baltstijd


baltstijd 1.0

periode waarin vogels met typische bewegingen, houdingen en geluiden aan exemplaren van het andere geslacht kenbaar maken bereid te zijn tot paren; paartijd van vogels
Ook gezegd van vleermuizen.

Semagram


Een baltstijd…

is een tijd

  • [Functie] dient om zich voort te planten
  • [Duur] heeft, afhankelijk van de soort, meestal een duur van enkele dagen tot weken
  • [Tijd] valt, afhankelijk van de soort, doorgaans in een vaste periode in het jaar
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met typische bewegingen, houdingen en geluiden
  • [Object betroffen] heeft betrekking op vogels en vleermuizen

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


De Humboldt pinguïn leeft net als andere pinguïns in kolonies [...]. In de baltstijd gaat een mannetje op zoek naar een vrouwtje. Als hij er één heeft gevonden begint de balts. Het mannetje en het vrouwtje maken harde geluiden en steken hun snavels statig omhoog. Ze zwaaien met hun kop en draaien om elkaar heen, als een soort dans. Deze dans kan een hele tijd duren. Als ze genoeg indruk op elkaar hebben gemaakt vindt de paring plaats.

http://www.ouwehand.nl/ouwehandsdierenpark/download/239Humboldt_pingu_n.pdf

Korhoenders zitten vaak in bomen. De baltsperiode. In de baltstijd (maart-april) verzamelen de hanen zich vroeg in de morgen op de gemeenschappelijke "bolderplaatsen", die jaren achtereen worden gebruikt. Elke haan bakent een klein territorium af, waarop hij met zijn staart uitgewaaierd en de vleugels gespreid tegen een andere haan staat te pronken.

http://www.natuurlijk.nl/natuurlijkheden/2000/het_korhoen.htm,

De bosuil, die althans in de meeste gevallen gedurende langere tijd met hetzelfde wijfje gepaard blijft, heeft in de baltstijd geen al te groot stemvolume nodig om een wijfje te roepen.

http://www.gaznapiro.be/nederlands/nestelen/nestel4.htm

Eind augustus tot eind september is het baltstijd voor twee soorten vleermuizen die in de Oisterwijkse bossen en vennen voorkomen. In deze periode vliegen de mannetjes er 's avonds op uit, op zoek naar een welwillend vrouwtje om mee te paren.

http://www.inoisterwijk.nl/nieuws/2014/08/27/baltsende-vleermuizen,

Het weren van vleermuizen is eveneens streng verboden. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen wat er wel en niet mag gebeuren [...], is verder onderzoek nodig. Dit vergt een aantal vastgelegde onderzoeksrondes en periodes. Om bijvoorbeeld kraamverblijven te vinden moet in de kraamperiode van de soorten gekeken worden en voor de baltsplaatsen in de baltstijden. Dat wil zeggen: Vanaf 15 april tot 15 september moet het bosje en de groene infrastructuur in de omgeving nader onderzocht worden.

www.devijfdehoek.nl/de-vijfhoek/welkom-in-de.../bestemmingsplan.pdf,