ambassade


ambassade 1.0

formele vertegenwoordiging van een staat in een andere staat; formele diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland

Semagram


Een ambassade…

is een instelling

 • [Soort] is een diplomatieke post
 • [Functie] is de formele vertegenwoordiging van de ene staat in een andere
 • [Plaats] bevindt zich in een gebouw in de stad met de regering van het land waar de ambassade gevestigd is, vaak dus in de hoofdstad van het vestigingsland
 • [Aantal of hoeveelheid] is er meestal één per land
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] bevindt zich op grondgebied dat onschendbaar is (op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer), wat betekent dat de autoriteiten van het vestigingsland goedkeuring moeten krijgen van (het land van) de ambassade voordat ze het terrein kunnen betreden
 • [Activiteit of handeling] handelt diplomatieke zaken af, zoals communicatie tussen beide landen, culturele uitwisseling, de afhandeling van formele documenten (paspoort, identiteitsbewijzen, etc.)
 • [Gebruikswijze] is de plek voor officiële recepties en borrels, maar ook vaak van demonstraties en soms ook van aanslagen
 • [Belanghebbende of begunstigde] is een aanspreekpunt voor burgers van het thuisland bij problemen in het gastland en dient vanwege de onschendbaarheid vaak als toevluchtsoord
 • [Handelende persoon] is de werkplek van ambassadeurs
 • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van een consulaat, omdat het daarbij alleen om een vertegenwoordiging van de bevolking in een ander land gaat en voornamelijk om de behartiging van handelsbelangen en dus niet om een officiële vertegenwoordiging van de ene staat in een andere staat en daarbij zijn er vaak meerdere consulaten in een land maar maar één ambassade
 • [Voorstellingswijze] wordt vaak voorgesteld als staande op grondgebied van het land dat de ambassade vertegenwoordigt, wat niet waar is (de verwarring komt voort uit het onschendbaarheidsbeginsel, waardoor de lokale autoriteiten alleen met toestemming van de ambassade op grondgebied van de ambassade kunnen optreden)

Algemene voorbeelden


Ambassades vind je niet in elk land maar altijd in hoofdsteden. Sommige ambassades vertegenwoordigen meerdere landen. Consulaten worden waargenomen door consuls die in een specifiek land of een bepaalde stad een handelsmissie voor België hebben. Consulaten vind je wél in ieder land. Als een stad belangrijk is voor de handel, dan vind je er vast en zeker een consulaat.

http://www.femistyle.be/nl/travel/algemeen/ambassades.shtml

De ambassades geven u graag telefonische informatie over de veiligheid in streken van het land waarheen u wilt reizen, of over dreigende ontwikkelingen die de reis kunnen belemmeren.

http://www.quantrill.nl/nieuws/ambassades.shtml

De ambassades worden ertoe aangemoedigd op een pro-actieve wijze contacten te leggen en te onderhouden met de lokale autoriteiten, met plaatselijke niet-goevernementele organisaties en met de lokale pers met het oog op het correct vervullen van deze nieuwe taak.

http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/2000/mens_4c.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • melden
 • verstrekken

Tevens meldt de ambassade dat de biologische ouders vaak onbekend zijn met de adoptieprocedure of zelfs niet weten dat het afgestane kind voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt.

http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/Archief_2003/270503Adoptie_vanuit_Cambodja_opgeschort.asp?List=Y=19415=684=29040=19420,

Een gestroomlijnde motorfiets die door zonne-energie wordt aangedreven, haalt snelheden van haast vijftig kilometer per uur. Hij werd bedacht door Pablo Chappell, een student productontwikkeling aan de Londense South Bank universiteit, meldt de Britse ambassade.

De Standaard,

Een ambassade verstrekt gegevens over de markt, maar zal nooit een marktonderzoek voor u uitvoeren.

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=475=3

Hij heeft drie keer de ambassade benaderd en drie keer een formulier ingevuld maar de ambassade weigert een reisdocument te verstrekken.

http://www.euronet.nl/~stil/

als object bij een werkwoord


 • een ambassade openen
 • een ambassade sluiten
 • een ambassade vestigen

Hij vond het tijd dat België een ambassade opent in de Ugandese hoofdstad Kampala.

De Standaard,

Jeruzalem was in de wolken toen Askar Askajev, de president van Kirgizië, vorige maand tijdens een officieel bezoek aan Israel bekendmaakte dat zijn land een ambassade in Jeruzalem zal openen.

NRC,

Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland hebben in brieven, die afkomstig zouden zijn van de Gewapende Islamitische Groep (GIA), opdracht gekregen om vóór 7 januari hun diplomatieke betrekkingen met Algerije te verbreken en hun ambassades in Algiers te sluiten.

NRC,

Taiwan zal zijn ambassade sluiten en alle hulpprogramma's stopzetten.

De Standaard,

Tussen het groen staan monumentale panden waar ambassades en kantoren zijn gevestigd.

http://www.denhaag.nl/Docs/bsd/stadsdelen/besscheveningendef.pdf,

De affaire begon in 1992, toen twee vooraanstaande Tsjetsjenen naar Groot-Brittannië gingen om er een ambassade van hun republiek te vestigen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • de betrokken ambassade
 • de betreffende ambassade
 • een buitenlandse ambassade
 • buitenlandse ambassades
 • de desbetreffende ambassades
 • een nieuwe ambassade
 • een westerse ambassade
 • westerse ambassades

Neem bij twijfel altijd contact op met de betrokken ambassade.

http://www.selectair.be/NL/nl.htm

De afwijzing leidt tot vertraging van minstens een week omdat de betrokken ambassade pas na de afwerking van de nieuwe 'Schengen-procedure' een ouderwets nationaal of Benelux-visum kan uitschrijven.

NRC,

Aangehouden buitenlandse supporters zullen met behulp van de betreffende ambassades direct worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/rapporten/pubrapp/moment2mac.pdf,

De hoofdstad Ankara telt drie katolieke kapellen, alle drie in een buitenlandse ambassade.

De Standaard,

Soms stelt de zendstaat zijn buitenlandse ambassades veel te weinig werkingsmiddelen ter beschikking, of betaalt hij zijn eigen diplomaten met ruime vertraging.

De Standaard,

Zelfs buitenlandse ambassades in de hoofdstad New Delhi zijn dikwijls dagen achtereen onbereikbaar.

NRC,

De Indiase autoriteiten zouden de desbetreffende ambassades op de hoogte hebben gebracht.

De Standaard,

Via de residerende ambassadeur kan België contact leggen met het betreffende land op het niveau van ambassadeurs, zonder de zware kosten van de opening van een nieuwe ambassade te moeten aangaan.

De Standaard,

Gisteren nog betoogden zo'n 2.000 Bulgaarse studenten in de hoofdstad Sofia en leverden petities af aan westerse ambassades waarin om steun werd gevraagd voor de eis van de oppositie om verkiezingen te houden.

De Standaard,

Als je bijvoorbeeld bij een westerse ambassade in je land aanklopt, kan je op zich wel een asielverzoek doen, maar dat wordt dan naar het betreffende land gestuurd zodat er lange tijd overheen gaat voor je antwoord krijgt.

http://www.euronet.nl/~stil/

 • de Amerikaanse ambassade
 • de Belgische ambassade
 • de Japanse ambassade
 • de Nederlandse ambassade

Eind 1979 verslechterde de internationale situatie snel. In november werd in Teheran de Amerikaanse ambassade bezet en het personeel gegijzeld.

http://home.planet.nl/~aadel/Geschiedenis.htm

Ka Paeng, de voorzitter van de boerenvakbond KMP, moet vandaag zijn ticket afhalen en voor de middag een visum aanvragen op de Belgische ambassade.

http://www.wereldwijd.be/opinie/wim.htm,

Bij de Japanse ambassade heeft een vriendelijke mevrouw, in de Franse taal en op voornaam ambassadepapier, verklaard dat Fumiyo Ikeda in Fukui is geboren op 23 september 1962, als dochter van zus en zo en si en la, met een zwierige handtekening daaronder en ik heb aangedrongen op veel stempels, zo veel mogelijk stempels.

Werk, Josse De Pauw,

In een aantal landen beschikt de BVD over een steunpunt op de Nederlandse ambassade namelijk in Washington, Caracas, Amman, Singapore en Moskou.

http://www.minbzk.nl/pdf/vh/bvd/zicht_op_bvd.pdf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • de ambassade aan de Koninginneweg
 • de ambassade aan het Noordeinde

Alleen bij de woning van de Griekse ambassade aan de Koninginneweg kwam het tot ongeregeldheden.

NRC,

De Haagse politie heeft donderdagochtend 23 leden van Greenpeace gearresteerd tijdens een aktie van de milieubeweging bij de Franse ambassade aan het Noordeinde in Den Haag.

De Standaard,

Voorzetsel: bij

 • de ambassade bij de Heilige Stoel (in Rome)

De paarse partijen in het Europees Parlement pleiten voor het opheffen van de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel in Rome.

De Telegraaf,

In Rome wordt hij niet alleen kultureel attaché op de Franse ambassade bij de Heilige Stoel, een post die traditioneel bekleed wordt door een geestelijke die benoemd wordt door de Quay d'Orsay maar voorgedragen door de bisschoppen. Ook wordt hij direkteur van het studiecentrum Saint-Louis de France.

De Standaard,

Twee protocollaire fouten in het artikel betreffen: de ambassade bij de Heilige Stoel is niet van minister Kooijmans maar van Hare Majesteit; de Nederlandse ambassadeur is geaccrediteerd bij de Heilige Stoel en niet 'bij het Vaticaan'.

NRC,

Voorzetsel: in

 • ambassades in Afrika
 • de ambassade in Japan
 • de ambassade in Paramaribo
 • de ambassade in Parijs

President Clinton verbood kort na de aanslagen op de twee Amerikaanse ambassades in Afrika Amerikaanse financiële transacties met Bin Laden en gaf opdracht eventuele tegoeden te blokkeren.

NRC,

In reactie op mijn brief heeft EZ de ambassade in Japan geïnteresseerd die deze lezingen organiseert.

NRC,

Nederland ging er eind vorig jaar zelfs toe over de defensieafdeling op de ambassade in Paramaribo op te heffen.

http://oud.refdag.nl/bin/010423bin09.html,

De vier aanslagen die konden worden verijdeld, golden de Amerikaanse ambassade in Parijs, een Amerikaans gebouw in Turkije, ambassadegebouwen in Jemen en een NAVO-gebouw in Brussel.

http://www.gva.be/dossiers/-t/terreur/artikel78.asp,

Voorzetsel: van

 • de ambassade van België
 • de ambassade van Spanje
 • de ambassade van uw land

Neve de Mervegnies wordt minister-raad bij de ambassade van België in Bonn.

De Standaard,

De politie zei dat de jongeren kennelijk waren ontglipt aan de aandacht van agenten in burger die waren getipt over een plan om de nabijgelegen ambassade van Spanje binnen te dringen.

De Standaard,

Het gaat het hier om mensen die volledig zijn uitgeprocedeerd, soms zelfs al tig keer [...]. Ze hebben ruim de tijd en gelegenheid gehad om hun terugkeer zelf voor te bereiden. Nou, dan vinden wij het redelijk om te zeggen: laat maar eens zien wat u op dat punt zoal hebt ondernomen. Kunt u niet terug, omdat de ambassade van uw land niet meewerkt? Toon dat dan maar aan.

http://www.inburgernet.nl/docs/Terugkeer.pdf

in voorzetselgroep


 • aankloppen bij een ambassade
 • terecht kunnen bij een ambassade

Het aantal Argentijnen dat bij ambassades van Europese landen en Mexico aanklopt om uit te wijken, is nu opgelopen tot duizenden per dag.

De Standaard,

Als je bijvoorbeeld bij een westerse ambassade in je land aanklopt, kan je op zich wel een asielverzoek doen, maar dat wordt dan naar het betreffende land gestuurd zodat er lange tijd overheen gaat voor je antwoord krijgt.

http://www.euronet.nl/~stil/

Belgen die hun reis- en identiteitsdocumenten verloren hebben en enkel naar België wensen terug te keren, kunnen bij de ambassade (niet bij een consulaat) terecht voor een Europees noodreisdocument.

http://diplobel.fgov.be/netherlands/Startnl.htm

Zonder vergunning is het verboden om wapens en munitie mee op reis te nemen. Wilt u het wapen gebruiken voor de jacht of sportschieten, dan heeft u een vergunning nodig. Informeer bij de politie in uw woon- en verblijfplaats, maar u kunt ook terecht bij de ambassade.

http://www.belastingdienst.nl/9229237/t/brochure.htm

 • bij de ambassade
 • in de ambassade
 • op de ambassade

Dus probeert Justitie bij de ambassade een eenmalig reisdocument te regelen, een laissez passez.

http://www.euronet.nl/~stil/

Bij de ambassade van Marokko en bij Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken heerst een radiostilte.

NRC,

Eendracht wil met de veertigvoudige internationaal praten en vroeg bij de Russische ambassade een visum aan zodat de ex-speler van Dynamo Kiev, Sampdoria en Glasgow Rangers naar België kan overkomen.

De Standaard,

Op 22 juni vroeg het meisje hulp in de Belgische ambassade.

De Standaard,

"Ik werk in de Franse ambassade en onze levens zijn nu in onmiddellijk gevaar", vertelde hij de verkeerstoren.

NRC,

Volgens de Nederlandse ambassade [...] hebben de Britten voor vandaag een speciaal vliegtuig gecharterd voor mensen die wegwillen. "Maar dat zal toch een van de laatste mogelijkheden zijn", zegt Jan S., de tweede man op de ambassade.

Haagsche Courant,

We zijn nog net op tijd op de ambassade om het visum aan te vragen.

http://www.wereldwijd.be/opinie/wim.htm,

 • toevlucht zoeken bij een ambassade
 • toevlucht zoeken in een ambassade
 • toevlucht zoeken op een ambassade

Liberianen zoeken massaal toevlucht bij ambassade VS.

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/liberianen-zoeken-massaal-toevlucht-bij-ambassade-vs~a424290/,

De Cubaanse autoriteiten hebben de dissident Elizardo Sanchez opnieuw gearresteerd en hem ervan beschuldigd Cubanen te hebben aangezet hun toevlucht te zoeken in buitenlandse ambassades.

NRC,

Drie kopstukken van de meerderheidspartij Frodebu, en de weduwe van de vermoorde president Melchior Ndadaye, die in de Belgische ambassade een toevlucht zochten, zijn daar intussen weg.

De Standaard,

Anders dan wij eerder op grond van doorgaans betrouwbare bron berichtten, zocht Ntibantunganya niet eerst zijn toevlucht op de Belgische ambassade.

De Standaard,

 • gaan naar de ambassade
 • moeten naar de ambassade
 • vluchten naar de ambassade
 • zijn naar de ambassade

We stonden op Zaventem met onze karige bezittingen en wisten gewoon niet waar we naartoe moesten. Totaal radeloos zijn we naar de ambassade gegaan.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/vluchtel.htm#Libelle

Ik moest regelmatig naar de ambassade om me te verantwoorden voor wat ik had gezegd.

NRC,

De spanning steeg zienderogen, toen de bevolking vernam dat ook regeringsleden en partijleiders van de Frodebu-meerderheid naar buitenlandse ambassades waren gevlucht.

De Standaard,

Marguérite: [...]. En waar wou je dan naar toe? Seiffert: Weet ik nog niet. Australië of zoiets. Ik ben maandag naar de ambassade geweest. Om folders te halen en zo.

Een zwarte Pool, Karst Woudstra,

 • een gijzeling in de ambassade
 • een gijzeling op de ambassade
 • een gijzeling van de ambassade

Tijdens de langdurige gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979 en 1980 bonden talloze Amerikanen een geel lint om een boom in hun tuin, als blijk van steun aan de 52 gijzelaars.

De Standaard,

De gijzeling op de Japanse ambassade in de Peruaanse hoofdstad Lima is niet de eerste keer dat Latijns-Amerikaanse terroristen het gemunt hebben op Japanners.

De Standaard,

De olieschokken, de Sovjetinvasie in Afghanistan en de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Teheran zorgden voor een stijging van de koers.

De Standaard,

 • contact opnemen met de ambassade

De journalisten die zich naar Frankrijk begeven voor een reportage kunnen contact opnemen met de ambassade die hen, met behulp van de communicatiedirectie, kan bijstaan.

http://www.ambafrance-be.org/transver/fiche/acc_ndl.htm

Ik nam contact op met de ambassade in Jakarta, en die schakelde de Indonesische autoriteiten in.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

 • een aanslag op de ambassade
 • aanslagen op ambassades

Uit wraak pleegde de Hezbollah een aanslag op de Israëlische ambassade in Buenos Aires.

De Standaard,

Met name de twee aanslagen op ambassades in Kenia en Tanzania, waarbij in totaal ruim zevenhonderd doden vielen en bijna zesduizend gewonden, worden toegeschreven aan krachten binnen het UBL-netwerk.

http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/rapp_terrorisme_positionering_bvd_4-01. pdf,

 • via de ambassade
 • via de ambassades

De broer van Jan V.d.B. is niet te spreken over de ontvangst door de Marokkaanse gevangenisautoriteiten: "Via de ambassade was er een afspraak gemaakt met de directeur van de gevangenis. Hij weigerde ons te ontvangen, wou zelfs geen hand geven."

De Standaard,

Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mee dat het via de ambassade in Madrid en in overleg met de diplomatieke vertegenwoordigingen van andere landen aandringt op maatregelen ter bescherming van de geblokkeerde chauffeurs.

De Standaard,

De informatie is verspreid via de ambassades.

NOS Nieuws,

met substantief ervoor


 • Harer Majesteits ambassade
 • Harer Majesteits ambassades

Achter deze, ietwat stijve, benaming gaat een koninklijk exportprodukt schuil, waarmee Buitenlandse zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst Harer Majesteits ambassades bedienen om het hedendaagse koningschap aan belangstellenden in den vreemde te etaleren.

NRC,

Toch is het voor weinig ingewijden een geheim dat enige aandrang, uitgeoefend door de culturele attaché aan Harer Majesteits ambassade te Parijs, de schaal wel ten gunste van Stals had kunnen doen doorslaan.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

met bezittelijk voornaamwoord


 • hun ambassade
 • hun ambassades
 • onze ambassade
 • onze ambassades
 • uw ambassade

Een aantal landen sloten als voorzorgsmaatregel hun ambassade in Algiers.

De Standaard,

Een reeks Westerse landen [...] hebben de afgelopen dagen dreigbrieven ontvangen die zouden zijn verstuurd door de zeer gewelddadige Gewapende Islamitische Groep (GIA). Daarin werden zij gemaand hun ambassades in Algiers te sluiten op straffe van vergelding tegen hun staatsburgers.

NRC,

Onze ambassade, die ermee is belast de toestand permanent te volgen, wijst er overigens op dat de spanningen niet afnemen.

http://www.acodev.be/MEMBER/Actualite-mbr/Chbre-NoteMin.AC-rapportCrelex-05-04.pdf,

Ik heb het nummer doorgegeven aan de marechaussee en daar zeggen ze dat het afkomstig is uit een partij blanco paspoorten, die twee jaar geleden uit een van onze ambassades gestolen is.

Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

De registratieformulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij uw ambassade.

http://www.amb-pays-bas.fr/cons/consulair_nieuws.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • ambassade of consulaat
 • ambassades en consulaten
 • ambassade en ministerie
 • ambassades en ministeries

Dit document moet je aanvragen op de ambassade of consulaat van het te bezoeken land in het land waaruit je vertrekt.

http://joeri.keps.be/thuisdocumenten2.htm

Volgens het departement zijn de rijksleges zo hoog omdat daarin ook de kosten worden verrekend die ambassades en consulaten maken bij hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland.

NRC,

Belgen die er in gevangenissen verbleven, stelden ambassade en ministerie maanden geleden al op de hoogte van de problemen in Tanger.

De Standaard,

Dat de uitgeverij uiteindelijk niet helemaal ten onder is gegaan is te danken aan de vele wetteksten die Manteau na de oorlog uitgaf, aan enkele fotoboeken over België die gretig werden opgekocht door ambassades en ministeries en door de vertalingen van de beroemde schrijver Curzio Malaparte.

http://www.booncentrum.be/manteau/vlaanderen.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


ambassade 1.1

gebouw waarin een ambassade is gevestigd; ambassadegebouw

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een ambassade…

is een gebouw

 • [Onstoffelijke inhoud] huisvest een ambassade

  Algemene voorbeelden


  De Israëlische ambassade in Parijs is in de nacht van woensdag op donderdag volledig door brand verwoest.

  http://www.nu.nl/algemeen/44268/israelische-ambassade-in-parijs-afgebrand.html,

  Indien het tot een evacuatie komt, worden de Belgen zoveel mogelijk samengebracht in scholen of ambassades.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een nieuwe ambassade bouwen
  • de ambassade binnendringen

  Halverwege de jaren zeventig besloot Buitenlandse Zaken om een nieuwe ambassade te bouwen aan de Jalan Rasuna Said in Jakarta-Zuid en er een cultureel centrum aan te verbinden.

  NRC,

  De voordelen van de verkoop zouden teniet gedaan worden door de kosten om een nieuwe ambassade te bouwen of te huren.

  De Standaard,

  De politie zei dat de jongeren kennelijk waren ontglipt aan de aandacht van agenten in burger die waren getipt over een plan om de nabijgelegen ambassade van Spanje binnen te dringen.

  De Standaard,

  Een vijftigtal demonstranten raakte slaags met de politie toen zij probeerden de ambassade binnen te dringen.

  De Standaard,

  Dinsdag drongen 23 Tupac Amaru-guerrillastrijders de ambassade binnen tijdens een receptie ter ere van de Japanse keizer.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • bij de ambassade
  • in de ambassade
  • rond de ambassade
  • tegenover de ambassade

  Bij de ambassade is een deel van de weg afgezet en staan agenten voor de deur.

  ANP,

  De ambassadeursvrouw laat haar Jeep voor wat hij is, duwt het sleuteltje in de hand van een toegesnelde veiligheidsbeambte en verdwijnt in de ambassade.

  De Standaard,

  Deze weigerde echter een voet te zetten in de ambassade ('Spaanse bodem') en toen de duque de Baena afscheid nam van ons land, moest hij op de stoep van de ambassade verschijnen om daar Geers de hand te drukken, die hem overigens wel persoonlijk eerde met een oorspronkelijk Spaans gedicht.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  Toen de jongeren trachtten over het vier meter hoge hek rond de ambassade te klimmen, greep de politie in.

  NRC,

  Het is wel opvallend dat de ordediensten kort geleden de sperzone rond de ambassade heeft uitgebreid.

  De Standaard,

  Eerder marcheerden zo'n 200 militairen en vier pantservoertuigen rond de ambassade.

  De Standaard,

  De plek, tegenover de ambassade van de VS, geeft het verlies aan dat onze twee landen hebben geleden op 11 september.

  De Telegraaf,

  Een medewerker van een winkel tegenover de ambassade zei dat de drie over het hek van de ambassade waren geklommen en een spandoek hadden ontvouwd met de tekst "Bevrijd Oost-Timor".

  De Standaard,

  Tegenover de ambassade, aan de overkant van een brede boulevard, stond een groepje demonstranten te ijveren voor een betere wereld.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen