patiënte


patiënte 1.0

vrouw die of meisje dat aan een ziekte lijdt, een aandoening heeft of gewond is, en daarvoor medische en/of verpleegkundige of paramedische zorg nodig heeft; vrouw die of meisje dat een lichamelijke en/of geestelijke ziekte of aandoening heeft; in het bijzonder ook: vrouw die of meisje dat aan een ziekte lijdt, beschouwd in relatie tot de behandelende arts, therapeut of verpleegkundige, of in relatie tot iemand die haar verzorgt, zoals een mantelzorger of een verzorgende in een verpleeghuis; vrouwelijke patiënt
In verschillende sectoren, zoals in de gehandicaptenzorg, worden de termen patiënt en patiënte vermeden en worden bij voorkeur cliënt en cliëntegebruikt. Verder stelt niet iedereen die aan een bepaalde ziekte of aandoening lijdt er prijs op patiënt of patiënte genoemd te worden. Bij bv. een huisarts of tandarts ook in toepassing op een vrouw die of meisje dat niet echt ziek hoeft te zijn, maar bij de huisarts of tandarts ingeschreven staat om bij voorkomende problemen door hem behandeld te worden. Vaak ook in de vorm patiënt(e) om aan te geven dat het om een mannelijke en/of vrouwelijke patiënt gaat. De combinatiemogelijkheden en de woordfamilie van patiënte zijn nagenoeg hetzelfde als die van patiënt.
Zie ook : patiënt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een patiënte…

is een patiënt; is een persoon

 • [Geslacht] is een vrouw of meisje

  Algemene voorbeelden


  Zoals de meeste "revolutionaire" uitvindingen was ook de orgasmatron een toevalstreffer. Twee jaar geleden stimuleerde de Amerikaanse chirurg-anasthesist Stuart Meloy [...] bij een pijnpatiënte de verkeerde zenuw in het ruggenmerg. Of de pijn echt was verdwenen, was niet meteen duidelijk: de patiënte vond het aanbrengen van de elektrode zo leuk dat zij het uiteindelijk uitschreeuwde van plezier. Errarum orgasmus est, dacht Meloy en hij besloot het orgasmepad wetenschappelijk te blijven bewandelen.

  http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/index.html,

  De persoon is meer dan alleen maar zijn pathologie. Meestal is niet alleen de patiënt(e), maar ook de familie, het sociaal netwerk, de woon-, werk- en leefsituatie betrokken partij.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  De wetenschappelijke en syndicale organisaties van de gynaecologen hebben samen een Consilium opgericht om zich te verzetten tegen de echelonnering. Ze vrezen dat die zal inhouden dat de patiënten eerst naar de huisarts moeten voor ze naar de gynaecoloog mogen, of dat de patiënte die rechtstreeks naar de gynaecoloog gaat, meer zal moeten betalen.

  De Standaard,

  De parameters die gebruikt worden om na te gaan of een bloedsuikerregeling het gewenste niveau haalt, zijn eerst en vooral de glycemies gemeten door de patiënte zelf.

  http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2000/Mrt-Apr-2000/zwangerschap-en-diabetes-heb-jij-ook-vragen.htm,

  Omwille van de amsterdammertjes die het binnenplein afschermen, is het voor hulpdiensten onmogelijk om bepaalde delen van het gebouw te bereiken. Dit werd onlangs pijnlijk geïllustreerd door een patiënte die op een brancard via de stoep naar de ziekenwagen moest worden gedragen, omdat de auto het plein niet op kon rijden.

  http://www.cdenvkortenberg.be/agenda/2003-06-30.htm,

  Geachte Patiënt(e), Bij u is een urodynamisch onderzoek (UDO) gepland. Dit is een blaasfunctieonderzoek. Het onderzoek gebeurt volstrekt ambulant en neemt ongeveer een uurtje in beslag.

  http://urologiehasselt.be/patienten.html

  Het leven van Sabina Spielrein is een goudmijn voor een schrijver. Zij stamt uit een oud joods-Russisch geslacht van rabbijnen. Als jonge vrouw wordt ze in Zürich door Jung behandeld voor depressieve buien en hysterie. Het duurt niet lang of zij wordt zijn minnares. Van patiënte en maîtresse evolueert zij tot een gewaardeerde psychoanalytica, die een grote invloed heeft gehad op de theorieën van Jung en Freud.

  De Standaard,

  'Onrusthek' wordt patiënte fataal. Een 'onrusthek', bedoeld om te voorkomen dat een patiënt uit bed valt, is een bejaarde vrouw fataal geworden in het streekziekenhuis van Hardenberg. Ze stierf nadat ze beklemd was geraakt tussen haar bed en het hek. De directeur van het ziekenhuis spreekt van een 'wrang, naar en triest incident'.

  Algemeen Dagblad,

  "Help mij te stoppen met alcohol", vroeg de vrouw haar, maar Zinn had al snel door dat hier meer aan de hand was: de patiënte had niet alleen een te grote voorliefde voor drank, maar ze probeerde haar gevoelens van eenzaamheid ook nog op een andere manier te onderdrukken: de patiënte was verslaafd aan internet.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • betalen
  • (kanker, verlammingsverschijnselen) hebben
  • klagen (over iets)
  • (een behandeling, een geneesmiddel, een hartinfarct) krijgen
  • last krijgen van iets
  • ergens liggen
  • lijden aan iets
  • iets ondergaan
  • overlijden
  • sterven (aan iets)
  • (een behandeling) weigeren
  • ziek worden
  • zwak zijn

  Het begon al in 1971, toen sociaal bewogen artsen in het geïndustrialiseerde Hoboken het remgeld symbolisch beperkten tot vijf frank. Dan zou volgens deze dokters niemand nog van de eerstelijnsgezondheidszorg verstoken blijven, een dreiging die volgens de alternatieve geneesheren reëel is. Zo heeft dokter Harry Dewitte uit Genk het over een patiënte die onmogelijk de toeslag van 70.000 frank voor een knieprothese uit haar eigen zak kan betalen en daardoor in een rolstoel blijft zitten.

  De Standaard,

  Ze vertelt over een patiënte die pas vernomen had dat ze kanker had: "Het was erg druk op de afdeling. En plots stond die dame voor mij: 'Ik heb kanker'. Ze was in shocktoestand."

  De Standaard,

  De patiënte had verlammingsverschijnselen en leed aan een spraakstoornis.

  NRC,

  Het gebruik van anti-epileptica tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico van spina bifida en andere afwijkingen. Dit risico, alsook het belang van efficiënte anticonceptie (en mogelijk foliumzuursupplementen) is belangrijk bij elke adolescente patiënte die een anti-epileptische behandeling krijgt.

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=1149,

  Om het voorgaande toe te lichten geef ik een verzonnen voorbeeld dat ongeveer weergeeft hoe wij de keuze voor een middel maken. Het gaat hier over 2 patiënten die beiden komen vanwege hoofdpijn. Bij beiden ontstaat de hoofdpijn na boosheid. Dit geeft al een beperking in de keuze van middelen, maar toch krijgen zij elk een ander middel op grond van de volgende kenmerken: patiënte 1 krijgt bryonia [...] patiënt 2 krijgt natrium muriaticum.

  http://www.vhan.nl/

  Wanneer bijvoorbeeld psychosomatische hartklachten niet zorgvuldig behandeld en gevolgd worden, bestaat het gevaar dat die patiënte uiteindelijk een hartinfarct krijgt.

  De Standaard,

  De laatste patiënte van de ochtend klaagt ook over pijn aan een borst.

  NRC,

  Alle patiëntes kregen last van misselijkheid en braken.

  NRC,

  De 38-jarige patiënte leed aan een ernstige hypoglycaemie of suikertekort.

  De Standaard,

  De patiënte in kwestie leed [...] noch aan lichamelijke, noch aan psychiatrische afwijkingen. Haar doodsverlangen, voortvloeiende uit een ernstig geestelijk lijden, kende derhalve geen psychopathologische oorzaak.

  NRC,

  Heeft een 'patiënte' bij iemand anders - nooit bij Habbema zelf, verzekert hij - een mislukte liposuctie ondergaan, en zijn haar bovenbenen nu niet mooi strak maar tonen ze als een heuvellandschap vol kuilen en bobbels, dan kan Habbema dat weer wat gladstrijken.

  Trouw,

  De patiënte kampte met hevige abdominale pijnen en had al eerder een keizersnede ondergaan.

  De Standaard,

  Liza kent alle mensen in de buurt en nu zoekt ze de zieke vrouw iedere dag een uurtje op, en als de patiënte in het ziekenhuis ligt gaat ze ook naar haar toe.

  De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

  Vroeger lagen de patiëntes op de intensive care, tegenwoordig hebben we er hier een aparte eenpersoonskamer voor ingericht.

  NRC,

  "Er is een risico van 5 tot 10% dat de patiëntes overlijden door de behandeling."

  NRC,

  De bestaande chemotherapie na chirurgische verwijdering van borstkanker-tumoren, is te licht om de terugkeer van alle tumoren te voorkomen. Er is nu een betere, maar zwaardere therapie - zo zwaar dat de patiënte eraan kan sterven.

  NRC,

  Een man wijzigt in een fase van delirium een testament. Een demente patiënte weigert een behandeling. Zijn deze man en vrouw bekwaam om te beslissen?

  De Standaard,

  Het Sabiávirus, zoals het nieuwe virus werd genoemd, naar de plaats waar de patiënte ziek werd, blijkt te behoren tot het Tacaribegroep van de arenavirussen.

  NRC,

  "Ook als ze weer thuis zijn, zijn de patiëntes nog lang zwak. Na de hoge dosis chemotherapie worden ze vaak nog plaatselijk bestraald waardoor ze ook minder fit zijn. Er is vaak hulp nodig van de partner of anderen, vooral als er kinderen zijn."

  NRC,

  • huilen
  • kokhalzen
  • geen lucht krijgen

  Een patiënte tegenover mij begint erbarmelijk te huilen, haar man heeft veel troostende woorden nodig om haar te kalmeren.

  Meppeler Courant,

  De patiënte leek te kokhalzen. Ze maakte wilde bewegingen met haar bovenlichaam en strekte af en toe haar handen uit alsof ze het plafond aan wilde raken.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  'Volgens mij krijgt de patiënte geen lucht', zei ik tegen Mathilde.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  als object bij een werkwoord


  • (een, de) patiënte, patiëntes begeleiden
  • (een, de) patiënte, patiëntes behandelen
  • (een, de) patiënte, patiëntes bezoeken
  • (een, de) patiënte, patiëntes controleren
  • (een, de) patiënte, patiëntes hebben
  • (een, de) patiënte, patiëntes informeren
  • (een, de) patiënte, patiëntes onderzoeken
  • (een, de) patiënte, patiëntes opereren
  • (een, de) patiënte, patiëntes steriliseren
  • (een, de) patiënte, patiëntes verdoven

  Het is al langer bekend dat heel wat dokters gekant zijn tegen de vrije verkoop van de noodpil. Als voornaamste reden daarvoor geven zij dat de patiënte op die manier niet meer voldoende begeleid kan worden.

  Gazet van Antwerpen,

  Patiënte werd behandeld met botuline-antitoxine waarna haar symptomen progressief afnamen.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/25/botu98.htm

  De eerste van de 24 patiëntes werden 6 jaar geleden behandeld, de laatste 9 maanden terug.

  NRC,

  Dokter Kazan zuchtte vermoeid. Hij had net een patiënte bezocht die duidelijk aan ingebeelde ziektes leed.

  Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

  Dokter Zavos en zijn team controleerden de patiënte nu op een hormoon dat aangeeft of de zwangerschap is ingezet, maar het hormoon werd niet gevonden.

  http://www.fsf.nl/nfsf/homenl.php?id=878,

  Ik heb ooit een jonge patiënte gehad die Katrijn Kargaut heette en haar borsten te groot en te slap vond.

  Cargo, Patrick Conrad,

  Wij moesten de patiëntes zeer uitgebreid informeren.

  NRC,

  Wat te denken van de specialist die een patiënte weigert te onderzoeken?

  Algemeen Dagblad,

  Belangrijker is de enterocoele te herkennen vóór patiënte wordt geopereerd, anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat men de niet gediagnosticeerde enterocoele onbehandeld achterlaat of dat men door peroperatoir op zoek te gaan naar een niet bestaande enterocoele het rectosigmoid inwandelt.

  http://web.wanadoo.be/ggolfb/11-12052001SPA_ORATEURS_DHONT.htm

  De Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren heeft geen straf uitgesproken tegen een gynaecoloog die een mentaal gehandicapte patiënte zonder haar toestemming steriliseerde.

  De Standaard,

  Ik pakte de tandenborstel en spoot er wat Elmex op. Net wilde ik flink gaan poetsen, of de patiënte schreeuwde het uit. 'Pijn?' vroeg ik. Ze knikte. 'We moeten de patiënte verdoven', zei ik tegen mijn assistente.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  met koppelwerkwoord


  • (een) patiënte zijn

  KKK was georganiseerd in de Sint Jozef-kliniek waar Veerle sinds november 1977 patiënte is.

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  Ze ging vooruit. Ze had tegen haar ouders, maar ook tegen Casper gezegd: 'Ik ben een patiënte, maar in mij is nog iemand anders, iemand die dit meisje als patiënte ziet en tegen haar zeg ik dat ze op een dag beter zal worden.'

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  met adjectief ervoor


  • bipolaire patiëntes
  • een demente patiënte
  • een (chronisch) depressieve patiënte
  • een (mentaal) gehandicapte patiënte
  • de laatste patiënte
  • een lastige patiënte
  • een moeilijke patiënte
  • een nieuwe patiënte
  • de psychiatrische patiënte
  • de zwangere patiënte

  Bij bipolaire patiëntes die zwanger willen worden kan afbouwen een gunstig effect hebben, omdat die enkele maanden voor het begin van de zwangerschap moeten stoppen met lithium.

  http://www.uu.nl/wetenschapswinkels//geneesmiddelen/index.html

  Een man wijzigt in een fase van delirium een testament. Een demente patiënte weigert een behandeling. Zijn deze man en vrouw bekwaam om te beslissen?

  De Standaard,

  "Ik vroeg je, godverdomme, zelfs hoe het met je chronisch depressieve patiënte ging."

  Overspel, Mensje van Keulen,

  De Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren heeft geen straf uitgesproken tegen een gynaecoloog die een mentaal gehandicapte patiënte zonder haar toestemming steriliseerde.

  De Standaard,

  De laatste patiënte van de ochtend klaagt ook over pijn aan een borst.

  NRC,

  Broekhuizen als slachtoffer, als op de proef gestelde therapeut, hard aan het werk voor een moeilijke, lastige patiënte, een hysterische, nymfomane vrouw.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Bierens zei dat het belangrijk was dat Esther haar medicijnen innam, omdat ze kenmerken vertoonde van een vitale depressie, wat haar voor een therapeut een heel moeilijke patiënte maakte.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Op een ochtend kwam een nieuwe patiënte. Onze eerste legale. Een vrouw van in de zestig met een boodschappentas. Ik gaf haar een nummer. Het was zo'n nummer dat je uitgereikt krijgt door een garderobejuffrouw. Op de achterkant had ik mijn naam gestempeld: tandarts Kühler.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  De psychiatrische patiënt(e) ondervindt beperkingen in het functioneren als burger omwille van een psychiatrische stoornis.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  De zwangere patiënte verbleef intussen al anderhalf uur in het ziekenhuis.

  De Standaard,

  • (een) adolescente patiënte
  • een jonge patiënte
  • jonge patiëntes
  • een volwassen patiënte

  Het gebruik van anti-epileptica tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico van spina bifida en andere afwijkingen. Dit risico, alsook het belang van efficiënte anticonceptie (en mogelijk foliumzuursupplementen) is belangrijk bij elke adolescente patiënte die een anti-epileptische behandeling krijgt.

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=1149,

  Justitie kwam de man op het spoor dankzij de klacht van een jonge patiënte, vorige week in Charleroi.

  De Standaard,

  De 38-jarige huisarts Maarten B. gaf vandaag toe dat hij stiekem 46 filmpjes maakte van jonge patiëntes.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4575791/huisarts-maakte-fotos-en-filmpjes-van-jonge-patientes,

  "De ziekte verloopt niet steeds gelijk. De dramatische gevallen zijn die van een jong kind dat in coma raakt en er niet meer uitkomt. Maar ik ken inmiddels ook een volwassen patiënte. Zij is op grond van familieonderzoek gediagnosticeerd en haar enige klacht is eigenlijk dat ze een paar dagen 'slecht' is als ze een dagje naar het strand is geweest en lang in de zon heeft gezeten."

  http://www.msweb.nl/nl/actueel/actueel.htm,

  • een wilsbekwame patiënte
  • een wilsonbekwame patiënte

  Een omstreden casus van formele euthanasie bij gevorderde dementie van een nog maar beperkt wilsbekwame patiënte roept vragen op.

  https://vangorcumtijdschriften.nl/tge/issue/jaargang-22-nr-2-2012/,

  De situatie betrof een wilsonbekwame patiënte, die uitzichtloos en ondraaglijk leed en bij wie geen behandelopties waren. De arts heeft op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring van patiënte euthanasie toegepast. Het RTG oordeelt dat deze schriftelijke wilsverklaring onduidelijk en niet eenduidig was.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/arts-berispt-om-euthanasie-bij-vergevorderde-dementie-1.htm,

  • de 38-jarige patiënte
  • een 49-jarige patiënte
  • een 72-jarige patiënte

  De 38-jarige patiënte leed aan een ernstige hypoglycaemie of suikertekort.

  De Standaard,

  Eerder deze week veroordeelden de gerechtelijke autoriteiten de oud-verpleger tot zes maanden gevangenisstraf wegens verkrachting van een 49-jarige patiënte in dezelfde instelling.

  De Standaard,

  De arts diende als co-assistent op 18 augustus 1993 in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) een 72-jarige patiënte per abuis een dodelijke injectie kaliumchloride toe, die was bestemd voor een voedingssonde van een andere patiënt.

  NRC,

  • een Franse patiënte

  Kersten had zulke gouden handen, dat hij spoedig vele rijke and invloedrijke Europeanen onder behandeling had, onder wie de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik. In de jaren dertig zat Kersten dikwijls in Den Haag. En na de oorlog was een rijke Franse patiënte zo verguld met de vaardigheid van de dikke Buddha dat zij een schrijn voor hem oprichtte, waarbij zij tot zijn foto bad.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een dementerende patiënte

  De verpleeghuisarts in kwestie voerde in 2016 euthanasie uit bij een 74-jarige ernstig dementerende patiënte die wilsonbekwaam was. De arts riskeert nu strafrechtelijke vervolging.

  https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/om-start-voor-het-eerst-strafrechtelijk-onderzoek-na-euthanasie-dementerende-pati%C3%ABnte/,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • aangemelde patiëntes
  • een uitbehandelde patiënte

  De Vries: "Je moet even goed ademhalen voor je aan zo'n behandeling begint. Tot nu toe hebben twee aangemelde patiëntes geweigerd, maar je moet niet vergeten dat het een geselecteerde groep patiëntes is geweest. Ze werden door chirurgen en internisten uit omliggende ziekenhuizen naar ons doorverwezen en die hebben natuurlijk overlegd over of ingeschat wat de patiënte nog wilde."

  NRC,

  Dit voorbeeld gaat over een 'uitbehandelde' patiënte. Het maakt duidelijk dat de patiënte in kwestie geen gebruik heeft kunnen maken van haar recht op informatie.

  http://www.curavera.nl/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een patiënte in een kliniek

  Er is een parallel tussen de hoofdpersoon van Tender is the night en Fitzgerald zelf: op het moment dat Dick Diver zichzelf wil gaan ontplooien en persoonlijke bevrediging zou kunnen vinden in zijn werk als psychiater ontmoet hij Nicole, een rijke patiënte in een kliniek.

  Alles moet over, Carel Peeters,

  Voorzetsel: met

  • patiëntes met aangetaste lymfeklieren
  • een patiënte met boezemfibrilleren
  • een patiënte met buikpijnklachten
  • een patiënte met een dieet
  • een patiënte met gangreen in de tenen
  • een patiënte met multiple sclerose
  • een patiënte met type 1 diabetes
  • patiëntes met borstkanker

  Bij de 24 patiëntes met veel aangetaste lymfeklieren maar zonder uitzaaiingen werd 4 tot 6 weken na de adjuvante chemotherapie, nadat ze daarvan waren hersteld, beenmerg afgenomen.

  NRC,

  Ruiter implanteerde daarom samen met een Amsterdamse collega onlangs een nieuw soort pacemaker, als eerste in de wereld, bij een 51-jarige patiënte met hardnekkig boezemfibrilleren.

  Reformatorisch Dagblad,

  Tijdens mijn co-assistentschap gynaecologie had ik een patiënte van 47 met buikpijnklachten, bij wie ik vermoedde dat ze misschien zoiets als een vleesboom of een ovariumcyste zou kunnen hebben.

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/786380655/146335539/AMGATE_6059_138_TICH_R137631631454566/,

  Indien gewenst kan een patiënt(e) met een dieet contact opnemen met de diëtist(e) bij wie hij/zij onder behandeling is.

  http://www.leidenuniv.nl/radiology/radsite/Radiologie/Taak.htm

  Amerikaanse dokters schrijven in The Lancet dat ze bij een patiënte met gangreen in de tenen door onvoldoende doorbloeding, de doorbloeding konden verbeteren via gentherapie.

  De Standaard,

  Ik heb persoonlijk een patiënte met Multiple Sclerose begeleid - niet als behandelende arts, maar als "psychospiritueel begeleider" - die gedurende meer dan een jaar euthanasie heeft gevraagd.

  http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

  Wat de glycemieregeling betreft, gelden dezelfde regels als bij een patiënte met type 1 diabetes.

  http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2000/Mrt-Apr-2000/zwangerschap-en-diabetes-heb-jij-ook-vragen.htm,

  Ook bij patiëntes met borstkanker mag het middel volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen pas worden gebruikt als alle andere behandelingen falen.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een patiënte van hem
  • een patiënte van 47
  • de laatste patiënte van de ochtend

  Broekhuizen vertelde mij dat hij heel bang was omdat hij klaargekomen was. Dit kwam omdat hij tijdens zijn huwelijk een aantal jaren een verhouding had met een vrouw, een patiënte of ex-patiënte van hem, die op een gegeven moment zwanger van hem was.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Tijdens mijn co-assistentschap gynaecologie had ik een patiënte van 47 met buikpijnklachten, bij wie ik vermoedde dat ze misschien zoiets als een vleesboom of een ovariumcyste zou kunnen hebben.

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/786380655/146335539/AMGATE_6059_138_TICH_R137631631454566/,

  De laatste patiënte van de ochtend klaagt ook over pijn aan een borst.

  NRC,

  • een patiënte van Freud
  • een patiënte van Jung

  Met Het hol van de eeuw rondt Geerlings zijn drieluik af over tragische liefdes in de moderne kunst, politiek en wetenschap. Ging Schoner wonen over Bertolt Brecht, in Siegfreud trad een patiënte van Freud en Jung op als hoofdfiguur.

  NRC,

  Voorzetsel: zonder

  • patiëntes zonder uitzaaiingen

  Bij de 24 patiëntes met veel aangetaste lymfeklieren maar zonder uitzaaiingen werd 4 tot 6 weken na de adjuvante chemotherapie, nadat ze daarvan waren hersteld, beenmerg afgenomen.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • aan een patiënte hulp verlenen (bij iets)
  • aan een patiënte toedienen

  "Een psychiater verleent in september 1991 hulp bij zelfdoding aan een patiënte die op grond van extreme tegenspoed in haar privé-leven, absoluut niet meer wil leven."

  NRC,

  De arts diende in maart 1993 in het Eindhovense Catharinaziekenhuis morfine toe aan een 70-jarige patiënte.

  NRC,

  • bij patiënte
  • bij (de) patiëntes
  • bij een patiënte constateren
  • bij een patiënte implanteren
  • bij een patiënte ontdekken
  • bij een patiënte terugplaatsen
  • bij een patiënte verwijderen

  De arts heeft "weliswaar getracht bij patiënte voor enige vorm van psychiatrische behandeling ingang te vinden, maar tot een behandeling althans proefbehandeling is het daarbij niet gekomen en verweerder heeft daartoe onvoldoende aandrang uitgeoefend".

  NRC,

  Ook bij patiëntes met borstkanker mag het middel volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen pas worden gebruikt als alle andere behandelingen falen.

  NRC,

  De gevolgen van het beschadigde beenmerg werden beperkt door vooraf bij de patiëntes beenmerg af te nemen en dat kort na de chemotherapie terug te plaatsen.

  NRC,

  Jagtman constateerde de pigmentaandoening, ook wel kachelbenen genoemd, bij een 48-jarige patiënte.

  Algemeen Dagblad,

  Ruiter implanteerde daarom samen met een Amsterdamse collega onlangs een nieuw soort pacemaker, als eerste in de wereld, bij een 51-jarige patiënte met hardnekkig boezemfibrilleren.

  Reformatorisch Dagblad,

  Alsof mijn weekend nog een genadeslag nodig had, las ik daarin een paginagroot verhaal over de wijze waarop zopas in het land van Nadine Gordimer, Zuid-Afrika, het eerste killer virus was ontdekt bij een patiënte.

  De Standaard,

  Hij heeft er het volste vertrouwen in dat zijn pogingen succes zullen hebben en hij is van plan om midden volgend jaar de eerste ontdooide en daarna bevruchte eicel bij een patiënte terug te plaatsen.

  NRC,

  Al in 1991 hadden de Zuidkoreaanse arts K.Y Cha en zijn medewerkers van het Vrouwenziekenhuis in Seoel eierstokweefsel verwijderd bij een patiënte die wegens een bindweefselgezwel werd geopereerd.

  NRC,

  • een gesprek met een patiënte
  • overleg met de patiënte
  • met de patiënte bezig zijn

  Om de verveling te verdrijven had hij geluisterd naar een gesprek met een patiënte, die aan slapeloosheid, psychosomatische asthma en hartkloppingen leed.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Na een grondige screening en diagnostiek kan in overleg met de patiënt(e) de indicatie worden gesteld voor gespecialiseerde hulpverlening.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  De homeopate denkt niet haar nog verder te kunnen helpen en roept na overleg met de patiënte de hulp in van een collega.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Nú zou je zeggen: even een echootje, maar onze opdracht was al vóór het aanvullend onderzoek met een diagnose te komen. Dus nam ik de tijd voor mijn vaginaal toucher. Zegt de mevrouw plotseling op boze toon, terwijl ze me een duw met haar linkerknie geeft: 'Zeg, ga je lekker? Als je je gerief zoekt, moet je dat maar ergens anders doen.' Ik schrok me dood, want ik was meer met de onderbuik bezig dan met de patiënte, en realiseerde me met enige vertraging wat ze bedoelde. 'Maar mevrouw', stamelde ik met een rode kop, 'dat doe ik helemaal niet, ik ben homo hoor'. 'Zeg, hoepel dan helemaal maar op', bitste ze daarop.

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/786380655/146335539/AMGATE_6059_138_TICH_R137631631454566/,

  • naar de patiënte laten kijken

  Rechtbank en officier hadden vooral veel vragen over het feit dat de psychiater weliswaar een aantal collega's om advies heeft gevraagd, maar niemand daadwerkelijk naar de patiënte heeft laten kijken.

  NRC,

  • per patiënte variëren

  De duur van het onderzoek kan per patiënte variëren van 20 minuten tot drie kwartier.

  http://www.leidenuniv.nl/radiology/radsite/Radiologie/Taak.htm

  • de autonomie van de patiënte
  • de dood van een patiënte
  • het dossier van de patiënte
  • de gezondheid van een patiënte
  • de huisarts van een patiënte
  • de klacht van een patiënte
  • de naam van de patiënte
  • het (geestelijk) lijden van de patiënte
  • onderzoek van de patiënte
  • de overlevingskans van patiëntes
  • het overlijden van een patiënte
  • de thuisomgeving van de patiënte
  • de toestand van de patiënte
  • de wens van de patiënte
  • de zelfstandigheid van de patiënt
  • de zelfverantwoordelijkheid van de patiënte
  • de zorgvraag van de patiënte

  Mijns inziens zou de autonomie, de zelfverantwoordelijkheid van de patiënt(e) het uitgangspunt moeten zijn, ondanks dat er bij psychisch zieken meer onzekerheden zijn dan bij lichamelijk zieken.

  http://www.antenna.nl/nsmd/suicide.html

  Het Nederlandse LSD-onderzoek ging aan zijn eigen beladenheid ten onder, nadat Bastiaans betrokken was geraakt bij de dood van een patiënte die hij had behandeld met het Afrikaanse tripmiddel 'ibogaïne'.

  NOS Nieuws,

  Auguste D., de 51-jarige vrouw waarbij dokter Aloïs Alzheimer in 1906 de ziekte beschreef die zijn naam zou krijgen, zou vandaag niet meer geklasseerd worden onder "Alzheimer, ziekte van". Drie psychiaters van de universiteit van Frankfort vonden onlangs het originele dossier van de patiënte terug, dat sinds 1910 verloren was. Daaruit blijkt dat ze geen zuivere Alzheimer had, en behalve aan dementie ook aan arteriosclerose leed.

  De Standaard,

  Zo'n klachten wijzen op een ondraaglijk geworden stresstoestand. Als men daar werk van maakt, kan men erger voorkomen. Doet men dat niet, dan komt de gezondheid van die patiënte erg in het gedrang.

  De Standaard,

  We hebben het nu over een goede band huisarts-patiënt. Soms kan zo'n band tot verliefdheid leiden. Kan je dan nog als huisarts van die patiënt(e) optreden?

  De Standaard,

  De klacht van een patiënte uit Zwolle tegen tien hartspecialisten in het Radboudumc in Nijmegen hebben in drie onderdelen doel getroffen. Een chirurg in opleiding kreeg een waarschuwing van de medische tuchtrechter voor twee klachtonderdelen, omdat ze tekort was geschoten in de communicatie. Een cardioloog is de fout in gegaan bij een nachtelijk telefoontje, maar kreeg daarvoor geen maatregel opgelegd.

  https://www.destentor.nl/nijmegen/patiente-uit-zwolle-klaagt-na-levensgevaarlijke-spoedoperatie-over-artsen-radboudumc-en-krijgt-deels-gelijk~ab16fb1d/,

  Deze mevrouw was echter heel ongeloofwaardig en zocht enkel aandacht. En dat was nu juist haar ziekte, besloot Dokter Kazan wijs. Hij noteerde zorgvuldig onder de naam en de leeftijd van de patiënte en onder de lange rij eerder vertoonde symptomen het laatste nieuws: jicht.

  Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

  In de discussie en debatten lijkt het in hoofdzaak te gaan om de argumenten van de arts en minder om het (geestelijk) lijden van de patiënt(e).

  http://www.antenna.nl/nsmd/suicide.html

  Net als de Hoge Raad tilt het tuchtcollege er zwaar aan dat C. niet had gezorgd voor eigen onderzoek van de patiënte door een tweede arts.

  NRC,

  "De adjuvante chemotherapie verhoogt de overlevingskans van patiëntes met meer dan vier aangetaste lymfeklieren met ongeveer 10% ten opzichte van alleen een borstoperatie."

  NRC,

  Ook vorig jaar in maart stelde het gerecht een gelijkaardig onderzoek in tegen dezelfde Tiense arts naar aanleiding van het overlijden van een andere patiënte na een liposuctie.

  De Standaard,

  Behandeling, rehabilitatie en verzorging moeten zoveel mogelijk plaats vinden in de thuisomgeving van de patiënt(e).

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  In 1993 dacht het derde kabinet Lubbers, na 20 jaar politiek touwtrekken, de euthanasiewetgeving te hebben geregeld: euthanasie blijft strafbaar, tenzij de arts zich heeft gehouden aan een voorgeschreven gedragscode en kan aantonen dat de toestand van de patiënt(e) de arts geen andere weg open liet.

  http://www.antenna.nl/nsmd/suicide.html

  "Het was niet te laat. Ik ken de grenzen van homeopathische behandeling. Ik heb alleen de wens van de patiënte staande gehouden.'

  Meppeler Courant,

  Ook bij residentiële opname moet zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de patiënt(e) worden bevorderd.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  Het zorgaanbod wordt in overleg georganiseerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt(e) die centraal staat.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  Geestelijke gezondheidszorg moet een adequaat antwoord bieden op de zorgvraag van de patiënt(e) en dient de maatschappelijke participatie te bevorderen.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  • de benen van patiënte
  • de borsten van patiënte
  • de eicellen van zijn patiënte
  • de mond van de patiënte
  • de onderoogleden van een patiënte
  • de rug van de patiënte

  Hartmann zag evenwel nog mogelijkheden: hij schreef een heilkuur in Bad Krozingen voor. En ziedaar, in de kristalheldere belletjes herstelden de benen van patiënte wonderwel.

  De Limburger,

  Later op de dag, tijdens de briefing met mijn collega's, meldde ik doodleuk dat er met de borsten van patiënte x op kamer y geen problemen waren.

  Oeps!, Patrick Arink,

  Met behulp van de modernste echoscopische instrumenten en pas na vele maanden oefenen met minuscule follikels van koeien, lukte het Trounson uiteindelijk de onrijpe eicellen van zijn patiënte te bemachtigen.

  NRC,

  Ik bracht de spuit in de mond van de patiënte, zodra ik vlees voelde, gaf ik extra kracht en spoot.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Globaal samengevat zijn deze regels voor ooglidafwijkingen als volgt: Huidteveel in of zwelling van de bovenoogleden wordt alleen vergoed wanneer dit een beperking van het bovenste gezichtsveld veroorzaakt. Huidteveel in of zwelling van de onderoogleden komt niet voor vergoeding in aanmerking, zelfs niet wanneer de afwijking het gevolg is van een ziekte (zoals een schildklierafwijking). Als gevolg van deze wettelijke regels hebben we de correctie van de bovenoogleden vergoed gekregen en de onderoogleden van een patiente [...] gratis gecorrigeerd omdat de verzekering dit (conform de wettelijke regels) niet vergoedde.

  http://www.oogziekenhuis.nl/

  De volgende schroef in de aangrenzende wervel plaatst hij op dezelfde manier. De positie van de schroeven is zodanig dat twee gaten in de schroefkoppen zich precies in elkaars verlengde bevinden. Uit de rug van de patiënte steken nu de twee geleidingsbuizen die in verbinding staan met de schroefkoppen.

  Reformatorisch Dagblad,

  • voor (de) patiënte ondraaglijk
  • voor (de) patiënte uitzichtloos
  • reden voor patiëntes

  Relevant achtte de rechtbank in dit verband alleen het feit dat er sprake was van een duurzaam en voor patiënte ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

  NRC,

  Volgens het college heeft Chabot echter onvoldoende vastgesteld of er bij zijn patiënt, die volgens Chabots diagnose leed aan een ernstige depressie als gevolg van een gecompliceerd rouwproces, sprake was van onhandelbaar en voor de patiënte uitzichtloos, ondraaglijk lijden.

  NRC,

  De meest voorkomende reden voor patiëntes met PCOS om zich onder behandeling te laten stellen is onvruchtbaarheid.

  http://www.freya.nl/

  met substantief ervoor


  • een groep patiëntes

  De Vries: "Je moet even goed ademhalen voor je aan zo'n behandeling begint. Tot nu toe hebben twee aangemelde patiëntes geweigerd, maar je moet niet vergeten dat het een geselecteerde groep patiëntes is geweest. Ze werden door chirurgen en internisten uit omliggende ziekenhuizen naar ons doorverwezen en die hebben natuurlijk overlegd over of ingeschat wat de patiënte nog wilde."

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • één patiënte
  • twee patiëntes
  • 24 patiëntes
  • de eerste patiënte

  Britse onderzoekers maakten een potentieel vaccin tegen baarmoederhalskanker, dat al één patiënte genas. Één is geen, in de wetenschap, maar het blijft veelbelovend, schrijft The Lancet.

  De Standaard,

  De Vries: "Je moet even goed ademhalen voor je aan zo'n behandeling begint. Tot nu toe hebben twee aangemelde patiëntes geweigerd, maar je moet niet vergeten dat het een geselecteerde groep patiëntes is geweest. Ze werden door chirurgen en internisten uit omliggende ziekenhuizen naar ons doorverwezen en die hebben natuurlijk overlegd over of ingeschat wat de patiënte nog wilde."

  NRC,

  De eerste van de 24 patiëntes werden 6 jaar geleden behandeld, de laatste 9 maanden terug.

  NRC,

  Het onderzoek met 24 patiëntes was een zogenaamd "fase-twee"-onderzoek waarin het effect van een therapie voor het eerst wordt beoordeeld.

  NRC,

  Daviel besloot toen voortaan bij staar de lens niet meer achter de iris naar beneden te drukken, maar meteen via de voorste oogkamer te verwijderen. De eerste vijf gevallen gingen goed, de eerste patiënte was na twee weken genezen. Maar toen kwamen er complicaties.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn patiënte
  • je patiënte
  • haar patiënte
  • zijn patiënte
  • onze patiënte

  Voor het geval Broekhuizens voorgewende genegenheid en goede bedoelingen hem niet verontschuldigden en ook mijn zogenaamde promiscuïteit niet, heeft hij nog een verweer aangedragen tegenover de politie, namelijk: 'Ik was op dat moment ziek, denk ik. Een bovenmatige angst om mensen te verliezen. Ik kon mijn gevoelens niet goed hanteren.' 'Ik was ziek. Ik vind het nu ook verschrikkelijk, dat mijn problemen ongewild op de schouders van mijn patiënte zijn terechtgekomen.'

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  "Ik vroeg je, godverdomme, zelfs hoe het met je chronisch depressieve patiënte ging."

  Overspel, Mensje van Keulen,

  Uit het voorgaande blijkt dat de arts geen professionele distantie wist te bewaren, dat zij het belang van haar patiënte niet altijd heeft laten prevaleren boven haar eigen belang zodat de grenzen van de behandelrelatie zijn overschreden.

  http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/verpleegkundigen_files/2000.236.htm

  Nog terwijl de verpleegster de opdracht de secretaire leeg te halen, uitvoerde, viel haar patiënte weer in slaap.

  Overspel, Mensje van Keulen,

  De Waal Malefijt heeft de Nederlandse primeur: het aan elkaar vastzetten van twee wervels via een sleutelgatoperatie. Zijn patiënte, een vrouw met ernstige rugklachten, maakt het volgens de jongste berichten uitstekend.

  Reformatorisch Dagblad,

  Ten aanzien van de nieuwe pacemakerbehandeling bij boezemfibrilleren wil Ruiter niet spreken van een doorbraak. "Daarvoor is het nog veel te vroeg. Onze patiënte kreeg de pacemaker een maand geleden. Een paar keer heeft het apparaat door vroegtijdig ingrijpen boezemfibrilleren kunnen voorkomen, maar de laatste keer ging het mis en wekte de interventie zelfs een aanval op."

  Reformatorisch Dagblad,

  met onbepaald voornaamwoord


  • elke patiënte
  • iedere patiënte
  • de meeste patiëntes

  Het zorgaanbod wordt in overleg georganiseerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt(e) die centraal staat. Hiermee willen we meer erkenning geven aan elke patiënt(e) als unieke persoon en hem of haar volwaardig laten participeren in de maatschappij.

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_geestelijke_gezondheidszorg.htm

  Uitgangspunt is dat elke patiënt(e) de noodzakelijke zorg zo dicht mogelijk bij zijn of haar thuisomgeving ontvangt: thuis of ambulant als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Er dient ook gekeken te worden of er eventuele diabetes verwikkelingen aanwezig zijn en deze dienen tevoren gestabiliseerd te worden. Een zwangerschap kan immers een verergering van de verwikkelingen veroorzaken. Zo zal bv. iedere patiënte eerst een oogfundus moeten laten uitvoeren.

  http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2000/Mrt-Apr-2000/zwangerschap-en-diabetes-heb-jij-ook-vragen.htm,

  Op zich hoeft een dergelijke behandeling niet afgewezen te worden, mits er naar de patiënt(e) wordt geluisterd als hij of zij (weer) helder is en de patiënt(e) serieus genomen wordt in zijn of haar stervenswens. Als dit laatste gebeurt, zullen artsen moeten erkennen dat ze niet iedereen van suïcidale ideëen kunnen afbrengen, dat niet iedere patiënt(e) te motiveren is tot behandelen.

  http://www.antenna.nl/nsmd/suicide.html

  Zijn de borstkankercellen al naar andere lichaamsdelen uitgezaaid dan leidt de behandeling bij de meeste patiëntes tot levensverlenging maar niet tot genezing.

  NRC,

  Voorlopig zul je niet weten of je mensen geneest, of dat je het probleem van de terugkerende ziekte 15 of 20 jaar verplaatst. De meeste patiëntes zullen dat uitstel al zeer de moeite waard vinden.

  NRC,

  met eigennaam


  Psychiater C. verschafte zijn patiënte Netty Boomsma (een pseudoniem) een dodelijk middel.

  http://www.antenna.nl/nsmd/suicide.html

  Het aspect 'klaar met leven' speelde al eerder een rol in euthanasiezaken, maar dat werd - met opzet, lijkt het - verdoezeld. Bijvoorbeeld in de geruchtmakende zaak rond psychiater B.C. en zijn patiënte Netty Boomsma.

  Trouw,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een patiënte of bezoekster
  • een patiënte of ex-patiënte

  De babydievegge is een 35-jarige, korpulente vrouw die volgens getuigen al enige dagen rondhing in de ziekenhuisgangen. Ze was geen patiënte of bezoekster en zou in de toiletruimtes hebben gebivakkeerd.

  De Standaard,

  Broekhuizen vertelde mij dat hij heel bang was omdat hij klaargekomen was. Dit kwam omdat hij tijdens zijn huwelijk een aantal jaren een verhouding had met een vrouw, een patiënte of ex-patiënte van hem, die op een gegeven moment zwanger van hem was.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  • de cliënte of patiënte

  En dan is er het, door de cliënte of patiënte ongewenst, seksueel contact met hun terapeut. Volgens de literatuur bezondigt 8 tot 10 procent van de mannelijke terapeuten zich daaraan, tegenover 1 tot 4 procent van de vrouwelijke.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als patiënte
  • als patiënte behandelen
  • iemand als een patiënte behandelen
  • als patiënte krijgen
  • eruit zien als een patiënte
  • iemand als een patiënte zien

  Toen Mini eenmaal weer in het ziekenhuis was opgenomen veranderde haar gedrag als patiënte opvallend.

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  Zelf ooit als patiënte naar Addis gekomen toen ze zeventien was en succesvol geholpen, bleef ze verbonden aan het ziekenhuis, leerde assisteren en tenslotte zelfs opereren!

  Meppeler Courant,

  Hij deelt de passie van Marie die hij als patiënte moet behandelen.

  De Standaard,

  "Ik ben iemand die zoveel mogelijk zelf zijn problemen wil verwerken. Ik ben dan ook heel blij dat mijn man me nooit als een patiënte heeft gezien of behandeld."

  http://www.socmut.be/ziekenfonds/s_magazine/062002/borstkanker.htm,

  Daarom werd besloten de huisarts van Berchtesgaden in te schakelen, dr. Krüger, een al wat oudere, gedistingeerde heer met een verzorgde witte snor en een vlinderdas, die een zekere mevrouw Falk als patiënte kreeg.

  Siegfried, Harry Mulisch,

  Door een glazen deur zag Esther twee mensen lopen in de schaars verlichte gang. De ene zag eruit als een patiënte: ze liep met gebogen hoofd, stapje voor stapje, als over een evenwichtsbalk, traag. De man naast haar stak twee koppen boven haar uit en sprak tegen haar, ondersteunde een elleboog.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  patiënte 2.0

  vrouwelijk dier dat aan een ziekte lijdt, een aandoening heeft of gewond is, en daarvoor door een arts (de dierenarts, veearts) of in een gespecialiseerde dierenkliniek of in een dierenziekenhuis behandeld wordt of moet worden

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een patiënte…

  is een dier; is een wezen

  • [Geslacht] is een vrouwtje

   Algemene voorbeelden


   Heldhaftige duikers en een veearts hebben een gewonde zandtijgerhaai van een gewisse dood gered in de buurt van Sydney. [...]. Duikers hadden de haai met de verstikkende elastiek gespot aan Magic Point voor Sydney. [...]. De veearts kon de elastiek verwijderen en na een spuitje antibiotica werd de patiënte weer vrijgelaten.

   https://www.demorgen.be/buitenland/straffe-duikers-redden-haai-van-verstikkingsdood-b80814c0/,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • onder het mes gaan

   De kip, genaamd Cecily, is geboren met een gescheurde pees in haar poot. Daarom loopt ze kreupel. Onderzoek bij de universiteit voor diergeneeskunde maakte duidelijk dat er twee keuzes waren: de kip laten inslapen of een kunstmatige ledemaat aanbrengen. Eigenaar Andrea Martin koos voor het laatste, liet ze maandag weten. [...]. De patiënte gaat woensdag onder het mes. Daarbij wordt haar zwakke rechterpoot geamputeerd. Vervolgens maakt de arts een CT-scan van de goede linkerpoot. Die wordt uiteindelijk gebruikt om de prothese mee te printen.

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/548874/manke-kip-krijgt-poot-uit-3-d-printer,

   met adjectief ervoor


   • de liefste patiënte
   • niet de makkelijkste patënte
   • prettige patiëntes

   Verder heb ik Dara consequent opgevoed, en pluk daar de vruchten van. Ze is de liefste patiënte van de dierenarts, als hij bloed moet prikken laat ze zijn poot op zijn knie liggen, kijkt tijdens het prikken wel even de andere kant op, en weet ook al dat ze even op de weegschaal moet gaan zitten bij het bezoek aan de dierenarts.

   https://beaucerons-from-dara-s-home.webnode.nl/over-ons/

   Een blaasontsteking bij verlamde katjes is gevaarlijk en moet direct behandeld worden. Het enige probleem is dat Gribouille echt niet de makkelijkste patiënte is. Zo laat ze nog steeds niet toe dat ik haar blaas leeg en we zijn daarin heel realistisch dat dit haar levensduur mogelijk verkort...

   https://www.dekattenbrigade.com/verhalen-2016-deel-2.html,

   Aan paarden had deze veearts een broertje dood. Heel dom en heel gevaarlijk, vond hij ze. Koeien, dat waren pas prettige patiëntes, zo leerde hij mij.

   http://www.advocatie.nl/column-een-ct-scan-van-uw-paard-60-seconden,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de (liefste) patiënte van de dierenarts

   Verder heb ik Dara consequent opgevoed, en pluk daar de vruchten van. Ze is de liefste patiënte van de dierenarts, als hij bloed moet prikken laat ze zijn poot op zijn knie liggen, kijkt tijdens het prikken wel even de andere kant op, en weet ook al dat ze even op de weegschaal moet gaan zitten bij het bezoek aan de dierenarts.

   https://beaucerons-from-dara-s-home.webnode.nl/over-ons/

   in voorzetselgroep


   • het mandje met patiënte Sophie

   In Oostburg aangekomen zette ik het mandje met patiënte Sophie op de behandeltafel, maak de verdovingsmedicatie klaar en wil Sophie rustig uit haar mandje halen om haar het anesthesiespuitje toe te dienen en ik zie dat het deurtje van de kattenmand ontbreekt: Sophie zit er gelukkig nog!

   http://www.slimcms.nl/cms/uploads_dacwest/File/Animaaltje%20163.docx.

   met eigennaam


   • patiënte Sophie

   In Oostburg aangekomen zette ik het mandje met patiënte Sophie op de behandeltafel, maak de verdovingsmedicatie klaar en wil Sophie rustig uit haar mandje halen om haar het anesthesiespuitje toe te dienen en ik zie dat het deurtje van de kattenmand ontbreekt: Sophie zit er gelukkig nog!

   http://www.slimcms.nl/cms/uploads_dacwest/File/Animaaltje%20163.docx.

   voorafgegaan door als


   • als patiënte ingeschreven worden

   Toen Femke werd ingeschreven als patiënte heb ik met nadruk gezegd dat ze niet 'kip' heet maar een naam heeft. Eenmaal bij de dierenarts stond er toch alleen 'kip' in de computer. Dat werd gewijzigd in: Femke. Zodat de assistente die haar inschreef als 'kip' het nu keurig heeft over Femke.

   https://www.jeannesweblog.nl/in-het-ziekenhuis/,

   patiënte 3.0

   iets wat door de slechte omstandigheden lijkt op iemand die aan een ziekte of kwaal lijdt en daarom met een patiënte vergeleken wordt; vooral: organisatie (in het citaat een politieke partij) die door slechte prestaties als patiënte wordt voorgesteld; iets wat op een patiënte lijkt

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Algemene voorbeelden


   In de beginjaren negentig was de VU op sterven na dood. Hoe stelt de patiënte het vandaag? Zij stelt het psychologisch en politiek goed, zonder zelfgenoegzaam te worden. De interne zekerheid over de rol en het nut van de partij bestaat opnieuw.

   De Standaard,