verslaggever


verslaggever 1.0

journalist; reporter
Vooral in toepassing op journalisten die verslag uitbrengen van de gebeurtenissen op locatie.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verslaggever…

is een persoon

 • [Plaats] werkt voornamelijk op locatie
 • [Activiteit of handeling] brengt verslag uit over gebeurtenissen en nieuwsfeiten

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een speciaal verslaggever
  • een speciale verslaggever

  Hij zag het al voor zich: van onze speciale verslaggever in het rampgebied in Zuid-West Frankrijk!

  De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

  • een parlementair verslaggever
  • een parlementaire verslaggever

  De parlementaire verslaggever en de politieke commentator analyseren, selecteren, becommentariëren, beoordelen en rekenen af.

  http://www.d66.nl/thomdegraaf/article.php?sid=83=threaded=0,

  • een plaatselijk verslaggever
  • een plaatselijke verslaggever

  Bij de berichtgeving van plaatselijke verslaggevers is de tendens merkbaar om zich te gaan concentreren op internationaal belangrijke in plaats van plaatselijk interessante onderwerpen.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

  • een politiek verslaggever
  • een politieke verslaggever

  Ik heb gesproken met politieke verslaggevers, heb het Lagerhuis in werking gezien.

  De Standaard,

  Fortuyn is er voor LN een paar weken geleden mee begonnen door Job Frieszo, politiek verslaggever van het NOS-journaal, ervan te beschuldigen dat hij PvdA-lid zou zijn, dus vooringenomen.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • onze verslaggever

  Dans Koreografe Lucinda Childs boeit met uitgepuurde eenvoud. Van onze verslaggever. ANTWERPEN - De koreografe Lucinda Childs is deze week te gast in de Singel.

  De Standaard,

  • uw verslaggever

  Uw verslaggever van dienst wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.

  http://surf.to/vtd/

  in voorzetselgroep


  • van onze verslaggever

  Mel Gibson wil in alle genres uitblinken. Van onze verslaggever. NEW YORK - "Mijn Oscar voor Braveheart was een hoogtepunt in mijn carrière."

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  verslaggever 2.0

  opsteller van een verslag

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een verslaggever…

  is een persoon

  • [Product of vrucht] stelt een verslag, of verslagen op

   Algemene voorbeelden


   De werkzaamheden vinden hun neerslag in het Verslag van de Commissie dat door één of twee verslaggevers wordt opgesteld en door de Commissie wordt aangenomen.

   http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

   De verzoeken en klachten inzake dergelijke restrictieve mededingingspraktijken worden ingediend bij de Raad voor de Mededinging die ze voor onderzoek aan het korps verslaggevers overmaakt. Het korps stelt een omstandig verslag met voorstel tot sepot in geval van onontvankelijkheid of ongegrondheid van de klacht.

   http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/jaarversl2002.pdf,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen