kankerpatiënt


kankerpatiënt 1.0

iemand die aan kanker lijdt; patiënt met kanker

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kankerpatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan kanker

  Algemene voorbeelden


  Medisch specialisten van het AZG en het Martini Ziekenhuis worden gevraagd kankerpatiënten te verwijzen naar het revalidatieprogramma.

  http://www.ikc.nl/ikn/

  Sommige kankerpatiënten volgen de Moermantherapie in plaats van een reguliere behandeling.

  http://www.moermanvereniging.nl/

  In dertien van de 21 bestralingscentra die Nederland telt, moeten kankerpatiënten drie tot zeven weken wachten op een behandeling, terwijl volgens de officiële richtlijn de wachtperiode niet langer mag zijn dan twee weken.

  http://www.janmarijnissen.nl/interviews/verraadvankok.stm,

  Haspels en Rutgers houden de begeleiding die zij bieden laagdrempelig; lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden kankerpatiënten psychosociale begeleiding.

  http://www.centrum-amarant.nl/

  De Britse prinses zal, op uitnodiging van Imran Khan, Pakistans beroemdste cricketspeler, fondsen werven voor een ziekenhuis waar kankerpatiënten worden verzorgd.

  De Standaard,

  Kankerpatiënten die een chemokuur ondergaan zijn vaak misselijk.

  http://www.hennepdesk.nl/medical/show.php?article=11

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een bejaarde kankerpatiënt
  • een langdurige kankerpatiënt
  • een nieuwe kankerpatiënt
  • een oudere kankerpatiënt
  • een terminale kankerpatiënt
  • een voormalige kankerpatiënt
  • een menselijke kankerpatiënt
  • een ernstig zieke kankerpatiënt
  • een ongeneeslijk zieke kankerpatiënt

  Voormalige kankerpatiënten moeten regelmatig op nacontrole komen.

  http://www.monica.be/diensten/medisch/oncochirurgie.html

  Zijn therapie, die hij in 1939 met succes op een ernstig zieke kankerpatiënt toepaste.

  http://www.moermanvereniging.nl/

  In de inleiding werd verteld dat ongeneeslijk zieke kankerpatiënten soms 'spontaan' genezen, na het doormaken van een infectie.

  http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000155.html

  Het artikel geeft nog geen resultaten van tests bij menselijke kankerpatiënten, maar die tests zijn intussen bezig.

  De Standaard,

  Slechts 9% van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar.

  http://www.ikc.nl/vvik/index.html

  Marie Kessels die twee jaar geleden de Van der Hoogtprijs kreeg voor haar eigenzinnige roman Boa, heeft nu een roman geschreven over een jonge verkoopster in een stationshal die een verhouding aangaat met een oudere kankerpatiënt: De god met gouden ballen.

  NRC,

  Als je al een rol – hoe miniem ook – kunt spelen in de wens van een terminale kankerpatiënt om thuis te sterven, is dat al heel wat.

  http://users.skynet.be/weliswaar/pdf/40/40p1011.pdf

  Nieuwe aanpak verzorging van langdurige kankerpatiënt.

  NRC,

  Een bejaarde kankerpatiënt volgt vanuit zijn ziekbed nog nauwgezet het nieuws op televisie.

  http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een onderzochte kankerpatiënt
  • een uitbehandelde kankerpatiënt

  Een van de door Schilder onderzochte kankerpatiënten was een timmerman, die elke dag door zijn oversten werd getergd.

  De Standaard,

  Bij sommige uitbehandelde kankerpatiënten die bloedvatremmers kregen, kwam de ziekte tot verrassing van de onderzoekers zelfs geheel tot stilstand.

  Reformatorisch Dagblad,

  in voorzetselgroep


  • de begeleiding van kankerpatiënten
  • de behandeling van kankerpatiënten
  • de CVS van kankerpatiënten
  • de diagnostisering van kankerpatiënten
  • de nazorg van kankerpatiënten
  • de opvang van kankerpatiënten
  • de traumaverwerking van kankerpatiënten
  • de uitsluiting van kankerpatiënten
  • de verzorging van kankerpatiënten
  • de voorlichting van kankerpatiënten
  • het behandelen van kankerpatiënten

  Het behandelen van kankerpatiënten voor, tijdens of na de reguliere behandeling vergt heel veel inzet en tijd.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Maar we moeten ook aandacht hebben voor minder materiële zaken, zoals de opvang van kankerpatiënten, personen met een handicap, chronisch zieken, in onze maatschappij.

  http://vangool.fgov.be/2/Toespr021211.htm,

  Wel benadrukte hij voor de vorm dat Fortuyn regeringsdeelname bemoeilijkt door ongenuanceerde uitspraken over afschaffing van artikel 1 van de Grondwet of uitsluiting van kankerpatiënten uit de WAO.

  NRC,

  Integrale Kankercentra ondersteunen de medische en verpleegkundige beroepsgroepen (specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen en verpleegkundigen) in de diagnostisering, behandeling, nazorg en verzorging van kankerpatiënten.

  http://www.ikc.nl/vvik/index_algemeen.html

  In de folder die men een dezer dagen in de bus krijgt kan men meer lezen over de voornaamste activiteiten waaraan het KWF de giften besteedt: wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en begeleiding van kankerpatiënten.

  Meppeler Courant,

  Ik gebruik sjamanistisch en spiritueel werk (als dit aansluit bij het wereldbeeld van de cliënt) in combinatie met klinische psychologie bij verschillende psychische problematieken, traumaverwerking, CVS en begeleiding van kankerpatiënten.

  http://www.vvkp.be/(tekst)spiritualiteitrelklinpsy.htm

  Over het ziekenhuis: bij behandeling in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, dat uitsluitend gespecialiseerd is in de behandeling van kankerpatiënten, zijn zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven.

  http://www.nki.nl/

  • beenmerg van kankerpatiënten
  • overleving van kankerpatiënten
  • pijngevoeligheid van kankerpatiënten
  • weerstandsvermogen van kankerpatiënten

  Overleving van kankerpatiënten verbeterd, vraag naar zorg neemt toe. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is in de jaren '90 sterk verbeterd.

  http://www.ikc.nl/vvik/index.html

  Tenslotte zou muziektherapie de pijngevoeligheid van kankerpatiënten positief beïnvloeden.

  De Standaard,

  Bestraling en chemotherapie ondermijnen het weerstandsvermogen van kankerpatiënten, omdat ze behalve de woekerende cellen ook de gezonde cellen afbreken en remmen.

  http://www.moermanvereniging.nl/

  Een laboratorium waar hij genetisch onderzoek deed op beenmerg van kankerpatiënten.

  De Standaard,

  • begeleiding voor kankerpatiënten
  • begeleidingsactiviteiten voor kankerpatiënten
  • info voor kankerpatiënten
  • overlevingskansen voor kankerpatiënten
  • prognose voor kankerpatiënten
  • revalidatieprogramma voor kankerpatiënten
  • voorlichtingsactiviteiten voor kankerpatiënten
  • zorg voor kankerpatiënten
  • antibraakmiddel voor kankerpatiënten
  • ziekenhuis voor kankerpatiënten

  Vond je dat er nog te weinig info bestond voor kankerpatiënten?

  http://www.socmut.be/ziekenfonds/s_magazine/062002/borstkanker.htm,

  De overlevingskansen voor kankerpatiënten worden steeds beter.

  http://www.ikc.nl/vvik/index_algemeen.html

  De prognose voor kankerpatiënten is niet heel erg goed, alhoewel de prognose wel te maken heeft met de soort kanker, het stadium waarin men verkeert en de vitaliteit die de patiënt nog heeft.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Revalidatieprogramma voor kankerpatiënten. Het aantal kankerpatiënten dat langdurig dan wel blijvend moet leren leven met lichamelijke en psychosociale beperkingen neemt toe.

  http://www.ikc.nl/ikn/

  Vrijwel alle Integrale Kankercentra bieden mogelijkheden voor lotgenotencontact en organiseren zelf of in samenwerking met instellingen voorlichtingsbijeenkomsten voor kankerpatiënten.

  http://www.ikc.nl/vvik/index_algemeen.html

  Khan zwoer daarop dat hij geld bij elkaar zou krijgen voor de oprichting van een speciaal ziekenhuis voor kankerpatiënten, dat arme mensen gratis zou behandelen en naar zijn moeder Shaukat Khanum Memorial Hospital zou heten.

  NRC,

  Een tweede conclusie is dat de vraag naar zorg voor kankerpatiënten is toegenomen.

  http://www.ikc.nl/vvik/index.html

  Dit middel wordt ook toegepast als antibraakmiddel voor kankerpatiënten tijdens hun chemotherapie.

  http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/drugs.html

  Begeleiding voor kankerpatiënten [...]. Er is te weinig psychosociale begeleiding voor mensen met kanker.

  http://www.centrum-amarant.nl/

  Professionals van de Integrale Kankercentra geven hulpverleners en instellingen adviezen en ondersteuning bij het verbeteren van de voorlichtings- en begeleidingsactiviteiten voor kankerpatiënten.

  http://www.ikc.nl/vvik/index_algemeen.html

  met substantief ervoor


  • een aantal kankerpatiënten
  • een groep kankerpatiënten
  • het aantal kankerpatiënten
  • het percentage kankerpatiënten

  Met de vergrijzing van de bevolking, kunnen we dan ook een stijging van het percentage kankerpatiënten ouder dan 65 jaar – nu reeds ruim 70% - verwachten.

  http://vangool.fgov.be/2/Toespr021211.htm,

  Voorlopig is het nog maar een beperkte groep kankerpatiënten die voor de behandeling met angiogeneseremmers in aanmerking komt.

  Reformatorisch Dagblad,

  Het aantal kankerpatiënten dat langdurig dan wel blijvend moet leren leven met lichamelijke en psychosociale beperkingen neemt toe.

  http://www.ikc.nl/ikn/

  Chirurgie is de voorkeursbehandeling voor een groot aantal kankers die nog niet gemetastaseerd zijn, en een groot aantal kankerpatiënten zal een operatie moeten ondergaan hetzij als belangrijkste behandeling hetzij als aanvullende behandeling.

  http://www.aventispharma.be/main/0,1003,NL-BE-31526-50561--,00.html

  met ander, nevengeschikt substantief


  • acute pijnpatiënten en kankerpatiënten
  • aidspatiënten en kankerpatiënten
  • chronische patiënten en kankerpatiënten
  • nierpatiënten en kankerpatiënten
  • revaliderende patiënten en kankerpatiënten

  Zo wordt er wat bespaard op de posten waarvan het budget "vermoedelijk" toch overschat was: de militaire hospitalen bij voorbeeld, en de reiskosten voor revaliderende patiënten en kankerpatiënten.

  De Standaard,

  Tijdens zijn opleiding in het buitenland, heeft Dr. Morlion gewerkt in een afdeling voor chronische pijnpatiënten, acute pijnpatiënten en kankerpatiënten.

  http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

  Volgens aanhangers heeft cannabis een gunstig effect op de klachten van ernstig zieke patiënten. Zo kan het de eetlust opwekken bij aids- en kankerpatiënten en helpt het tegen misselijkheid bij chemotherapie en bestraling.

  Haagsche Courant,

  De firma Amgen brengt nesp (Novel Erithropoiesis Stimulating Protein) of darbepoetin alfa sinds maart 2001 op de markt onder de naam Aranesp. Het middel wordt gebruikt voor nier- en kankerpatiënten en zorgt, net zoals het 'zusterproduct' epo, voor de aanmaak van rode bloedcellen.

  De Morgen,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding