beroepsjournalist


beroepsjournalist 1.0

((vooral) in België)

iemand die journalistiek bedrijft voor zijn beroep; in België: journalist die minimaal twee jaar de journalistiek bedrijft als hoofdberoep in een medium van algemene berichtgeving, en die de wettelijk beschermde titel van beroepsjournalist draagt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een beroepsjournalist…

is een persoon

  • [Attribuut] is in het bezit van een nationale perskaart en een insignekaart
  • [Organisatie of instelling] werkt in loondienst voor een mediabedrijf dat algemene berichtgeving verstrekt
  • [Plaats] is een in België erkend journalist
  • [Duur] doet minimaal twee jaar journalistiek werk
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] draagt de wettelijk erkende titel van 'beroepsjournalist'
  • [Activiteit of handeling] bedrijft de journalistiek als hoofdberoep

Algemene voorbeelden


Ten slotte kunnen beroepsjournalisten nog aanspraak maken op enkele aanzienlijke prijskortingen, onder meer bij de NMBS, De Lijn en Virgin Express.

http://www.fondspascaldecroos.com/organisaties/journalisten/

De wereld van de journalistieke medewerker verandert ook… De categorie van beroepsjournalisten wordt kleiner… De categorie van niet-voltijdse journalisten wordt steeds groter.

http://www.vjv.info/,

Een in België erkend beroepsjournalist beschikt over één van de volgende officiële documenten: De Nationale Perskaart. De nationale perskaart afgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken is vijf jaar geldig. De gekleurde AVBB-zegels zijn van geen belang behalve voor de NMBS. Insignekaart. Deze geplastificeerde kaart (type identiteitskaart met zegels) wordt indien nodig zichtbaar gedragen. Deze kaart moet steeds vergezeld zijn van de bovenstaande Nationale Perskaart. De achterzijde van de kaart is onbedrukt. Autoplaat. Deze metalen autoplaat leggen de beroepsjournaliten achter hun vooruit zodat zijn herkenbaar zijn voor o.a. veiligheidsdiensten of organisatoren. Stagairkaart. Een stagair-beroepsjournalist beschikt over een kartonnen stagekaart afgeleverd door het Verbond van Vlaamse Beroepsjournalisten.

http://www.brugsepersbond.be/

De titel van 'beroepsjournalist' wordt toegekend door een officiële Erkenningscommissie, die uit beroepsjournalisten zelf en ook mediadirecteuren bestaat - van elk even veel.

http://www.fondspascaldecroos.com/organisaties/journalisten/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen