alzheimerpatiënt


alzheimerpatiënt 1.0

iemand die aan de ziekte van Alzheimer lijdt; patiënt met Alzheimer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een alzheimerpatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan de ziekte van Alzheimer

  Algemene voorbeelden


  De Alzheimerpatiënten vertelden minder herinneringen dan de gezonde groep (acht om achttien), maar de verdeling over het leven week niet af van de gezonde proefpersonen: ook de Alzheimerpatiënten vertelden het meest over hun adolescentiejaren.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Een Alzheimerpatiënt verzorgen, kan emotionele, geestelijke en lichamelijke problemen veroorzaken.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

  De meeste mensen voelen zich wat ongemakkelijk in de omgang met een Alzheimerpatiënt, omdat zijn gedrag dikwijls ingaat tegen hetgeen we evident, normaal of aanvaardbaar vinden.

  http://www.mloz.be/profiel/index.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding