benijdenswaardig


benijdenswaardig 1.0

waard om benijd te worden; te benijden; begerenswaardig; begeerlijk
Gebruikelijker dan de synoniemen benijdenswaard en benijdingswaardig.

Algemene voorbeelden


Darren en Annie hebben een benijdenswaardige relatie die bestaat uit liefde, vertrouwen en communicatie. Ze genieten van elkaars gezelschap en lachen om elkaars grapjes.

http://www.h33t.com/details.php?id=76c114161abc275f749a94db313925ed3cfb6ec1,

CD&V en Open VLD willen NVA geen aftocht naar de oppositie gunnen. Die twee partijen zouden dan wel eens nog meer kunnen leegbloeden richting NVA. Maar als alle onderhandelingen mislukken, zal de druk hoedanook groot worden op CD&V en Open VLD. De tripartite of verkiezingen wordt de weinig benijdenswaardige keuze. Zeg maar de keuze tussen de pest en de cholera.

http://analyse.deredactie.be/2011/02/04/alleen-een-mirakel-kan-didier-redden/,

In de ogen van Nederlanders hebben wij een benijdenswaardig stabiel aantal mensen in arbeidsongeschiktheidsregelingen en ze zijn dan ook vaak komen vragen hoe dat komt, maar gezien de aanhoudende situatie in Nederland hebben we het nooit goed kunnen uitleggen of is het zo dat onze recepten niet aanslaan ten noorden van de Schelde?

http://www.vlafo.be/nederlands/vlaams-fonds/onderzoek/anders.pdf,

Ik verkeer in het benijdenswaardige gezelschap van Katlin Moore, de meest begeerde dame van het halfrond.

De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

Zijn manier van doen, zijn karakterloze gezicht dat gedeeltelijk schuilging achter een baard en een bril, het groene petje dat hij op had en hem een maat te klein was, wezen op een leven van kalme concentratie en geestelijk evenwicht dat me benijdenswaardig voorkwam.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Duidelijk is in ieder geval wel dat een buitensporig energieverbruik een volk belangrijker maakt, en als daarbij het bezit van meerdere nucleaire wapens komt is het volk nog benijdenswaardiger geworden.

http://members.lycos.nl/infiction/sub/columns/Voskuiltje/oorlogenvrede.html,

De auteur is benijdenswaardig goed thuis in de geschiedenis van de Griekse godsdienst: dat blijkt uit de 33 wetenswaardige godsdienst-historische inleidingen op de individuele goden, die echter niet op de tekst van de hymnen betrokken zijn: zo zijn alle inleidingen nagenoeg even lang.

De Standaard,

Sinds hij in 1962 voor het eerst met een integrale van Beethovens klaviersonaten in Londen op het podium kwam, geniet Alfred Brendel een benijdenswaardige faam als Beethovenvertolker.

De Standaard,

Op dezelfde manier had literair criticus Albert Westerlinck, maar dan binnen één enkele zuil, namelijk de christelijke, een door vele hedendaagse intellectuelen benijdenswaardige impact op het denken over literatuur van de (katholieke) elite.

Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

Zijn stokvoering is zo benijdenswaardig soepel en natuurlijk, dat de thema's zich als het ware boven de materie verheffen om bevrijd door de zaal te zweven als een zwerm kleurrijke paradijsvogels waaraan van alles te bewonderen is.

NRC,

Dat is hun flat, een benijdenswaardig appartement van comfortabele afmetingen, ingericht volgens de postmoderne regels die kaalslag aan gemak en luxe paren.

NRC,

Negentig jaar later bezit Meulenhoff een benijdenswaardige fondslijst van buitenlandse auteurs.

De Standaard,

Je verwacht dan, redelijkerwijs, dat ze met geduld en liefde hun studiehoofden in een keur van korven steken, vlammende liaisons aanknopen met bijenkoninginnen, solidariteit betonen met de werkbij, jarenlang een relatie van intieme aard onderhouden met de honingpot, waarna ze de resultaten van dit alles in een benijdenswaardig essay zullen samenvatten.

Averechts, Gerrit Komrij,

Men prees zijn energie, men vond dat hij juist en benijdenswaardig handelde.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

De kapper zou nochtans gaarne als moderator willen optreden, maar dit wordt hem alleen toegestaan in zijn salon. Daar ik een gewillig luisteraar ben, scheert hij mij met benijdenswaardige zachte verfijning, die hij rekken kan tot mijn opperste zalige ontspanning.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Chopins geboortehuis ligt verscholen in een park, aangelegd tussen de twee wereldoorlogen. Maar benijdenswaardige kastanjebomen, niet te omvademen, hebben misschien de kleine Frederik nog zien spelen. Hun laatste gele bladeren zweven neer uit de grootse kroon.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Op een divan herinner ik mij verder nog een jonge vrouw in witte, koele sportkleding met ergens een rode strik, die vol benijdenswaardige overgave in de kussens lag gedrukt.

De biograaf, Willem Brakman,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een benijdenswaardige eigenschap
 • een benijdenswaardige gave
 • een benijdenswaardige gemoedstoestand
 • een benijdenswaardige houding
 • een benijdenswaardig geheugen
 • een benijdenswaardig gevoel
 • een benijdenswaardig talent
 • een benijdenswaardig vernuft
 • een benijdenswaardig vermogen
 • een benijdenswaardig zelfvertrouwen

Boudou is niet alleen een schrijver met een vlot en snel taalgebruik, ook heeft hij een benijdenswaardig gevoel voor humor.

http://www.echo.nl/ww-hi/buurt/redactie/1002290/schrijver.laat.publiek.lachen/,

Keramische dakpannen, vervaardigd op basis van klei en zand, hebben zowat de helft van de totale markt ingepalmd. Ze bestaan in verschillende modellen, vormen en kleuren en beschikken over benijdenswaardige eigenschappen, die zij onder meer danken aan hun poriënstruktuur en vorstbestendigheid.

De Standaard,

Ook voor zijn gunstige, ronduit benijdenswaardige eigenschappen had ze oog. Hoe grijs en gegroefd hij ook mocht worden, een man van middelbare leeftijd, met de verongelijkte mopperstem van iemand die zijn eigen onbeduidendheid niet kon verkroppen, was niet zijn voorland. Granieten karakter. Charmant, evenwichtig en, vóór alles, zelfverzekerd.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Barend vermoedde in haar een natuurtalent, iemand die van binnenuit wist hoe ze haar leven wilde leven – een benijdenswaardige gave.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Dat fenomenale, benijdenswaardige geheugen van hem: hij kon honderden bladzijden uit zijn hoofd citeren.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

'Vertrossing' is dus geen woord dat gebruikt wordt door iemand met een benijdenswaardige gemoedstoestand.

Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

Liever dan de gevatheid van Hemingway had ze vernomen wat Scott Fitzgerald er nog aan toe te voegen had. Misschien iets over die benijdenswaardige houding van gedecideerd voorwaarts gaan; iets over de opgeheven kin die zonverwarmde luchtstromen in open two-seaters doorklieft; de overtuiging als eerste aanspraak te kunnen maken op gezondheid, liefde en respect.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Hij trok volle auditoria en sprak zijn studenten met een benijdenswaardig retorisch talent toe.

De Standaard,

Met een benijdenswaardig stilistisch vernuft laat de auteur het tijd- en geestdodende door elkaar praten voor en tijdens de vergadering overgaan in de stemmen-in-het-hoofd van de doordraaiende Dalem.

http://web.inter.nl.net/hcc/Her.Jansen/thomese.htm,

"Ze bezit een benijdenswaardig vermogen om degene met wie zij toevallig praat het gevoel te geven dat hij of zij de enige in de wereld is met wie zij op dat moment wil verkeren", zegt de historicus Benjamin Pimlott.

http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020402/teksten/bui.elizabeth.koningin.moeder.html,

Demeester zag in John Berger en Raymond Carver haar grote voorbeelden: "allebei hebben ze dat benijdenswaardige vermogen om hun woorden te wegen en het juiste te kiezen, niet het mooiste of moeilijkste of aangrijpendste maar het juiste, het enige wenselijke en aanvaardbare op die plaats".

De Standaard,

'Het wordt vaak niets met een idee, maar bang ben ik er nooit voor. Dan komt er wel weer een ander idee.' 'U beschikt over een benijdenswaardig zelfvertrouwen.' 'Als je dat niet hebt, wordt het nooit wat in de kunst.'

Siegfried, Harry Mulisch,

 • een benijdenswaardig man
 • een benijdenswaardig mens

Alfred Cahen, Belgisch ambassadeur in Parijs, is een benijdenswaardig man. Op zijn twaalf jaar al besloot hij diplomaat te worden, "om getuige te zijn van de geschiedenis". Deze maand neemt de topdiplomaat (67) afscheid, na een rijkgevulde carrière van veertig jaar.

De Standaard,

'Heydeman was een benijdenswaardig mens,' zegt Menno peinzend.

Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

Het Golden Gate Park is geplant op een dorre, schaars begroeide duinstrook. Het heeft tientallen jaren geduurd eer men het stuifzand voorgoed had vastgelegd met een speciaal uitgekozen plantenmat. De man die het park maakte tot wat het nu is, John Mclaren, is in vele opzichten een benijdenswaardig man geweest.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

 • een benijdenswaardige baan
 • een benijdenswaardige functie
 • een benijdenswaardig leven
 • (g)een benijdenswaardig bezit
 • een (weinig) benijdenswaardig lot
 • een (weinig) benijdenswaardige toekomst
 • een (weinig) benijdenswaardige taak
 • een (weinig) benijdenswaardige opdracht

Jennifer Cifelli heeft een benijdenswaardige baan: ze is 'birth registrar' in een van Amerika's grootste ziekenhuizen.

http://www.voornamelijk.nl/?p=3246,

Minister van financiën is zelden een benijdenswaardige functie.

NRC,

'Ik denk dat ik in de ogen van veel mensen een benijdenswaardig leven leid, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo voelt.'

http://www.mensjevankeulen.nl/interviews.htm#VN

"Als Europa tegen de arbeiders is, zullen de arbeiders tegen Europa zijn." Nuanceren is dus de boodschap. Probeer dat maar eens op een ogenblik dat vele arbeiders in België het weinig benijdenswaardig lot van langdurig werkloze op zich zien afkomen. En wie is de zondebok? Europa natuurlijk.

De Standaard,

Maar de onderhandelaars wacht nog de weinig benijdenswaardige taak het juiste evenwicht te vinden tussen een adequate regulering en het risico dat de ontwikkelingslanden zich niet meer geroepen voelen om mee te doen.

De Standaard,

De Personeelsdienst heeft de weinig benijdenswaardige taak om ervoor te zorgen dat uw dossier op een correcte manier en tijdig klaar is om de vele controle- en verificatiemomenten te doorstaan.

http://www.kuleuven.ac.be/ck/2002_03/01.pdf,

De algemene verwachting was dat de overlevenden van dat alles een weinig benijdenswaardige toekomst hadden.

De Standaard,

In Rusland is een verzameling avant-gardekunst bepaald geen benijdenswaardig bezit.

NRC,

De LS 400 vormde toen op z'n ééntje het volledige Lexus-gamma en kreeg dus de niet bepaald benijdenswaardige opdracht de ikonen binnen dit marktsegment aan te vallen.

http://www.easy.be/auto/auto_reportage_lexus.asp

 • een (weinig) benijdenswaardige positie
 • een (weinig) benijdenswaardige situatie
 • een (weinig) benijdenswaardige status
 • een (weinig) benijdenswaardige toestand
 • (in) benijdenswaardige omstandigheden

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende ereleden bij Forward is 'Ome' Wout Postuma (oud-arts van Ajax en het Nederlands Elftal) die het erelidmaatschap van Ajax weigerde omdat hij die benijdenswaardige positie al bij Forward bekleedde.

Meppeler Courant,

Zij zelf leven immers in weinig benijdenswaardige omstandigheden: een slechte economie en heel lage lonen.

Meppeler Courant,

In de hoop dat deze brief uw aandacht vestigt op de weinig benijdenswaardige situatie van migrainepatiënten in België en dat u rekening zult houden met ons verzoek, teken ik, met de meeste hoogachting.

http://www.cephalee.be/NL/zomer2002/indexjnzomer2002.htm,

Tot slot mogen we zeker de Schlumbergera of kerstcactus niet vergeten, die door haar rode, roze en witte hoofdkleuren zich een benijdenswaardige positie heeft weten te verwerven onder de meestgevraagde kerstplanten.

De Standaard,

Onze regio is een van de meest welvarende van Europa. Die benijdenswaardige positie is het resultaat van de inspanningen van vele generaties.

http://www.kknaw.be/

Met haar onvolprezen Beethovenintegrale en een stapel referentieopnamen van Haydn-, Mozart-, Schubert- en Brahms-kwartetten is het Alban Berg Kwartet de maatstaf geworden voor state-of-the-art-kwartetspel. Dat het zich met die benijdenswaardige status altijd even vanzelfsprekend is blijven inzetten voor 20ste-eeuwse muziek, is even uitzonderlijk als lovenswaardig.

De Standaard,

Volgens de sjamanen zijn ze dan ook dé aangewezen figuren om boodschappen en wensen naar beide kanten over te brengen (op de wijze van het bekende liedje Komt een vogel gevlogen met een brief in zijn bek), wat ze een benijdenswaardige status bezorgt.

NRC,

Ze was nu inderdaad een geslaagde vrouw en had op eigen houtje een benijdenswaardige status in de stad verworven.

De jongste pop, Rosario Ferré,

 • een benijdenswaardige jaarwinst
 • een benijdenswaardige reputatie
 • benijdenswaardige prestaties
 • benijdenswaardige vondsten

Londen heeft vrijdag gelukwensen gekregen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor zijn "benijdenswaardige" economische prestaties.

De Standaard,

's Middags word ik opgebeld door Edwin de Vries, die het filmscenario heeft geschreven van Twee koffers vol. Hij biedt het me ter lezing aan, maar ik heb nu weinig tijd. Van wat hij erover vertelt ben ik in elk geval onder de indruk: hij heeft benijdenswaardig mooie vondsten gedaan.

NRC,

Het bedrijf, waarvan de (merk)naam een woordspeling is gebaseerd op het Franse "très fin", heeft zich wereldwijd een benijdenswaardige reputatie opgebouwd dankzij de kwaliteit, de smaakrijkdom en de versheid van zijn producten die stuk voor stuk zonder kunstmatige kleurstoffen worden gemaakt.

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-suikergoed/part1-1_nl.html

Zo verwierf deze fabrikant van pralines met een benijdenswaardige reputatie zijn wereldwijde faam.

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-chocolade/part0_nl.html,

De Duitse beurs boekte daarmee een benijdenswaardige jaarwinst van niet minder dan 28,13 procent.

De Standaard,

 • op een benijdenswaardige manier
 • op een benijdenswaardige wijze
 • op een benijdenswaardig niveau
 • in de (niet, weinig) benijdenswaardige positie
 • in de (niet, weinig) benijdenswaardige situatie

Tegen de zijmuur omhelsden twee jonge mensen elkaar op een benijdenswaardige manier, en nergens in de ruimte zag Barend een alleenstaande vrouw.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Rushdie verkeert in de benijdenswaardige positie dat hij twee werelden door elkaar kan weven en bovendien kan wijzen op de stikfoutjes.

Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

Hij holde als een haas, serveerde 270 minuten lang op benijdenswaardig niveau, bombardeerde Enqvist vanaf de basislijn en plukte volleypunten om dubbelspelspecialisten afgunstig te maken.

De Standaard,

Als ze elkaar een dag niet hadden gezien, misten ze elkaar op een benijdenswaardige natuurlijke manier.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

De man zit in de niet benijdenswaardige situatie Stef Kamil Carlens te moeten opvolgen, die zowel muzikaal als visueel een van de opvallendste leden van de groep was.

De Standaard,

Vooral eigenaars van verouderde kantoorgebouwen in het hart van Antwerpen of Brussel dreigen zich in een weinig benijdenswaardige situatie te bevinden, blijkt uit de vastgoedrapporten van enkele grote makelaars.

De Standaard,

De vertaler is bovendien op een benijdenswaardige wijze thuis in de Griekse godsdienst.

De Standaard,

met bijwoord


 • allerminst benijdenswaardig
 • allesbehalve benijdenswaardig
 • nauwelijks benijdenswaardig
 • niet benijdenswaardig
 • weinig benijdenswaardig
 • niet benijdenswaardiger dan
 • erg benijdenswaardig
 • heel benijdenswaardig
 • ronduit benijdenswaardig
 • wel benijdenswaardig
 • zeer benijdenswaardig

Dit jaar werden wereldwijd reeds 64 gewichtheffers betrapt op dopinggebruik. Dit weinig benijdenswaardig "officieuze" wereldrecord is toe te schrijven aan de nieuwe spektrometer (kostprijs ruim 24 miljoen fr) die het dopinglab van Keulen sinds dit jaar gebruikt.

De Standaard,

De collega’s van de Politie waren in 1999 goed voor 26 % van het totaal aantal arbeidsongevallen. Zij staan daarmee (weinig benijdenswaardig) aan de top, gevolgd door de Groendienst en de Brandweer.

http://www.brugge.be/jaarverslag/jv1999.htm,

Er zijn mensen die slechts één leven hebben. Ik acht hun lot niet benijdenswaardig, in gedachte noem ik hen vissen.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Rond de eeuwwisseling was het lot van arbeiders- en boerengezinnen allesbehalve benijdenswaardig.

De Standaard,

En het lot van de vrouwen is niet benijdenswaardiger dan dat van de vijftigjarigen want zij zijn de eerste slachtoffers van collectieve ontslagen.

http://www.master-finance.com/nl/Archief3.Asp?NumInc=60,

De taak voor de commissieleden was niet benijdenswaardig. Als leden van een parlement moesten zij de onderzoeksrechter spelen inzake het seksuele leven van een vice-premier.

De Standaard,

De druk ligt nu niet meer alleen bij Tongeren. Er zijn opnieuw meer gegadigden voor de nauwelijks benijdenswaardige laatste plaats. Tongeren legde de basis van zijn zege in een vinnig eerste kwartier.

De Standaard,

De verantwoordelijke gedeputeerde Herman Kemperman maakte een nauwelijks benijdenswaardige rondreis door het gebied, dat louter bewoond leek door getergde boeren.

Meppeler Courant,

De andere 25 procent is niet benijdenswaardig. Door deze groep vrouwen wordt de menopauze als een kwelling ervaren.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Videnovs erfenis is weinig benijdenswaardig. Economisch, politiek en sociaal gaat het Bulgarije slecht.

NRC,

Jumbo-groepen als Yes, Genesis en Pink Floyd worden voortdurend op de korrel genomen als belangrijkste exponent van het establishment en worden door het merendeel van de pers als kwalijke etterbuilen uitgeknepen. In deze weinig benijdenswaardige context situeren zich de laatste symfonische stuiptrekkingen van 2 absolute grootheden: Yes (Drama) en Genesis (Duke).

http://www.prog-nose.yucom.be/

De frustratie van voorzitter Roger Vanden Stock is begrijpelijk. Hij werd minder dan een jaar terug door vader Constant met een weinig benijdenswaardige erfenis opgezadeld. Anderlecht, dat de voorbije decennia de scepter zwaaide over het Belgische voetbal en maar liefst drie Europese bekers in de prijzenkast stopte, was verplicht voor de jeugd te kiezen en op zijn minst voorlopig een stap terug te zetten.

De Standaard,

Onze klanten en bezoekers vinden het beroep van kunsthandelaar doorgaans zeer benijdenswaardig.

http://www.simonis-buunk.nl/public.shtml,

En: naarmate men volwassen wordt en meer over het leven van de bewonderde schrijvers te weten komt, blijken die levens meestal allerminst benijdenswaardig.

http://www.balie.nl/slaa/,

'Ze profiteert toch ook van zijn succes en zijn uitstraling.' 'Wist je dat ze acht jaar jonger is dan Jan?' 'Heel benijdenswaardig allemaal, als je het mij vraagt.'

Scènes op het werk, Paul Desmedt,

Ook voor zijn gunstige, ronduit benijdenswaardige eigenschappen had ze oog.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Het moet zeer benijdenswaardig geweest zijn, er een dergelijk lijfboek op na te houden. Het verschafte een grondslag, een voorbeeld, een standaard. Het was vraagbaak en (dikwijls) nagestreefd ideaal tegelijk.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

De historiografie bewesten Dover mag dan wél benijdenswaardig heten, het harde lot der cumulatieve miljoenen Idle Hands sedert twee eeuwen, is het aldaar des te minder.

NRC,

Hoewel hun levens op het eerste gezicht perfect en benijdenswaardig lijken, blijkt er ook een schaduwkant aan roem te zitten. De drie vrouwen ondervinden dit alledrie op een andere manier. Shelby’s leven lijkt erg benijdenswaardig: haar nieuwste film is een groot succes en ze is getrouwd met Linc Blackwood, de beroemde acteur en meest begeerde man op aarde.

http://www.chicklit.nl/index.php?page=boekopisbn&isbn=9026984812,

overig


 • geen benijdenswaardig bezit

Een verzameling avant-gardekunst is in Rusland geen benijdenswaardig bezit. Wie de schilderijen thuis bewaart, loopt elke dag kans op visite van de mafia.

NRC,

 • iets benijdenswaardigs
 • niets benijdenswaardigs

Mong bezat niets benijdenswaardigs uitgezonderd de ongecompliceerdheid van zijn trage verstand.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • onbenijdenswaardig