nierpatiënt


nierpatiënt 1.0

iemand die aan een nierziekte lijdt; patiënt met een nierziekte

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een nierpatiënt…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan een nierziekte

  Algemene voorbeelden


  Dianet Dialysecentra in Utrecht houdt een experiment waarbij nierpatiënten 's nachts op een dialyse-apparaat worden aangesloten.

  Sp!ts,

  Slechts acht procent van de nierpatiënten in ons land wordt geholpen met zogenaamde peritoneale dialyse, een techniek waarbij het eigen buikvlies de taak van de nieren overneemt en het bloed van ongewenste stoffen zuivert.

  De Standaard,

  Het is niet de schuld van de nierpatiënten dat nierinsufficiëntie nu éénmaal één van de weinige terminale aandoeningen is, waar een langdurig perspectief van goede overlevingskwaliteit kan geboden worden.

  De Standaard,

  Sinds 1985 is het [...] mogelijk om EPO op synthetische wijze te vervaardigen, waarna het is ontwikkeld als medicijn om met name deze nierpatiënten te behandelen.

  http://www.necedo.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de individuele nierpatiënt
  • chronische nierpatiënten

  Het zijn actieprogramma's die niet alleen tastbare en zichtbare projecten bevatten, zoals het direct oplossen van medische of dagelijkse maatschappelijke problemen die de individuele nierpatiënt ondervindt.

  http://www.nierstichting.nl/main.html

  De nieuwe dialyseafdeling van het OLVG, die plaats biedt aan maximaal veertig chronische nierpatiënten, zorgt ervoor dat doorverwijzen, soms tot ver buiten de regio, zoveel mogelijk tot het verleden behoort.

  http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

  • Belgische nierpatiënten
  • Nederlandse nierpatiënten

  Enkele Nederlandse nierpatiënten zijn onlangs met de dialyse in de nachtelijke uren begonnen.

  Sp!ts,

  De federale minister van Volksgezondheid, de PS-socialiste Magda de Galan, wil dat Belgische nierpatiënten op de wachtlijst voor een transplantatie voorrang krijgen op buitenlanders.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een dialyserende nierpatiënt

  De Nierstichting vindt het onacceptabel dat dialyserende nierpatiënten gemiddeld ruim vier en een half jaar op de wachtlijst staan voordat zij in aanmerking komen voor een niertransplantatie.

  http://www.nierstichting.nl/main.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een getransplanteerde nierpatiënt

  Maar ook de nierspecialisten in de niet-academische ziekenhuizen volgen steeds meer getransplanteerde nierpatiënten.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • hulp aan nierpatiënten

  Daarnaast geeft de Nierstichting individuele hulp aan nierpatiënten en steunt projecten die daar aan bijdragen.

  http://www.nierstichting.nl/main.html

  • de dialyse van een nierpatiënt

  "Mijn salaris plus de transplantatiekosten van die ene nier staan in geen verhouding tot het geldbedrag wat jaarlijks voor de dialyse van een nierpatiënt op tafel wordt gelegd."

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  • een draagbaar dialyseapparaat voor nierpatiënten
  • epo voor nierpatiënten
  • transgene zoogdiercellen voor nierpatiënten
  • thuisdialyse voor nierpatiënten

  Deze kruising van Willy Wonka en Thomas Edison, zoon van een striptekenaar, heeft inmiddels meer dan honderdvijftig patenten op zijn naam staan, waaronder een draagbaar dialyseapparaat voor nierpatiënten en een gemotoriseerde rolstoel die in staat is trappen te nemen.

  NRC,

  EPO voor nierpatiënten. Een ander voorbeeld van een biotechgeneesmiddel is de productie van erythropoïétine of EPO in transgene zoogdiercellen voor nierpatiënten.

  http://www.belgobiotech.be/code/page.cfm?id_page=26,

  Thuisdialyse voor nierpatiënten.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een hartpatiënt of een nierpatiënt

  De levensreddende behandeling van bij voorbeeld een suikerzieke of van een hart- of nierpatiënt gaat gewoon bestaan naast levenskwaliteitverbeterende behandelingen zoals bij voorbeeld plastische chirurgie, ortodontie, geslachtsverandering of geslachtskeuze.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding