arts-assistent


arts-assistent 1.0

afgestudeerd arts in opleiding tot specialist; volgens het Nederlandse systeem van de gezondheidszorg ook ruimer: afgestudeerd arts die in een ziekenhuis of in een huisartsenpraktijk in opleiding is tot respectievelijk specialist of huisarts, of die er in dienst is om voorafgaand aan een verdere opleiding ervaring op te doen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een arts-assistent…

is een arts; is een persoon

  • [Plaats] oefent zijn beroep uit in een ziekenhuis of, in Nederland bij de specialisatie van basisarts tot huisarts, ook in een huisartsenpraktijk
  • [Rang of hiërarchische positie] werkt onder de verantwoordlijkheid van een ervaren specialist of huisarts
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is afgestudeerd als arts en in opleiding tot specialist, of, in Nederland ook, tot huisarts bij de vervolgopleiding van basisarts tot huisarts, of is in dienst van een ziekenhuis of huisartsenpraktijk om voorafgaand aan een verdere opleiding ervaring op te doen
  • [Geslacht] is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht
  • [Activiteit of handeling] houdt spreekuur, loopt visite en verricht medische handelingen zoals het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen en het uitvoeren van medische ingrepen

Algemene voorbeelden


Het chirurgische team bestaat uit de chirurg, een arts-assistent en 2 verpleegkundigen die tijdens de operatie het nodige materiaal aangeven.

http://www.stlucas.be/raadplegingen/orthopedie_artroscopie-knie(folder).pdf

De medische bibliotheek heeft als primaire doelgroep alle medische beroepsbeoefenaren, zoals specialisten, arts-assistenten (al dan niet in opleiding) en co-assistenten.

http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=afdelingen=afdeling=42

De arts-assistenten zijn formeel in dienst van het ziekenhuis, maar ze krijgen hun werkopdrachten van de specialisten. Ze zijn wel arts, maar in het algemeen ontbreekt het aan voldoende ervaring. Het ziekenhuis zorgt daarom in samenwerking met de specialisten voor een introductieprogramma.

http://harten.net/beleidsplan.html

Naast medisch specialisten kunt u ook een arts-assistent of een co-assistent aan uw bed zien. Een arts-assistent is een volledig bevoegde arts, die wordt opgeleid tot specialist. Arts-assistenten doen alle onderzoeken en behandelingen die uw specialist ook zou doen. Zij zijn meestal ook verantwoordelijk voor de dagelijkse medische gang van zaken.

http://www.havenziekenhuis.nl/?q=content/opname-de-kliniek,

Arts-assistenten werken onder de verantwoordelijkheid van een specialist. Een co-assistent is nog in opleiding tot arts en heeft veel minder taken. De co-assistent en de arts-assistent stellen zich altijd aan u voor en leggen dan uit welke taken zij van de specialist overnemen.

http://www.havenziekenhuis.nl/?q=content/opname-de-kliniek,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

( (vooral) in Nederland)
  • arts-assistent in opleiding
  • arts-assistent niet in opleiding

De afdeling Dermatologie bestaat uit een polikliniek, een gecombineerde opname- en behandelafdeling en een laboratorium [...]. Voor de perifere stage dermatologie wordt er samengewerkt met de dermatologen in Leeuwarden en Zwolle. Op de afdeling is er plaats voor een arts-assistent in opleiding.

http://www.noorderlink.nl/vacatures/00375-000003348,

De huisartsenpraktijk bestaat uit zeven huisartsen, zes assistentes en drie praktijkondersteuners. Verder is er altijd een opleidingsplaats voor een AIOS (arts-assistent in opleiding voor specialisme) en is er twee keer per jaar in samenwerking met het AMC een co-assistent werkzaam.

http://www.zorggroep-almere.nl/gezondheidscentra/welkom_bij_gezondheidscentrum_filmwijk/huisartsen.php,

Wij zoeken voor de volwassenenpsychiatrie, voor zowel klinisch als poliklinisch, geschikte kandidaten voor de functie van: Arts assistent niet in opleiding (ANIO) (32 – 36 uur per week) Onder supervisie van een psychiater ben je als lid van het multidisciplinaire behandelteam verantwoordelijk voor de diagnostiek, behandeling en somatische zorg van onze cliënten. Je levert dan ook een actieve bijdrage bij het opstellen en uitvoeren van behandelplannen, begeleiding van individuele cliënten, het voorschrijven van medicatie en bij de intakeprocedure en indicatiestelling. Er wordt gewerkt aan de hand van zorgprogramma's.

http://banen.artsennet.nl/vacature/arts-assistent-in-opleiding-anio/6134/arts-assistent-in-opleiding-anio.html,

met ander, nevengeschikt substantief


  • arts-assistent anesthesiologie
  • arts-assistent cardiologie
  • arts-assistent interne geneeskunde

Op de polikliniek werken twee specialisten (anesthesiologen) en een arts-assistent anesthesiologie.

http://www.anest-nieuwegein.net/,

In de avond- en nachturen is er een dienstdoende arts-assistent interne geneeskunde in het ziekenhuis aanwezig die te allen tijde telefonisch kan overleggen met de dienstdoende hematoloog.

http://uza.be/UZA/Medisch+Aanbod/Diensten/Hematologie/

Als arts-assistent cardiologie functioneert u (na een grondige inwerkperiode) zelfstandig in het team van cardiologen en arts-assistenten, waarbij een breed spectrum aan patiënten zowel klinisch als poliklinisch wordt behandeld en begeleid.

http://www.artsenvacaturebank.nl/vacature/limburg/Arts-assistent_cardiologie_regio_Maastricht-16720.html,

arts-assistent 1.1

mannelijke arts-assistent

Algemene voorbeelden


U heeft van de dermatoloog (huidarts) of arts-assistent(e) gehoord dat hij/zij u zal opereren aan de huid. In deze folder leggen wij u uit wat deze behandeling globaal inhoudt.

http://www.mca.nl/webframe/modules/mod_voorlichting/getFile.php?item_id=3&zone_id=2&x=88532

Woordfamilie


Als deel van een afleiding