aidspatiënt


aidspatiënt 1.0

iemand die aan aids lijdt; aidslijder

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aidspatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan aids

  Algemene voorbeelden


  Maatjes die een paar uur per week tijd vrijmaken helemaal voor een ander; buddies. Enkele jaren geleden leek deze zorg en aandacht alleen weggelegd voor aidspatiënten. Maar voor steeds meer groepen worden buddy-projecten opgezet. Kankerpatiënten, psychiatrische patiënten, daklozen, iedereen wil wel een buddy.

  Brabants Dagblad,

  Occelli is algemeen directeur van Benetton in Nederland. Benettons toegevoegde waarde is, zegt hij, een 'sociale boodschap': de Italiaanse kledingproducent waarschuwt tegen aids en vooral tegen racisme, en doet dit met grote, bij voorkeur controversiële affiches. De meest bekende is een levensgrote afbeelding van een aidspatiënt.

  http://www.groene.nl/1996/51_52/sb_markt.html,

  Tevoren had hij problemen met zijn hart. Tot tweemaal toe werd hij geopereerd en bij de tweede keer ging er iets mis met een bloedtransfusie. Sindsdien was hij een aidspatiënt, maar niet een die weg kroop uit de wereld van de gezonden.

  NRC,

  Toen de ziekte bekend werd, sprak men over aidsslachtoffers. Vrij snel veranderde dat in aidspatiënten, en weer kort dáarna gaf men de voorkeur aan: mensen met aids.

  http://www.vanderpluijm.demon.nl/tekst/preek-6.html,

  Rebekka Armstrong, zelf aidspatiënt, trok naar de scholen om te waarschuwen voor onbeschermd geslachtsverkeer.

  De Standaard,

  Cook, een aidspatiënt die tien miljoen dollar als schadevergoeding had geëist, zei dat hij niet langer op zijn geheugen kon vertrouwen.

  De Standaard,

  De aidspatiënt, wiens mond door de aanval reeds hevig bloedde, beet plots in de vinger van zijn helper.

  De Standaard,

  Bij toeval kwam aan het licht dat aidspatiënten die besmet raakten met de bacterie die vlekkenkoorts veroorzaakt na enige tijd niet meer aanwijsbaar hiv-positief waren.

  http://www.gaybelgium.be/content/32452.shtml,

  Ik heb tijdens mijn onderzoek slechts één zieke, een aidspatiënt, gesproken die bewust zijn dood wilde meemaken.

  De Standaard,

  Cidofovir wordt in de Verenigde Staten onder de naam Vistide door het Californische Gilead Sciences geproduceerd en wacht nog op goedkeuring van de autoriteiten voor het op de Amerikaanse en Europese markt wordt gelanceerd. Het middel is oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van het cytomegalievirus, een virus dat vooral bij aidspatiënten leidt tot blindheid.

  De Standaard,

  Bij thuiszorg bedraagt de rekening voor het Riziv maar een kleine 170.000 frank. Toch moet de patiënt zelf veel meer betalen als hij thuis blijft. Bij een aidspatiënt kan dat oplopen tot 86.000 frank, terwijl dezelfde patiënt in het ziekenhuis maar 27.000 frank zou moeten betalen.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • besmetten
  • gebruiken
  • genezen
  • hebben
  • krijgen
  • leven
  • lijden aan
  • sterven
  • zich verdedigen

  "Gemiddeld hebben wij tachtig tot negentig gasten", zegt zuster Marie de Lourdes. Volwassen aidspatiënten van wie er wekelijks twee tot drie sterven.

  De Standaard,

  De in 1959 overleden Engelsman David Carr die sinds 1990 bekendstaat als de eerste gedocumenteerde aidspatiënt, had waarschijnlijk geen aids.

  NRC,

  Net als in andere landen in de regio vormt HIV/aids in Laos een steeds grotere bedreiging, hoewel het aantal geïnfecteerden officieel vrij klein is. Medio 2001 begon Artsen zonder Grenzen (AZG) een aidsprogramma in Savannakhet, de provincie met het hoogste aantal geregistreerde HIV-gevallen van het land. In het grootste ziekenhuis behandelt AZG de opportunistische infecties waaraan veel aidspatiënten lijden.

  http://www.azg.be/nl/terrein/landen/azie/laos_report_2001.shtml,

  De kennis over aids neemt van dag tot dag toe en aids-patiënten leven langer dan enkele jaren geleden.

  http://www.sensoa.be/index.cfm?PageID=1422

  Op den duur krijgt een aids-patiënt steeds meer hiv-virus, en houdt hij geen T-cellen meer over.

  http://kun-place-to-b.gx.nl/live/0/page340.html

  Toen een vrouw eens vertelde dat God door gebedsgenezing haar pijnlijke knie had genezen, moest de Friese predikant denken aan van honger stervende kinderen, joden in de Tweede Wereldoorlog en kanker- of aidspatiënten die niet genezen, al bidden er nog zoveel mensen.

  Meppeler Courant,

  In het medische vakblad The Lancet staat vandaag een verhaal over een aidspatiënt die zijn buurman met het aidsvirus besmette, toen hij hem bij een plotselinge aanval ongewild flink in de vinger beet.

  De Standaard,

  Ook aids-patiënten gebruiken regelmatig wiet om hun klachten te verminderen.

  Rotterdams Dagblad,

  De ziekte tast de immuniteit of het verdedigingssysteem van de patiënt aan: een AIDS-patiënt is niet langer in staat om zich te verdedigen tegen binnendringende ziektekiemen.

  http://www.redcross.be/nl/ikwil/kwil322.htm

  als object bij een werkwoord


  • aidspatiënten begeleiden
  • aidspatiënten discrimineren
  • een aidspatiënt genezen
  • aidspatiënten genezen
  • aidspatiënten helpen
  • aidspatiënten isoleren
  • aidspatiënten uitsluiten
  • aidspatiënten verzorgen
  • aidspatiënten vinden

  Hij wees erop dat er nog steeds geen medicament bestaat dat een aidspatiënt kan genezen.

  De Standaard,

  Het is niet altijd evident om voldoende aidspatiënten te vinden voor een langdurig onderzoek.

  De Standaard,

  Geld ontbreekt om aids-patiënten thuis te helpen.

  NRC,

  Hameren op religieuze principes helpt niet veel om mensen ervan te weerhouden aids-patiënten te discrimineren.

  http://oud.refdag.nl/bui/010507bui06.html,

  Vijf artsen op honderd in de Vlaamse ziekenhuizen weigeren aidspatiënten of personen die met het aidsvirus hiv besmet zijn, te verzorgen.

  De Standaard,

  Dat kan best waar zijn, maar zijn inzet vertelde des te meer over de Franse maatschappij. Die sluit daklozen, migranten en aids-patiënten uit, vraagt naar de zin van etische normen, zoekt naar nieuwe normen en verlangt dat kristenen voluit deelnemen aan de grote openbare debatten.

  De Standaard,

  Tekenend voor de tekortkomingen van het systeem is het gebrek aan artsen en medisch geschoold personeel om HIV- en aids-patiënten te begeleiden.

  http://www.splinternet.be/Groep1/editie%20oost/rubrieken/revolutie/artikel_hannes.htm

  Een radicale oplossing zou ook zijn: alle islamieten achter slot en grendel! Zeker als ze er als Arabieren uitzien. (Zoals ooit werd geopperd om alle aidspatiënten op een eiland te isoleren.)

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  Ze beweren niet dat hun behandeling aidspatiënten geneest, maar zeggen steeds meer bewijzen te hebben dat ze de ziekte afremt en misschien zelfs tot staan kan brengen.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • doodzieke aidspatiënten
  • een mannelijke aidspatiënt
  • nieuwe aidspatiënten
  • onverzekerde aidspatiënten
  • potentiële aidspatiënten
  • terminale aidspatiënten
  • voldoende aidspatiënten
  • volwassen aidspatiënten

  Onverzekerde aidspatiënten krijgen, op door het toeval geregeerde uitzonderingen na, gratis zorg, inclusief de nieuwste experimentele middelen.

  NRC,

  De Amerikaanse was niet te beroerd ook een tijdje voor doodzieke aidspatiënten, die om medische redenen geen vet verdragen, te kokkerellen.

  Trouw,

  "Gemiddeld hebben wij tachtig tot negentig gasten", zegt zuster Marie de Lourdes. Volwassen aidspatiënten van wie er wekelijks twee tot drie sterven.

  De Standaard,

  Het is niet altijd evident om voldoende aidspatiënten te vinden voor een langdurig onderzoek.

  De Standaard,

  Momenteel worden nog zo'n dertig andere inentingen op potentiële aidspatiënten uitgeprobeerd.

  NOS Nieuws,

  Ze krijgen de wiet als pijnstiller en spierverslapper voorgeschreven. Het betreft mensen met multiple sclerose, het syndroom van Gilles de la Tourette, chronische zenuwpijnen en terminale kanker- en aidspatiënten.

  NOS Nieuws,

  Het aantal nieuwe aidspatiënten is tussen '96 en '98 verdubbeld.

  http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBR_id=1931,

  In een reeks anonieme e-mails aan de holebi-website GayBelgium.be bekent een mannelijke aids-patiënt opzettelijk seksegenoten met het hiv-virus te hebben besmet.

  De Morgen,

  • een Nederlandse aidspatiënt
  • Thaise aidspatiënten

  Momenteel heeft minder dan vijf procent van de ruim één miljoen Thaise aids-patiënten toegang tot medicijnen.

  http://www.denieuweomroep.nl/ezine.php?curr_id=75,

  Onlangs werd in Duitsland een Nederlandse aidspatiënt veroordeeld wegens het hebben van seksueel contact zonder waarschuwing vooraf en zonder het gebruik van condooms.

  http://www.vanderpluijm.demon.nl/tekst/preek-6.html,

  • de 41-jarige aidspatiënt
  • een 47-jarige aidspatiënt

  Volgens het artikel kreeg de 47-jarige aidspatiënt tijdens de aanval ademhalingsproblemen en probeerde zijn 53-jarige buurman hem te helpen door een vinger in zijn mond te steken.

  De Standaard,

  Een van degenen die de zaak aanhangig hebben gemaakt, de 41-jarige aidspatiënt Yves Aupic, verscheen op krukken voor het hof en zei te twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechters.

  http://oud.refdag.nl/bui/990210bui04.html

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een stervende aidspatiënt

  Het is op z'n minst verontrustend te noemen als die lage prioritering van een stervende aidspatient werkelijk 'de waarden van de bevolking' zou weerspiegelen.

  http://www.nopapers.nl/km/az/boek/1/boek0119.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de eerst gedocumenteerde aidspatiënt
  • een gediagnosticeerde aidspatiënt
  • gediagnosticeerde aidspatiënten
  • overleden aidspatiënten
  • verzwakte aidspatiënten
  • verlaten aidspatiënten

  Als oorlogsveteranen van de beweging werden verzwakte Aidspatiënten voortgeduwd.

  NRC,

  Marie de Lourdes is een van de vier zusters uit de kongregatie van Moeder Teresa die met een oude landrover de cités van Kinshasa afstropen om verlaten aidspatiënten in te laden.

  De Standaard,

  In de Duitse hoofdstad Berlijn namen honderden mensen deel aan een rouwstoet ter nagedachtenis van de overleden aidspatiënten.

  De Standaard,

  De in 1959 overleden Engelsman David Carr die sinds 1990 bekendstaat als de eerste gedocumenteerde aidspatiënt, had waarschijnlijk geen aids.

  NRC,

  De AIDS-surveillance laat zien dat het aantal gediagnosticeerde AIDS-patiënten in Amsterdam de laatste jaren afneemt.

  http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

  Elke nieuwe gediagnosticeerde AIDS-patiënt wordt door de behandelend arts bij de surveillance-afdeling van de GGGD gemeld.

  http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een aidspatiënt in Afrika
  • een aidspatiënt in Californië
  • aidspatiënten in Afrika
  • aidspatiënten in Azië
  • aidspatiënten in de VS

  Een aidspatiënt in Afrika is per definitie op korte termijn terminaal.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg26/veto2612/wereldaidsdag.html

  In de groep bleken 440 mannen met hiv te zijn besmet, maar driekwart van hen was hiervan zelf niet op de hoogte - en vormde dus, onwetend, een bron van nieuwe besmetting. Dit nieuws kwam na de eerdere berichten over het kleine, maar toenemende aantal aids-patiënten in de VS dat is besmet met een hiv-variant die resistent tegen veelgebruikte aids-medicijnen.

  Het Parool,

  De transplantatie van beenmerg van een baviaan bij een aidspatiënt in Californië heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd.

  De Standaard,

  Zij zullen grote druk uitoefenen op westerse regeringen, internationale organisaties en de farmaceutische industrie, om aidsremmende medicijnen beschikbaar te stellen voor de miljoenen aids-patiënten in Afrika en Azië.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/afrika/zuidafrika000707.html,

  • aidspatiënt in het vierde stadium
  • aidspatiënt in het terminale stadium

  Thomas, aids-patiënt in het vierde en terminale stadium, vloekt luid als hij de bestelde rum in zijn cola niet proeft.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • bijstand aan aidspatiënten

  Simon, werkzaam bij een organisatie die psychologische bijstand verleent aan aids-patiënten, vergezelt ons.

  NRC,

  • begaan zijn met de aidspatiënten
  • omgaan met een aidspatiënt
  • werken met aidspatiënten
  • solidariteit met aidspatiënten

  Prinses Diana, die bijzonder begaan is met de aidspatiënten, zei dat er dringend werk van nog betere voorlichting gemaakt moet worden.

  De Standaard,

  Voor de dag (Radio 1, 6 uur) heeft bijdragen over het pausbezoek aan Zuid-Amerika, over maatregelen voor veiliger en milieuvriendelijker rally's en over de oproep voor meer solidariteit met aidspatiënten.

  De Standaard,

  Phra Phongthep Dhammagaruko, een monnik van het opvanghuis "Vrienden voor het Leven", is één van de Thaise geestelijken die in april een groep Cambodjaanse monniken over de vloer kreeg. Hij werkt al zeven jaar lang met aids-patiënten.

  http://oud.refdag.nl/bui/010507bui06.html,

  Alleen in de grensprovincies met Thailand werken Cambodjaanse monniken al langer met aids-patiënten.

  http://oud.refdag.nl/bui/010507bui06.html,

  Loopt men risico als men met een besmet persoon of AIDS-patiënt dagelijks omgaat?

  http://www.e-gezondheid.be/guide/article_10523_541.htm,

  • op aidspatiënten testen
  • op aidspatiënten uitproberen

  Twee weken geleden kondigden Zuid-Afrikaanse hartchirurgen aan dat ze hun potentieel middel met goed gevolg op aidspatiënten hadden getest, zonder enige toelating of controle.

  De Standaard,

  Momenteel worden nog zo'n dertig andere inentingen op potentiële aidspatiënten uitgeprobeerd.

  NOS Nieuws,

  • het aftakelingsproces van een aidspatiënt
  • genezing van aidspatiënten
  • het leven van aidspatiënten
  • de levensverwachting van aidspatiënten
  • het lichaam van de aidspatiënt
  • de opvang van aidspatiënten
  • verzorging van een aidspatiënt
  • de ziekenhuisrekeningen van aidspatiënten

  Of het middel werkelijk leidt tot langere overleving, minder komplikaties en een betere levenskwaliteit voor de patiënten, moet nog worden bewezen. Maar Danner is optimistisch. Hij denkt dat men binnen vier of vijf jaar de levensverwachting van aidspatiënten met tien jaar kan doen toenemen.

  De Standaard,

  En ja, ze gaf les aan de UIA, is er nog wetenschappelijk onderzoeker, heeft destijds mee de nascholing van huisartsen georganiseerd, stelde de vragen op voor een grootscheeps onderzoek over werkonbekwaamheid, slaagde in Nederland in een doctoraat over het functioneren van vrouwelijke en mannelijke artsen, werkte met het Instituut voor Tropische Geneeskunde mee aan een trainingspakket voor de opvang van aidspatiënten...

  De Standaard,

  Nee, de ziekenhuisrekeningen van aids-patiënten zijn veel hoger dan de kosten voor de verschaffing van antiretrovirale middelen, dat wezen studies, van de overheid zelf trouwens, al uit.

  De Morgen,

  Studies in de Verenigde Staten hebben uitgewezen dat proteaseremmers in kombinatie met "klassieke" aidsmiddelen als AZT en 3TC het leven van aidspatiënten kunnen verlengen.

  De Standaard,

  Op een indringende wijze geeft akteur Carl Ridders gestalte aan het aftakelingsproces van een aids-patiënt die in het reine tracht te komen met zijn ziekte en zich voortdurend probeert voor te bereiden om afscheid te nemen van het leven.

  De Standaard,

  Artsen van het General Hospital in San Francisco hadden midden december beenmerg van een baviaan overgebracht in het lichaam van de aidspatiënt.

  De Standaard,

  Berichten als zou katteklauw ook kunnen bijdragen tot de genezing van aidspatiënten, konden door de medische wereld nog niet worden bevestigd.

  De Standaard,

  Zelf was hij een jaar lang betrokken bij de verzorging van een aidspatiënt.

  NRC,

  • voor aidspatiënten opkomen
  • zich inzetten voor aidspatiënten
  • een opvangcentrum voor aidspatiënten
  • tehuizen voor aidspatiënten
  • zorg voor aidspatiënten

  Ze zet zich in voor de derde wereld of aidspatiënten.

  Meppeler Courant,

  "Waarom denken jullie dat veel mensen liever niet naast een opvangcentrum voor drugsverslaafden of aidspatiënten willen wonen?"

  NRC,

  Toen Abbé Pierre in een aidsprogramma op de Franse televisie een pleidooi hield voor de christelijke waarde van de trouw, werd hij, die zelf nooit nalaat voor de aidspatiënten op te komen, gewoon uitgejouwd.

  De Standaard,

  U hebt overal ter wereld tehuizen geopend voor aids-patiënten. Ja. Onder meer in de Verenigde Staten, Italië, Zaïre. In India uiteraard ook. Vroeger pleegden velen, wanneer ze ontdekten dat ze aids hadden, zelfmoord. Welnu, niemand van hen die in onze tehuizen wordt opgenomen, sterft wanhopig of verbitterd.

  De Standaard,

  In de prioriteitenlijst van Oregon staat de zorg voor aidspatiënten in het terminale stadium bijna onderaan, op positie 702 om precies te zijn. Het is op z'n minst verontrustend te noemen als die lage prioritering van een stervende aidspatiënt werkelijk 'de waarden van de bevolking' zou weerspiegelen.

  http://www.nopapers.nl/km/az/boek/1/boek0119.html

  met substantief ervoor


  • het aantal aidspatiënten
  • aantallen aidspatiënten
  • groepen aidspatiënten
  • x miljoen aidspatiënten
  • miljoenen aidspatiënten

  Ook onder heteroseksuelen neemt het aantal aidspatiënten snel toe.

  De Standaard,

  Zij zullen grote druk uitoefenen op westerse regeringen, internationale organisaties en de farmaceutische industrie, om aidsremmende medicijnen beschikbaar te stellen voor de miljoenen aids-patiënten in Afrika en Azië.

  http://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/afrika/zuidafrika000707.html,

  Zo heeft Zuid-Afrika met meer dan 4½ miljoen AIDS-patiënten het grootst aantal besmetten ter wereld.

  http://www.heideroosjes.com/southafrica/verslag_revu.html,

  In beide onderzoeken kregen kleine groepen AIDS-patiënten een experimenteel geneesmiddel toegediend (protease-remmers of reverse transcriptase-remmers).

  NRC,

  Critici stellen dat de beweerde aantallen aids-patiënten wereldwijd net zo hard groeien als de organisatiekosten van instellingen als UNAIDS.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1733c.htm,

  Het aantal aids-patiënten is sinds juli 1993 met een half miljoen gestegen en het aantal volwassenen dat met het HIV-virus is besmet, is met een miljoen toegenomen.

  Meppeler Courant,

  met telwoord ervoor


  • 851.628 aidspatiënten
  • drie aidspatiënten
  • duizend aidspatiënten
  • twee aidspatiënten
  • zes aidspatiënten
  • zeven aidspatiënten

  België telt meer dan duizend aidspatiënten.

  De Standaard,

  Er zijn in de wereld 851.628 aids-patiënten bekend, maar de WHO raamt het cijfer veel hoger.

  Meppeler Courant,

  Een team van de universiteit van Michigan slaagde erin door een genetische ingreep de immuuncellen van drie aidspatiënten weerbaarder te maken tegen de aanvallen van het hiv-virus, dat aids veroorzaakt.

  De Standaard,

  Te zien waren onder anderen twee aidspatiënten, de een in een laat stadium met tal van akelige aandoeningen, de ander nog tamelijk in het begin van de ziekte.

  NRC,

  Ik kan niet zeggen hoeveel positieve gevallen hier naar aanleiding van de campagne zijn gedetecteerd. Wel kan ik zeggen dat zich de afgelopen vijf jaar zes tot zeven aidspatiënten hebben gepresenteerd.

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/203903718/51562/AMGATE_6059_138_TICH_R108548147453311/,

  • veel aidspatiënten

  De ervaring leert dat veel aidspatiënten erg veel baat bij marihuana hebben, en dat de dosering (veel aidspatiënten roken de marihuana) weinig problemen geeft.

  http://pmm.growshop.nl/

  "Er zijn natuurlijk veel aidspatiënten, er zijn er veel overleden, maar de eerste prognoses waren veel erger."

  NRC,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle aidspatiënten

  Een radicale oplossing zou ook zijn: alle islamieten achter slot en grendel! Zeker als ze er als Arabieren uitzien. (Zoals ooit werd geopperd om alle aidspatiënten op een eiland te isoleren.)

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  met eigennaam


  Een van degenen die de zaak aanhangig heeft gemaakt, de 41-jarige aidspatiënt Yves Aupic, verscheen op krukken voor het hof en zei te twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechters.

  http://oud.refdag.nl/bui/990210bui04.html

  Laten we het voorbeeld nemen van een van Toscani's meest omstreden Benetton-foto's, AIDS-patiënt David Kirby op zijn doodsbed, omringd door zijn familie.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • aidspatiënten en hiv-seropositieven
  • aidspatiënten en seropositieven
  • hiv-geïnfecteerden en aidspatiënten
  • hiv-patiënten en aidspatiënten
  • homofielen en aidspatiënten
  • homoskesuelen en aidspatiënten
  • kankerpatiënten en aidspatiënten
  • seropositieven en aidspatiënten
  • zieken en aidspatiënten

  Ik denk dat jongeren tegenover aidspatiënten en seropositieven open en tolerant staan maar ze hebben nog problemen rond veilig vrijen.

  De Standaard,

  Een zorgvuldige analyse leert dat bij de aidspatiënten en hiv-seropositieven het aantal niet-Belgen sterk doorweegt.

  De Standaard,

  Bij nader inzien blijkt dat de bestaande initiatieven nog heel wat gebreken vertonen: De vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal kanker- en aidspatiënten en de toename van sterk aftakelende chronische ziekten zullen een groter aanbod van palliatieve voorzieningen noodzakelijk maken in de toekomst; Er bestaat op dit ogenblik onvoldoende continuïteit in de financiering van de bestaande initiatieven.

  http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0192/50K0192001.pdf,

  HIV-geïnfecteerden en aids-patiënten als Jan L. verklaren hun "redelijk" psychisch welzijn wel uit hun afleiding, ontspanning en actief met HIV omgaan.

  NRC,

  In deze krant had, op 18 december, Ton de Kok, Tweede-Kamerlid voor het CDA, de onbarmhartigheid van de rooms-katholieke kerk tegenover gehandicapten, homoseksuelen en aidspatiënten vergeleken met die van Dostojevski's Groot-Inquisiteur, die de op aarde teruggekeerde Christus de deur wijst.

  NRC,

  Wel gebruikt Jones thema's, beelden, gezichten en tekstfragmenten die hij heeft verzameld uit elf Survivor Workshops van kanker- en aidspatiënten die hij in het hele land heeft gehouden.

  NRC,

  Vaak grijpen extraverte homofielen en aidspatiënten hun dood aan om een statement te maken, om zich te distantiëren van de grauwe massa en niet zelden om zich te onderscheiden van elkaar.

  NRC,

  Tekenend voor de tekortkomingen van het systeem is het gebrek aan artsen en medisch geschoold personeel om HIV- en aids-patiënten te begeleiden.

  http://www.splinternet.be/Groep1/editie%20oost/rubrieken/revolutie/artikel_hannes.htm

  Er zijn veel Afrikaanse seropositieven en aidspatiënten in ons land.

  De Standaard,

  Met Vastenavond is het wafelenbak en steekt de hele buurt zijn benen onder tafel. Daarbij vergeet men zeker niet zieken en aids-patiënten, die op heel wat steun van de omgeving kunnen rekenen.

  De Standaard,

  Meer nog dan allochtonen hebben jonge homofielen en aidspatiënten de rituele herdenking van de doden weer in de Nederlandse samenleving gebracht.

  NRC,

  voorafgegaan door als


  • zijn bestaan als aidspatiënt

  De Franse zanger Mano Solo maakt na twee hartverscheurende solo-cd's over zijn bestaan als aids-patiënt de cd die hij tien jaar geleden met zijn groepje Chihuahua wilde maken.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding