leprapatiënt


leprapatiënt 1.0

iemand die aan lepra lijdt; lepralijder; leproos; leproze; melaatse

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een leprapatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan lepra

  Algemene voorbeelden


  Nog maar vijftig jaar geleden was een leprapatiënt verloren. Sinds de jaren tachtig is een effectieve behandeling mogelijk met een combinatie van medicijnen waarmee verminking en invaliditeit van de patiënt kunnen voorkomen worden.

  http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=752

  Dit jaar is het de 50ste Werelddag voor de Melaatsen. Elke minuut komt er een leprapatiënt bij. Tien tot twintig procent van hen zijn kinderen. Lepra is een ernstige ziekte, die nochtans zeer gemakkelijk behandeld kan worden. Reden genoeg om er iets aan te doen op de Wereldlepradag.

  http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=752

  Welke toekomst wacht dit meisje? Of ik denk aan Salahuddin, een jongen van 13 jaar. Hij is 1,5 jaar leprapatiënt. Hij vertoeft al 5 maanden in het ziekenhuis van de Damiaanactie. Ook hij komt uit een arme familie.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/damiaan.htm

  Na een lange wandeling over de spoorweglijn komen we onder grote belangstelling in een dorpje aan waar een lepra-patiënt woont. Taher Üdin is 70 jaar en zit volgens het boekje een voetbad te nemen als we bij zijn huisje arriveren. Hij is genezen, maar moet zich goed blijven verzorgen.

  http://www.kerknet.be/jongeren/files/parking/jvjarch/bangladesh.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • zich integreren (in)

  Dankzij die rehabilitatieprojecten krijgen de genezen lepra-patiënten met verminkingen de kans om zich opnieuw te integreren in de maatschappij, wat nog steeds geen evidentie is.

  http://www.kerknet.be/jongeren/files/parking/jvjarch/bangladesh.html,

  als object bij een werkwoord


  • leprapatiënten behandelen (met)
  • leprapatiënten verzorgen

  Nog maar vijftig jaar geleden was een leprapatiënt verloren. Sinds 1948 is een effectieve behandeling mogelijk met het medicijn Dapsone (DDS). Vanaf 1982 worden leprapatiënten behandeld met een combinatie van medicijnen (MDT), waarmee verminking en invaliditeit van de patiënt kunnen worden voorkomen.

  http://www.leprastichting.nl/main.html

  "Natuurlijk verzorgen we de lepra-patiënten", legt Carla Reynders uit, "maar nu richt ons werk zich steeds meer op het zoeken naar mensen met lepra."

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • nieuwe leprapatiënten

  Lepra is geneesbaar en de cijfers gaan de goede richting uit. Toch duiken er elke week in de wereld 10.000 nieuwe lepra-patiënten op.

  De Standaard

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • genezen leprapatiënten

  Dankzij die rehabilitatieprojecten krijgen de genezen lepra-patiënten met verminkingen de kans om zich opnieuw te integreren in de maatschappij, wat nog steeds geen evidentie is.

  http://www.kerknet.be/jongeren/files/parking/jvjarch/bangladesh.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • re-integratie van leprapatiënten

  We gingen kijken hoe die lokale projecten ondertussen ook getrokken worden door de plaatselijke bevolking en hoe levensnoodzakelijk die (medische) hulp voor vele Bengalen is. Ik plaats "medische" tussen haakjes omdat Damiaanactie ook werkt aan de reïntegratie van leprapatiënten, maar daarover straks meer!

  http://www.kerknet.be/jongeren/files/parking/jvjarch/bangladesh.html,

  voorafgegaan door als


  • als een leprapatiënt

  Achteraf kan hij zeggen dat hij het geluk zocht als een leprapatiënt die weet dat hij niet lang meer te leven heeft, eigenlijk als iemand die op het punt staat te beseffen dat het geluk helemaal niet bestaat.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een leprapatiënt of tbc-patiënt
  • leprapatiënten en tbc-patiënten
  • leprapatiënten en tuberculosepatiënten

  Doel van de reis was een bezoek te brengen aan lepra- en tuberculosepatiënten en kennis te maken met de actieve bestrijding van deze twee ziekten en de noodzaak van de Damiaanactie in dit land.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/damiaan.htm

  Die vrouw vocht voor haar leven en wij stonden daar met de camera op te kijken. (Het was immers de bedoeling dat we voor de ROB beelden zouden meebrengen van de lepra-en tbc-patiënten die we leerden kennen op onze inleefreis.)

  http://www.kerknet.be/jongeren/files/parking/jvjarch/bangladesh.html,

  In de plattelandsdorpen hebben we gezien hoe ongeletterde mensen op een creatieve manier werden gesensibiliseerd en geïnformeerd. Soms was het doodernstig wanneer dit plaatsvond met lepra- en tbc-patiënten, soms werd er een dorpsfeest aan gekoppeld, zoals bij de Mandi-stam.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/damiaan.htm

  Voor elke 1.200 frank - de prijs voor de genezing van een lepra- of tbc-patiënt - stijgt als teken van hoop een ballon op.

  De Standaard,

  Niettegenstaande 1,7 miljard lepra- en tbc patiënten op de wereld is er vooruitgang. Deze typische armoedeziekten zijn nog lang niet bedwongen in een land als Bangladesh, maar ze kunnen genezen worden door een eenvoudige som van 30 E.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/damiaan.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding