillende van de cenakels, die hij "corbeilles à délicatesses" noemde. Tot hij, ouder, eerbiedwaardiger en nog rijker geworden, een soort zakelijke vriendschap sloot met madame Elise.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een eerbiedwaardige allure
 • een eerbiedwaardige bezigheid
 • een eerbiedwaardige functie
 • een eerbiedwaardige geschiedenis
 • een eerbiedwaardige historie
 • een eerbiedwaardige plaats
 • een eerbiedwaardige prestatie
 • een eerbiedwaardige rol
 • een eerbiedwaardige titel
 • een eerbiedwaardige traditie
 • een eerbiedwaardig aanzien
 • een eerbiedwaardig gebruik
 • een eerbiedwaardig genre
 • een eerbiedwaardig vak
 • een eerbiedwaardig voorkomen

Dat ook de remonstranten staan in een eerbiedwaardige (zeg maar: Erasmiaanse) traditie van tolerantie en ondogmatisch christendom, schijnt Blei te zijn ontgaan.

NRC,

Onder de noemer van gemeenschappelijke afkomst beschrijft de auteur hoe in Denemarken de Noordse mythologie, overblijfselen uit de vikingtijd, oudheidkundige markeringen in het landschap en archeologische vondsten gebruikt zijn om de natie historisch te schragen en een eerbiedwaardig aanzien te geven.

http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/text-idx?c=tvs;sid=0d8bac609c4876001150bcb1114a0a78;rgn=main;idno=m2501r04;view=text,

De wanhoop, eindelijk bevrijd uit zijn benepen, individuele keurslijf, mengde zich door de steile soevereiniteit van het bos. Het ontdeed in mijn ogen die wanhoop van zijn zielige karakter en gaf er een meer verheven, eerbiedwaardige allure aan.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Belastingheffing is een eerbiedwaardige bezigheid.

NRC,

In de VVD circuleren namelijk ideeën om het voorzitterschap van de Eerste Kamer te claimen [...]. En wie zou vanuit de liberale gelederen deze eerbiedwaardige en ceremoniële functie beter kunnen bekleden dan het nieuwe Eerste-Kamerlid Hans Wiegel?

NRC,

Millers denkbeelden passen in een eerbiedwaardige filosofische traditie over het pure kind en de voosheid van opvoeding en beschaving, maar boeiende televisie leveren ze in dit geval niet op.

NRC,

De zogenaamde grondslag van de Staf van Sint Nicolaas is bezet met beeltenissen van de fameuze bisschoppen-civiel die ooit en tot heden deze eerbiedwaardige functie mochten bekleden.

http://www.sintnicolaas.org/

Het is een oud en eerbiedwaardig gebruik dat vrouwen hun mannen begraven.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

Op 11 juli 1302 hadden verschillende Vlaamse Polderbesturen er reeds een eerbiedwaardige geschiedenis van twee-drie eeuwen opzitten.

http://www.vacvzw.be/nsite.nsf/0/dcb2a7c26880a6f8c1256bf8005103fc?OpenDocument,

Enkel gedrukte naslagwerken maken kans om een eerbiedwaardige plaats in de boekenrekken te verwerven.

De Standaard,

In 1979 is er plotseling bij een andere uitgever een andere vertaler, Frans van Woerden opgedoken, die Mort à crédit vertaald heeft onder de titel Dood op krediet [...]. Wie wil, zal ook Van Woerden wel op een fout kunnen betrappen, hier of daar. Maar gezien de grote omvang van het boek en vooral de eigenaardigheden van Céline's proza, is het toch een eerbiedwaardige prestatie.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Claw Boys Claw heeft een eerbiedwaardige historie van tien jaar.

NRC,

Na het gansrijden was het dier het middelpunt van de ganzenmaaltijd. Temidden van de gezellig nakeuvelende ruiters was voor het dier een eerbiedwaardiger rol weggelegd dan voor een aan het spit rondtollend speenvarken op een liefdadigheidsbal.

http://www.beeg.demon.nl/gawstrekkers/gtindex.html

Daar is hij op een dag, zonder directe aanwijzing, zonder feestelijkheden, gekroond met de, na het burgemeesterschap, meest eerbiedwaardige titel, namelijk die van Mister Meppel.

Meppeler Courant,

'Want wat deed je nou eigenlijk helemaal? Knoeien, met huizen en met dat grietje. Terwijl ik van huis uit een goeie timmerman was. Een eerbiedwaardig vak, lees de bijbel maar.'

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

Het zal niet moeilijk zijn een type te vinden van middelbare leeftijd dat een onbenullig uiterlijk paart aan een eerbiedwaardig voorkomen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

De country western van The Geraldine Fibbers klinkt enigszins verdacht. De nummers op hun pas verschenen titelloze debuut-cd zijn net iets valser, jankender en dronkener dan de authentieke Nashville-liedjes [...]. De zeven nummers die hier te horen zijn, zijn prachtig door hun onopgesmukte aanpak en grappig omdat ze soms de draak steken met zo'n eerbiedwaardig genre (zoals They Suck dat over kalfjes zou gaan, maar tegelijk natuurlijk schimpscheut is).

NRC,

 • een eerbiedwaardige groet

Het is weeral een hele poos geleden dat ik jou een eerbiedwaardige groet kwam brengen en eigenlijk heb ik een beetje mijn bekomst van al die kerkhoven.

Weledelgestorven heer Roger Van de Velde; Over Roger Van de Velde, Dimitri Verhulst,

 • een eerbiedwaardige bibliotheek
 • een eerbiedwaardige boom
 • een eerbiedwaardige muur
 • een eerbiedwaardige villa
 • een eerbiedwaardig pand
 • een eerbiedwaardig werk
 • eerbiedwaardige bomen
 • eerbiedwaardige gebouwen
 • eerbiedwaardige iconen
 • eerbiedwaardige monumenten

De muziekbibliotheek, een afdeling van de stadsbibliotheek van Stuttgart, was tot 1995 gehuisvest in deze 'eerbiedwaardige' stadsbibliotheek.

http://www.vvbad.be/00a_home/frameset.htm?http://www.vvbad.be/03_activiteiten/Duitsland_2001/duitsland.html,

Nooit tijdens haar zesentwintigjarige leven had ze zoiets schoons gezien als het adellijk zonovergoten park [...], de bergen paarse en witte en roze rododendrons die een bedwelmende geur uitzonden, en de vogels die in de eerbiedwaardige bomen hun best zaten te doen.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

De Goudenregen bij de ingang van de Hortus botanicus is de aanleiding voor een Bomenjaar in 2001. Deze eerbiedwaardige boom, het oudste gewas van de Hortus botanicus zal dan 400 jaar oud zijn.

http://www.hortus.leidenuniv.nl

"Wij definiëren met alle nauwkeurigheid en zorg, dat de eerbiedwaardige en heilige ikonen kunnen worden aangebracht zoals de figuur van het eerbiedwaardig en levenschenkend Kruis [...] op gewijde vaten en op gewaden, op muren, op panelen, in huizen en langs wegen; dit geldt voor de afbeelding van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, die van onze reine vrouwe, de Heilige Moeder van God, die van de eerbiedwaardige engelen en die van alle heilige en vrome mensen."

http://www. eikonikon. nl/index2. html,

Een van de moeilijkste technische uitdagingen in deze optocht waren de kostuums die, naast de indrukwekkende voorgevel van de Notre Dame, ook de eerbiedwaardige gebouwen van het Ile de la Cité weergeven.

De Standaard,

De gebouwen van Baltard, die inmiddels voor het intellectuele gevoelen van monsterlijke noviteiten tot eerbiedwaardige monumenten van architectonische pionierskunst waren geworden? Hun krullerige gietijzer was schilferig van roest, hun groene verf bedekt met roet; het glas dof geworden en grotendeels gebarsten.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Procureur Beekman woonde in een rustige straat in de binnenstad in een eerbiedwaardig pand dat bij zijn status paste.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Ik herinner mij nog goed dat Janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende stranddag, nog wat duizelig van al die zon, op weg naar huis bij het Staelduynse bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige oude bomen van dat strandwalbos zwijgend naast elkaar over de stille paden liepen.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

Er stonden tranen in zijn ogen, en dat was lang niet alleen omdat de bulldozer een bres had geslagen in de eerbiedwaardige muur van het mooie patriciërshuis.

De groene leeuw, Herman Vos,

Misschien zal het geluk haar tegenlachen, want nu verblijft zij in een heel grote en eerbiedwaardige villa.

De verdwazing, Andreas Roels,

Een deelhebber aan de westerse beschaving hoort vertrouwd te zijn met de bijbel. Maar voor mij als klassieker is het niet meer dan een eerbiedwaardig werk waaraan geen primaire betekenis toekomt als je het vergelijkt met de andere geschriften van de Oude Wereld.

NRC,

 • een eerbiedwaardige bank
 • een eerbiedwaardige familie
 • een eerbiedwaardige instelling
 • een eerbiedwaardige krant
 • een eerbiedwaardige organisatie
 • een eerbiedwaardig college
 • een eerbiedwaardig genootschap
 • een eerbiedwaardig gezelschap
 • een eerbiedwaardig instituut
 • een eerbiedwaardig tijdschrift
 • een eerbiedwaardig weekblad
 • de eerbiedwaardige rechtbank
 • de eerbiedwaardige senaat
 • de eerbiedwaardige universiteit

De oude en eerbiedwaardige Britse bank, na 233 jaar het slachtoffer geworden van de risico's op de elektronische financiële snelweg, is verkocht.

NRC,

Denk maar aan het geruchtmakende faillissement van de eerbiedwaardige Britse Barings Bank, nadat een handelaar in Singapore wat al te enthousiast in de futureshandel was gedoken.

De Standaard,

De Raad van State signaleerde deze week in zijn commentaar op de Miljoenennota dat de resultaten van het beleid in geen verhouding staan tot de inspanningen. Maar tegelijkertijd weet ook dit eerbiedwaardige college geen alternatief te presenteren.

NRC,

Zoveel door heilige woede gevoed temperament werd door het eerbiedwaardige college niet gewaardeerd en Nicolaas werd op staande voet afgezet als bisschop.

http://www.kinderenwebhotel.be/godsdienst/sinterklaas.htm

Het laatste overblijvende lid van de eerbiedwaardige familie die het domein op zo'n 150 km van Londen eeuwen bewoonde, is de teruggetrokken vrijgezel Desmond Sotheron Estcourt.

De Standaard,

Platteau vindt controle door het Rekenhof erg belangrijk. Maar hij pleit tegelijk voor de splitsing van deze eerbiedwaardige federale instelling.

De Standaard,

Maar de advokaten van de maffiabazen houden vol dat hij voor de maffia "geen echte man" was, dus geen lid van het "Eerbiedwaardig Genootschap" kon worden en dus ook geen overloper kan zijn.

De Standaard,

In het salonnetje staan nog exotische prullaria van oom Jules en in de eetkamer kun je je perfect voorstellen hoe de kleine Marcel in het "eerbiedwaardige gezelschap" van de beschilderde borden aan de wand zat te lezen.

De Standaard,

De Technische Hogeschool van Zürich is een eerbiedwaardige instelling.

De Standaard,

De eerbiedwaardige krant The Times publiceerde zaterdag passages uit de biografie.

De Standaard,

Nigeriaanse netwerken, piramidemechanismen, telefoonterreur, de "Boiler" en de "Recovery Room"... Niet meteen termen die je zou verwachten uit de mond van een eerbiedwaardige instelling als de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF).

De Standaard,

De dekmantel van de illegale praktijken was een hoogst eerbiedwaardige handelsorganisatie – de Product Group Paperboard – waarvan vrijwel alle West-Europese leveranciers van karton deel uitmaakten.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Green werd in 1971 als eerste Amerikaan opgenomen in de hoogste Franse culturele instelling. "Onderscheidingen interesseren mij helemaal niet", aldus de nestor van het eerbiedwaardige instituut, dat toeziet op het instandhouden van de Franse taal.

De Standaard,

U kent waarschijnlijk het eerbiedwaardige literaire tijdschrift DWB.

Mijmeringen van een ongeduldige lezer, John Vervoort,

De Staatsloterij, ooit een eerbiedwaardige organisatie die een gokje verenigde met ingetogenheid, is een eigentijds bedrijf op een 'vechtmarkt' geworden.

NRC,

Zelfs de eerbiedwaardige senaat heeft Lubbers dit verwijt ooit krachtig voor de voeten geworpen.

NRC,

De eerbiedwaardige universiteit van Oxford ging gisteren compleet uit de bol voor de zwarte voetbalster O.J. Simpson die vorig jaar door een overwegend zwarte jury in Los Angeles werd vrijgesproken van moord op zijn vrouw en haar vriend.

De Standaard,

De mensen die tegen toptarieven al dat moois verzinnen, vergelijkt hij in het eerbiedwaardige Weekblad voor fiscaal recht met bordeelhouders die immers ook hun bestaansrecht ontlenen aan het exploiteren van de minder fraaie kanten van de mens.

NRC,

Niemand durfde te lachen op de eerbiedwaardige zitting van een eerbiedwaardige rechtbank.

Wij, heksen, Roger Pieters,

 • eerbiedwaardige dames
 • eerbiedwaardige engelen
 • eerbiedwaardige heren
 • eerbiedwaardige leden
 • eerbiedwaardige middenklassers
 • eerbiedwaardige vertegenwoordigers
 • een eerbiedwaardig denker
 • een eerbiedwaardige criticus
 • een eerbiedwaardige grijsaard
 • een eerbiedwaardige heer
 • een eerbiedwaardige man
 • een eerbiedwaardige mejuffrouw
 • een eerbiedwaardige professor
 • een eerbiedwaardige schrijver
 • een eerbiedwaardige voorvader

Ja, in Mexico waren er altijd zeer eerbiedwaardige dames van vijftig en zelfs wel van veertig die bereid waren met hem te lunchen bij Bellinghausen of met hem te dineren in El Estoril.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Als bisschop maakte hij de concilie van Nicea mee, een 'belangrijke' kerkvergadering [...]. Waar de overige eerbiedwaardige eerwaarde heren geduldig luisterden naar Arius, en hem netjes uit lieten praten, maakte zich zo'n opwinding van Nicolaas meester dat hij met Arius op de vuist ging en hem ter plekke K.O. sloeg.

http://www.kinderenwebhotel.be/godsdienst/sinterklaas.htm

Was de zeventiende-eeuwse meester een eerbiedwaardig denker, een geniaal doener of een losbol die zijn huishoudster 'besliep'?

NRC,

Tegenwoordig (glimlachte de elegante, goedgeklede, eerbiedwaardige en grijsharige criticus ondeugend) waren we druk bezig het verloren vaderland terug te krijgen via, wat je zou kunnen noemen, het chromosomatische imperialisme van Mexico.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Fray Diego, die sinds vele jaren het dagelijks leven van de hoogeerwaarde padre deelde, besefte beter dan wie ook, in welke mate deze eerbiedwaardige grijsaard door zijn persoonlijkheid, die van een blok erts gevormd leek te zijn, al zijn tijdgenoten overtrof.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Sylvester is de fel benijde eigenaar van een negentiende-eeuws getekend portret waarop de vader van de Leeuw een eerbiedwaardige grijsaard is geworden.

De Standaard,

Van een afstand lijken een paar portretten wel indrukwekkend, van enkele eerbiedwaardige grijsaards bijvoorbeeld.

NRC,

De organiserende Kennel Club is niettemin een voornaam gezelschap, waarvan de meest eerbiedwaardige leden hun groene speldje niet nodig hebben om al van verre als Member of The Kennel Club herkend te worden.

NRC,

Later zag ik een krantenartikel van de wijze en eerbiedwaardige heer Priestley waarin hij hetzelfde probleem poneerde: "Mensen vertellen mij steeds wat zij zouden doen, als zij meer tijd hadden."

http://home.wxs.nl/~amorc.nl/positio.html

En dan is er Endo's schokkende alter ego Suguro, de eerbiedwaardige katholieke Japanse schrijver in Het schandaal (1986), die geconfronteerd wordt met een even afschuwwekkend als fascinerend zelfportret - een man die zwelgt in voyeurisme en sadisme en moordlust.

NRC,

Torriani was buiten de koers een vriendelijke, eerbiedwaardige man.

De Standaard,

De eerbiedwaardige professor in de ongelooflijke geschiedenis van Vlaanderen aan de formidabele universiteit van Gent, wil studenten laten zakken als ze hun Vlaamse identiteit niet kunnen uitstralen.

Werk, Josse De Pauw,

Ze was al een bejaarde maar toch altijd zeer eerbiedwaardige mejuffrouw met opvallend grijsviolet haar, die er op een verbluffend vanzelfsprekende manier in alle klassen de wind onder wist te houden.

Nathalie, Ger Verrips,

Wij hebben geen regel geschonden. Is het ons daarom zo slecht vergaan? Omdat wij fatsoenlijke mensen zijn? Omdat wij als eerbiedwaardige middenklassers leven?

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Over een volle pagina dook daar een geestelijke Neanderthaler op, al discrimineert die typering wellicht onze eerbiedwaardige voorvader.

De Standaard,

Prof. dr Frits van Oostrom, alumnus Nederlands: "Ik heb weinig studiemaatjes ontmoet, want ik werd meteen bij binnenkomst verscheept naar de eerbiedwaardige vertegenwoordigers van de universiteit."

http://ublad.warande.uu.nl/~ublad/ubladen/28/31/08unidag.html

"Wij definiëren met alle nauwkeurigheid en zorg, dat de eerbiedwaardige en heilige ikonen kunnen worden aangebracht zoals de figuur van het eerbiedwaardig en levenschenkend Kruis [...] op gewijde vaten en op gewaden, op muren, op panelen, in huizen en langs wegen; dit geldt voor de afbeelding van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, die van onze reine vrouwe, de Heilige Moeder van God, die van de eerbiedwaardige engelen en die van alle heilige en vrome mensen."

http://www. eikonikon. nl/index2. html,

 • op eerbiedwaardige afstand
 • een eerbiedwaardige afstand

Spijkstra (Scharsweer) en Bosman (Zwolle) finishten op eerbiedwaardige afstand als tweede en derde.

Meppeler Courant,

Zijn ogen, die nog altijd stralen alsof er een waterval doorheen valt, slagen er niet in op het moment dat ze haar zien, de blik af te wenden, maar houden op eerbiedwaardige afstand stil, zonder ook maar een sprankje van hun eerlijke begeerte te verliezen.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Ze zaten in een wachtruimte [...]. Er is een eerbiedwaardige afstand tussen de twee, laat genoeg ruimte over voor een nog niet ingevuld persoon.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Spanje heeft vijf keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld. Op eerbiedwaardige afstand van Spanje volgt Denemarken.

NRC,

 • de eerbiedwaardige leeftijd
 • van eerbiedwaardige leeftijd
 • een eerbiedwaardige ouderdom
 • met een eerbiedwaardige ouderdom

De tapperij daarnaast is jonger, maar zij woont in een huis van eerbiedwaardige leeftijd en heeft zich De Bengel genoemd.

De Standaard,

Cornelia Hendrikse-Maas en Marchien Jantje Zwitsers zijn deze eeuw de 17e en 18e persoon die de eerbiedwaardige leeftijd van 109 bereiken.

Meppeler Courant,

Biervliet bezit de eerbiedwaardige leeftijd van ruim 800 jaar.

http://www.herindeling.nl/index.htm

Onze jarige senior-verslaggever Gerrit Hidding [...] trok met een glunderend gezicht -- vooral vanwege het bereiken van de eerbiedwaardige leeftijd van 58 volbloedjaren -- de winnende kaart.

Meppeler Courant,

Terwijl de Algemene Chirurgie een specialisme is met een eerbiedwaardige ouderdom, - al eeuwenlang werden er gebroken botten gezet en blaasstenen uitgesneden, - is de neurochirurgie een betrekkelijk nieuwe aanwinst.

http://www.nvvn.org/

De NVB heeft een eerbiedwaardige ouderdom en daarmee een imago.

http://www.kb.nl/infolev/nvb/NwsArchief.html

 • op eerbiedwaardige wijze

Zo kan thuis of in een hospice op eerbiedwaardige wijze van familie, verwanten en het leven afscheid genomen worden.

http://www.e-stem.nl/,

met bijwoord


 • alleszins eerbiedwaardig
 • heel eerbiedwaardig
 • hoogst eerbiedwaardig
 • zeer eerbiedwaardig
 • meest eerbiedwaardig
 • niet eerbiedwaardig

En het leidt als vanzelf tot een stroom van amendementen, want er zijn nog wel meer politici met een alleszins eerbiedwaardige maatschappelijke wens onder het manchet.

NRC,

Wat er op dit beroemde stuk ook aan te merken moge zijn, het lijkt nog altijd boeiend genoeg om er kennis van te nemen: een draak misschien, maar dan toch een heel eerbiedwaardige.

De Standaard,

'Verandering van gezag, dan veranderen we maar mee. Zo blijf je bestaan.' 'Weerhanenmoraal.' 'Die wordt beoefend! Door lui die voor heel eerbiedwaardig doorgaan.'

Verborgen schade, Aster Berkhof,

De dekmantel van de illegale praktijken was een hoogst eerbiedwaardige handelsorganisatie – de Product Group Paperboard – waarvan vrijwel alle West-Europese leveranciers van karton deel uitmaakten.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Daar is hij op een dag, zonder directe aanwijzing, zonder feestelijkheden, gekroond met de, na het burgemeesterschap, meest eerbiedwaardige titel, namelijk die van Mister Meppel.

Meppeler Courant,

De organiserende Kennel Club is niettemin een voornaam gezelschap, waarvan de meest eerbiedwaardige leden hun groene speldje niet nodig hebben om al van verre als Member of The Kennel Club herkend te worden.

NRC,

Wetten waren ook niet eerbiedwaardig omdat ze in een land als wet uitgevaardigd waren.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Ja, in Mexico waren er altijd zeer eerbiedwaardige dames van vijftig en zelfs wel van veertig die bereid waren met hem te lunchen bij Bellinghausen of met hem te dineren in El Estoril.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

"Ik zeg in alle rust maar zeer beslist dat moskeeën en soukhs en kasbahs zeer eerbiedwaardige instellingen zijn, maar in Vlaanderen niet thuishoren".

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • oud en eerbiedwaardig
 • oudste en eerbiedwaardigste

Het had weinig gescheeld of ook America's Cup, het oudste en eerbiedwaardigste sportevenement ter wereld, was he-le-maal kapot gecommercialiseerd.

http://925.nl/archief/2010/02/10/vechtende-miljardairs-maken-americas-cup-weer-tot-elitair-ondero,

Omdat het hier gaat om een oude geschiedenis, die waarschijnlijk alleen maar zo oud heeft kunnen worden en zich in verschillende talen heeft kunnen herhalen omdat zij zo elementair is, krijgen we te doen met een oud en eerbiedwaardig woord, dat als een monument in onze taal blijft voortbestaan.

http://www.human.nl/hkc/hkc_frame.htm,

Het is een oud en eerbiedwaardig gebruik dat vrouwen hun mannen begraven.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

Het is er allemaal mooi oud en eerbiedwaardig, als op negentiende-eeuwse gravures.

De Standaard,

De oude en eerbiedwaardige Britse bank, na 233 jaar het slachtoffer geworden van de risico's op de elektronische financiële snelweg, is verkocht.

NRC,

overig


 • het eerbiedwaardige Brugge
 • het eerbiedwaardige Leiden

Natuurlijk zijn de Gentse Feesten een lichtend voorbeeld maar de invalshoek verschilt grondig, in het besef dat het stille, eerbiedwaardige Brugge een andere sfeer uitademt.

De Standaard,

Was het niet in het eerbiedwaardige Leiden waar ooit de grondslag voor het huidige technocratische financieringsmodel werd bedacht, door de beroemde bestuurskundige en bewindsman-voor-een-dag R.J. in 't Veld?

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


eerbiedwaardig 2.0

(religie, mystiek en mythologie)

verkerend in een stadium of proces dat voorafgaat aan de zaligverklaring en heiligverklaring
Vaak met een hoofdletter gespeld.

Algemene voorbeelden


Dierbare broeders en zusters, Zoals u weet heb ik op 1 mei aanstaande de eer om mijn geliefde voorganger, de eerbiedwaardige Paus Johannes Paulus II, zalig te verklaren. De gekozen datum is van diepe betekenis: het is dan precies de tweede zondag van Pasen, die door hemzelf tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is uitgeroepen, op de vooravond waarvan zijn leven op aarde ten einde liep.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/324-oproep-uw-ervaring-met-jp-ii.html,

Paus Benedictus heeft op 19 december 2009 zijn handtekening gezet onder een plechtig document waarin onze stichter Louis Brisson door de kerk wordt erkend als Eerbiedwaardig. Jarenlang is er een zorgvuldig onderzoek gedaan naar de levenswandel van Louis Brisson. Een college van kardinalen en bisschoppen heeft dit onderzoek goedgekeurd en de paus heeft dat bevestigd.

http://www.oblaten.osfs.nl/oblaten_osfs/geschiedenis.html

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de titel "eerbiedwaardig"
 • de status van "eerbiedwaardig"

Wanneer nu ook de eerste daadwerkelijke onderzoeken in Rome door de congregatie van de heiligverklaringen positief worden afgesloten krijgt de kandidaat de titel "eerbiedwaardig."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerbiedwaardigheid,

Paus Benedictus XVI heeft zaterdag zijn voorganger Johannes Paulus II 'eerbiedwaardig' verklaard. Dat meldt het Vaticaan. Het toekennen van de status van eerbiedwaardig is een stap dichter bij de zaligverklaring van de vorige paus.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20091219_023,

 • eerbiedwaardige Dienaar Gods
 • eerbiedwaardige Dienares Gods

Paus Benedictus XVI heeft vandaag twee van zijn voorgangers, Pius XII en Johannes Paulus II, tot 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods' verheven. Dat heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen vandaag gepromulgeerd. Eerbiedwaardigheid is het voorstadium van zaligheid.

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID699640_FJaar2009.html,

D'Alzon stierf in Nìmes. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem eerbiedwaardig in 1991.

http://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=939,

De Congregatie voor de Heiligverklaringen heeft zaterdag van de paus toestemming gekregen om de Nederlandse frater Andreas van den Boer (1841-1917, foto) te verheffen tot 'eerbiedwaardige Dienaar Gods'.

http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?lStrAction=&oId=14356,

Vandaag maakte het Vaticaan bekend dat de wonderen van vijf zaligen en vijf eerbiedwaardige dienaren Gods officieel erkend zijn. Ook werd het martelaarschap erkend van de Poolse priester Jerzy Popiełuszko (1947-1984).

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID699640_FJaar2009.html,

Eucharistieviering Voor de Zaligverklaring Van de eerbiedwaardige Dienares van God Chiara Badano Met als voorganger Zijne Excellentie aartsbisschop Mgr. Angelo Amato Aartsbisschop titularis van Sila, prefect van de Congregatie voor de heiligenzaken Vertegenwoordiger van paus Benedictus XVI.

http://live.focolare.org/chiaraluce/pdf25a/25_olandese.pdf.,

met werkwoord


 • eerbiedwaardig verklaren
 • eerbiedwaardig maken

Het Vaticaan meldt dat paus Benedictus XVI vandaag zijn voorganger Johannes Paulus II "eerbiedwaardig" heeft verklaard. Hierdoor komt de zaligverklaring van de vorige paus een stap dichterbij. Nu moet er nog enkel "een mirakel", verbonden aan Johannes Paulus II, bewezen worden.

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid888334/paus-johannes-paulus-ii-eerbiedwaardig-verklaard.aspx,

Op 7 juli 1977 werd Pater Damiaan eerbiedwaardig verklaard door Paus Paulus VI.

http://www.scholieren.com/werkstukken/41262

In november werd al een dossier rond paus Johannes Paulus II, echte naam Karol Wojtyla, opgesteld. Paus Benedictus XVI zette zaterdag vervolgens zijn handtekening om zijn Poolse voorganger 'eerbiedwaardig' te maken.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20091219_023,

De Italiaanse pers meent dat de zaligverklaring van Johannes Paulus volgend jaar in de lente al een feit zal worden. Zaterdag werd eveneens de omstreden oorlogspaus Pius XII eerbiedwaardig verklaard.

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid888334/paus-johannes-paulus-ii-eerbiedwaardig-verklaard.aspx,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding