ziekenhuis


ziekenhuis 1.0

instelling waar zieken met uiteenlopende aandoeningen worden opgenomen om te worden behandeld en verzorgd door een team van medische specialisten en verpleegkundigen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ziekenhuis…

is een instelling

 • [Geluid] wordt meestal zo stil mogelijk gehouden
 • [Geur] heeft vaak een chemische geur die mensen benauwend vinden
 • [Samenstelling] bestaat uit verschillende diensten waaronder een afdeling voor spoedeisende hulp, poliklinieken voor de verschillende specialismen, een intensive care, een afdeling voor hartbewaking, afdelingen waar de patiënten opgenomen worden voor klinische behandeling, een apotheek, een ziekenhuislaboratorium en een aantal ondersteunende afdelingen zoals een ziekenhuiskeuken, een technische dienst, een wasserette, een financiële administratie en een dienst voor opnamen en afspraken
 • [Functie] dient voor de behandeling en verzorging van zieken en andere mensen die medische hulp nodig hebben
 • [Plaats] is meestal gehuisvest in een groot gebouw of gebouwencomplex met een inkomsthal waar zich de balie voor opnamen en afspreken bevindt, patiëntenkamers, operatiezalen en andere behandelruimten, spreekkamers voor de artsen, een parkeeruimte voor de ambulancediensen en soms een landingsplatform voor traumahelikopters
 • [Activiteit of handeling] zorgt voor poliklinische behandeling van patiënten; zorgt voor opnames van patiënten die klinisch behandeld moeten worden; zorgt voor het uitvoeren van chirurgische ingrepen; stelt operatiezalen ter beschikking van chirurgen voor het uitvoeren van operaties; voorziet de verzorging van patiënten door verpleegkundigen; zorgt voor uiteenlopende behandelmethodes, zoals radiotherapie en chemotherapie
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor mensen die een medische behandeling nodig hebben; is bestemd voor zieken; dient voor patiënten uit de regio in het geval van een regionaal ziekenhuis of voor patiënten uit een veel ruimer gebied in het geval van een academisch of een specialistisch ziekenhuis
 • [Handelende persoon] beschikt voor zijn werking over artsen, meestal specialisten, over verpleegkundigen en verzorgenden; heeft vaak een psycholoog en een geestelijk verzorger, zoals een aalmoezenier of een pastoraal werker of een humanistisch raadsman of lekenconsulent in dienst voor de begeleiding van de patiënten
 • [Gezag] wordt geleid door een directeur en zijn staf; valt onder de bevoegdheid van de overheid of van een privéorganisatie; valt niet zelden onder de bevoegdheid van een organisatie op levensbeschouwelijke grond

Algemene voorbeelden


Er zijn ziekenhuizen waar je bij de opname een papier krijgt waarin staat dat er bij onverhoopt overlijden na de dood een onderzoek gedaan wordt door de patholoog-anatoom.

http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

Binnen de gelederen van de ambtenarencentrales is niet alleen overheidspersoneel (ambtenaren en arbeidscontractanten) georganiseerd, maar ook personeel dat in dienst is van particuliere instellingen die uit de collectieve middelen gefinancierd worden, zoals ziekenhuizen en scholen in het bijzonder onderwijs.

http://www.bju.nl/fonds/tekst_2411.pdf

Bijna de helft van de medisch specialisten en specialisten-in-opleiding wil in dienst van een ziekenhuis werken.

NRC,

Het is als medisch functionerend bedrijf echt een goed ziekenhuis, met een prima röntgenafdeling en operatiekamer-faciliteiten, een goed laboratorium en een exceptioneel goede radio-nucleaire afdeling, echt absolute top.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • het ziekenhuis verlaten

Omdat het vandaag een oktober was, zijn verjaardag, had zijn moeder ervoor gezorgd dat hij vanmiddag het ziekenhuis mocht verlaten.

http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

met adjectief ervoor


 • een christelijk ziekenhuis
 • een groot ziekenhuis
 • een katholiek ziekenhuis
 • een klein ziekenhuis
 • een naburig ziekenhuis
 • een openbaar ziekenhuis
 • een particulier ziekenhuis
 • een perifeer ziekenhuis
 • een protestants ziekenhuis
 • een regionaal ziekenhuis
 • een specialistisch ziekenhuis
 • een vrij ziekenhuis
 • het dichtstbijgelegen ziekenhuis

De oproep van kardinaal Danneels om in katholieke ziekenhuizen euthanasie te weigeren.

http://www.rws.be/kwartaalblad/2002/3/07.html,

Het tekort aan IC-bedden maakt dat er vaak geleurd moet worden met patiënten: de Nederlandse Hartstichting komt met voorbeelden uit Limburg waar hartpatiënten overleden omdat er geen plek was in een naburig ziekenhuis.

http://www.janmarijnissen.nl/publicaties/opinie_hedonismeverdrsolid.stm,

Al deze opdrachten kaderen in de procedures van de rampengeneeskunde waarvan de principes vooral een optimale organisatie van de dringende medische hulpverlening beogen teneinde een overhaast en ongeorganiseerd afvoeren van slachtoffers naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis te vermijden.

http://www.oost-vlaanderen.be/veiligheid/Boek_A_Deel_4_Disciplines.pdf,

De geneeskundige en verpleegkundige zorgverlening in kleine ziekenhuizen levert aanzienlijke risico's op.

NRC,

Uitbreiding van de kinder-IC's ligt ook voor de hand omdat kinderen die uit andere ziekenhuizen worden doorverwezen een hogere kans hadden om te overlijden dan kinderen die intern naar de IC verhuizen. Gemke: "De kinderen uit perifere ziekenhuizen arriveren zieker."

NRC,

Maar het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat particuliere ziekenhuizen met een quasi–monopolie alleen katholiek zouden zijn.

http://www.knack.be,

De kritiek op deze studie is echter dat de patiënten werden gedotterd in regionale ziekenhuizen door teams met weinig ervaring.

Reformatorisch Dagblad,

Het Steunpunt Mensen Zonder Papieren-Brussel hoopt dat vrije en openbare ziekenhuizen de handen in elkaar slaan, omdat het grootste probleem is dat sommige OCMW's weigeren te betalen voor noodzakelijke medische verzorging voor mensen die hier niet legaal verblijven.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • verbonden aan een ziekenhuis

Een bevruchtingstechniek die sinds anderhalf jaar met succes wordt toegepast door het Genkse instituut voor fertiliteitstechnologie, verbonden aan ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan.

Gazet van Antwerpen,

Een studie van artsen verbonden aan het ziekenhuis van het Britse Ashford.

Gazet van Antwerpen,

 • iemand in een ziekenhuis behandelen
 • iemand in een ziekenhuis bezoeken
 • iemand in een ziekenhuis opnemen
 • iemand in een ziekenhuis opzoeken
 • in het ziekenhuis belanden
 • in het ziekenhuis bevallen
 • in het ziekenhuis geopereerd worden
 • in het ziekenhuis liggen
 • in het ziekenhuis opgenomen worden
 • in het ziekenhuis overlijden
 • in het ziekenhuis sterven
 • in het ziekenhuis terechtkomen
 • in het ziekenhuis verblijven
 • in het ziekenhuis verzorgd worden
 • enkele uren in het ziekenhuis moeten blijven
 • zeven weken in het ziekenhuis moeten blijven
 • opname in een ziekenhuis
 • een verblijf in het ziekenhuis
 • zich melden in het ziekenhuis
 • bij aankomst in het ziekenhuis

Maar de Maastrichtse hoogleraar verloskunde Nijhuis waarschuwt dat thuisbevallingen dreigen te verdwijnen. Zodat in je eigen slaapkamer een kind baren in de 21ste eeuw misschien weer even bijzonder wordt als in het ziekenhuis bevallen anno 1900.

Algemeen Dagblad,

Erwin Coenen (STVV) wordt vandaag in het Sint-Anna Ziekenhuis geopereerd aan de meniscus van de rechterknie.

De Standaard,

Mevrouw Rahsens kreeg de volgende dag tenminste een telefoontje en toen is ze naar Rotterdam gekomen en heeft me in het ziekenhuis opgezocht.

Nathalie, Ger Verrips,

Vijftig kogels zijn er op hem afgevuurd [...]. Hij was op slag dood [...]. Zijn Bosnische lijfwacht stierf later in het ziekenhuis, weten de omstanders te vertellen.

NRC,

Bij aankomst in het ziekenhuis overleed hij.

NRC,

Het aantal kinderen dat na een verkeersongeluk in het ziekenhuis terechtkomt, is overigens groter.

ANP,

Vier discogangers moesten ter plekke worden behandeld, tien anderen meldden zich later in het ziekenhuis voor een behandeling, Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een traangastablet dat in brand werd gestoken.

De Limburger,

Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt al het mogelijke gedaan om je meereizende familieleden op een efficiënte manier op te vangen.

De Standaard,

Niet alle hoogbejaarden zijn echter in ziekenhuizen overleden.

Rotterdams Dagblad,

Het hospice is bedoeld voor mensen die thuis of in het ziekenhuis worden verzorgd zonder dat er zicht is op genezing.

Provinciale Zeeuwse Courant,

Elke week belanden drie mensen in het ziekenhuis.

Haagsche Courant,

Duitse hulpverleners willen verder gaan en ook anoniem bevallen in een ziekenhuis mogelijk maken.

Het Parool,

Hoe is het gesteld met de hygiëne in ziekenhuizen; hoe vaak lopen patiënten resistente ziekteverwekkers op tijdens hun verblijf in het ziekenhuis?

http://www.lumc.nl/1080/archief/2002/20020906.html,

Dit betekent dat u slechts enkele uren in het ziekenhuis hoeft te blijven en dezelfde dag weer naar huis kunt.

http://www.kindervrij.nl/informatie/vrouw.html

Bij een buikoperatie krijgt u echter een groter litteken en moet u meestal ongeveer zeven dagen in het ziekenhuis blijven.

http://www.kindervrij.nl/informatie/vrouw.html

Op 19 augustus 1998, vier dagen na de eerste symptomen keerde ze terug naar België en de volgende dag werd ze opgenomen in het ziekenhuis.

http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/25/botu98.htm

Jan was hem in het ziekenhuis komen bezoeken en Bran had hem alles verteld.

http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

Hij ligt in het ziekenhuis met een paar breuken.

http://www.studiant.be/mopjes/detail.asp?lachen=3603

Zij was plotseling onwel geworden, ze lag in het ziekenhuis - maar hij mocht haar niet bezoeken, na een week kwam ze thuis en leek helemaal niet ziek meer, was ze het wel geweest, wat hadden ze hem op de mouw gespeld.

http://www.brakkehond.be/60/note1.html

Voor mijn vertrek uit het leven als huisknecht heb ik veel gehoest, een rauwe hoest, en ik klaagde over krampen in mijn bovenlichaam, die ten slotte zo hevig werden dat ze leidden tot opname in het ziekenhuis van Viterbo.

Het paradijs, Anton Haakman,

 • iemand naar een ziekenhuis afvoeren
 • iemand naar een ziekenhuis brengen
 • iemand naar een ziekenhuis doorverwijzen
 • iemand naar een ziekenhuis overbrengen
 • iemand naar een ziekenhuis voeren
 • naar het ziekenhuis gaan
 • naar het ziekenhuis moeten

Voor het vervoer van gehandicapten zou men graag een minibusje willen aanschaffen (nu is het een heel georganiseer om iedereen op eenzelfde tijdstip bijeen te laten komen [...] om vervolgens samen, onder begeleiding, naar het ziekenhuis te gaan voor medisch onderzoek of naar de orthopedic technician voor het laten aanmeten van een nieuwe calliper).

http://www.derdewereldfonds.nl/Helen%20Falghrity/india_kallikulam.htm

Een persoon werd zwaar verbrand en drie anderen werden in shock of door rook bevangen naar het ziekenhuis gevoerd.

De Standaard,

De 48-jarige vrouw des huizes moest zelfs naar het ziekenhuis.

De Telegraaf,

Het touw brak, de man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

NRC,

De enige plaats waar ze wel terechtkunnen, is een kleine eerstehulppost van Artsen zonder Grenzen. Daar worden ze gewassen, onderzocht en als het nodig is doorverwezen naar een ziekenhuis.

De Morgen,

In zorgwekkende toestand werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Nevers.

Meppeler Courant,

Een medewerker die noodgedwongen een paar uur later aan het werk was gegaan omdat een familielid met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht kreeg te horen dat de uren zouden worden ingehouden op zijn loon.

http://arnhem.sp.nl/nieuws/5-2002/nieuws_290502.stm,

 • iemand uit het ziekenhuis ontslaan
 • ontslag uit het ziekenhuis
 • uit het ziekenhuis ontslagen worden

Toen Kromme Greta uit het ziekenhuis werd ontslagen, haar hoofd in wit verband gewikkeld zodat ze op een non zonder hoofdkap leek, en hoorde dat Dine in de portiek aan zich liet 'voelen' voor een homp brood, riep ze jammerend dat ze zich dood schaamde.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Meestal selecteert zij cliënten die na ontslag uit het ziekenhuis wijkverpleging en/of gezinszorg nodig hebben, waarbij zij dan onder meer verantwoordelijk is voor de intake- en indicatiestelling.

http://www.nivel.nl/ned/index.html

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


ziekenhuis 1.1

gebouw of gebouwencomplex waarin een ziekenhuis gehuisvest is

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ziekenhuis…

is een gebouw

   Algemene voorbeelden


   Maar u weet best dat Aida altijd op dezelfde plaats getippeld heeft, en wel op de kade van de Rhône, vlak bij het ziekenhuis en op enkele honderden meters van uw eigen politiebureau.

   Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

   Met name in de Verenigde Staten en Japan zijn de laatste jaren enorme ontwikkelingen tot stand gebracht: zo worden brandstofcellen gebruikt voor de energievoorziening van grote gebouwen als ziekenhuizen en wolkenkrabbers.

   http://www.lmak.stm.tudelft.nl/materiaalkunde/index.html

   Naar analogie met de huishoudelijke sector is aardgas vooral bestemd voor ruimteverwarming (winkelcentra, ziekenhuizen, scholen, administratieve gebouwen, … ).

   http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

   Op dit ogenblik beheert de stichting 250 leegstaande fabrieksgebouwen, scholen, ziekenhuizen, oud-politiebureaus, afgedankte bankgebouwen en dergelijke.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   ziekenhuis 1.2

   periode gedurende welke men in het ziekenhuis verblijft; verblijf in het ziekenhuis

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Ziekenhuis…

   is een periode

     Algemene voorbeelden


     Ook de overgang van het ziekenhuis naar huis brengt voor de patiënt en zijn gezin soms veel onzekerheid en angst mee.

     De Standaard,

     Een pyjama koop je voor het ziekenhuis.

     Algemeen Dagblad,

     De volgende dag komt hij terug en als de koorts niet gezakt is, wacht het ziekenhuis.

     De bondgenoot, Marcella Baete,

     Ze lachte veel in die dagen voor het ziekenhuis.

     In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

     Combinatiemogelijkheden


     met substantief ervoor


     • twee ziekenhuis
     • zes weken ziekenhuis

     Na zes weken ziekenhuis kwam hij thuis en leerde dezelfde dag weer lopen met een stokje.

     http://www.sportpersoonlijkheid.be/vanpetegem2.htm

     Na twee weken ziekenhuis verblijft hij nog twee weken in een sanatorium.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     ziekenhuis 1.3

     groep medewerkers van een ziekenhuis die verantwoordelijk is voor het beleid, voor de medische prestaties of voor het woordvoerderschap

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een ziekenhuis…

     is een groep

       Algemene voorbeelden


       Parkinson (67), die dertig sigaretten per dag rookt, zei tegen verslaggevers dat ziekenhuizen rookruimtes moeten inrichten voor patiënten die het roken niet kunnen laten.

       De Standaard,

       Het ziekenhuis stelde vast dat het jongetje werd geslagen en vond sporen van brandwonden op de billetjes.

       De Standaard,

       Het ziekenhuis had, drie jaar later, weliswaar een berisping opgelopen van de medische tuchtraad, maar daar hadden ze tante Trui niet mee terug.

       De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

       Barney Clark, de eerste mens die met een kunsthart heeft geleefd, is gisteren in Salt Lake City overleden, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

       De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       ziekenhuis 1.4

       verzameling van personen die in een ziekenhuis vertoeft, hetzij de patiënten, hetzij het personeel, hetzij allebei
       Vaak voorafgegaan door hoeveelheiduitdrukkende bepalingen als hele, halve e.d.

       Betekenisbetrekking


       metonymie
       Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een ziekenhuis…

       is een verzameling

         Algemene voorbeelden


         Het hele ziekenhuis denkt dat Martha zijn vrouw is.

         Vertezucht, Jef Aerts,

         Het hele ziekenhuis kon wel eens in paniek raken.

         De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,