architect


architect 1.0

(architectuur [bouwkunst])

iemand die voor zijn beroep gebouwen ontwerpt en de uitvoering van het bouwen begeleidt

Semagram


Een architect…

is een persoon

 • [Groep] staat in Nederland ingeschreven in het Architectenregister en in Vlaanderen bij de Orde van Architecten
 • [Organisatie of instelling] werkt vaak zelfstandig maar kan ook als werknemer in dienst zijn bij bv. een aannemer, een woningcorporatie of een bouwbedrijf
 • [Functie] ontwerpt nieuw te bouwen gebouwen, bv. woonhuizen, kerken of fabrieken, en begeleidt het bouwen ervan of helpt bij de renovatie van bestaande gebouwen
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is universitair geschoold en meestal ingenieur of heeft een master behaald, bv. aan een Academie van Bouwkunst
 • [Activiteit of handeling] krijgt een ontwerpopdracht van een opdrachtgever, maakt hierna een globale schets van het gebouw en een kostenraming, schrijft het bestek en maakt de bijbehorende bestektekeningen en geeft, na akkoorda van de opdrachtgever, technische en administratieve begeleiding bij het bouwproces
 • [Betrokkene] werkt vaak nauw samen met bv. aannemers, bouwheren, stedebouwkundigen en bouwkundig adviseurs
 • [Middel] gebruikt een tekentafel of tekenprogramma's op de computer bij het schetsen en verder grafische hulpmiddelen, bv. mallen

Algemene voorbeelden


Kröller had architect Berlage de opdracht gegeven een buitenhuis te ontwerpen waarin de legende van St. Hubertus moest worden verbeeld.

De Standaard,

Dat gebouw werd ontworpen door architect Willy Verstraete.

http://design.museum.gent.be/indexnl.htm

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • ontwerpen

De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u gedurende het volledige bouwproces.

http://www.architect.be/bouwen-met-een-architect

 • bouwen

De architect bouwt op de eerste plaats niet meer voor zichzelf of zijn bouwheer, maar aan het algemene leefmilieu van de mens, waarin die zo vrij en ongedwongen en algemeen mogelijk zijn plaats kan vinden en kiezen.

http://www.dbnl.org/tekst/beka003verz01_01/beka003verz01_01_0061.htm

 • maken

Een volledige opdracht houdt in dat de architekt een voorontwerp maakt (1,4 procent), een uitvoeringsontwerp (2,1 procent), een bestek (0,7 procent), uitslagtekeningen (0,7 procent), toezicht houdt op de werken (1,4 procent) en de rekeningen nakijkt (0,7 procent).

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • gerenommeerde architecten

Het is de vraag of de gerenommeerde architecten zoals Steven Holl, Hans Kollhoff, of Alvaro Siza, om maar een paar namen te noemen, met hun ontwerpen en realisaties van nieuwe woonmodellen een antwoord zullen brengen op de vele vragen.

De Standaard,

 • postmoderne architecten

Postmoderne architecten als Charles Jencks, Michael Graves en Robert Venturi probeerden traditionele waarden en moderne vormgeving te verenigen en te verzoenen.

De Standaard,

 • modernistische architecten

Na zijn studies ging Botta in de leer bij twee modernistische architecten.

http://www.lysias.be/Texts/NL_SFMOMA.htm

 • hedendaagse architecten

Zij vragen zich af hoe hedendaagse architecten omgaan met art nouveau-gebouwen.

De Standaard,

 • vooraanstaande architecten

De 19de eeuw kende dan weer een veelheid van bouwstijlen, van neo-classicistisch tot neo-gotisch. Als reactie hierop zouden een aantal vooraanstaande architecten een nieuwe stijl creëren, beter bekend onder de naam "art nouveau".

http://belgium.fgov.be/abtb/culture/nl_703000.htm

 • een zelfstandig architect

Je kunt je nu als zelfstandig architect vestigen of je aansluiten bij een bestaand bureau.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

 • een beroemde architect

De gebroeders Greene, Frank Lloyd Wright, Neutra, Schindler, Ray en Charles Eames, Lautner, Venturi, Isozaki, Pei - het zijn maar een paar namen van beroemde architecten die er hun sporen hebben achtergelaten.

NRC,

 • een bekende architect

De gebouwen van de bekende architecten gaan verloren in een oceaan van lelijkheid, het zijn incidenten waarnaar men moet zoeken.

NRC,

met substantief ervoor


 • een generatie architecten

Het project en vooral zijn gebruik van ruw beton (Le Corbusiers favoriete materiaal), leidde tot uitgebreide controverses maar beïnvloedde toch een hele generatie architecten.

http://users.compaqnet.be/architectuur20/overzicht.htm,

in voorzetselgroep


 • ontworpen door een architect
 • ontworpen door architecten

De jaren dat hij op de Isla-raffinaderij werkte, iedere dag naar het laboratorium fietste, langs huizen die door Indische architecten ontworpen waren en nauwelijks verschilden van het huis in Surabaya waar hij zijn hele jeugd had gewoond.

Voel maar, Jan Brokken,

met ander, nevengeschikt substantief


 • architect of aannemer

Indien een huis dat bij aanneming is gebouwd gedeeltelijk of volledig tenietgaat door een fout in de constructie of door ongeschikte grond, kunnen architect of aannemer de eerste tien jaar aansprakelijk worden gesteld (artikel 1792 Burgerlijk Wetboek).

http://www.advocaat.be/publiek/online/o0007.htm

 • architect en stedenbouwkundige

Praktijkopleidingen Architectuur en Stedebouw. Deze praktijkopleidingen zijn bestemd voor afgestudeerde architecten en stedebouwkundigen van de TU Delft en TU Eindhoven (afstudeerrichting Architectuur en Stedebouwkunde) of van gelijkwaardige opleidingen die recht geven tot inschrijving in het architectenregister.

http://www.bk.tudelft.nl/

 • architect en bouwheer

Daar komt bij dat, als er ernstige fouten optreden, de relatie architect-aannemer vaak sterker is dan die tussen architect en bouwheer.

De Standaard,

 • architect en vormgever

Nu steeds meer kunstenaars, architecten en vormgevers de noodzaak voelen zich aan derden en partijen op de markt te presenteren, is er een grote behoefte aan een subsidiemogelijkheid die zulke publicaties juist wel mogelijk maakt.

http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

 • architect en designer

Op deze pagina nemen we een kijkje in de voorstad Ballerup, waar de beste Deense architecten en designers een poging ondernemen het leven in de stad van de toekomst vorm te geven.

De Standaard,

 • architect en ontwerper

Bij elk van de beschreven projecten stonden architecten en ontwerpers klaar die aan de deelnemers deskundige uitleg gaven over het project dat bezocht kon worden, en telkens ontvingen de deelnemers ook een projectfiche met achtergrondinformatie over het project.

http://www.vhm.be/

 • architect en ingenieur

Op het gepaste tijdstip worden de vereiste bijkomende verzekeringen afgesloten: brandverzekering, werfrisico's, beroepsaansprakelijkheid: een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen eventuele fouten van architect en ingenieur.

http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/Kwaliteitshandboek.pdf,

 • architect en kunstenaar

Vier teams van architecten en kunstenaars hebben van de gemeente Groningen opdracht gekregen om bouwwerken te ontwerpen die 'gewone' locaties bijzonder maken.

NRC,

 • architect en projectontwikkelaar

Dat is de rode draad van de 35 bouwplannen van de gemeente Groningen in samenwerking met een keur aan architecten en projectontwikkelaars.

http://www.dvhn.nl/Index/0,5481,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2FPagina%2F0%2C7109%2C26-1-8220-8262-1902546-1266-1694811-%2C00.html,

 • architect en opdrachtgever

Met de computer kunnen architect en opdrachtgever op ooghoogte door het bouwwerk wandelen.

NRC,

 • architect en bouwer

Samenwerking van architecten en bouwers met deze niet-bouwtechnische disciplines en doelgroepen is essentieel voor succesvolle natuurvoorzieningen in bouwplannen.

http://www.dubo-centrum.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


architect 1.1

beroep van architect

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een architect…

is een beroep

   Algemene voorbeelden


   In 1901 werd wettelijk geregeld dat er een zelfstandige opleiding tot architect of bouwkundig ingenieur zou komen.

   http://www.bk.tudelft.nl/

   Net als bij het beroep van advocaat of notaris, mag je je niet zomaar architect noemen. Het is een beschermde titel en je moet er een erkende studie voor voltooien.

   http://www.moviq.nl/verbouwen-uitbesteden

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • een opleiding tot architect
   • opgeleid tot architect

   Op alle drie de academies worden studenten opgeleid tot architect.

   http://www.misc.hro.nl/avbg/g-actual.htm

   architect 2.0

   iemand die plannen of systemen uitdenkt

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Een architect…

   is een persoon

   • [Activiteit of handeling] bedenkt plannen of systemen

    Algemene voorbeelden


    In 1935 werd in Duitsland het Lebensborn-programma gestart om het Derde Rijk te voorzien van de nieuwe generatie leiders en SS-officieren. De architect achter dit plan, Heinrich Himmler, wilde meer kinderen met blauwe ogen en blond haar en een lichte huidskleur om zo de 'rassenkwaliteit' te verbeteren.

    https://www.facebook.com/FOTODOK/posts/2830971023586753,

    Ict-architecten heb je in alle vormen en maten. Maar wanneer overstijgt een architect zijn collega's, zowel binnen zijn eigen beroepsgroep als daarbuiten?

    https://webwereld.nl/nieuws/business/de-perfecte-ict-architect-3747591/,

    De kiem van het succes in de afgelopen jaren van T.E.C. werd gelegd in 2010, het jaar waarin een vijfjarenplan op tafel kwam om de club van het predicaat grijze muis af te helpen. De architect achter dit plan is Gery Vink, voormalig profvoetballer van het ter ziele gegane FC Wageningen en voormalig jeugdtrainer bij Vitesse, PSV en Ajax.

    https://www.gvvv.nl/gvvv1/voorbeschouwingen/2017-2018/voorbeschouwing-gvvv-%E2%80%93-sv-tec,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen