bejaardentehuis


bejaardentehuis 1.0

instelling waar bejaarden meer of minder zelfstandig kunnen wonen en waar zij naar behoefte verzorging en verpleging krijgen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bejaardentehuis…

is een instelling

 • [Constructie] bestaat over het algemeen uit een aantal wooneenheden voor de bewoners, een receptie en gemeenschappelijke ruimten als een eetzaal, recreatiezaal of kerkzaal; heeft verder vaak ruimtes die gebruikt worden door een kapper, pedicure of schoonheidsspecialist, en eventueel ook door handelaren als een bloemist of een kruidenier
 • [Functie] dient voor het huisvesten van bejaarden die niet meer goed zelfstandig in een eigen woning kunnen verblijven, maar een zekere mate van verzorging en eventueel verpleging nodig hebben
 • [Betrokkene] biedt onder meer werk aan bejaardenverzorgenden, verplegend personeel en huishoudelijk personeel
 • [Bezitter of eigenaar] is vaak van een stichting
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door bejaarden

Hoofdsemagram: tehuis


Algemene voorbeelden


Ik denk aan mijn demente moeder in haar rolstoel in het bejaardentehuis, zuigend aan haar Belga, weg van de wereld waarvan zij voorgoed afscheid heeft genomen, en een golf van weemoed en melancholie spoelt mij terug in de werkelijkheid van iedere dag.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Hij zwaait terug, stapt in zijn auto en begeeft zich op weg voor het wekelijkse bezoek aan zijn moeder die sinds enige tijd in het bejaardentehuis (het tehuis voor ouden van dagen, het verzorgingstehuis, het rustoord, het oudemannenhuis, het gesticht) van zijn geboortedorp verblijft (of woont? nee, dat kan niet, het gaat echt om 'verblijven', iets tijdelijks, een plaats waar je aankomt in afwachting dat je er weer weggaat, dat je doodgaat, 'zich ophouden', zich nog even ophouden voor men definitief wordt geknakt).

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

Ook nu, na twee beroertes, werd pastoor Carron iedere ochtend in zijn soutane geknoopt, elke avond werd hij, na een dag wezenloos maar gelukzalig lallen, er weer uitgepeld door een ziekenzuster van het bejaardentehuis waar hij ondergebracht was.

Altrapsodie, Geert Van Istendael,

Vernooy is van 1961: met een schok stel je vast dat de bejaarden die in zijn boek in een Amsterdams bejaardentehuis naar oude platen zitten te luisteren, van onze generatie zijn.

De Standaard,

Jullie zullen de wereld eens gauw op z'n poten zetten - terwijl je grootmoeders en grootvaders in bejaardentehuizen je brutale snoeten in geen jaar te zien krijgen.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

Het enige onderdeel van het Veenendaalse voorlichtingswerk waar judo bij komt kijken is de zelfverdedigingsles aan twee groepen bejaarden in plaatselijke bejaardentehuizen.

Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een christelijk bejaardentehuis
 • een gereformeerd bejaardentehuis
 • een hervormd bejaardentehuis
 • een joods bejaardentehuis

De raadscommissie ruimtelijke ordening heeft maandagavond ingestemd met het plan, om het gereformeerde bejaardentehuis Olden Kinholt uit te breiden met 36 aanleunwoningen, twee appartementen en nieuwe afdelingen groepsverzorging en dagverzorging.

Meppeler Courant,

Amsterdam kent verder een joods bejaardentehuis en een kosjere afdeling in een ziekenhuis.

http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/meijers-orthodox.html,

Johan Beijering, directeur van het hervormde bejaardentehuis de Westerkim [...] heeft in de ogen van het CNV geen affiniteit met de gewone man en weet niet, wat er op de werkvloer leeft.

Meppeler Courant,

De lijfrente die Eva Pam tijdens haar leven bijeen had gespaard, liet zij na aan het christelijke bejaardentehuis waarin zij haar laatste dagen had gesleten, dit uiteraard zeer tot ongenoegen van mijn vader, die "narrisjkat, dat heb ik nou weer!" riep.

Grootvader Mozes, Max Pam,

met eigennaam


Op de laatste pagina's van dit ingenieuze verhaal komt een meisje dat in de hoofdepisode slechts een onbeduidende rol speelde, Annie Slibvisser, terneergeslagen Varenhijt opzoeken in het bejaardentehuis Avondrood, waar hij na de ramp verblijft.

NRC,

De rust keerde dinsdag terug in bejaardentehuis Avondsterre aan de Kortrijksesteenweg.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bejaardenflats, bejaardentehuizen en bejaardencentra
 • verpleeghuizen en bejaardentehuizen
 • ziekenhuizen, rusthuizen en bejaardentehuizen
 • ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen

Ouden van dagen bestaan niet meer. Te onverbloemd nietwaar: het lijkt wel kanker. Bejaardenflats, bejaardentehuizen en bejaardencentra leiden een papieren bestaan en zelfs dat armetierige leven gunnen Kok en Nijpels die termen niet. Ook de derde leeftijd heeft zijn beste tijd gehad.

De Standaard,

Ruim een kwart van de werkende vrouwen heeft een baan in de gezondheids- en welzijnszorg. Hierbij gaat het om werk in ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, en andere welzijnsinstellingen. Vrouwen nemen dus een groot deel van de betaalde zorgtaken op zich.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

Veel verpleeg- en bejaardentehuizen kampen met een gigantische onderbezetting, en daardoor wordt de werkdruk steeds hoger.

http://www.chris.subbot.net/,

De aktiviteiten van de groep zijn niet beperkt tot bedrijfskantines: Sodexho verzorgt ook de keuken in zieken-, rust- en bejaardentehuizen en in scholen en universiteiten.

De Standaard,

bejaardentehuis 1.1

gebouw waar een bejaardentehuis gevestigd is

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bejaardentehuis…

is een gebouw

   Algemene voorbeelden


   Het megalomane verlangen om, in plaats van alleen wat geld over te maken, daadwerkelijk mee te bouwen aan een bejaardentehuis op Sri Lanka dat ze de dag ervoor in een filmpje van Socutera had gezien.

   Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

   Toen ik die ochtend tegen elven het bejaardentehuis betrad, werd ik bij de receptie staande gehouden door de directeur die mij hartelijk met moeders jaardag feliciteerde.

   Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,