bejaardenhuis


bejaardenhuis 1.0

instelling waar bejaarden meer of minder zelfstandig kunnen wonen en waar zij naar behoefte verzorging en verpleging krijgen; bejaardentehuis

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bejaardenhuis…

is een instelling

   Algemene voorbeelden


   'Wie gaat er je straks in het bejaardenhuis helpen wassen en plassen, denk je?'

   Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

   Later kwam deze vrouw in grote gewetensnood, zij was vanwege haar lichamelijke beperkingen niet meer in staat om alleen te wonen en moest het huis inruilen tegen een kamer in een bejaardenhuis.

   http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

   Ik zie me nog niet in een bejaardenhuis zitten tussen de tachtigplussers. Een woonvorm waar senioren elkaar bijstaan, dat zou me fijn lijken.

   http://www.astmafonds.nl/

   Combinatiemogelijkheden


   met ander, nevengeschikt substantief


   • verzorgingshuizen en bejaardenhuizen
   • ziekenhuizen en bejaardenhuizen
   • zorgcentra en bejaardenhuizen

   Zorginstellingen zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen lijden tussen de 150 en 200 miljoen gulden schade per jaar door criminaliteit, vandalisme en overlast binnen hun muren.

   Meppeler Courant,

   Maar waar het geld voor ontbreekt zijn met name medische hulpmiddelen als tilliften, hoog/laagbedden en douchestoelen en -bedden. Zaken, die het verzorgen van een geestelijk- en lichamelijk gehandicapte vakantiegast een stuk eenvoudiger maken. En hoewel in ons land in zorgcentra en bejaardenhuizen bij renovaties dergelijke spullen vaak worden vervangen, komen de mensen van recreatiecentra als Van Harte er niet aan toe.

   Meppeler Courant,

   Ouderen in verzorgings- en bejaardenhuizen kwamen tot nog toe niet in aanmerking voor de declaratiemogelijkheid [...]. De werkgroep is na de evaluatie van mening dat ouderen toch activiteiten zouden moeten kunnen declareren die buitenshuis en niet door de leiding van het bejaardenoord worden georganiseerd.

   Meppeler Courant,

   met eigennaam


   Martin Batenburg woont met zijn echtgenote in bejaardenhuis Peppelrode te Eindhoven.

   NRC,

   Terwijl zij - daarin gesteund door de Raad van State - de uitbreiding afhankelijk gesteld wilden zien van het aanleggen van een geluidswal, waren het onder meer de bewoners van het bejaardenhuis Rosagaerde die zo genieten van het gewriemel in en rond de Efteling dat zij zo'n muur voor hun tehuis niet willen.

   NRC,

   Onderzocht zal nog worden of een klinkerbestrating meer geluidsoverlast zal opleveren, met name voor bejaardenhuis 'De Menning'.

   Meppeler Courant,

   Een bewoner van het Zwolse bejaardenhuis De Nieuwe Haven, die was besmet met de salmonella-bacterie, is woensdag overleden.

   Meppeler Courant,

   De Noordierse stagiaires Hilary (links) en Deirdre maken het bewoonster Feyen in bejaardenhuis 't Vonder in Ruinerwold gemakkelijk.

   Meppeler Courant,

   bejaardenhuis 1.1

   gebouw waar een bejaardenhuis gevestigd is

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een bejaardenhuis…

   is een gebouw

     Algemene voorbeelden


     Hier stond het bejaardenhuis waar ook haar 17-jarige zuster Marrie werkte en samen hadden ze een kamertje op de vierde verdieping.

     http://www.bethvantrui.nl/index.php?p=pagina=182,

     David steekt de straat over en wandelt het bejaardenhuis binnen.

     De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,