patiënt


patiënt 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

iemand die aan een ziekte lijdt, een aandoening heeft of gewond is, en daarvoor medische en/of verpleegkundige of paramedische zorg nodig heeft; iemand die een lichamelijke en/of geestelijke ziekte of aandoening heeft; in het bijzonder ook: iemand die aan een ziekte lijdt, beschouwd in zijn relatie tot de behandelende arts, therapeut of verpleegkundige, of in relatie tot iemand die hem verzorgt, zoals een mantelzorger of een verzorgende in een verpleeghuis
In verschillende sectoren, zoals in de gehandicaptenzorg, wordt de term patiënt vermeden en wordt bij voorkeur cliënt gebruikt. Verder stelt niet iedereen die aan een bepaalde ziekte of aandoening lijdt er prijs op patiënt genoemd te worden. Bij bv. een huisarts of tandarts ook in toepassing op iemand die niet echt ziek hoeft te zijn, maar bij de huisarts of tandarts ingeschreven staat om bij voorkomende problemen door hem behandeld te worden.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een patiënt…

is een persoon

 • [Plaats] wordt verpleegd in een ziekenhuis of een inrichting, maar ook wel thuis; kan ook thuis wonen en van tijd tot tijd de behandelaar bezoeken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ziek, heeft een aandoening of is gewond; heeft een lichamelijke en/of geestelijke ziekte of aandoening
 • [Betrokkene] wordt behandeld door de huisarts, een tandarts of een (para)medisch specialist; wordt verpleegd of bijgestaan door een verpleegkundige of verzorgende
 • [Gelijkenis] is soms hetzelfde als een cliënt, een term die in sommige sectoren, zoals in de gehandicaptenzorg, de voorkeur heeft

Algemene voorbeelden


Vroeger hadden we het over lijders, teringlijders bij voorbeeld, maar met patiënt lijken we het lijden iets meer op een afstand te houden.

http://www.vanderpluijm.demon.nl/tekst/preek-6.html,

Hill vroeg zijn collega's om af en toe eens aan Voltaire te denken: "Geneeskunde is de patiënt aangenaam bezighouden tot de natuur de ziekte heeft genezen."

De Standaard,

De patiënt heeft het recht op een vrije keuze van therapie en zorgverlener, het recht op begrijpelijke informatie, inzagerecht in haar of zijn dossier en het recht om een behandeling te weigeren. Hij/zij heeft ook recht op klachtenbemiddeling en inspraak.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Een tandarts zonder patiënt is als een kamermeisje zonder kamer.

Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

Via gentechnologie wordt de stof nu door bacteriën gemaakt. Men hoopt dat ze helpt tegen amyotrofe laterale sclerose, een voortschrijdende verlamming die vaak dodelijk is. De bekendste patiënt is de Britse fysicus en genie-in-een-rolstoel Stephen Hawking.

De Standaard,

"Ik zie een heel rafelig aura en ik denk dat je de laatste tijd wel het een en ander hebt meegemaakt", lispelt de ex-vertegenwoordiger in tandpasta die nu een bloeiende aura-readingpraktijk heeft. De patiënt, die heel discreet cliënt genoemd wordt, voelt zich heerlijk. Eindelijk wordt hij serieus genomen.

NRC,

Het programma 'Kwaliteit van leven en zorg' richt zich zowel op de individuele nierpatiënt, als op zijn omgeving. De patiënt is niet alleen patiënt maar ook partner, vader, moeder of kind van iemand. Nierpatiënten moeten zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven, mobiel kunnen zijn, kunnen ontspannen en ook op vakantie kunnen gaan, ondanks de beperkingen van een nierziekte.

http://www.nierstichting.nl/main.html

Een patiënt kan [...] zelf veel doen om uit een depressie te komen. Voorbeelden zijn: informatie verzamelen over het ziektebeeld depressie en de mogelijkheden van behandeling, ervaringen uitwisselen met andere mensen die een depressie hebben doorgemaakt (lotgenotencontact), dagprogramma's maken en volgen, positiever leren denken, enzovoort.

http://www.stichtingpandora.nl/index.html

In coffeeshops kost cannabis gemiddeld zo'n zeven euro. Een patiënt die vijf gram per drie weken nodig heeft, moet al gauw zo'n vijftig euro of meer per maand gaan neertellen.

NOS Nieuws,

De oude wet, de WUG, verbood uitoefening van de geneeskunst door niet-artsen. Maar veel vormen van alternatieve geneeskunde werden niet beoefend door artsen en daardoor was deze wet niet te handhaven. De patiënt moest zich wel wenden tot niet-artsen (therapeuten).

http://www.vhan.nl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • (geen) bezwaar aantekenen tegen iets
 • betalen
 • akkoord gaan met iets
 • iets (blijven) gebruiken
 • genezen
 • (een infectie, klachten, last, een longembolie, pijn, malaria) hebben
 • herstellen
 • klagen (over iets)
 • (een aanval, informatie, verlof, zorg) krijgen
 • (nog) leven
 • (ergens) liggen
 • lijden aan iets
 • iets (niet) overleven
 • overlijden
 • iets ontwikkelen
 • sterven
 • ergens verblijven
 • (het ziekenhuis) verlaten
 • zich verzetten tegen iets
 • iets weigeren

De gemiddelde Nederlander zou het gemakkelijk vinden als bij het gesprek met de nabestaanden blijkt dat de patiënt geen bezwaar heeft aangetekend tegen orgaandonatie.

NRC,

Een patiënt zal meer moeten betalen bij de specialist als hij niet verwezen is door een huisarts.

De Standaard,

De patiënt kan akkoord gaan met het behandelingsplan. Als de patiënt zich verzet tegen behandeling kan tot dwangbehandeling worden overgegaan als dit als volstrekt noodzakelijk geacht wordt om ernstig gevaar voor patiënt of anderen af te wenden en de weigering geacht wordt voort te vloeien uit de stoornis van de geestvermogens.

http://www.johannes-wier.nl/,

Het neurochirurgisch verwijderen van de tumor (of een gedeelte ervan) of de vaatmisvorming kan er toe leiden dat de verschijnselen van epilepsie verminderen of zelfs verdwijnen. In veel gevallen zal het echter wel noodzakelijk blijven dat de patiënt anti-epileptica blijft gebruiken, hoewel de dosering en het aantal anti-epileptica soms aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=1149,

Eerst en vooral geneest de overgrote meerderheid van frequent voorkomende ziekten vanzelf (meer dan 80 % van de patiënten die zich bij de arts aanmelden lijden aan een ziekte die spontaan geneest). Het gevaar bestaat dus dat een arts een genezing aan z'n therapie toeschrijft, terwijl de patiënt ook zonder z'n tussenkomst zou zijn genezen. Ook bij ziekten die een cyclisch verloop hebben, zoals artritis, multiple sclerose en allergieën, komt vaak een tijdelijke verbetering voor.

http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

Er is nog 5% kans dat de patiënt toch een EBV-infectie heeft.

http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan.

http://www.nvvn.org/

Wij gebruiken al een eeuw lang het middel Latrodectus mactans, dat gemaakt is van een andere spinnensoort, bij hartlijden. Dit middel is vooral effectief wanneer de patiënt last heeft van pijn op de borst die uitstraalt naar de linker oksel en een vaag gevoel van angst en onrust over zich heeft.

http://www.vhan.nl/

Een hoest en een beetje benauwd zijn kan betekenen dat de patiënt een longembolie heeft.

http://www.vhan.nl/

Vaak duurde het lang voordat artsen ontdekten dat de patiënt malaria had.

ANP,

Ik begreep dat mijn patiënt pijn had en dat het mijn taak was die pijn weg te nemen en toch kon ik me niet aan de gedachte onttrekken dat de Schepper er een bijzonder gevoel voor esthetiek op na moest na houden.

Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

Een multidisciplinair onderzoeksteam moet ook in staat zijn om nieuwe medische sensoren te ontwikkelen. Met behulp van een katheter of geïmplanteerd sensornetwerk moet de arts betrouwbare gegevens over de patiënt op afstand verkrijgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over metingen van de bloeddruk, hartslag, viscositeit, stroomsnelheid en dichtheid van het bloed. De patiënt kan zo thuis herstellen, terwijl er toch medisch toezicht is.

http://www.stw.nl/

Palliatie is een apart specialisme geworden. Daarom stelt de federatie een amendement voor dat een "palliatieve filter" inschakelt vóór de uitkristallisering van de euthanasievraag. Die moet verzekeren dat de patiënt volledige informatie krijgt over de mogelijkheden van de palliatieve zorg.

De Standaard,

Door heel gericht te kijken naar het bewegingsgedrag krijgen we ook informatie over de vorderingen van de patiënt in zijn behandeling. Dat helpt de behandelaars om in te schatten of het verantwoord is dat een patiënt verlof krijgt of weer terug gaat naar de maatschappij.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

Een versterking van de eerste lijnszorg (door de huisarts) betekent dat elke patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Veel patiënten met paniekaanvallen hebben daarnaast een specifieke fobie voor pleinen en openbare plaatsen. De patiënt ontwikkelt angst om buiten de vertrouwde omgeving een paniekaanval te krijgen en in nood te geraken en vreest voor gebrek aan hulp en bijstand. In de ernstigste gevallen durft hij niet meer alleen zijn.

http://www.socmut.be/ziekenfonds/s_magazine/062002/angst.htm,

In Canada zouden zondag als gevolg van SARS twee doden zijn gevallen: moeder en dochter, die recent waren teruggekeerd uit Hongkong. [...]. De symptomen van de ziekte doen in eerste instantie denken aan griep: koorts en hoofd- en keelpijn. De patiënt gaat kuchen en ontwikkelt uiteindelijk een zware, soms dubbele longontsteking en ademhalingsproblemen.

de Volkskrant,

Twee jaar geleden transplanteerde die Zuid-Afrikaanse dokter Barnard in Kaapstad voor het eerst in de geschiedenis een menselijk hart. Oké, de patiënt overleefde de ingreep slechts achttien dagen, maar vorig jaar deed dokter Barnard zijn stunt nog eens over en de patiënt leeft nog steeds.' 'Ja, maar hoe lang nog?' 'Maakt niet uit. Reken maar dat die ingreep in de komende decennia een routineklus wordt, te vergelijken met een blindedarmoperatie.'

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

De patiënt ligt tijdens de ingreep in knie-elleboog houding (salaam-houding), op de buik, of in zijligging.

http://www.nvvn.org/

De patiënt die in het zieken- of verpleeghuis ligt, vindt overwegend geen gehoor als hij zijn angsten en zorgen met de professionele hulpverleners wil delen.

http://www.palliatievezorg.nl/03.html,

Volgens hem en alle latere artsen leed de patiënt aan een progressieve, postsyfilitische paralyse.

Siegfried, Harry Mulisch,

Eén patiënt overleed door een bloedvergiftiging met Streptococcus pneumoniae, waarmee hij ook was besmet.

NRC,

De redenering is dat de dokter niet verplicht is een medische behandeling te geven als die handeling niets meer te bieden heeft, of als de lasten en de risico's van de behandeling zwaarder wegen dan de mogelijke voordelen voor de patiënt. Dan wordt de behandeling niet beëindigd met de bedoeling de dood van de patiënt teweeg te brengen. De patiënt sterft dan aan zijn aandoening die niet langer verholpen kan worden.

http://www.che.nl/lindeboom/

De wet gemeentelijke Basis-administratie Persoonsgegevens, die sinds 1994 in werking is, houdt onder andere in dat, wanneer een patiënt langer dan twee maanden in een verpleeghuis verblijft, het verpleeghuis verplicht is de patiënt officieel op het adres van dit verpleeghuis in te laten schrijven.

http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

Een ander geval is dat van een patiënt die het ziekenhuis verlaat en in afwachting van palliatieve verzorging thuis, eerst hier wat op adem komt.

De Standaard,

Een patiënt kan niet zomaar palliatieve zorg weigeren in de verwachting dat hij dan wel kan rekenen op euthanasie. "Anders wordt het te veel: u vraagt en wij draaien", zei minister Borst (D66) gisteren tijdens het slotdebat in de Eerste Kamer over de nieuwe euthanasiewet.

De Limburger,

 • ademen (in iets)
 • bewusteloos zijn
 • braken
 • zich niet kunnen concentreren
 • flauwvallen
 • naar adem happen
 • hoesten
 • kuchen
 • in paniek raken
 • reageren op iets
 • (hevig) snurken
 • (hevig) transpireren
 • vermageren
 • ziek worden
 • ziek zijn

Aanvankelijk ademde de patiënt tijdens operaties zelf. Daarom was het bijna niet mogelijk om operaties in de borstholte, bijvoorbeeld aan de longen, uit te voeren. Toen het mogelijk bleek om via een buis in de luchtpijp de ademhaling over te nemen, konden de operaties in de borstholte een grote vlucht nemen.

http://www.anest-nieuwegein.net/

Bij actieve anterieure rhinomanometrie ademt de patient zelf in een masker en wordt de druk in één neusgat gemeten. Bij actieve posterieure rhinomanometrie ademt de patiënt ook zelf in een masker en meet men de druk van beide neusgangen.

http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

CPA's en huisartsen moeten volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken overleggen in welke gevallen de arts met een zogeheten A 1-urgentie mag rijden. Bij het vermoeden van een infarct bijvoorbeeld, of als een patiënt bewusteloos is.

de Volkskrant,

Bergziekte wordt ook wel hoogteziekte genoemd. Het ontstaat door zuurstofgebrek, wanneer mensen die dat niet gewend zijn de bergen in trekken om bijvoorbeeld te gaan wandelen of klimmen. De eerste symptomen zijn duizeligheid, hoofdpijn, loomheid, sufheid, rillen en misselijkheid. De patiënt kan gaan braken, is prikkelbaar, kan zich niet meer goed concentreren en klaagt over duizeligheid en oorsuizen.

http://www.gezondheidsplein.nl/gp/gp.php?type=aandoeningen=toon=335,

Flauwvallen is in principe een neurologische reflex die zijn oorsprong heeft in de hersenen. Door een lichamelijke of emotionele oorzaak wordt vanuit de hersenen een signaal afgegeven met als gevolg dat de bloedvaten zich verwijden. Hierdoor blijft te veel bloed achter in de benen. Bovendien vertraagt de hartslag. Gevolg is dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen waardoor de patiënt flauwvalt.

De Telegraaf,

De slaap kan ook ontregeld raken door afwijkingen in de ademhaling tijdens het slapen zoals bij slaapapneu. Gedurende meerdere malen per nacht stokt de ademhaling voor enkele seconden of langer. Na zo'n stilstand hapt de patiënt naar adem dat gepaard gaat met hevig snurken.

http://www.gezondheidsnet.nl/

De patiënt hoest en is soms kortademig.

http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

In Canada zouden zondag als gevolg van SARS twee doden zijn gevallen: moeder en dochter, die recent waren teruggekeerd uit Hongkong. [...]. De symptomen van de ziekte doen in eerste instantie denken aan griep: koorts en hoofd- en keelpijn. De patiënt gaat kuchen en ontwikkelt uiteindelijk een zware, soms dubbele longontsteking en ademhalingsproblemen.

de Volkskrant,

Als de patiënt tijdens een opnamesessie thuis een aanval van hartritmestoornissen krijgt en in paniek raakt, kan hij de cardioloog bellen.

De Standaard,

Hoe bepaalt de arts de dosering? Bij sommige medicijnen wordt de juiste dosering bepaald door te kijken hoeveel medicijn er in het bloed komt (de bloedspiegel). Belangrijker is dat de arts kijkt hoe de patiënt op een bepaald middel reageert en of er sprake is van bijwerkingen.

http://nl.janssen-cilag.be/disease/detail.jhtml?itemname=epilepsy

De patiënt transpireert hevig; misselijkheid en braken komen zelden voor.

http://home.wxs.nl/~mip/migraine.htm

Wanneer een kankerpatiënt weet, dat hij kanker heeft en dat hij niet meer te genezen is, verliest hij de moed om verder te gaan. Deze psychische gesteldheid heeft ook zijn invloed op de spijsvertering. Het voedsel wordt niet meer goed opgenomen, waardoor de patiënt gaat vermageren.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

Wanneer lepra zenuwen in de benen aanvalt, wordt de gewaarwording in de voeten onderbroken. De voeten worden dan vatbaar voor beenbeschadiging en vergroeiing door onopgemerkte wonden en infecties. Ernstige infecties kunnen leiden tot amputaties. De bacterie deelt zich heel langzaam, eens in de twee weken. Daarom duurt het lang voordat de patiënt ziek wordt. De tijd tussen besmetting en ziek worden ligt tussen de twee en zes jaar, met uitschieters van wel twintig jaar.

http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=752

In het regenboogvlies van de ogen kun je zien hoe andere delen van het lichaam functioneren. Het zegt echter niet hoe ziek de patiënt nu eigenlijk is, misschien is er een lichte stoornis van voorbijgaande aard.

http://www.vhan.nl/

als object bij een werkwoord


 • de patiënt, patiënten begeleiden
 • de patiënt, patiënten behandelen
 • de patiënt, patiënten beschermen
 • de patiënt, patiënten bestuderen
 • de patiënt, patiënten bezoeken
 • de patiënt, patiënten bijstaan
 • de patiënt, patiënten controleren (op iets)
 • de patiënt, patiënten doorverwijzen
 • de patiënt, patiënten genezen
 • de patiënt, patiënten hebben
 • de patiënt, patiënten helpen
 • de patiënt, patiënten informeren
 • de patiënt, patiënten observeren
 • de patiënt, patiënten ondersteunen
 • de patiënt, patiënten ondervragen
 • de patiënt, patiënten onderzoeken
 • de patiënt, patiënten ontslaan
 • de patiënt, patiënten opnemen
 • de patiënt, patiënten opereren (aan iets)
 • de patiënt, patiënten reanimeren
 • de patiënt, patiënten redden
 • de patiënt, patiënten thuishouden
 • de patiënt, patiënten verplegen (in iets)
 • de patiënt, patiënten vervoeren
 • de patiënt, patiënten verwijzen
 • de patiënt, patiënten verzorgen
 • de patiënt, patiënten voeden

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts. Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

http://web.wanadoo.be/dinatje/fysio.htm

En we willen dat de dokter alle patiënten behandelt, en de patiënt met de meeste pijn het eerst; niet de patiënt met het meeste geld op de bank.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

De steriele handschoenen worden gebruikt om de patiënt te beschermen gedurende ingrepen, waarbij de periostbarrière doorbroken wordt.

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

Het is opvallend dat in mijn boek nauwelijks sprake is van geestelijke verzorging. Ik ontmoette nu en dan een dominee of een pastoor, meestal op de gang. Ofwel hadden ze net een patiënt bezocht, ofwel waren ze op weg ernaar. Het is frappant dat ik hen nooit tegenkwam tijdens het besluitvormingsproces rond euthanasie en dat ik maar zelden een patiënt over zijn geloof hoorde praten.

De Standaard,

Indien er problemen voordoen kan de verpleeghuisarts op de orthopedisch chirurg terugvallen en indien nodig zal de chirurg de patiënt in het verpleeghuis bezoeken.

Provinciale Zeeuwse Courant,

De ingroei-fase. Het kaakbot groeit tegen de implantaten aan. Dit duurt plus/minus 3 maanden aan de onderkaak en 5 maanden voor de bovenkaak. Tijdens de ingroei-fase wordt de patiënt regelmatig gecontroleerd op een goede genezing. In bijna alle gevallen krijgt de patiënt een noodvoorziening en loopt u dus nooit lang zonder tanden en kiezen.

http://www.implantologie.nl/

Indien de huisarts dit nodig vindt, zal deze de patiënt doorverwijzen naar de KNO-arts.

http://www.hoorzaken.nl/meniereextra.htm

Het komt erop neer dat een hysterische patiënt te genezen is door hem aan het spreken te krijgen over wat hem dwars zit.

NRC,

Vloemans: "Ik had een patiënt met ernstige verbrandingen die zich gewoon had aangekleed en in de wachtkamer ging zitten."

Algemeen Dagblad,

'Ik heb een patiënt die voortdurend op andere talen overschakelt. Pas maar op. Het eigenaardige is dat hij als hij Duits spreekt, meteen een andere toon aanneemt en eigenlijk alleen maar lelijke dingen zegt.'

Cannabis en champagne, Jan Posman,

Wegens de bijzondere omstandigheden, bv. ondraaglijk lijden en falen van alle symptoomcontroles in de terminale fase, kan de arts oordelen dat de enig resterende wijze om de patiënt te helpen en bij te staan erin bestaat tot opzettelijk levensbeëindigend handelen over te gaan, d.w.z. iets te doen wat strijdig is met de eerste plicht.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Het is volgens Van der Leeuw van groot belang dat de patiënten en de huisartsen op dezelfde manier worden geïnformeerd.

Meppeler Courant,

Bij vermoeden van decompressieziekte legt men de patiënt plat en wordt indien mogelijk 100 % O2 gegeven. De patiënt wordt 4 uren geobserveerd.

http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

Patiënten die chemo-therapie volgen zijn vaak zwaar ziek door de behandeling (braken, misselijk, moe, haarverlies). Ozon bestrijdt deze symptomen en ondersteunt de patiënt.

http://www. kpg. nl/therapie. html

De echte 'klassieke' homeopaat hoeft de patiënt zelfs niet eens lichamelijk te onderzoeken, afgezien van het bekijken van tong, vingernagels en huid. Het enige wat hij moet kunnen, is de patiënt ondervragen volgens de regels van de kunst.

http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

Bestudeer eerder de patiënt dan de ziekte: het voorkomen van de patiënt, zijn omgeving en manier van leven waren belangrijke gegevens, daarbij dus ook de verschillen tussen de regio's en landen.

http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/etew/tew/vakken/eerstekan/psychologie/Hoofdstuk1.doc

Soms wordt glaucoom pas ontdekt wanneer de patiënt gezichtsklachten heeft. Hoe wordt de glaucoompatiënt of de "van glaucoom verdachte" patiënt onderzocht?

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

Dan breekt het moment aan dat de patiënt wordt 'ontslagen'. Geen patiënt meer, gewoon iemand met een CI die zelf verder gaat.

http://www.nvvs.nl/ci/miniserie2.htm

De patiënt wordt een paar dagen opgenomen en onder plaatselijke verdoving wordt er door de buikwand een buisje in de maag gebracht waardoor de voeding dan plaatsvindt.

NRC,

De patiënt was aan zijn keel geopereerd.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

"Slechts een patiënt werd onwel en moest gereanimeerd worden."

NRC,

Een maand geleden wisten chirurgen van hetzelfde ziekenhuis op het nippertje een patiënt te redden tijdens een 20 minuten durende stroomafsluiting.

De Standaard,

"Onze ALS-patiënten sterven vrijwel allemaal thuis. Wij streven ernaar de patiënt thuis te houden. In het begin van de ziekte is met wat kleine verbouwingen, aangepast meubilair en apparatuur thuisverblijf goed mogelijk. Op gegeven moment verslikken de patiënten zich vaak, omdat er slikspieren uitvallen."

NRC,

Drie oudere dames van de veertien slachtoffers verkeerden in zware ademnood. In het Hypbar-centrum van de Zeemacht in Oostende kregen ze zuurstof onder druk toegediend. [...]. De drie en nog een patiënt werden verpleegd in het H.Hartziekenhuis in Oostende.

De Standaard,

Het is in eerste instantie niet de bedoeling de patiënt snel per heli te vervoeren, maar in uitzondelijke gevallen kan voor helivervoer van de patiënt gekozen worden.

http://www.azvu.nl/hems/

Een patiënt kan verwezen worden voor verdere onderzoeken en/of medische/chirurgische behandeling.

http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

Momenteel wordt de patiënt die thuis verzorgd wordt, financieel benadeeld ten opzichte van de patiënt die ziekenhuisverpleging krijgt.

http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0192/50K0192001.pdf,

De patiënt wordt gevoed via maagsonde, en beschermt tegen doorligwonden en uitdroging, waarvan alleen theoretici kunnen volhouden dat het pijnloos is.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

 • de patiënt draaien
 • de patiënt tillen
 • de patiënt verschonen
 • de patiënt wassen

Het fijnste is als men midden in een tweepersoonsbed kan liggen. Hoewel dit de verzorging er weer een stuk moeilijker op maakt, omdat nu de verzorgende zich bij de verzorging ver over het bed moet buigen als de patiënt gewassen, verschoond, getild of gedraaid moet worden.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

met koppelwerkwoord


 • een patiënt blijven
 • patiënt worden
 • patiënt zijn

Wie na een operatie zonder maag moet leven, blijft een patiënt; hij heeft voortdurend zorgen nodig.

Emmeke, Jan Lampo,

De memoires dokter Fernand Van Damme. Daarin blijkt hij op zijn vijftigjarige praktijk terug. Het boek kwam er op vraag van zijn familie die hem, wanneer hij vertelde over het verleden, herhaaldelijk vroeg: "Waarom schrijft u dat niet in een boek?" De tijd om dat te doen kwam er pas in 1992 toen Van Damme herstelde van een hartinfarct en hij patiënt in plaats van arts werd.

De Standaard,

Het feit dat ze "even heftig" patiënt is geweest werkte "zeer louterend" en had ze daarom niet willen missen. "Ik denk dat het je zachtmoediger maakt omdat je je gemakkelijker in de patiënt kunt verplaatsen." Dus in de medische opleiding zou elke student even patiënt moeten zijn? "Dat zou je haast aanbevelen."

NRC,

Ik vrees dat je niet weet hoe boeiend een ziekenhuis is, zei hij. Even dacht ik aan mijn verblijf in het ziekenhuis van Saint-Dié. Het boeiende ontging mij, ik was enkel patiënt geweest, de wereld was tot enkele vierkante meter herleid, er was de opeenvolging van narcose, inspuitingen, onderzoek, dokterspraat, gedrilde verpleegsters.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

met adjectief ervoor


 • de allochtone patiënt
 • ambulante patiënten
 • bedlegerige patiënten
 • een chronische patiënt
 • een demente patiënt
 • een depressieve patiënt
 • een doodzieke patiënt
 • de geriatrische patiënt
 • de individuele patiënt
 • de laatste patiënt
 • (een) lastige patiënt
 • nieuwe patiënt
 • ex-psychiatrische patiënt
 • de oncologische patiënt
 • een palliatieve patiënt
 • een psychiatrische patiënt
 • een schizofrene patiënt
 • een terminale patiënt
 • de, een zieke patiënt

Soms probeert een instelling de maaltijden aan te passen aan de smaak van de allochtone patiënt, bijvoorbeeld door zo nu en dan ook Turkse gerechten op het menu te zetten, of in de menukeuze ervoor te zorgen dat er naast een aardappelgerecht ook gekozen kan worden voor rijst, couscous of iets dergelijks.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

Met zijn 679 ziekenhuisbedden, goed voor jaarlijks meer dan 25.000 gehospitaliseerden, en zijn poliklinische werking, die instaat voor zo'n 400.000 ambulante patiënten is het A.Z.-V.U.B. duidelijk belangrijk voor de patiënt.

http://www.az.vub.ac.be/nl/defaultned.htm

Ook de bedlegerige patiënten komen aan bod: door mobilisatie proberen we het comfort van deze patiënt te verbeteren, teneinde stramheid en verkortingen van de spieren tegen te gaan.

http://www.az-koningin-fabiola.be/diensten/verplegende/geriatrie/g1/start.htm

Een chronische patiënt die [...] aan mucoviscidose lijdt, is jarenlang een financiële last.

De Standaard,

Laatst raakte een demente patiënt van mij in shock, door een afgeknelde darm.

NRC,

Een actieve depressieve patiënt zou wel eens eerder zelfmoord kunnen plegen dan een passieve depressieve patiënt.

http://www.achmeahealth.nl/mednet/mednet.php?type=showdoc=853

Verhofstadt verwees daarbij opnieuw naar Nederland, "een land dat perfect te vergelijken valt met België" zei hij tot de criticasters, die verwijzen naar de grote buurlanden Frankrijk en Duitsland "waar het ook niet schitterend gaat". "Het is alsof een arts een doodzieke patiënt eraan herinnert dat er op zijn afdeling nog andere ernstig zieken liggen."

De Standaard,

De kern van het vak van de sociaal geriater richt zich op onderzoek, advisering en indicering van de thuiswonende geriatrische patiënt.

http://www.nvsg.nl/

Strikt genomen is de epidemiologie de wetenschap die zich bezig houdt met het voorkomen, de verdeling en de controle van een ziekte binnen een populatie, bijvoorbeeld de populatie van alle Belgen. Ze bestudeert dus aspecten van een ziekte op een veel ruimer niveau dan dat van de individuele patiënt.

http://www.hbvl.be/dossiers/-g/griep/epidemie.asp,

Er zijn patiënten die zich steeds mondig gedragen. Mensen bijvoorbeeld die ervan uitgaan dat je van alles te kort komt als je in de gezondheidszorg niet voor jezelf opkomt. Door de stress waaronder ook zij te lijden hebben, treden ze vaak onhandig op. Van verpleegkundigen die het proces niet doorzien, krijgen ze meestal het etiket: lastige patiënt.

http://allserv.rug.ac.be/~tdefloor/wvvv/artikel5.htm

Hij laat meer en meer zien wie hij in werkelijkheid is en laat jarenlang onderdrukte gevoelens en gedachten naar boven komen. De mensen in zijn omgeving hebben nu doorgaans de neiging te spreken van een erg lastige patiënt, waar niet veel mee te beginnen is. En als het hier werkelijk om een wezenlijke verandering ten goede gaat, dan zal het duidelijk zijn dat we deze patiënt nu niet vol moeten stoppen met kalmerende middelen.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

Als nieuwe patiënt maakte ik kennis met onze huisarts die bij deze gelegenheid vertelde dat de bovenverdieping van zijn praktijk leegstond.

http://speelotheek.dse.nl/

"Ik zou jullie die Groene nog teruggeven, met dat artikel van die ex-psychiatrische patiënt," zei Frans.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

'Wat kijk je. Ken je hem?' 'Het kan niet waar zijn.' 'Dus je kent hem?' 'Van Reewijk. De laatste patiënt die ik voor de vakantie op spreekuur had. Wat een brutaliteit. Kom, we gaan.'

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Toen de laatste patiënt verzorgd was, vertelde de verpleger bij een kop koffie dat wat hem rechthield, het respect voor die mensen was.

De Standaard,

Ik hoop daarmee bij te dragen in het scheppen van de nodige randvoorwaarden om tot een betere verzorging van de oncologische patiënt te komen.

http://vandenbroucke.fgov.be/T-010428.htm,

Een palliatieve patiënt is [...] per definitie een stervende, iemand waarvoor de genezende behandeling werd opgegeven.

De Standaard,

Er is die grap over de psychiatrische patiënt die een fobie heeft voor kippen, omdat hij ervan overtuigd is dat hij een worm is en bang is dat de kippen hem zullen opeten.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

Zijn gewetensconflict heeft de vorm gekregen van een reeks gesprekken en aanvaringen tussen de jonge verpleger en een schizofrene patiënt die op het punt staat te sterven aan syfillis - tegen de achtergrond van een kliniek vol hysterische gekken.

NRC,

'Het beëindigen van het leven van een terminale patiënt door versterving is een vorm van euthanasie.'

Haagsche Courant,

De reis van Moreels naar Zaïre en Uganda heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zelf verantwoordde Moreels zijn initiatief bij zijn vertrek als volgt: "Ik ben van mening dat een zieke patiënt een arts bij zijn ziekbed nodig heeft."

De Standaard,

Meestal is bij de zieke patiënt slechts één aandoening aanwezig, maar deze kan dan wel verscheidene afwijkingen in een bloedonderzoek veroorzaken.

http://www.khd.rug.ac.be/

 • een ernstig zieke patiënt
 • een ongeneeslijk zieke patiënt
 • een terminaal zieke patiënt
 • een zwaar zieke patiënt

Wat zijn nu de gevolgen voor de behandeling van een ernstig zieke patiënt?

http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

Dertig afgevaardigden, onder meer uit Peking en Hunan, dienden een motie in, waarin wordt gevraagd euthanasie toe te staan als een ongeneeslijke zieke patiënt daar om vraagt en de familie zwart op wit toestemming geeft.

NRC,

In de discussie rond vroegtijdige levensbeëindiging wordt dikwijls gesproken over 'vrijwillige euthanasie'. Wellicht impliceert dit dat er ook 'onvrijwillige euthanasie' is. Dat laatste is moord, en zal onder de strafwet blijven vallen. 'Vrijwillig' kan duiden op een vraag van een terminaal zieke patiënt die uit zijn lijden verlost wil worden. Maar realiseert men zich daarbij voldoende in hoeverre mensen die oud en ziek zijn, kunnen gestimuleerd worden - met al dan niet goede bedoelingen - in de richting van vrijwillige euthanasie?

http://www.ping.be/erts/euthanasie.htm

Meeleven met iedere zwaar zieke patiënt, lijkt me voor een huisarts met een drukke praktijk wel erg zwaar.

De Standaard,

 • de, een gemiddelde patiënt

De gemiddelde patiënt met een verzwakte hartpompfunctie leeft niet langer dan een paar jaar.

Meppeler Courant,

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans is op gezondheidsklachten. Een gemiddelde patiënt heeft altijd wel zo'n twee of drie gezondheidsklachten, die bij een gezonde leefstijl over het algemeen al dan niet vanzelf wel weer verdwijnen.

http://www.curavera.nl/

 • de jeugdige patiënt
 • een jonge patiënt
 • een minderjarige patiënt
 • de oudere patiënt
 • een volwassen patiënt

Dikke dossiers nam ik mee naar huis, want de ambtenaren zeiden dat wat ik wilde niet mogelijk was – een lager tarief omdat iedere orthodontist tegenwoordig werkt met een team van goedkope assistenten en zelf alleen de beugel nog even een kwartslag aandraait en dan weer doorloopt naar de volgende jeugdige patiënt (of naar de golfbaan).

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Bij hypermetropie is het oog te kort en komen de lichtstralen achter het netvlies samen: de patiënt ziet onscherp op korte afstand. Een jonge patiënt is er zich niet van bewust, aangezien het accommodatievermogen van zijn lens, die nog soepel is, hem toelaat om deze hypermetropie te compenseren.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Voor de inwilliging van een verzoek van een minderjarige zestien- of zeventienjarige patiënt is de toestemming van de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen of zijn voogd dan ook niet vereist, al moeten zij, uit oogpunt van zorgvuldigheid, wel bij de besluitvorming zijn betrokken.

http://www.nvve.nl/,

"Steeds meer kosten vallen ten laste van de patiënt, en dus ook van de oudere patiënt. Om u een idee te geven: naar schatting betalen alle patiënten samen jaarlijks 145 miljard BEF remgeld en supplementen. Veel mensen, vaak ouderen, hebben het moeilijk, vooral om de belangrijke factuur voor geneesmiddelen te betalen."

http://www.vandenbroucke.fgov.be/T-000526.htm

Om het trommelvlies te bekijken is een oorspeculum nodig. De uitwendige gehoorgang maakt namelijk een kromming naar voor en naar onder. Bij een volwassen patiënt moet je dus de oorschelp naar achter en naar boven trekken om een goed zicht op het trommelvlies te hebben. Bij een kind is enkel naar achter trekken voldoende; bij een zuigeling zelfs best ook iets naar onder omdat bij kinderen de kromming van de gehoorgang nog anders is.

http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

 • een mannelijke patiënt
 • de vrouwelijke patiënt

"In onze kaartenbak is iedere man een boogschutter en iedere vrouw kijkt in de spiegel." Ze tekende het me voor op een bureautje met lichtroze gelakte nagels; een cirkel met een pijltje bovenop voor een mannelijke patiënt, een cirkel met een kruisje eronder (handvat) voor een vrouwelijk dito.

De biograaf, Willem Brakman,

Dat de vrouwelijke huisarts meer ruimte zou geven aan een patiënt dan een mannelijke huisarts heeft overigens niet met het aantal woorden van de vrouwelijke huisarts te maken. Het onderzoek toonde aan dat het juist de patiënt, en dan in het bijzonder de vrouwelijke patiënt is die langer aan het woord is.

NRC,

 • een wilsbekwame patiënt
 • een wilsonbekwame patiënt

Ingeval van levensbeëindiging bij een wilsonbekwame patiënt - op grond van een voorafgaand verzoek of zonder verzoek - moet in dit wetsvoorstel het wettelijk verbod zonder meer behouden blijven.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Geen enkele wilsbekwame patiënt mag behandeld worden zonder zijn instemming, en hij heeft het recht behandeling te weigeren of zijn toestemming in te trekken.

http://www.che.nl/lindeboom/

 • een zestienjarige patiënt
 • een zeventienjarige patiënt
 • de 57-jarige patiënt

Voor de inwilliging van een verzoek van een minderjarige zestien- of zeventienjarige patiënt is de toestemming van de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen of zijn voogd dan ook niet vereist, al moeten zij, uit oogpunt van zorgvuldigheid, wel bij de besluitvorming zijn betrokken.

http://www.nvve.nl/,

Foto: [...] Rechteroog van 57-jarige patiënt met grijze staar na de druppelbehandeling: de witte lens is nog deels te zien.

NRC,

 • een Griekse patiënt
 • zijn Hongaarse patiënt
 • een Poolse patiënt
 • een Vietnamese patiënt
 • de Vlaamse patiënt

Hij vertelt, op de hem geëigende ongedwongen en vloeiende manier, [...] over zijn verblijf in een Duits ziekenhuis, waar een Griekse patiënt naast hem steeds Duits bezoek kreeg: "Konstantinos gebood me me slapende te houden tijdens de eerste vijf minuten van het bezoek van Hildchen."

De Standaard,

Een verdergaande maatregel is de nieuwe taalwet. Die bepaalt dat men met een ambtenaar alleen Slovaaks mag spreken, behalve als de betrokkene verklaart dat hij geen Slovaaks verstaat. In steden met een grote Hongaarse populatie levert dit rare taferelen op. Een Hongaarse arts bijvoorbeeld moet zijn Hongaarse patiënt in het ziekenhuis in het Slovaaks aanspreken, anders is hij in overtreding.

De Standaard,

Eén van de vrouwen, die voor de reünie zelfs uit de Verenigde Staten is overgekomen, moest eens voor Zwarte Piet spelen. [...]. Er was een Poolse patiënt in het ziekenhuis die zo vreselijk schrok toen hij ons zag, die trok de dekens over zijn hoofd.'

Meppeler Courant,

Een Vietnamese patiënt is al geruime tijd pschotisch. Hij gebruikt neuroleptica maar met name de familie is niet tevreden. Zij vragen de behandelende psychiater of zij met de patiënt naar een Boeddhistische priester mogen gaan om hem daar te laten behandelen. Er wordt afgesproken dat de patiënt in behandeling bIijft en daarnaast de Boeddhistische priester zal bezoeken. De familie is het soms niet eens met onze Westerse manier van behandelen. Regelmatig wordt een traditionele genezer ingeschakeld. Het is mogelijk om de Westerse geneeskunde goed te combineren met een traditionele vorm van geneeskunde.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

Inhoudelijk zitten het SVH en wij op dezelfde golflengte. We kunnen kandidaten van hen op onze lijst zetten, bij voorbeeld. Maar de verkiezingen moeten er komen. Ze vormen een hefboom voor een gezondheidsbeleid op maat van de Vlaamse patiënt.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de lijdende patiënt
 • lopend patiënt
 • een stervende patiënt
 • de thuiswonende patiënt
 • de volgende patiënt

Zeer groot bezwaar heeft onze fractie tegen de uitbreiding van de euthanasiewet naar de personen die zich niet in een stervensfase bevinden, terwijl euthanasie in de echte betekenis van het woord, enkel de lijdende patiënt onder ogen neemt die geconfronteerd wordt met het naderende levenseinde.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/toespraken_2001/euthanasie.htm,

Bent u lopend patiënt en verlaat u de afdeling, trek dan uw dagelijkse kleding of een kamerjas aan.

http://bronovo.ziekenhuis.nl/

Voor veel artsen is een stervende patiënt nog altijd een confrontatie met de eigen onmacht.

http://users.tijd.com/~tdn29617/tussenkomst%20kamer%20ethanasie%200205.htm,

De kern van het vak van de sociaal geriater richt zich op onderzoek, advisering en indicering van de thuiswonende geriatrische patiënt.

http://www.nvsg.nl/

Maar wat doe je met een brik chocomelk, dat in sterk verzuurde toestand een tweede leven is gaan lijden in een wachtzaal? Juist ja, met zo weinig mogelijk lucht jezelf de komende minuten in leven trachten te houden en wachten tot de dokter de volgende patiënt komt ophalen.

De Standaard,

 • een (ondraaglijk) geestelijk lijdende patiënt
 • een psychisch lijdende patiënt
 • een uitzichtloos lijdende patiënt

De Hoge Raad bepaalde in juni vorig jaar dat een arts niet strafbaar hoeft te zijn als hij het euthanasieverzoek honoreert van een geestelijk lijdende patiënt die niet in een stervensfase verkeert.

NRC,

Het proces tegen de Haarlemse psychiater heeft in hoge mate het karakter van een proefproces: het is voor het eerst dat een medicus in Nederland voor de rechter verschijnt op verdenking van het verlenen van hulp bij zelfdoding van een ondraaglijk geestelijk lijdend patiënt.

NRC,

Overigens wijst het tuchtcollege net als de Hoge Raad hulp bij zelfdoding aan een psychisch lijdende patiënt - die niet in de stevensfase verkeert - niet af.

NRC,

Als een arts het leven beëindigt van een uitzichtloos lijdende patiënt die daarom vraagt en dit zorgvuldig doet, kan het Openbaar Ministerie besluiten hem niet te vervolgen.

De Standaard,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de besmette patiënt
 • de geïnformeerde patiënt
 • (een) ingeschreven patiënt
 • de opgenomen patiënt
 • een overleden patiënt
 • van iets verdachte patiënt
 • een verzekerde patiënt
 • een verzwakte patiënt

Dat het ook anders kan bewijst dit Amerikaans hospitaal met ontsmettingsstation, waar de besmette patiënt grondig wordt ontsmet vooraleer hij verder wordt verzorgd.

http://home.tiscali.be/jansens.andre/Biochemisch%20terrorisme.htm

De technieken van de refractieve chirurgie zijn een valabel alternatief voor elke gemotiveerde en geïnformeerde patiënt die ouder is dan 18 jaar, en bij wie de refractie min of meer gestabiliseerd is.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

De ziekenfondsen keren maandelijks een vaste vergoeding per ingeschreven patiënt uit aan de groepspraktijk.

http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?obid=9890=2,

Een ander praktisch probleem met de regeling van de WGBO voor de situatie van de (chronische) ouderenzorg is het volgende: de medewerkers van het verpleeghuis hebben in de dagelijkse zorg niet alleen te maken met de opgenomen patiënt, maar ook met familieleden en andere naaststaanden.

http://www.nvbe.nl/archief/archiefhome.html,

Natuurlijk moet je fouten voorkomen en is iedere onnodig overleden patiënt er een te veel.

Nieuwsblad van het Noorden,

Soms wordt glaucoom pas ontdekt wanneer de patiënt gezichtsklachten heeft. Hoe wordt de glaucoompatiënt of de "van glaucoom verdachte" patiënt onderzocht?

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

Zo kwamen twee ziekenfondsen en een ziektekostenverzekeraar met een wel héél bijzondere melding bij het sofi-team van de UWV. Één verzekerde patiënt met één sofi-nummer bleek in drie verschillende ziekenhuizen tegelijk te zijn geopereerd.

De Telegraaf,

Parsons maakte deel uit van een ploeg medici, die tot de vaststelling kwamen dat verwanten van zieken, die water uit overzeese heiligdommen meebrachten, "duistere" bacteriën verspreidden en besmettingen teweegbrachten. Volgens haar bestaat de mogelijkheid dat een verzwakte patiënt er de dodelijke gevolgen van draagt.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • patiënt bij Van Dantzig

In de maanden juli, augustus bestond de revalidatie vooral uit fietsen. "Het enkelgewricht werd daarmee losgemaakt, zonder gevaar van zware belasting", verduidelijkt Van Dantzig. Toen de voorzitter van de businessclub van Ajax, ook patiënt bij Van Dantzig, wegens een weddenschap de Alpe d'Huez wilde beklimmen, besloot Van Basten mee te reizen en ook een poging te wagen.

NRC,

Voorzetsel: in

 • een patiënt in coma
 • een patiënt in shock

Een chirurg maakte in het Duits ruzie met een glamoureuze vrouw, naast een bed met een patiënt in coma.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

In de praktijk wordt een patiënt in shock, dat wil zeggen een patiënt met een te laag hartdebiet gecombineerd met een te lage bloeddruk, behandeld met positief-inotrope middelen.

http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

 • een patiënt in de psychiatrische inrichting
 • (een) patiënt in een ziekenhuis

'Ik ben Napoleon!' roept een patiënt in de psychiatrische inrichting.

http://www.fortunecity.com/campus/economics/35/algmop.htm

Een student geneeskunde die op de computer rechtstreeks metingen volgt op een patiënt in een ziekenhuis, zonder dat die patiënt twintig toekijkende studenten rond zijn bed moet dulden: dat is waar het Limburgs Universitair Centrum (LUC) naar streeft.

De Standaard,

Hoe zou men zich voelen als patiënt in een ziekenhuis als de verpleegster of dokter in een rood uniform aan het bed verscheen?

http://www.kore.nl/kleuren.html

Voorzetsel: met

 • een patiënt met een arm uit de kom
 • een patiënt met bloedgroep AB-positief
 • een patiënt met aangezichtspijn
 • de patiënt met borstkanker
 • een patiënt met darmkanker
 • de patiënt met kanker
 • een patiënt met lepra
 • de patiënt met leukemie
 • een patiënt met niervergiftiging
 • een patiënt met veel ontstekingsafwijkingen
 • elke patiënt met een ontstoken gewricht
 • een patiënt met chronische pijn
 • elke patiënt met reumatische klachten
 • een patiënt met schurft

Een patiënt met een arm uit de kom werd doorverwezen naar het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen.

Meppeler Courant,

Prof. Boering vertelt dat hij zich sinds de zestiger jaren o.a. heeft beziggehouden met aangezichtspijn en aanverwante kaakproblemen. Hij heeft zelf geen aangezichtspijn en wil ons daarom uitleggen hoe de dokter een patiënt met aangezichtspijn ziet.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

Een patiënt met bloedgroep AB-positief, geven we bloed van een AB-positieve donor.

http://www.bloodrtd.nl/

Ook de patiënt met borstkanker is mondiger geworden. Vroeger werd een borst geamputeerd en dat was dat. Erover praten was een taboe.

Algemeen Dagblad,

Voorzichtig brengt de endoscopist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam een endoscoop in de dikke darm van een patiënt met darmkanker.

Reformatorisch Dagblad,

Om de zorgverlening rond de patiënt met kanker inzichtelijk te maken biedt het IKN ziekenhuizen de mogelijkheid van een visitatie.

http://www.ikc.nl/ikn/

Lepra treedt waarschijnlijk pas op na langdurig kontakt met een patiënt met lepra.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

Goede ondersteunende maatregelen (supportive care) voor de patiënt met leukemie.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Vaak is een patiënt met niervergiftiging al wat uitgedroogd. Door een huidplooi op de ribwand tussen duim en wijsvinger te nemen en dan weer los te laten, kunnen we beoordelen hoe het vochtgehalte van de onderhuid is.

http://www.absmid.demon.nl/mainpage.htm

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een patiënt met veel ontstekingsafwijkingen: zwelling van de oogleden en roodheid van de ogen.

http://www.oogziekenhuis.nl/

De bedoeling is om elke patiënt met een ontstoken gewricht of reumatische klachten, ambulant of gehospitaliseerd, een snelle, individuele en adequate diagnostische en therapeutische aanpak en begeleiding te garanderen.

http://www.azstlucas.be/htdocs/nieuws/SL%20Focus/22/Artritiskliniek.htm

Een op tijdelijke verlichting gerichte behandeling van een patiënt met chronische pijn grijpt niet in op het onderliggende pathologische proces.

http://www.rsi-vereniging.nl/download/grrsi.pdf,

Psorinum [...] bevat extracten uit de huidblaasjes van een patiënt met schurft.

http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

Voorzetsel: van

 • een patiënt van haar
 • een patiënt van een homeopaat
 • patiënt van de tandarts

Volgens de wetsdokter was de jonge vrouw verkracht en vermoord. Enkele uren later kwam aan het licht dat een patiënt van haar [...] na een ruzie de feiten had gepleegd.

De Standaard,

Ook mensen op wat oudere leeftijd kunnen erg tobben met acné. Een patiënt van een homeopaat zei eens: "Ik ben volgens de boeken al 22 jaar in de pubertijd".

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Het gezin was jarenlang patiënt van de tandarts aan de Jaap ter Haarsingel.

De Telegraaf,

 • patiënten van een vermageringskliniek

Ooit bleken vele patiënten van een Brusselse vermageringskliniek last te hebben van nierbeschadiging, en die werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door A. fanchi, per abuis aanwezig in de gebruikte Chinese kruiden.

http://www.skepsis.nl/kruiden.html,

 • een patiënt van twaalf tot zestien jaar
 • patiënt van 70 jaar
 • patiënt van 80 jaar
 • patiënt van 90 jaar

In de geneeskunde is niets absoluut zeker. Met allergische rhinitis heb ik bij wijze van spreken 1 patiënt van 90 jaar, 2 van 80 jaar, 3 van 70 jaar: het is zeldzaam maar het bestaat.

http://users.pandora.be/zeldzame.ziekten/List.a/Aller(1).htm

Voor de inwilliging van een verzoek van een minderjarige zestien- of zeventienjarige patiënt is de toestemming van de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen of zijn voogd dan ook niet vereist, al moeten zij, uit oogpunt van zorgvuldigheid, wel bij de besluitvorming zijn betrokken. Wat de minderjarige patiënt van twaalf tot zestien jaar betreft, is wèl vereist dat de ouders die het gezag over hem uitoefenen of zijn voogd hierin toestemmen.

http://www.nvve.nl/,

in voorzetselgroep


 • aan de patiënt meedelen
 • aan de patiënt toestemming vragen
 • voorlichting aan de patiënt

Verder maakte Scheltens in zijn oratie bekend dat in het nieuwe jaar zal worden gestart met een dagpoli [...], waarin alle onderzoeken die moeten worden gedaan om de diagnose 'dementie' te stellen, in één dag zullen worden verricht. Binnen twee weken wordt de diagnose dan aan de patiënt meegedeeld en het beleid met de patiënt en zijn verzorgenden besproken.

http://www.azvu.nl/werk.html

Bij het opleiden van al deze hulpverleners blijft bij ons één punt centraal staan: de patiënt blijft nummer één. Altijd wordt aan de patiënt toestemming gevraagd.

http://www.gc-beverwaard.nl/

Voorlichting aan de patiënt en de bespreking met de patiënt van een mogelijke redelijke andere oplossing is slechts mogelijk voor zover de communicatie met de patiënt dat toelaat.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

 • bij de, een patiënt
 • bij de patiënt op bezoek komen
 • iets bij een patiënt constateren
 • iets bij de patiënt inbrengen
 • (een dokter) bij een patiënt roepen

De specialist-geneesheer is ook bezig met andere zaken dan wat de patiënt echt interesseert. Swennen: "Die zit vaak met totaal andere dingen aan zijn hoofd. Zoals 'Wanneer rijdt u mij naar de operatiekamer? Ga ik er ook goed doorkomen? Hoe ga ik mij voelen na de operatie?' Die informatie komt niet en leidt tot frustratie bij de patiënt en vaak ook bij de familie."

De Standaard,

Bij een patiënt is het voorgekomen dat het onderooglid na de operatie te laag stond. Er was een aanvullende operatie nodig om dit te verhelpen.

http://www.oogziekenhuis.nl/

Het middel Pulsatilla heeft bv last van een verlaten gevoel maar een middel als o.a. Aurum heeft dat ook. Tezamen met nog 54 andere middelen. Van belang is [...] wanneer dat verlaten gevoel ontstaat, wat voor emotie en wat voor reactie dat geeft bij de patiënt.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-1.htm

Terugkomend op wat ik in het begin zei, hoop ik dat uw Stichting zal toelaten de kennis over reumatische ziekten te verbeteren, maar ook zich zal wijden aan het verbeteren van onze mogelijkheden hoe de beschikbare middelen optimaal tot bij de patiënt kunnen gebracht worden.

http://vandenbroucke.fgov.be/T-010317.htm,

Niet het homeopatische middel geneest zoals zo vaak wordt gedacht, maar de persoon geneest zichzelf met behulp van het middel. Het middel brengt als het ware een proces op gang bij de patiënt en de homeopaat begeleidt hem/haar daarin.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Een tweede taak van de SDBer is het kennismaken met iedereen die bij de patiënt op bezoek wil komen.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

Wanneer bij een patiënt een hartstilstand wordt geconstateerd, moet meteen met mond-op- mondbeademing en hartmassage worden begonnen.

Reformatorisch Dagblad,

Bij de patiënt wordt een dunne naald ingebracht bij de zenuw die men wil stimuleren.

http://home.wxs.nl/~mip/migraine.htm

Met zichtbare tegenzin stond de dokter op om een asbak voor haar te halen. Net toen hij die op tafel zette, riep men hem bij een patiënt.

Emmeke, Jan Lampo,

 • door de patiënt

Bezoekers kunnen deelnemen aan de maaltijden als dat vóór vrijdag 9.00 uur door de patiënt bij zijn afdelingshoofd is bekendgemaakt.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

In een verwijsafspraak worden per patiëntencategorie afspraken vastgelegd over verwijscriteria, de benodigde diagnostiek door de huisarts, de benodigde voorbereiding door de patiënt, informatie voor de patiënt en toegangstijden voor de diagnostiek of behandeling in het ziekenhuis.

http://www.dz.nl/,

 • in de patiënt terugplaatsen

Uit bloed kunnen bloedcellen gehaald worden. Ook kunnen cellen gehaald worden uit een stukje huid of lever, dat operatief is verwijderd (biopt). Die cellen worden vervolgens in het laboratorium voorzien van de juiste genen en daarna weer teruggeplaatst in de patiënt.

http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

Wetenschappers hebben hoge verwachtingen van stamcellen, die kunnen dienen als 'reparatieweefsels'. Als ze erin slagen de stamcellen uit te laten groeien tot zenuwweefsel en dat op de juiste wijze terug kunnen plaatsen in de patiënt, is een verlamming in principe te genezen.

Reformatorisch Dagblad,

 • bespreking met de patiënt
 • communicatie met de patiënt
 • contacten met de patiënt
 • in (nauw) contact staan met de patiënt
 • een gesprek met de patiënt
 • de omgang met de patiënt
 • (in) overleg met de patiënt
 • samen met de patiënt
 • (in) samenspraak met de patiënt
 • met de patiënt praten

Voorlichting aan de patiënt en de bespreking met de patiënt van een mogelijke redelijke andere oplossing is slechts mogelijk voor zover de communicatie met de patiënt dat toelaat.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

Wat moet er gebeuren indien er zich een geval van meningitis voordoet binnen een gezin of een gesloten gemeenschap? Nauwe en langdurige contacten met de patiënt verhogen het risico op meningitis. In geval van meningokokken meningitis en soms ook H. influenzae meningitis wordt een behandeling met antibiotica aangeraden voor de familieleden en de personen die in nauw contact staan met de patiënt.

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/plabnl/plabannl/annex7_nl.pdf,

Het ziekenhuis in Leiden nam na opname van de man samen met de GGD Zuid-Holland Noord direct maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Mensen die in nauw contact hebben gestaan met de patiënt, worden opgespoord en onderzocht.

de Volkskrant,

In een gesprek met de patiënt wordt bepaald welke vervolghulp noodzakelijk is.

Het Parool,

De studenten moeten een open, respectvolle omgang met de patiënt ontwikkelen.

http://coo.med.rug.nl/fmw/a20.htm

In overleg met de patiënt stel je een activiteitenplan op, welke onderdeel kan zijn van een zorg/behandelplan.

http://werk.net/

Samen met de patiënt worden de contacten in de besmettelijke periode nagegaan.

http://www.ggdbno.nl/

Voor wat betreft de indicering van de zorgverlening is de norm: De zorgverlener stelt in samenspraak met de patiënt een inhoudelijk zorgplan op, dat aansluit op de zorgbehoefte van de patiënt.

http://www.gc-beverwaard.nl/

Als de familie niet wil dat de begeleider openlijk met de patiënt praat dan blijft er voor de begeleider nog maar bitter weinig over. U kunt dan alleen nog voor de ander bidden.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

 • naar de patiënt luisteren

De verpleegkundige luistert naar de patiënt. Ze probeert zijn zienswijze te begrijpen. Ze probeert goed te vatten waar het de patiënt om gaat, wat voor hem vooropstaat, wat zijn vraag of voorstel echt betekent, van waaruit ze voorkomt.

http://allserv.rug.ac.be/~tdefloor/wvvv/artikel5.htm

Dr. Janssens: Reumatologie is allicht één van de laatste echt klinische specialismen. Luisteren naar de patiënt en kijken naar zijn handen en gewrichten volstaat meestal voor een correcte differentiaal diagnostiek.

http://www.azstlucas.be/htdocs/nieuws/SL%20Focus/22/Artritiskliniek.htm

 • gegevens over de patiënt

Een multidisciplinair onderzoeksteam moet ook in staat zijn om nieuwe medische sensoren te ontwikkelen. Met behulp van een katheter of geïmplanteerd sensornetwerk moet de arts betrouwbare gegevens over de patiënt op afstand verkrijgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over metingen van de bloeddruk, hartslag, viscositeit, stroomsnelheid en dichtheid van het bloed. De patiënt kan zo thuis herstellen, terwijl er toch medisch toezicht is.

http://www.stw.nl/

 • per patiënt

De 'schaduwprijs' van fysiotherapie verschilt per patiënt.

http://www.fysionet.nl/files/Betekenis_fysiotherapie_samenvatting.pdf

In grote lijnen is een IVF-behandeling in alle ziekenhuizen hetzelfde, maar er kunnen kleine verschillen zijn per ziekenhuis en eventueel per patiënt.

http://www.freya.nl/

Voor een behandeling van twee tot vijf dagen met een kunstlever denkt Hepatix 20.000 dollar per patiënt te vragen.

NRC,

 • van patiënt tot patiënt variëren
 • van patiënt tot patiënt verschillen
 • verschillend van patiënt tot patiënt

Het genezingsproces van de oppervlaktelagen van het hoornvlies verloopt langzaam en varieert van patiënt tot patiënt.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Hoewel er vaste principes gelden voor het tapen, kan de wijze waarop het gebeurt van patiënt tot patiënt verschillen.

Rotterdams Dagblad,

Dat afwegen van de schade bij niet of wel gebruiken van medicamenten moet geval per geval gebeuren want de graad van de astma en de ernst van de bijwerkingen zijn allebei verschillend van patiënt tot patiënt.

http://users.pandora.be/zeldzame.ziekten/List.a/Aller(1).htm

 • communicatie tussen de patiënt en de arts
 • de communicatie tussen patiënt en hulpverlener
 • het contact tussen patiënt en tandarts
 • interactie tussen de patiënt en de hulpverlener
 • het overleg tussen de patiënt en de neurochirurg
 • de relatie tussen de patiënt en het familielid
 • een samenspel tussen de patiënt en de therapeut
 • samenwerking tussen patiënt, homeopaat en middel
 • vertrouwen tussen patiënt en arts

Informatie op zich is belangrijk, maar evenzeer een gezonde communicatie tussen de patiënt en de arts.

http://www.mloz.be/ai/index.html

De verschillende belangen gaan echter niet altijd samen op. Dit beïnvloedt de communicatie tussen patiënt en hulpverlener.

http://www.curavera.nl/

De wijze van praktijkvoering bemoeilijkt effectieve hygiëneprocedures. Denken we aan het contact tussen patiënt en tandarts tijdens de verzorgingen. Een groot aantal patiënten wordt in eenzelfde behandelruimte verzorgd en dit erg snel na elkaar.

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

Als er na het overleg tussen de patiënt en de neurochirurg over de behandelingsmogelijkheden (met hun kansen op succes en hun eventuele risico's) tot opname wordt besloten, komt de patiënt na het polikliniekbezoek op een opnamelijst, waarvan de lengte ook weer wordt bepaald door het aantal patiënten maar vooral door het aantal operatiedagen per week dat de neurochirurg ter beschikking is gesteld.

http://www.nvvn.org/

D66 wil in een nieuw zorgstelsel de positie van de patiënt versterken en de hulpvraag, het resultaat van een interactie tussen de patiënt en de hulpverlener, centraal stellen.

http://www.e-stem.nl/

Familieleden kunnen vaak een actieve rol spelen in de behandeling van angststoornis. De juiste steun die ze kunnen bieden, zal al naar gelang de stoornis en de relatie tussen de patiënt en het familielid variëren.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011,

Homeopathisch behandelen is [...] een samenspel tussen de patiënt en de therapeut: de patiënt geneest in feite zichzelf, maar wel met de therapeut als zijn gids.

http://www.sorag.nl/

Als er een samenwerking ontstaat tussen patiënt, homeopaat en middel dan kan dit sexuele trauma aan het licht komen en er een genezingsproces op gang komen.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Deze aanpak vergt hechte samenwerking en volledig vertrouwen tussen patiënt en arts.

http://www.amivrihomeo.be/pagesn/nederlands.html

 • het adres van de patiënt
 • het afweersysteem van de patiënt
 • de (behandelend) arts van de patiënt
 • de autonomie van de patiënt
 • het bed van de patiënt
 • de begeleiding van de patiënt
 • de behandeling van de patiënt
 • de behoeften van de patiënt
 • het belang van de patiënt
 • de belangen van de patiënt
 • de bescherming van de patiënt
 • het comfort van de patiënt
 • de conditie van de patiënt
 • controle van de patiënt
 • de diagnose van de patiënt
 • de dood van de patiënt
 • de doodswens van de patiënt
 • het (medisch) dossier van de patiënt
 • het functioneren van de patiënt
 • de gegevens van een patiënt
 • de gezondheid van de patiënt
 • de gezondheidstoestand van de patiënt
 • de huisarts van de patiënt
 • de (vrije) keuze van de patiënt
 • keuzevrijheid van de patiënt
 • de klacht, klachten van de patiënt
 • het leven van de patiënt
 • het lijden van de patiënt
 • de naam van de patiënt
 • de noden van de patiënt
 • de omgeving van de patiënt
 • opname van de patiënt
 • het overlijden van de patiënt
 • de positie van de patiënt
 • de problemen van de patiënt
 • de prognose van de patiënt
 • het recht van de patiënt
 • de rechten van de patiënt
 • de situatie van de patiënt
 • de symptomen van de patiënt
 • de tevredenheid van de patiënt
 • de toestand van de patiënt
 • toestemming van de patiënt
 • de veiligheid van de patiënt
 • de verantwoordelijkheid van de patiënt
 • de verzorging van de patiënt
 • het voorkomen van de patiënt
 • de weerstand van de patiënt
 • het welzijn van de patiënt
 • de wens, wensen van de patiënt
 • de wil van de patiënt
 • het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt
 • de zelfredzaamheid van de patiënt
 • de zelfstandigheid van de patiënt
 • de zorg van een patiënt
 • iets van de patiënt verwachten
 • variëren van patiënt tot patiënt

Als de meest geschikte ontvanger bekend is, neemt Eurotransplant contact op met de behandelend arts van de betrokken patiënt en wordt de transplantatie gepland.

NRC,

Inmiddels druppelen de onderzoeksresultaten gestaag binnen. Zo wordt steeds duidelijker waarom SARS eigenlijk dodelijk is. Waarschijnlijk is niet zozeer het SARS-virus, maar het afweersysteem van de patiënt daarvoor verantwoordelijk.

NOS Nieuws,

De commissie hecht in deze veel belang aan de verhouding tussen autonomie van de patiënt en de positie van de zorgverlener.

http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

In feite betekende deze vorm van beademen dat er bijna continu een arts, die zich opwierp als beademingsspecialist, en een verpleegkundige naast het bed van de patiënt stonden om de behandeling in goede banen te leiden.

http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

De huisarts kan aan de hand van de informatiemap de begeleiding van de patiënt voortzetten.

Meppeler Courant,

Alle artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zetten zich dagelijks met al hun kennis en competentie in voor de diagnose, verzorging en behandeling van de patiënt.

http://www.uzgent.be/

Vanaf medio 2002 krijgt [...] elke tiende patiënt een vragenlijst mee. Het Deventer Ziekenhuis kan zo nog sneller inspelen op de wensen en behoeften van de patiënt.

http://www.dz.nl/,

Het is [...] in het belang van de patiënt dat artsen en apothekers op het juiste moment een beroep doen op elkaars deskundigheid.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

Bij het voorschrijven van geregistreerde medicaties dient de arts zich te laten leiden door de belangen van de patiënt.

http://www.ordomedic.be/nl/XIbij8a_KonAclogo.htm,

Momenteel wordt binnen het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleid ontwikkelt dat gericht is op de bescherming van de patiënt tegen kwalitatief slechte en onveilige therapieën.

http://www.medischebiotechnologie.net/

Voor die minderheid van de gevallen waar tussen "klassiek" en "alternatief" kan worden gekozen, moet dus het comfort van de patiënt (minder grote snee, sneller op de been) worden afgewogen tegen dat van de chirurg (technisch moeilijkere ingreep, minder zeker eindresultaat).

De Standaard,

Het medische hulpmiddel mag niet de klinische conditie en veiligheid van de patiënt in gevaar brengen.

http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

Alle bovengenoemde complicaties maken de geregelde controle van de patiënt met de shunt noodzakelijk.

http://www.nvvn.org/

Kwaadaardige tumoren kunnen echter ook nog uitzaaiingen (metastasen) veroorzaken. Dit zijn losgeraakte op hol geslagen cellen die zich op een andere plek in het lichaam kunnen nestelen en daar gaan woekeren. In dat geval, kan vaak alleen de oorspronkelijke tumor worden verwijderd, maar niet de uitzaaiingen. Echter, de uitzaaiingen zijn meestal de belangrijkste oorzaak van de dood van de patiënt.

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000155.html

De consultaties van de huisarts, onder meer bij een psycholoog en een psychiater, waren alleen gericht op de vraag of psychische factoren de doodswens van de patiënt konden verklaren.

NRC,

Na lang onderhandelen is ook afgesproken dat de specialisten op het ziekenfondsbriefje voor hun patiënt, het nummer zullen vermelden van de huisarts die het medisch dossier van de patiënt beheert.

De Standaard,

De chirurgische behandeling van spasticiteit is erop gericht om hinderlijke, invaliderende of pijnlijke spasmen te verminderen, en daardoor het functioneren van de patiënt (binnen de beperkingen van de bestaande handicap) te verbeteren.

http://www.nvvn.org/

In de huidige situatie kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een huisarts de gegevens van een patiënt heeft ingevoerd in zijn computer.

NRC,

Evenwel, patiënt en huisarts, zijn samen verantwoordelijk voor zuinige, efficiënte en humane samenwerking voor de bevordering van de gezondheid van de patiënt, en voor de arbeidsvreugde van de huisarts.

http://www.svh.be/Toekomstplan%20deel1.html,

De arts moet bijvoorbeeld zijn best doen om iemand te genezen, maar ook als, ondanks alle degelijke inspanningen, de gezondheidstoestand van de patiënt verslecht en hij uiteindelijk overlijdt, zal de arts aanspraak kunnen maken op betaling van de verleende diensten.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Marc Moens van dat VBS noemt de echelonnering een "historische vergissing", die de vrije keuze van de patiënt zal aantasten en de ziekteverzekering niet goedkoper zal maken.

De Standaard,

Door de invoering van een nieuw zorgstelsel zullen op korte termijn de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Dat stelt een gisteren verschenen notitie van het Centraal Plan Bureau (CPB). De kostenstijging is volgens het CPB de prijs die moet worden betaald voor het verkorten van de wachtlijsten, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en meer keuzevrijheid van de patiënt.

NRC,

De mesoloog heeft een brede kijk op de klacht van de patiënt, waardoor ten eerste de oorsprong van de klacht gediagnosticeerd wordt en ten tweede de passende therapie gezocht wordt.

http://www.mesologie.nl/

De psycholoog zal in dat geval met toestemming van de cliënt, contact opnemen met de huisarts over de aanmelding en eventuele lichamelijke klachten van de patiënt.

http://huizen.dds.nl/~jbugel/

Echte euthanasie, waarbij de arts het leven van de patiënt zelf beëindigt, wordt uitgevoerd met twee achtereenvolgende injecties.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Euthanasie/euthanatica.html,

De arts dient ook met de patiënt te bespreken, welke alternatieven nog ter beschikking staan om het lijden van de patiënt te verlichten.

http://www.nvve.nl/,

Bovenaan de patiëntfactuur kan je de naam en het adres van het ziekenhuis, de gerechtigde en de patiënt vinden, voor zover die laatste een persoon ten laste is en niet de gerechtigde zelf.

http://www.mloz.be/ai/index.html,

Palliatieve zorg is een totaalzorg die tegemoet komt aan de fysieke, psychosociale en spirituele noden van de patiënt.

http://home.tiscali.be/m.dobbeleir/palliatieve.htm

Omdat seksuele, in het bijzonder erectile disfunctie veeleer een symptoom is op een multifactoriele achtergrond, is een systematisch en grondig onderzoek van de patiënt steeds noodzakelijk.

http://www.infertiliteit.org/sexdisf.html

Voorts is het van belang dat de hulpverlening zich realiseert dat de mantelzorg niet ophoudt met de opname van de patiënt in een verpleeginstelling, aangezien het verantwoordelijkheidsgevoel van de mantelzorger blijft voortbestaan.

http://www.mantelzorg.net/

Bijna 30 procent van alle sterfgevallen in Australië is het gevolg van medische beslissingen die zijn bedoeld om het overlijden van de patiënt te bespoedigen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 3.000 artsen dat vrijdag is bekendgemaakt.

De Standaard,

De positie van de patiënt moet versterkt worden door hem de beschikkingsmacht te geven over zijn eigen medische dossier.

Het Financieele Dagblad,

Tijdens de observatieperiode, de eerste kennismaking tussen patiënt en FOBA, inventariseren de behandelaars de problemen van de patiënt.

http://www.foba.nl/

Onder de deelnemers bevinden zich verpleeghuisartsen. Zij beschrijven de toestand en prognose van de patiënt. Die is slecht en zij staan achter het oordeel van de arts uit de casus.

http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

Ten behoeve van het recht van de patiënt op inzage en (onder bepaalde omstandigheden) wijziging en vernietiging van dossieronderdelen zijn aparte functies ontwikkeld waarmee dit recht kan worden uitgeoefend.

http://www.2cure.nl/dutch/1company/company.html

Respect voor de rechten van de patiënt is essentieel.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Het is denkbaar dat bij het modelverslag bijlagen kunnen worden gevoegd die voor de beoordeling relevante aanvullende informatie bevatten met betrekking tot de medische situatie van de patiënt of diens wilsverklaring.

http://www.nvve.nl/,

Psychotherapie is geen vervanging voor antipsychotische medicatie, maar biedt wel veel hulp van zodra de behandeling met geneesmiddelen de psychotische symptomen van de patiënt heeft verlicht.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackschiz010,

Een onderzoek uit 1995 naar de tevredenheid van de patiënt door bureau Lagendijk laat een hoge waardering zien voor het werk van de orthodontist.

http://www.NMT.nl/

Ofschoon slechts gaandeweg een verslechtering van de klinische toestand van de patiënt wordt vastgesteld, overlijdt 1 op 2 patiënten met hartinsufficiëntie binnen 5 jaar na het stellen van de diagnose.

http://www.astrazeneca.be/nl/sante/cardio_2.htm

Bij de geoorloofde opvraging van gegevens, zelfs geanonimiseerde, met een niet-therapeutisch doeleinde, vereist de toegang tot de gegevens uit het medisch dossier de voorafgaande toestemming van de arts en de patiënt.

http://www.health.fgov.be/telematics/ symposium/v2000/colin.doc,

Naast de deskundigheid van de zorgverlener staat deze eigen verantwoordelijkheid van de patiënt centraal in het zorgverleningsproces.

http://www.gc-beverwaard.nl/

De huisarts van de patiënt was twee dagen voor de levensbeëindigende handeling op de hoogte gesteld van het verzoek van de patiënt euthanasie te laten plegen door de verpleegkundige.

NRC,

Bestudeer eerder de patiënt dan de ziekte: het voorkomen van de patiënt, zijn omgeving en manier van leven waren belangrijke gegevens, daarbij dus ook de verschillen tussen de regio's en landen.

http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/etew/tew/vakken/eerstekan/psychologie/Hoofdstuk1.doc

Klachten treden meestal pas op wanneer de weerstand van de patiënt afneemt.

http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

Het gezondheidsbeleid in België mist visie. Het is gestoeld op belangenverdediging door artsensyndikaten en ziekenfondsen, niet op een normale parlementaire besluitvorming waarbij het welzijn van de patiënt centraal staat.

De Standaard,

De wens van de patiënt komt steeds meer voorop, en de patiënt wil het liefste thuis sterven.

De Limburger,

De aanwezigheid van een schriftelijke wilsverklaring betekent, dat de arts een zodanige verklaring kan beschouwen als overeenstemmend met de wil van de patiënt.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

De VLD zet het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt - in de vorm van een levenstestament - centraal in haar voorstel.

De Standaard,

Het voorkomen van medicalisering, ter verhoging van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt.

http://www.gc-beverwaard.nl/

De verpleegkundigen gevormd in de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs (ziekenhuisverpleegkunde en psychiatrische verpleegkunde) zijn verpleegkundigen die bereid zijn en deskundig zijn om de totaalverantwoordelijkheid voor de zorg van een patiënt op zich te nemen.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/,

Naast het gevaar voor infectie zijn er andere nadelen aan deze fixateur verbonden. Zo kan bijvoorbeeld geen normale kleding (broeken) worden gedragen, kan niet volledig op het been worden gesteund, en is het dragen van een dergelijk apparaat een psychische belasting. Van de patiënt wordt dan ook een grote motivatie verwacht.

http://www.stw.nl/,

Multi-infarctdementie treft gewoonlijk verschillende functies zoals geheugen, coördinatie of spraak, maar de symptomen variëren van patiënt tot patiënt, afhankelijk van welk deel van de hersenen werd beschadigd.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

 • de benen van de, een patiënt
 • de bilspier van de, een patiënt
 • het binnenoor van de, een patiënt
 • het bloed van de, een patiënt
 • het brein van de, een patiënt
 • de buik van de, een patiënt
 • de cel van de, een patiënt
 • het DNA van de, een patiënt
 • het hart van de, een patiënt
 • de hersenen van de, een patiënt
 • het hoofd van de, een patiënt
 • lever van de, een patiënt
 • het lichaam van de, een patiënt
 • de lies van de, een patiënt
 • de mond van de, een patiënt
 • nieren van de, een patiënt
 • de ogen van de, een patiënt
 • de schedel van de, een patiënt
 • het schedeldak van de, een patiënt
 • weefsels van de, een patiënt

Ten gevolge van die onderbreking van de zenuwbanen komen signalen (bijvoorbeeld over het gevoel in de benen) niet meer in de hersenen aan. Daardoor voelt de patiënt dus niets van zijn of haar benen en komen signalen vanuit de hersenen (bijvoorbeeld om een been te laten bewegen) niet meer op de plaats van bestemming (de spieren van dat been) aan. De benen van de patiënt zijn dus verlamd.

http://www.nvvn.org/

Celtherapie is dus een behandeling met biologisch materiaal, waarbij zeer jonge cellen of bouwstenen van deze cellen afkomstig van foetale organismen via de injectiespuit onderhuids boven de bilspier van de patiënt worden ingebracht met het doel zijn organen te regenereren.

http://www. kpg. nl/therapie. html

Tijdens de operatie is er in het binnenoor van de patiënt een dun draadje met elektroden aangebracht in het binnenoor.

http://www.nvvs.nl/ci/miniserie2.htm

Voedingsstoffen in het bloed van de patiënt worden in de levercellen opgenomen en verteerd en de cellen brengen de voor het leven belangrijke eiwitten weer in het bloed terug.

NRC,

Als de cel bijvoorbeeld deel uitmaakte van de visuele cortex achterin de hersenen en een klein rolletje speelde in het herkennen van verticale lijnen, dan wordt nagegaan of het brein van de patiënt nog even goed als tevoren verticale lijnen herkent, en er op een normale manier op reageert.

De Standaard,

De capsule maakt twee beeldjes per seconde en zendt deze beeldjes naar ontvangende sensoren. Deze sensoren zijn op de buik van de patiënt geplaatst en zijn verbonden met een datarecorder die aan een riem wordt gedragen.

http://www.crohn-colitis.nl/art_med_10.html

Embryonale stamcellen die via klonen uit de cel van een patiënt zijn gemaakt, hebben als voordeel dat zij vrijwel dezelfde celkenmerken hebben als de patiënt.

NRC,

Gentherapie bestaat uit het inbrengen van genetisch materiaal in het DNA van een patiënt, als deel van een geneeskundige behandeling.

http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

Doordat op de assen een speciale markering is aangebracht is het mogelijk om van de schedel en de hersenen van de patiënt een CT-scan of een MRI-scan te vervaardigen, waarop vervolgens de X-, de Y- en de Z-waarden kunnen worden afgelezen.

http://www.nvvn.org/

Op het hoofd van de patiënt en op de MRI worden een aantal goed te identificeren punten aangewezen, zoals b.v. de neusrug, de gehoorgangen, de oogkasranden e.d. De camera's registreren dit en vergelijken de punten met de MRI.

http://www.nvvn.org/

Bestraling met protonen heeft als voordeel dat men deze elektrisch geladen deeltjes veel beter kan richten, door ze te oriënteren met een systeem van diverse elektromagneten. In het lichaam van de patiënt komen de protonen precies op de plaats waar ze nodig zijn, terwijl gezond weefsel onbeschadigd blijft.

NRC,

Van Rooij maakt een sneetje in de lies van de patiënt, waarna hij een lange dikke catheter door de liesslagader omhoog schuift.

Reformatorisch Dagblad,

Verschillende toestellen werden vroeger bij de werkpost op omringende legvlakken aangebracht maar zijn thans in de inrichtingen ingebouwd: polymerisatielamp, toestel voor tandsteenverwijdering, elektrisch bistourimesje, endosonisch of ultrasonisch toestel voor endodontie, enz. Op hygiënisch vlak, stelt deze opstelling in het zeer besmet veld naast de mond van de patiënt problemen, die alleen doeltreffend opgelost kunnen worden door elk toestel, evenals de meerfunctiespuit, te voorzien van een gemakkelijk afneembare (en niet alleen demonteerbare) en in de autoclaaf steriliseerbare bekleding.

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

Leptospirose lijkt op geelzucht. Lever en nieren van de patiënt functioneren niet meer en er hopen zich allerlei schadelijke stoffen op, waardoor het slachtoffer uiteindelijk overlijdt.

NRC,

De andere parameters die zullen toelaten om het operatief protocol op te stellen zijn: de kromming van het hoornvlies (keratometrie), de dikte van het hoornvlies (pachymetrie), de diameter van het hoornvlies, de pupildiameter, de oogaslengte (echografie), de oogdruk, de leeftijd en het geslacht van de patiënt, de oogdominantie. De ogen van de patiënt mogen geen enkele oogziekte vertonen, het centrale en perifere netvlies moeten intact zijn.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

Vanuit de speciale polikliniek dient goed te worden overlegd met de omgeving van de patiënt over de zorg en begeleiding thuis.

Algemeen Dagblad,

Stereotaxie is een methode om een bepaalde plek binnen de hersenen te bepalen. Deze methode wordt vooral gebruikt om processen of gebieden in de hersenen te bereiken die zo diep liggen dat het onverantwoord is om door middel van een grote operatie door het omliggende kwetsbare hersenweefsel heen te dringen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een driedimensionaal coördinatenstelsel (met een X-, Y- en Z-as) dat voorafgaand aan een operatie door middel van een frame over het schedeldak van de patiënt wordt aangebracht.

http://www.nvvn.org/

Bij een beenmergtransplantatie ontvangt de patiënt tegelijk met het beenmerg ook het immuunsysteem van de donor. De hierin aanwezige T-cellen kunnen een ongewenste reactie aangaan met bepaalde weefsels van de patiënt.

http://www.stw.nl/

 • bloeddruk van de patiënt
 • pols van de patiënt
 • temperatuur van de patiënt

De Russische president, Boris Jeltsin, mag vijf dagen na zijn hartoperatie dagelijks iets meer dan twee uur rondwandelen in het Centrale Ziekenhuis in Moskou. Dit deelde de persdienst van het Kremlin mee. De ploeg artsen, onder wie ook chirurg Renat Aktsjoerin die de ingreep uitvoerde, stelde vast dat pols, bloeddruk en de temperatuur van de patiënt normaal zijn. De toestand van de 65-jarige president werd "bevredigend" genoemd.

De Standaard,

 • geruststellen van de patiënt
 • informeren van de patiënt
 • ondersteunen van de patiënt

Mensen met spastische darmen moeten op de meest ongelegen ogenblikken vaak naar het toilet. Voor hen blijft de beste benadering informeren, geruststellen en ondersteunen van de patiënt, schrijft het Nederlandse geneesmiddelenbulletin.

De Standaard,

 • voor de patiënt
 • aandacht voor de patiënt
 • een belasting voor de patiënt
 • de gevolgen voor de patiënt
 • een middel voor de patiënt
 • ongemakken voor de patiënt
 • de zorg voor de patiënt

Dialyseren is voor de patiënt een tamelijk grote belasting, zowel lichamelijk als geestelijk.

http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

Een dringende opname met ziekenwagen is voor de patiënt allesbehalve aangenaam.

De Standaard,

Ook zijn fysiotherapeuten van mening dat richtlijnen in het algemeen voor de patiënt leiden tot vergroting van het welzijn en voor fysiotherapie tot een bevordering van professionalisering, versterking van de positie en kwaliteitsborging.

http://www.fysionet.nl/files/Betekenis_fysiotherapie_samenvatting.pdf

De thema's bejegening en voldoende aandacht voor de patiënt behoeven extra aandacht. Dit punt ontbreekt bij veel instellingskeurmerken.

http://www.anbo.nl/

Ook de nacontrole (begeleiding, echo, scopie, scan, röntgenonderzoek, bloedonderzoek) zal besproken worden en vormt een blijvende zware belasting voor de patiënt en zijn familie.

http://www.webziekenhuis.nl/Frames/voorlich.htm

De hartspiercellen van de boezems trekken zich daardoor niet meer met de normale regelmaat samen, maar raken in een soort trilbeweging. Met onaangename gevolgen voor de patiënt in de vorm van onder meer hartkloppingen.

Reformatorisch Dagblad,

Bij het gebruik van een homeopatisch middel wordt alleen een prikkel gegeven om het zelfherstellende vermogen van het lichaam aan te zetten tot genezing. In tegenstelling tot de fytotherapie geneest men het gelijke met het gelijksoortige. Dat wil zeggen dat men probeert een middel voor de patiënt te zoeken dat gelijksoortige klachten bij gezonde proefpersonen heeft opgewekt.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Het geven van uitleg door verpleegkundigen bij het ontwennen van een patiënt van een beademingsmachine zou bijkomende ongemakken voor de patiënt kunnen voorkomen.

http://allserv.rug.ac.be/~tdefloor/artikels1.htm,

Palliatieve zorg is de liefdevolle zorg voor de patiënt bij wie genezende behandelingen niet meer mogelijk zijn.

http://www.sintjozefbornem.be/files/BROCHURES/folder%20palliatieve%20zorg.pdf

Het ziekenhuis draagt de zorg voor de patiënt rondom de operatie.

Provinciale Zeeuwse Courant,

 • belangrijk voor de patiënt
 • belastend voor de patiënt

Met zijn 679 ziekenhuisbedden, goed voor jaarlijks meer dan 25.000 gehospitaliseerden, en zijn poliklinische werking, die instaat voor zo'n 400.000 ambulante patiënten is het A.Z.-V.U.B. duidelijk belangrijk voor de patiënt.

http://www.az.vub.ac.be/nl/defaultned.htm

Tot nu toe moet een aneurysma worden opgespoord met röntgenstralen, waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. Dit is zeer belastend voor de patiënt, terwijl de exacte locatie van het aneurysma minder goed wordt vastgesteld dan met MRA.

Meppeler Courant,

 • er zijn voor de patiënt
 • zorgen voor de patiënt

Voor heel wat van deze mensen zijn communicatie en informatie belangrijke facetten van de ontmoetingen op de afdeling intensieve zorgen. Via communicatie met verschillende zorgverleners en vooral in het bijzonder met de verpleegkundige, willen ze eerlijke informatie krijgen en tegelijkertijd aanvoelen dat er hoop is voor de patiënt, zonder afbreuk te doen aan de eerlijkheid van de situatie. Daarenboven willen ze aanvoelen dat de verpleegkundige er is voor de patiënt, dat de verpleegkundige echt zorgt voor de patiënt.

http://allserv.rug.ac.be/~tdefloor/artikels1.htm,

met substantief ervoor


 • een (groot) aantal patiënten
 • het aantal patiënten

De wijze van praktijkvoering bemoeilijkt effectieve hygiëneprocedures. Denken we aan het contact tussen patiënt en tandarts tijdens de verzorgingen. Een groot aantal patiënten wordt in eenzelfde behandelruimte verzorgd en dit erg snel na elkaar.

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

Als er na het overleg tussen de patiënt en de neurochirurg over de behandelingsmogelijkheden (met hun kansen op succes en hun eventuele risico's) tot opname wordt besloten, komt de patiënt na het polikliniekbezoek op een opnamelijst, waarvan de lengte ook weer wordt bepaald door het aantal patiënten maar vooral door het aantal operatiedagen per week dat de neurochirurg ter beschikking is gesteld.

http://www.nvvn.org/

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn patiënt
 • je patiënt
 • haar patiënt
 • zijn patiënt
 • uw patiënt
 • onze patiënt
 • hun patiënt

Ik begreep dat mijn patiënt pijn had en dat het mijn taak was die pijn weg te nemen en toch kon ik me niet aan de gedachte onttrekken dat de Schepper er een bijzonder gevoel voor esthetiek op na moest na houden.

Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

De uitgebreide mogelijkheden die verschillende massagevormen bieden bij specifieke klachten, maar ook het belang van hoe je tegenover je patiënt staat.

http://www.sorag.nl/

Ze had iets van een verpleegster die haar patiënt betuttelt.

De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

Om met Kuitert te spreken: een goede arts bespaart zijn patiënt het bittere einde.

NRC,

Bovenal heeft U psychologisch inzicht en empathie nodig om Uw patiënt en zijn of haar ouders te kunnen helpen.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Beste patiënt of ouder van onze patiënt, Deze website heeft als doel om de patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger informatie te geven over tandheelkundige behandelingen.

http://www.bambodino.nl/index.htm

De artsen van de kliniek bespreken de verschillende behandelingen uitgebreid met hun patiënt.

http://www.braam.com/

met onbepaald voornaamwoord


 • elke patiënt
 • een enkele patiënt
 • geen enkele patiënt
 • iedere patiënt
 • menig patiënt
 • menige patiënt

Sinds 1 januari 1996 is de beperkende maatregel voor fysiotherapie, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck van kracht. Deze maatregel houdt in dat elke patiënt verzekerd in het basispakket van een ziekenfonds recht heeft op maximaal negen zittingen fysiotherapie per indicatie per jaar.

http://www.paramedisch.org/npi/

De Bloedbank ZWN Rotterdam heeft u bloednodig! De bloedbank zorgt ervoor dat in het ziekenhuis bloed beschikbaar is. Op elk moment, voor elke patiënt.

http://www.bloodrtd.nl/

Bij een enkele patiënt ontstond na vele jaren alsnog een bijnierschorsinsufficiëntie.

http://www.xald.nl/artikelen/jaartje_baltimore.html

Geen enkele patiënt is hetzelfde.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

Het effectiviteitsbewijs garandeert niet dat het geneesmiddel bij iedere patiënt werkt.

http://www.vhan.nl/

Iedere patiënt met vragen over deze therapie kan best bij zijn eigen reumatoloog dit verder aankaarten.

http://www.reumaliga.be/tijdschrift/2000-4.htm,

Wij zijn vanzelfsprekend niet tegen vormen van CGT die tot doel hebben patiënten te leren beter om te gaan met hun klachten; menig patiënt kan daar baat bij hebben.

http://users.castel.nl/~bultw01/

Menige patient van Turkse of Marokkaanse afkomst spreekt beter Amsterdams, Rotterdams of Haags dan de eigen huisarts.

http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

met eigennaam


Dokter F. heeft zich later sterk verzet tegen het harde oordeel dat A. [...] en zijn vrienden velden over het verblijf in Rodez. In 1977 publiceerde hij een bureaulade vol met brieven die de patiënt A. hem tijdens diens hospitalisering geschreven had, ten bewijze van hun intense relatie.

NRC,

Gelaten staart patiënt Mulder naar het plafond. Hij ligt al enige tijd bij Inlichtingen te wachten op vervoer.

NRC,

Eigenlijk waren er vaste bezoekuren maar voor patiënt Breuker wilden ze wel een uitzondering maken, omdat hij zo weinig bezoek kreeg.

De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

Niet alleen de argumenten van Bremner zijn van bedenkelijk niveau, hij citeert ook nog eens literatuur die hij waarschijnlijk niet heeft gelezen. Een voorbeeld daarvan is de anekdote over patiënt H.M., een ander voorbeeld is de Franse filosoof Jean-Paul Sartre die in het boek John Pierce Sartre wordt genoemd.

http://www.skepsis.nl/hersenstress.pdf,

Een laborant komt naast Ellen staan. Zij heeft een stapel dossiers in haar arm. Bovenop ligt een plank waar een geel papier op vastgeklemd is. Patiënt Sneefhart. Dokter Baudoin. Een lijst laboratoriumuitslagen. Als je je kon concentreren zou je Sneefharts toestand en prognose tot je kunnen nemen.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

voorafgegaan door naamvalsgenitief


Sykes zei dat hij honderden patiënten had gehad met dezelfde ziekte als Van Oijens patiënt [...], en niet één was de verstikkingsdood gestorven.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • de patiënt en de dokter
 • patiënt en familie
 • de patiënt en zijn of haar familie
 • de patiënt en het familielid
 • patiënt en huisarts
 • de patiënten en de huisartsen
 • patiënt en hulpverlener
 • de patiënt en zijn naasten
 • patiënt en therapeut
 • de patiënt of bewoner
 • patiënt of verzekeraar

Tot slot kunnen stoornissen in de zenuwen en de spieren, die houding en evenwicht bewaren, "omgekeerd" het gevoel van duizeligheid veroorzaken. Kortom, een lange reeks van klachten en vele oorzaken die het de patiënt en de dokter niet gemakkelijk maken om met de klacht duizeligheid om te gaan.

http://212.204.232.227/voorlichting/index.html

Een tweede mogelijke situatie is die waarin de thuiszorg zodanig moeilijk wordt dat de huisarts of de thuisverplegers aan de alarmbel trekken. Dan moeten er onderhandelingen gebeuren met patiënt en familie vooraleer de zieke kan worden opgenomen. Zij moeten uiteindelijk akkoord gaan.

http://www.kuleuven.ac.be/up/jona/jona9900-3/p1a1.html,

Artsen en andere professionele hulpverleners in de gezondheidszorg kunnen ook hulp en steun bieden aan de patiënt en zijn of haar familie.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

Familieleden kunnen vaak een actieve rol spelen in de behandeling van angststoornis. De juiste steun die ze kunnen bieden, zal al naar gelang de stoornis en de relatie tussen de patiënt en het familielid variëren.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011,

Evenwel, patiënt en huisarts, zijn samen verantwoordelijk voor zuinige, efficiënte en humane samenwerking voor de bevordering van de gezondheid van de patiënt, en voor de arbeidsvreugde van de huisarts.

http://www.svh.be/Toekomstplan%20deel1.html,

Het is volgens Van der Leeuw van groot belang dat de patiënten en de huisartsen op dezelfde manier worden geïnformeerd.

Meppeler Courant,

De verschillende belangen gaan echter niet altijd samen op. Dit beïnvloedt de communicatie tussen patiënt en hulpverlener.

http://www.curavera.nl/

Het verpleeghuis kent vele gebruikers. Allereerst uiteraard de patiënt en zijn naasten, binnen en buiten de muren. Maar ook de verzekeraar en de verwijzers kunnen als gebruiker worden gezien.

http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

De Academie voor Mesologie heeft haar studieprogramma zo samengesteld dat deze unieke combinatie van reguliere en complementaire gezondheidszorg elkaar voorgoed verbinden en versterken en een betrouwbarebasis bieden voor patiënt en therapeut.

http://www.mesologie.nl/

De meeste verpleegkundigen en verzorgenden die Grypdonck over verwenzorg spreekt, zijn enthousiast over de acties. Ze maken de patiënt of bewoner tijdens een uitstapje opeens op een heel andere manier mee, en zien dat het hem of haar goed doet.

Algemeen Dagblad,

De consultkosten worden in rekening gebracht bij patiënt of verzekeraar.

Reformatorisch Dagblad,

 • arts en patiënt
 • de arts en de patiënt
 • een arts, een verpleegkundige en de patiënt
 • dokter en patiënt
 • de huisarts en de patiënt
 • cliënt of patiënt

De elektronische ontsluiting van het Globaal Medisch Dossier (GMD) is kostenbesparend en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van arts én patiënt.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

Bij de geoorloofde opvraging van gegevens, zelfs geanonimiseerde, met een niet-therapeutisch doeleinde, vereist de toegang tot de gegevens uit het medisch dossier de voorafgaande toestemming van de arts en de patiënt.

http://www.health.fgov.be/telematics/ symposium/v2000/colin.doc,

Een van de voertuigen die werden beschoten, was een ambulance. Een arts, een verpleegkundige en de patiënt werden gedood, aldus inwoners van Bouterfkine.

De Standaard,

Dokters streven ernaar het zieke lichaam te laten beantwoorden aan een medisch lichaamsideaal: het lichaam zoals dat in gestyleerde vorm in anatomieboeken kan worden gevonden en waarvan de fysiologische uitslagen vastliggen in de vorm van normaalwaarden en standaard-deviaties. De patiënt heeft ook een lichaamsideaal, maar bedoelt daarmee soms toch iets anders de dokter. Heel wat problemen in de interactie tussen dokter en patiënt vloeien uit deze discrepantie voort.

http://home.wxs.nl/~srw/,

In overleg met de huisarts en de patiënt worden een aantal middelen verminderd en/of gestopt.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

De recherche heeft met Lampe besproken welke gedragingen van de Haagse verpleegkundige op het Moeder Teresa-syndroom wijzen. Hulpverleners die aan dat syndroom lijden, zijn op de weg naar de volwassenheid allemaal iets tekort gekomen, zegt ze. Om de woede of het verdriet daarover weg te duwen, helpen ze anderen. Maar op zo'n obsessieve wijze dat ze versmelten met cliënt of patiënt, in wie ze een medeslachtoffer herkennen.

de Volkskrant,

voorafgegaan door als


 • als patiënt

Ondanks die ervaringskennis heb ik ook met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe makkelijk je als patiënt de verantwoordelijkheid voor je eten, je verzorging verliest: die wordt je afgenomen en je geeft hem ook zelf weg.

http://www.stichtingpandora.nl/index.html

Uiteindelijk bent u degene bij wie een bepaald onderzoek wordt uitgevoerd of een behandeling wordt gestart. Daarom zijn uw instemming en medewerking onmiskenbaar bij alles wat er met u gebeurt. Als patiënt bent u dan ook de vanzelfsprekende gesprekspartner van de hulpverlener waar het betreft de voortgang van onderzoek en behandeling.

http://www.lumc.nl/

Als nieuwe patiënt maakte ik kennis met onze huisarts die bij deze gelegenheid vertelde dat de bovenverdieping van zijn praktijk leegstond.

http://speelotheek.dse.nl/

U als patiënt dient het privé-leven van de diëtist te respecteren.

http://www.nvdietist.nl/default.htm?dietist/dietist.htm

gevolgd door als


 • de patiënt als mens

De verpleegkundige en de vrouw overleggen samen hoe ze het voorstel zullen doen aan de ouders. Ze bespreekt de reactie van de ouders met de vrouw, zodat ze er meer rationeel tegenover kan kijken. In deze relatie speelt niet het paternalisme van de professional die weet wat goed is voor de cliënt, niet de dictatuur van de zelfzorg, waarbij de verpleegkundige beslist dat de patiënt het zelf moet oplossen, ook niet de abstinentie van het respect voor de autonomie die de patiënt aan zichzelf overlaat, maar laat de zorgzame aanwezigheid de verpleegkundige de patiënt als mens tot zijn recht komen.

http://allserv.rug.ac.be/~tdefloor/wvvv/artikel5.htm

Vaste verbindingen


volgende patiënt

 1. vaste formule waarmee een patiënt die in de wachtkamer zit, opgeroepen wordt om naar de (huis)arts te komen

  Tevreden mevrouw Soes? Dag mevrouw Soes, volgende patiënt. Hallo, mevrouw Toet? U heeft hoofdpijn. Wat een schandaal! En het ziekenfonds wil geen acupunctuur betalen? O, u wil geen acupunctuur? U wil dat het ziekenfonds een reis naar Lourdes betaalt?

  ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

  Je zit in een depressie. Weer een ander pilletje. Voor een praatje heeft de dokter geen tijd: "Volgende patiënt". Zolang de ene mens nog zo denkt over de andere is er weinig hoop weer het menselijk maken van de maatschappij. Pillen voorschrijven is gemakkelijker en goedkoper.

  http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


patiënt 2.0

dier dat aan een ziekte lijdt, een aandoening heeft of gewond is, en daarvoor door een arts (de dierenarts, veearts) of in een gespecialiseerde dierenkliniek of in een dierenziekenhuis behandeld wordt of moet worden

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een patiënt…

is een dier; is een wezen

 • [Plaats] wordt in de praktijk van een dierenarts, in een dierentuin, op een boerderij of in een gespecialiseerde dierenkliniek of in een dierenziekenhuis behandeld
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ziek, heeft een aandoening of is gewond
 • [Betrokkene] wordt behandeld door een een dierenarts of veearts

  Algemene voorbeelden


  Dierenartsen 'dienen twee heren': patiënten (dieren) en 'klanten' (mensen) [...]. De meest fundamentele vraag van de veterinaire ethiek is volgens Bernard Rollin [...] daarom ook: aan wie is de dierenarts haar primaire loyaliteit verschuldigd, aan het dier of de eigenaar?

  https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2065298/TvDdierenartsen-definitief.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de patiënt doorsturen
  • een patiënt verwijzen

  Dierenkliniek De Bosdreef heeft als doel om zich als verwijskliniek in te zetten. Indien een patiënt van een dierenarts gespecialiseerde zorgen nodig heeft, dan kan de dierenarts die zijn klant een optimale service wil bieden, de patiënt doorsturen.

  http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

  Enkele wetenswaardigheden in verband met doorverwijzen van patiënten en opname in Dierenkliniek De Bosdreef. [...]. Een patiënt kan verwezen worden voor verdere onderzoeken en/of medische/chirurgische behandeling. Om een vlot verloop van het onderzoek mogelijk te maken is het aanbevolen dat de doorsturende dierenarts of de eigenaar bij het maken van de afspraak precies vermelden welke onderzoeken of behandelingen waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Indien het mocht blijken dat er in de voorbereiding van een chirurgische ingreep aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn, dan worden deze eerst met de eigenaar besproken en uitgevoerd vooraleer tot chirurgie over te gaan.

  http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de volgende patiënt

  De volgende patiënt is een rode flamingo die vanwege een uit de kom geschoten poot in een hangmat ligt. Na een verdoving wordt de ranke vogel op een operatietafel gelegd, waar al snel blijkt dat geen redding mogelijk is.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een patiënt van de dierenarts

  Dierenkliniek De Bosdreef heeft als doel om zich als verwijskliniek in te zetten. Indien een patiënt van een dierenarts gespecialiseerde zorgen nodig heeft, dan kan de dierenarts die zijn klant een optimale service wil bieden, de patiënt doorsturen.

  http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

  in voorzetselgroep


  • doorverwijzen van patiënten

  Enkele wetenswaardigheden in verband met doorverwijzen van patiënten en opname in Dierenkliniek De Bosdreef. [...]. Een patiënt kan verwezen worden voor verdere onderzoeken en/of medische/chirurgische behandeling. Om een vlot verloop van het onderzoek mogelijk te maken is het aanbevolen dat de doorsturende dierenarts of de eigenaar bij het maken van de afspraak precies vermelden welke onderzoeken of behandelingen waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Indien het mocht blijken dat er in de voorbereiding van een chirurgische ingreep aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn, dan worden deze eerst met de eigenaar besproken en uitgevoerd vooraleer tot chirurgie over te gaan.

  http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

  met substantief ervoor


  • (allerlei) soorten patiënten

  Omdat Drs. Paul Groenestein uitermate kundig is in het behandelen van schildpadden, reptielen en vogels krijgen wij allerlei soorten patiënten in onze dierenkliniek. Zo ziet u op deze foto's een tijgerphyton. Dit was vlak voor de operatie waarbij we een tumor bij hem hebben verwijderd.

  https://www.facebook.com/DierenkliniekDeWaterpoort/posts/omdat-drs-paul-groenestein-uitermate-kundig-is-in-het-behandelen-van-schildpadde/629767083744259/,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • onze patiënten

  Als gezelschapsdierenarts moet je kennis hebben van verschillende diersoorten; honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen hebben allemaal hun eigen soortgebonden specifieke aandoeningen. Bovendien kunnen onze patiënten niet praten en dus niet vertellen wat er aan de hand is. Hierdoor zijn de informatie van de eigenaar en het lichamelijk onderzoek van het dier extra belangrijk om erachter te komen waar de schoen wringt.

  https://www.dierenkliniekveenendaal.nl/waarom-de-dierenarts-duur

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle patiënten

  Voor wie iedere dag met dieren werkt, zijn alle patiënten even belangrijk. Maar aan sommige dieren hebben ze net even een extra bijzondere herinnering.

  https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/relatie/artikel/4438966/dierendag-dierenartsen-bijzondere-patienten,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de patiënt en zijn baasje

  Bij de gezelschapsdieren gebeuren de meeste ingrepen polyklinisch, zodat de patiënt en zijn baasje elkaar niet te lang moeten missen. Indien hospitalisatie toch noodzakelijk is of voor intensieve zorgen kunnen onze patiënten in een van onze 5 dierenverblijven bewaakt worden.

  http://www.bosdreef.be/welcome_n.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  patiënt 3.0

  iemand die iets, vooral iets onaangenaams, moet ondergaan en daarom met een patiënt vergeleken wordt; iemand die op een patiënt lijkt

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een patiënt…

  is een persoon

  • [Oorzaak] wordt zo genoemd omdat hij iets, vooral iets wat als onaangenaam wordt ervaren, moet ondergaan
  • [Gelijkenis] lijkt op iemand die ziek is of een aandoening heeft

   Algemene voorbeelden


   Maar het verhaal van de kapper is nog niet af. Nadat het afgeknipte haar van de laatste patiënt in een luikje in de vloer was geveegd, de zitting van de stoel was omgedraaid zodat het koele gedeelte weer boven lag, en de tissuerol in de neksteun drie slagen was doorgedraaid, werd ik verzocht plaats te nemen.

   Scouting; Kriep; Roodmerk; Mexico; Jozef; Het oog, Peter van Zeeland,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   patiënt 4.0

   iets wat door de slechte omstandigheden lijkt op iemand die aan een ziekte of kwaal lijdt en daarom met een patiënt vergeleken wordt; vooral: organisatie die of land dat door slechte prestaties als patiënt wordt voorgesteld

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een patiënt…

   is een organisatie of een land

   • [Oorzaak] wordt zo genoemd omdat er slecht gepresteerd wordt
   • [Gelijkenis] lijkt op iemand die ziek is of een aandoening heeft

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • de patiënt genezen

    Door niet te raken aan de zinloosheid van België en enkel aan symptoombehandeling te doen, hebben die regeringen België nog zieker gemaakt. Om de patiënt te genezen is derhalve een paardenmiddel nodig: wij suggereren de vreedzame boedelscheiding tussen Vlaanderen en Wallonië, niet meer en niet minder.

    De Standaard,

    En dus heeft in dit geval vooral Brezjnev gelijk met zijn mededeling dat het einde van de oorlog de ontspanning bevordert. Of liever gezegd: er is althans aan een voorwaarde voldaan om de Amerikaanse patiënt te genezen. Het belang van de Sowjet-Unie bij dit proces blijkt uit het feit dat ze haar best heeft gedaan om te voorkomen dat bij de evacuatie van Saigon de Amerikanen nog in een onmogelijk laatste gevecht gewikkeld zouden raken.

    Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

    met adjectief ervoor


    • een doodzieke patiënt
    • de zieke patiënt

    Polen was een doodzieke patiënt die op de operatietafel een spoedingreep moest ondergaan. De euforie na de overwinning van Solidariteit kan worden vergeleken met een toestand van narcose. In die toestand zag men niet of wilde men niet zien dat het veranderingsproces uit 1988 en 1989 al snel stagneerde, er werden geen substantiële veranderingen doorgevoerd en velen verarmden.

    De Standaard,

    Kan iemand mij even wat uitleggen: Na Het Rapport was er een status bekend van de zieke patiënt NAC. Daaropvolgend is er een Saneringscommissie ingesteld en wist iedereen waar we financieel aan toe waren. Aan de Saneringscommissie de zware taak de begroting gezond te maken. Waar komt dan nu in vredesnaam ineens dit crisisverhaal vandaan? We wisten toch hoe het ervoor stond?

    http://www.derat.nl/int/nl/nieuws/nieuwsitemnieuw.asp?ID=3644,

    • de Amerikaanse patiënt

    En dus heeft in dit geval vooral Brezjnev gelijk met zijn mededeling dat het einde van de oorlog de ontspanning bevordert. Of liever gezegd: er is althans aan een voorwaarde voldaan om de Amerikaanse patiënt te genezen. Het belang van de Sowjet-Unie bij dit proces blijkt uit het feit dat ze haar best heeft gedaan om te voorkomen dat bij de evacuatie van Saigon de Amerikanen nog in een onmogelijk laatste gevecht gewikkeld zouden raken.

    Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

    met eigennaam


    • de (zieke) patiënt NAC

    Kan iemand mij even wat uitleggen: Na Het Rapport was er een status bekend van de zieke patiënt NAC. Daaropvolgend is er een Saneringscommissie ingesteld en wist iedereen waar we financieel aan toe waren. Aan de Saneringscommissie de zware taak de begroting gezond te maken. Waar komt dan nu in vredesnaam ineens dit crisisverhaal vandaan? We wisten toch hoe het ervoor stond?

    http://www.derat.nl/int/nl/nieuws/nieuwsitemnieuw.asp?ID=3644,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding