hartpatiënt


hartpatiënt 1.0

iemand die aan een hartkwaal lijdt; patiënt met een hartkwaal

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hartpatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan een hartkwaal

  Algemene voorbeelden


  Hartpatiënten die hun gevoelens onderdrukken, lopen een viermaal groter risico om aan hun ziekte te overlijden dan hartlijders die hun gevoelens de vrije loop laten.

  De Standaard,

  Normale seks is volgens de onderzoekers voor hartpatiënten echter niet gevaarlijker dan andere inspannende bezigheden, zoals fietsen of traplopen.

  De Telegraaf,

  Engeland besteedt minder aan gezondheidszorg dan wij, maar zo'n algemeen cijfer krijgt pas een nuttige inhoud wanneer we bijvoorbeeld weten dat in Engeland anderhalf keer zoveel mensen overlijden aan hartziekten als bij ons, waarschijnlijk omdat veel patiënten al sterven of erg achteruit gaan tijdens hun verblijf op de lange wachtlijst en omdat in Engeland niet genoeg geld is om hartpatiënten in elk ziekenhuis te onderzoeken met echo-cardiografie.

  http://www.nijenrode.nl/nl/

  Voor het eerst is het bewijs geleverd dat bijna alle hartpatiënten baat hebben bij het omlaag brengen van hun cholesterolniveau.

  De Standaard,

  Cholesterolverlagende middelen, die veel aan hartpatiënten worden voorgeschreven, veroorzaken bij knaagdieren kanker.

  De Standaard,

  De toelating tot die wachtlijst is zeer beperkt omdat het weinig zin heeft, redeneren de cardiologen, mensen op een wachtlijst te plaatsen als ze die plaatsing alleen valse hoop verschaft omdat de patiënten toch overlijden door gebrek aan donorharten. Hartpatiënt T.K. uit Zaandam is vorig jaar een plaats op de Nederlandse wachtlijst geweigerd omdat ook elders in zijn lichaam bloedvaten ernstig waren aangetast.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een 49-jarige hartpatiënt
  • een 64-jarige hartpatiënt
  • een bejaarde hartpatiënt

  Zelfs bejaarde hartpatiënten leren roeien in het kader van hun revalidatie!

  http://www.krsg.be/initiatie.htm

  Na zijn vrijlating werd de 49-jarige hartpatiënt opgeroepen voor militaire dienst, te vervullen in het ruige oosten, en om zijn leven te redden ontvluchtte hij Turkije.

  NRC,

  De 64-jarige hartpatiënt uit Assen heeft vorige week tijdens een vakantie in het Spaanse Torremolinos zonder een centje pijn een trap met 200 treden beklommen.

  Nieuwsblad van het Noorden,

  • een klinische hartpatiënt

  Er zijn voorstellen aan de directie gepresenteerd voor: [...] het oprichten van een 'eerste harthulp' voor de opvang en observatie/behandeling van klinische hartpatiënten.

  http://www.dz.nl/,

  • een Palestijnse hartpatiënt

  Volgens Palestijnse artsen zijn 24 Palestijnse hartpatiënten en zieken die dialyse in Israël of Oost-Jeruzalem krijgen, als gevolg van de afgrendeling van medische behandeling verstoken en daardoor in levensgevaar komen te verkeren.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een geopereerde hartpatiënt
  • een herstelde hartpatiënt

  Het hartcentrum zegt dat geopereerde hartpatiënten die zich aan de medische adviezen houden en radikaal stoppen met roken, dezelfde kansen hebben op gezond verder leven als gestopte rokers en niet-rokers.

  De Standaard,

  Het woord 'straathondenmentaliteit' bracht hij weliswaar niet in reprise, hij had nu door dat het me niet aanstond, maar gesterkt door de drank was hij kritischer, in alle objectiviteit - want hij dacht dat hij dat was -, dan een net herstelde hartpatiënt kon verdragen.

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  in voorzetselgroep


  • de overleving van hartpatiënten
  • de revalidatie van hartpatiënten
  • de verzorging van hartpatiënten

  Met het terugtrekken van Manoplax is aan een maandenlange periode van onzekerheid een eind gekomen. In april van dit jaar werd bekend dat patiënten die een hoge dosering (100 milligram) van het middel namen een grotere kans op overlijden hebben dan mensen die een nepmiddel (placebo) kregen. Dat bleek uit een groot Amerikaans onderzoek naar de overleving van hartpatiënten die Manoplax slikten.

  NRC,

  Intelligente kleding kan het comfort en de prestaties van een sporter ook direct verhogen, onder andere door zich aan te passen aan diens lichaamstemperatuur [...]. Zoals zo vaak is de bruikbaarheid van dit soort systemen breed. Je kunt ze ook gebruiken voor de revalidatie van hartpatiënten. Die kun je laten bewegen in een gewoon shirtje, zonder dat er allerlei draadjes en apparaten aan ze is vastgekoppeld.

  http://www.tno.nl/nieuws/tno_magazine/archief/2003/december_2003/tw6_24_27.html

  Twee Duitse cardiologen uit Hannover, gespecialiseerd in intensieve verzorging van hartpatiënten met postoperatieve complicaties, zijn alvast naar Moskou afgereisd.

  De Standaard,

  • partners van hartpatiënten

  Omdat partners van hartpatiënten vaak met hun belevingen en gevoelens in de kou blijven staan, biedt het Rego ook gespreksgroepen aan voor partners alleen.

  http://www.virgajesse.be/indexhch.php

  • geneesmiddelen voor hartpatiënten
  • gentherapie voor hartpatiënten
  • stamceltherapie voor hartpatiënten
  • gevaarlijk voor hartpatiënten
  • heilzaam voor hartpatiënten
  • levensgevaarlijk voor hartpatiënten

  We zijn nu bezig met stamceltherapie voor hartpatiënten en mensen met een bepaalde erfelijke immuunziekte.

  Haagsche Courant,

  Het gebruik van de erectiepil is gevaarlijk voor hartpatiënten.

  Drentse Courant,

  De fijnkorrelige nectar is heilzaam voor hartpatiënten.

  De Standaard,

  Sildenafil/Viagra werd in 1997 tot de Amerikaanse markt toegelaten (in oktober 1998 ook tot de Nederlandse), hoewel het - o ironie - levensgevaarlijk is voor hartpatiënten.

  De Morgen,

  De productie van de zogenaamde bètablokkers, geneesmiddelen voor hartpatiënten.

  De Standaard,

  Proef gentherapie voor hartpatiënten.

  De Telegraaf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • astmalijder en hartpatiënt
  • suikerpatiënt en hartpatiënt
  • astmapatiënten en hartpatiënten
  • longpatiënten en hartpatiënten
  • oncologiepatiënten en hartpatiënten
  • hartpatiënten en diabetespatiënten
  • hartpatiënten en nierpatiënten
  • hartpatiënten en reumapatiënten

  Hij was 83, een zware astmalijder en hartpatiënt.

  De Standaard,

  Als suiker- en hartpatiënt wist hij precies hoe lang de rit mocht duren.

  De Limburger,

  Slechts een beperkt aantal werkgevers biedt zijn personeelsleden een anti-griepvaccinatie aan [...]. Algemeen wordt aangenomen dat vaccinatie vooral zinvol is voor patiënten met chronische aandoeningen van luchtwegen en longen, hartpatiënten, nierpatiënten, personen met een verminderd weerstandsvermogen en personen boven de 60 jaar.

  De Standaard,

  De komende jaren moeten we proberen dat verhaal van dat speelveld ook meer en meer te laten gelden voor de preventiefase, te zorgen dat mensen - al voordat ze klachten over hun bewegingssysteem krijgen - hun eigen speelveld zo groot mogelijk gaan maken en houden. Dit geldt ook voor de post-ventie. Dit is al een element dat is opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut maar het is nog niet voldoende uitgewerkt. In diverse programma's voor longpatiënten, hartpatiënten en reumapatiënten doen we hier langzamerhand steeds meer ervaring mee op.

  http://www.fysiotherapierotterdam.nl/php-bin/lezing.php

  Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen […] is slechts verschuldigd indien de rechthebbende omwille van: een lichamelijke of geestelijke handicap niet in staat is een volgens zijn leeftijd normale mondhygiëne te verwerven of te behouden; een medische aandoening of behandeling een tandsteenverwijdering nodig heeft om het risico op verwikkelingen van die aandoening of behandeling te verminderen, onder andere oncologiepatiënten, hartpatiënten met endocarditisrisico, diabetespatiënten.

  http://site.tandarts.be/praktijk/nomenclatuur/Nomenclatuur,

  Sommige groepen, zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen of astma- en hartpatiënten, zijn extra gevoelig voor de invloed van de milieuvervuiling op onze gezondheid.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding