journalist


journalist 1.0

iemand die voor zijn beroep nieuwsberichten en artikelen schrijft voor kranten, tijdschriften en websites of reportages maakt voor radio en televisie; reporter; verslaggever

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een journalist…

is een persoon

 • [Attribuut] is in het bezit van een perskaart
 • [Geheel] maakt veelal deel uit van een redactie
 • [Organisatie of instelling] werkt meestal voor een persbureau, een mediabedrijf, een organisatie of een uitgeverij
 • [Plaats] werkt op de redactie, thuis of op locatie
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is taalvaardig, creatief, stressbestendig, kritisch, onpartijdig; heeft een vlotte pen en kan onder tijdsdruk met deadlines werken; werkt snel; controleert zijn bronnen en raadpleegt deskundigen; houdt zich aan bepaalde voorschriften van de plichtenleer en heeft verantwoordingsplicht
 • [Zelfstandigheid] werkt freelance of in loondienst
 • [Activiteit of handeling] schrijft nieuwsberichten en artikelen voor kranten, tijdschriften en websites; doet research, maakt reportages voor radio of televisie, neemt interviews af, en maakt vaak ook foto's
 • [Product of vrucht] schrijft nieuwsberichten, persberichten, achtergrondartikelen, verslagen, reportages, krantenartikelen, tijdschriftartikelen, boeken, interviews
 • [Toepassingsgebied of bereik] is vaak ook redacteur of bureauredacteur

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een buitenlandse journalist

Het gesprek met de buitenlandse journalisten werd "on the record" gevoerd; dat wil zeggen dat de uitspraken van de prins geen vertrouwelijk karakter hadden en via de media mochten worden verspreid.

NRC,

 • een freelance journalist

Wouter kon zijn werk er goed op instellen, hij was freelance journalist, al vanaf begin jaren negentig voor de VPRO, vervolgens voor tijdschriften als Vrij Nederland en De Groene, altijd al links georiënteerd.

De klokkenluider, Tomas Ross,

 • een professioneel journalist
 • een professionele journalist

Vanzelfsprekend is elk individu titularis van persvrijheid, maar dat geeft nog niet aan iedereen het recht op een plaatsje in de perstribune van een parlement of voetbalstadion. Zal men het professionele journalisten kwalijk nemen dat zij over enkele specifieke faciliteiten beschikken bij het uitvoeren van hun werk? Ziedaar waarom de wetgever, in een wet van 30 december 1963, voor professionele journalisten de titel van 'beroepsjournalist' ingevoerd heeft.

http://www.avbb.be/nl/index1_nl.htm

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geaccrediteerd journalist
 • een geaccrediteerde journalist

De geaccrediteerde journalisten hebben recht op gratis fotokopieën en kunnen toegang krijgen tot de bruikleen, mits het betalen van een jaarlijks inschrijvingsgeld.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

 • een gespecialiseerd journalist
 • een gespecialiseerde journalist

Zijn hele leven lang beschouwde hij zichzelf in de eerste plaats als een in financieel-economisch nieuws gespecialiseerde journalist.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • journalist en politicus

Fernand Demany (1904-1977) een Franstalige journalist en politicus, was zelf een goede beoefenaar van de anekdotische geschiedenis.

De Standaard,

 • journalist en schrijver

De journalist en schrijver Karel Glastra van Loon, actief lid van de Socialistische Partij, vindt dat te gemakkelijk wordt voorbijgegaan aan een belangrijke oorzaak van geweld: de bedreiging van iemands bestaanszekerheid.

http://www.groene.nl/2000/0021/aben_oorlogdebat.html,

 • journalist en uitgever

Journalist en uitgever Anthony Mertens, die onder meer redakteur van De Standaard is geweest, is na een lange ziekte in Brugge overleden.

De Standaard,

 • journalist en auteur

Zo wijdt Brouwers een heel hoofdstuk aan Jacques Gans, journalist en auteur van enkele vergeten romans.

http://www.jeroenbrouwers.be/archief/bloemlezingen/knetteren/zkl01.html,

 • journalist en publicist

Volgens de Belgische journalist en publicist Guido Fonteyn, correspondent voor De Standaard in Wallonië, is er zelfs sprake van persoonsverheerlijking van Napoleon.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden