aquariuskind


aquariuskind 1.0

(religie, mystiek en mythologie; neologisme)

hooggevoelig kind met een sterk intuïtief bewustzijn dat afkomstig is uit het aquariustijdperk en dat paranormale gaven en specifieke taken in het leven zou hebben, bijvoorbeeld het bevorderen van vrede en harmonie; nieuwetijdskind uit het aquariustijdperk; kind van het aquariustijdperk
De term aquariuskind wordt vaak als synoniem van nieuwetijdskind gebruikt, maar soms ook als benaming voor een type nieuwetijdskind, namelijk een nieuwetijdskind dat afkomstig is uit het aquariustijdperk. Ook is het aquariuskind een type kind in een opeenvolging van een aantal generaties nieuwetijdskinderen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aquariuskind…

is een kind; is een persoon

 • [Tijd] is afkomstig uit het aquariustijdperk, dat van 2000 tot 4000 na Christus loopt

  Algemene voorbeelden


  Wereldwijd krijgen steeds meer kinderen labels als hoogbegaafd, paranormaal, indigokind, aquariuskind, sterrenkind, kristalkind, adhd, autistisch en nld (non-verbale leerstoornis). Hieruit blijkt, dat hun kwaliteiten en gedragsuitingen nogal eens worden verbijzonderd of zelfs worden aangezien voor symptomen van leer- en gedragsproblematiek. Een reden hiervoor is, dat ouders, onderwijzers en hulpverleners veelal onbekend zijn met de gevolgen van veranderend bewustzijn.

  http://www.nieuwetijdskinderen.nl/ieder-kind-in-zijn-eigen-kracht/,

  Onder de aquariuskinderen vinden we heel bijzondere mensen. Het zijn kosmische leermeesters, die in het vroege aquariustijdperk de mens de weg komen wijzen. Zij hebben een enorme draagkracht en zijn tot grote taken geroepen.

  http://www.nieuwetijdskind.com/kinderen-van-deze-tijd-nieuwetijdskinderen/,

  De aquariuskinderen hebben bij hun incarnatie gekozen om hun universele taken in het leven aan te gaan en grote verantwoordelijkheden te dragen. Ze onderscheiden zich door een (zeer) hoog bewustzijn. Door dit hoge bewustzijn en door de zwaarte van de last die op hen drukt, brengen zij een bijzondere problematiek met zich mee, die erkend wil worden en waar al vroeg adequaat op ingespeeld moet worden.

  http://shop.soniabos.com/shop/default/de-problematiek-van-het-aquariuskind.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2002