actieve welvaartsstaat


actieve welvaartsstaat 1.0

((vooral) in België)

welvaartsstaat waarin meer mensen aan het werk gaan, minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering, mensen langer werken en na ziekte, ongeval of baanverlies sneller terug aan het werk gaan; participatiesamenleving; participatiemaatschappij
Een concept van de paars-groene coalitie onder premier Guy Verhofstadt van 1999 tot 2003.

Algemene voorbeelden


Bovendien kun je budgettair niet in de diepte werken zonder te raken aan de belastingverlagingen of aan de verhogingen van sociale uitkeringen. En laat het nu net daardoor zijn dat liberalen en socialisten elkaar hebben kunnen vinden - samen met het concept actieve welvaartsstaat. Dat concept promoot werkgelegenheid als belangrijkste factor van sociale zekerheid en stelt dat we met zijn allen langer moeten werken. Het staat onder zware druk. De actieve welvaartsstaat mag dan al als cement dienen voor paars-groen, veel jobs staan dezer dagen op de tocht.

De Standaard,

De sociaal-democratie kan niet langer genieten van de naoorlogse 'gratieperiode', en moet willens nillens kleur bekennen. Als beheerspartij heeft ze echter weinig keuze: uit de boot vallen of het neoliberaal project helpen uitvoeren, eventueel onder deknamen als 'Derde Weg' of 'actieve welvaartsstaat'.

http://www.yabasta.be/article.php3?id_article=7,

Eén van de ziekten van het denkwerk rond de actieve welvaartsstaat is deze: dat men vergeet dat voor een overgrote meerderheid van de mensen, hier en zeker op wereldschaal, het 'actief zijn' geen bron is van geluk en zelfontwikkeling, van zelfrespect en sociale waardering.

http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12,