zieke


zieke 1.0

iemand die ziek is; ziek persoon

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zieke…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ziek; lijdt aan een ziekte
 • [Geslacht] is een man of een vrouw

  Algemene voorbeelden


  De artsen vergeleken 239 reumapatiënten met evenveel gezonde mensen. Onder de zieken waren meer zware rokers dan onder de gezonden. Bovendien had meer dan de helft van de lijders aan artritis geen familieleden die dezelfde ziekte hadden of hadden gehad. Erfelijkheid wordt als een risicofactor voor het krijgen van de ziekte beschouwd.

  De Telegraaf,

  Van begin maart tot eind juni waren alle bedden bezet. "We hadden toen een wachtlijst van drie of vier personen. Het is natuurlijk heel vervelend dat we op zo'n moment geen plaats hebben, maar de thuiszorg probeert in een dergelijke situatie veel bij de mensen thuis te doen. De thuiszorg heeft bijvoorbeeld medewerkers in dienst die ook 's nachts de zieke in zijn eigen woning komt verzorgen.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  Aids is een chronische ziekte aan het worden. Zieken zullen dagelijks drie medicamenten moeten nemen. Hoe beter die werken, hoe duurder ze zullen worden.

  De Standaard,

  Wie het lijden erger vindt dan de dood, moet uit het leven kunnen stappen. Zieken die onmenselijk veel pijn hebben moeten zelf kunnen kiezen hoe en wanneer ze sterven. Euthanasie noemen we dat. Een geleerd woord, maar eigenlijk betekent het kiezen voor een milde dood in plaats van een hopeloze lijdensweg.

  http://www.huma.be/jongeren/index_.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • (de) zieken bezoeken
  • (de) zieken genezen
  • (de) zieken verplegen
  • (de) zieken verzorgen

  In hun appartement in Chilly-Mazarin, niet ver van de luchthaven van Orly, hebben Paul en Joséphine Andrés een bidkamer ingericht met in de kast boeken over geloof en spiritualiteit. Mevrouw Andrés bezoekt de zieken in de buurt en doet boodschappen voor hen. "Ik weet wat lijden is", zegt ze.

  De Standaard,

  Volgens dokter Gro Harlem Brundtland van de WGO is SARS een wereldwijde bedreiging: 'De wereld moet samenwerken om de oorzaak te vinden, de zieken te genezen en de verspreiding te stoppen".

  De Standaard,

  E.V.P. (31) was 21 toen ze als verpleegster begon te werken: "Ik had geleerd hoe ik zieken moest verplegen en dat ging prima: je zorgt ervoor dat iedere patiënt fris gewassen in bed ligt en alles krijgt wat hij nodig heeft."

  De Standaard,

  De activiteiten in het ziekenhuis kennen hun gewone verloop, de zieken worden verzorgd, de doden worden opgebaard.

  Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

  met adjectief ervoor


  • chronische zieken
  • ernstig zieken
  • ongeneeslijk zieken
  • terminaal zieken

  Een goede gezondheidszorg is echter niet alleen een zaak van centen, maar ook een zaak van kwaliteit. Naast de verbetering van de financiële bescherming, wordt ook stelselmatig gewerkt aan projecten van zorg op maat, met name voor chronische zieken.

  http://www.nfkontakt.be/NFK-PDF/NFKed51digitaal-1.pdf,

  De opbrengsten van de benefietdiners gaan meestal naar concrete projecten: naar vakanties van zieken en gehandicapten, een mobiele maaltijd- en informatievoorziening voor dak- en thuislozen, een dagje uit voor ernstig zieken of naar onderzoek naar een specifiek ziektebeeld.

  http://www.highprofile.nl/events/eventartikel.asp_Q_id_E_56

  Werkgroep 3 maakt studie van de palliatieve en terminale zorg. Kenmerkend voor de zorg voor ongeneeslijk zieken is onder meer een grillig verloop, de betrokkenheid van hulpverleners uit verschillende disciplines, en een grote rol voor de wensen van de patiënt.

  http://www.stt.nl/stt2/projecten/projecten.htm

  De effecten van cannabis als lichte pijnstiller en kalmerend middel bleken nuttig voor patiënten met multipele sclerose, hypoglykemie en andere stoornissen. In sommige gevallen werd cannabis gebruikt als medicatie voor terminaal zieken, wanneer andere behandelingen de pijn niet meer konden verlichten.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

  met bijwoord ervoor


  • langdurig zieken

  Het ziekteverzuimcijfer wordt in belangrijke mate bepaald door het langdurig verzuim. De stijgende tendens die zichtbaar is, moet worden omgedraaid in een dalende. In 2001 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de begeleiding van langdurig zieken op een meer gestructureerde wijze plaats te laten vinden.

  http://www.dz.nl/,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • zieken en bejaarden
  • zieken en gehandicapten
  • zieken en gewonden
  • zieken en ouderen
  • zieken en stervenden

  Bij zieken en bejaarden die moeilijk ter been zijn, wordt graag de communie thuis gebracht. Gelieve zelf hiervoor de parochiepriester te verwittigen. Ook is het mogelijk dat een familielid of een gebuur de communie voor een zieke mee naar huis neemt.

  http://www.kerkgrimbergen.be/pargrim.html

  Zo'n 100 liefdadigheidsorganisaties reageerden bedroefd en geschokt op de aankondiging woensdag van prinses Diana dat ze hen niet langer wil patroneren. De populaire prinses was er de voorbije jaren in geslaagd miljoenen ponden in te zamelen voor die instellingen. Weinig mensen oefenen dezelfde aantrekkingskracht uit en hebben de gave om zieken en gehandicapten op te beuren als de 35-jarige prinses, de meest gefotografeerde vrouw ter wereld.

  De Standaard,

  Vandaag hoopt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit een andere moslim-enclave, Gorazde, bijna tweehonderd zieken en gewonden te evacueren. De gevechten bij Velika Kladusa zijn de hevigste sinds het ingaan van het lopende bestand op 1 januari.

  NRC,

  Er zijn veel banen te kort, maar er is wel werk genoeg: stadsrenovatie, verkrotting tegengaan, fietspaden aanleggen, natuur- en milieubeheer, recyclage, restauratie, cultuur, hulp aan zieken en ouderen, nette leefomgeving, veiligheid ... Wij kennen allemaal tal van collectieve behoeften die smeken om een degelijke aanpak.

  De Standaard,

  Over het algemeen vinden zieken en stervenden het fijn om geholpen te worden met de dingen die zij nu zelf niet meer kunnen doen. Zij kunnen soms alle hulp in liefde ontvangen. Kijk eens naar een hulpbehoevend mens, nadat deze zijn verzorging heeft gehad. Zo iemand kan soms zoveel dankbaarheid uitstralen.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  • gezonden en zieken
  • de zieken en de gezonden

  Wordt de sociale solidariteit aldus niet manifest op de helling gezet? En bevordert ze niet nog meer het idee dat elkeen maar moet zorgen door privé-initiatief om te "overleven"? Ook dit betekent een "rechtse" discriminatie door de afbraak van de solidariteit tussen rijken en armen, gezonden en zieken, jong en oud. Wordt dit niet de basis voor een nieuwe discriminatie tussen "waardevol" en "waardeloos" leven?

  http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

  Het centrale begrip van onze socialezekerheidssysteem is solidariteit. Solidariteit tussen: - werkenden en werklozen; - jongeren en ouderen; - gezonden en zieken; - mensen met een inkomen en mensen zonder; - gezinnen zonder kinderen en gezinnen met kinderen; - enz.

  http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

  De meerderheid van de samenleving, of in ieder geval een groot deel, ergerde zich aan mensen die niet ziek waren en toch een WAO-uitkering ontvingen, en zou waarschijnlijk graag gezien hebben dat de zieken en de gezonden door de keuringsartsen beter gescheiden werden.

  NRC,

  Bezoekers blijven trouwens, ondanks de schijn van het tegendeel, in hoofdzaak met zich zelf bezig. Ze luisteren slordig naar wat patiënten aan unieks, naar hun mening, hebben te vertellen. Tussen de wereld van de zieken en de gezonden is een strikte scheiding.

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen