astmalijder


astmalijder 1.0

iemand die aan astma lijdt; astmapatiënt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een astamalijder…

is een patiënt; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Het aantal astmalijders is de jongste 25 jaar met meer dan de helft toegenomen. In België lijdt tussen de zeven en de tien procent van de bevolking aan astma.

   De Standaard,

   Proust, die twee eminente medici in zijn naaste familie had, schuwde dokters als de pest. Volgens De Diesbach cultiveerde deze astmalijder zijn ziekte zorgvuldig en zou hij uit pure koppigheid voortijdig aan een onverzorgde longontsteking bezweken zijn.

   De Standaard,

   Astmalijders die vaak met een wat opgeblazen long te kampen hebben en ook erg vatbaar zijn voor infecties van hun luchtwegen hebben zeer veel baat bij de sauna, waar ze gehard worden en hun weerstandsvermogen verhoogd wordt.

   http://www.szs.nl/

   Singapore telde in 1970, toen het nog een onontwikkeld gebied was, 5,5 procent astmalijders.

   De Standaard,

   Krijgt elke astmalijder de behandeling waarop hij of zij recht heeft?

   http://vandenbroucke.fgov.be/T-010327bis.htm,

   Bij volwassenen is blootstelling aan omgevingsrook daarnaast verantwoordelijk voor een verhoogd risico op het ontstaan van longkanker en nasale sinuskanker, en voor het uitlokken van coronair ischemische aandoeningen (hartinfarct, angor). Risicogroepen zijn hier vooral hartpatiënten, astmalijders en mensen met longaandoeningen.

   http://www.vig.be/

   Omdat het gas het zuurstofgehalte doet zakken, zijn er risico's voor iedereen met een zwakkere gezondheid: astmalijders, personen met hartstoornissen en bejaarden.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • astmalijders behandelen

   Maar vooral laat de kennis van de evolutie van de variabiliteit in het stuifmeel- en het schimmelsporengehalte van de lucht toe de astmalijders preventief en efficiënt te behandelen bij de aanvang van hoge risicoperiodes.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • een zware astmalijder

   Hij was 83, een zware astma-lijder en hartpatiënt.

   De Standaard,

   voorafgegaan door als


   • als een astmalijder

   Hij legde op en keek naar Charles, die stond te briesen als een astmalijder onder water.

   Iedereen kan het, Christophe Vekeman,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding