bedenktijd


bedenktijd 1.0

hoeveelheid tijd waarover men beschikt om iets te overwegen vooraleer men tot een beslissing moet komen; termijn waarbinnen iemand zich beraadt over iets

Semagram


Een bedenktijd…

is een tijd

 • [Functie] dient om zich te beraden over iets
 • [Duur] heeft meestal een vastgestelde of afgesproken duur
 • [Tijd] gaat vooraf aan het beslismoment

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Na iedere vraag geven we een korte bedenktijd en dan duiden we een willekeurige leerling aan om mondeling het antwoord te geven.

  http://www2.sip.be/dpb/kt/Leesstrategie.pdf,

  Hij heeft een maand bedenktijd gevraagd om tot een definitieve beslissing over zijn toekomst te komen.

  Meppeler Courant,

  Het Hof van Cassatie nam enkele dagen bedenktijd. Het doet pas maandag 14 oktober uitspraak.

  De Standaard,

  bedenktijd 1.1

  (recht)

  termijn om zich te beraden waarin de wet voorziet als bescherming tegen ondoordacht of impulsief handelen en waarna een overeenkomst of beslissing definitief bindend wordt; wettelijk voorziene reflectietermijn

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een bedenktijd…

  is een tijd

    Algemene voorbeelden


    De consument heeft bedenktijd en het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te beëindigen.

    http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

    Consumenten krijgen zeven dagen bedenktijd vooraleer een koop definitief is afgesloten.

    De Standaard,

    Het decreet bevindt zich nu in wat genoemd wordt "de reflectietermijn" of de bedenktijd van vijftien dagen vooraleer het decreet door de Vlaamse regering kan worden bekrachtigd.

    De Standaard,

    Bedenktijden in het consumentenrecht - Het herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming.

    http://www.wolterskluwer.be/njw/boeken/njw-187-24-september-2008/bedenktijden-in-het-consumentenrecht/,

    Het wetsvoorstel past boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan aan richtlijn 97/7/EG van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij via internet, telefoon, fax of post gesloten overeenkomsten met de leverancier [...]. Hiermee wordt de leverancier verplicht tot het verstrekken van informatie en bedenktijden en de daaraan gekoppelde rechten tot beëindiging van de overeenkomst voor de consument.

    https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/26861_bescherming_consument_bij,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • wettelijke bedenktijd

    Een vaste wettelijke bedenktijd vóór het sluiten van de overeenkomst zoals die in het voorstel zou voor de sector geheel nieuw zijn, zelfs voor het gehele Nederlandse contractenrecht.

    http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9909,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • levertijden en bedenktijden

    Ook op het terrein van lever- en bedenktijden lopen de voorwaarden van webwinkels namelijk erg uiteen.

    http://www.consumentennieuws.com/leveringsvoorwaarden-online-schoenwinkels-verschillen-sterk/,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    bedenktijd 1.2

    (schaken [denksport],dammen [denksport])

    tijd gebruikt om zich te beraden over een zet in een schaakspel of damspel; speltijd voor een schaakzet e.d.

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

    Semagram


    Een bedenktijd…

    is een tijd

      Algemene voorbeelden


      Hij was wel erg bescheiden over zijn eventuele winstkansen mocht hij met een 28' - 2' tijdshandicap het moeten opnemen in een partij tegen Kasparov (dus met 28 minuten bedenktijd voor hem tegen 2 minuten voor Kasparov).

      http://www.carl-adams.be/s_prikbord.htm,

      De zwartspeler doet vervolgens, door het omzetten van de klok, de bedenktijd van de witspeler ingaan.

      http://home.hetnet.nl/~pfdbside/pfdbreglementen/PFDBWedstrijdbepalingenkampioenschap.htm