schrijver


schrijver 1.0

iemand die iets schrijft of geschreven heeft; auteur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een schrijver…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] schrijft iets; heeft iets geschreven
 • [Product of vrucht] schrijft een artikel, een boek, een brief, een tekst, een scriptie, een verhaal, een roman, enz.

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • de schrijver van

  De anonieme schrijver van het boekje over Thorwald Hammerson kon het citaat uit zijn verband hebben gerukt, of het simpelweg verkeerd hebben vertaald.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Ik las met grote gretigheid alle details van het je ten laste gelegde misdrijf, en het was volgens de schrijver van het artikel klaar en duidelijk, dat jouw schuld op dat proces van achtjaar geleden niet alleen allesbehalve bewezen, maar zelfs zeer weinig waarschijnlijk was, te meer daar je jouw onschuld steeds staande had gehouden.

  De wekker, André Janssens,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  schrijver 2.0

  iemand die schrijft voor zijn beroep of uit liefhebberij; ook: het beroep van schrijver, en dan vooral in toepassing op iemand die literatuur schrijft; auteur

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een schrijver…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is taalvaardig, creatief, stilistisch onderlegd, kunstzinnig, en al of niet geëngageerd
  • [Activiteit of handeling] schrijft
  • [Product of vrucht] schrijft literatuur en andere boeken; schrijft bijvoorbeeld romans, verhalen, gedichten, essays, fictie, non-fictie
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] schrijft voor zijn beroep of uit liefhebberij

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een begenadigd schrijver
  • een begenadigde schrijver

  Plato is niet alleen een diepzinnig filosoof, maar ook een begenadigd schrijver.

  NRC,

  "Alle" Malraux kwamen voor het voetlicht. De dandy van de jaren twintig [...]. De begenadigde schrijver die in Les Conquérants en vooral La Condition Humaine de Chinese revolutie belichtte. De man die in 1936 zelf ten stijde trok om de Spaanse republiek tegen de fascistische rebellie van Franco te verdedigen.

  De Standaard,

  • een bekend schrijver
  • een bekende schrijver

  In de publikatie staan stukken van de hand van een internationaal bekende schrijver, van journalisten, academici en van een vakbondsleider.

  NRC,

  Hij gaat innerlijk juichen als een of ander bekend schrijver doodgaat omdat hiermee alweer een oeuvre is afgesloten en een konkurrent is uitgeschakeld.

  De Standaard,

  • een beroemd schrijver
  • een beroemde schrijver

  Hij was een van de zes kinderen van W.G. van de Hulst, een vooral in protestantse kringen beroemde schrijver van kinderboeken.

  http://www.strw.leidenuniv.nl/vdhulst_n.html,

  Ik denk: zij zullen zich mij later nog wel herinneren, ik neem mij voor een belangrijk en beroemd schrijver te worden.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  • een favoriet schrijver
  • een favoriete schrijver

  Toen het CDA hem vroeg naar zijn favoriete schrijvers noemde hij onder anderen Theun de Vries en de gereformeerde dominee Algra.

  NRC,

  • een goed schrijver
  • een goede schrijver

  'Céline is überhaupt een hele goede schrijver.'

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Een goed schrijver is altijd geobsedeerd door taal.

  De Standaard,

  • een groot schrijver
  • een grote schrijver

  Toevallig blijft Hesse een heel groot schrijver.

  Hier ben ik, Donald Niedekker,

  Boon zal blijken de grote schrijver van het socialisme te zijn.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  • een hedendaags schrijver
  • een hedendaagse schrijver

  Andere uitgevers zijn tuig dat de hedendaagse schrijver uitzuigt en treitert.

  De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

  • een jong schrijver
  • een jonge schrijver

  Af en toe doen weer eens wilde geruchten de ronde over beloftevolle jonge schrijvers die onder de ogen van hulpeloze Vlaamse uitgevers worden weggekaapt door scouts die voor de grote Nederlandse uitgeversconcerns werken.

  Debuteren I. Literaire headhunters?, Ann Demeester,

  • een klassiek schrijver
  • een klassieke schrijver

  Hebbel, een van de klassieke schrijvers binnen de negentiende eeuwse Duitse dramaturgie, is een wijdlopig auteur die voor de expositie van zijn dramatische conflicten zeer ruim de tijd neemt en er ook erg veel personages voor laat opdraven.

  http://www.loekzonneveld.nl/,

  • een Nederlands schrijver
  • een Nederlandse schrijver

  De Nederlandse literatuur zou een wereldliteratuur kunnen zijn als Nederlandse schrijvers eens wat minder op elkaar gingen zitten letten, en elkaar wat minder op de vingers keken.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  De 'popularisatie' van de homofilie zou nog een twintigtal jaren op zich laten wachten. Eerst moest de 'natuurlijke' seks bevrijd worden (vanaf '68) en pas in een tweede golf kreeg de 'herenliefde' een status van aanzien. Een Nederlands schrijver heeft er zijn hele oeuvre aan besteed.

  Mise-en-scène, Axel Bouts,

  • een Vlaams schrijver
  • een Vlaamse schrijver

  Niet alleen Vlaamse schrijvers, doch ook een aantal Nederlandse auteurs van verschillende universiteiten, vertrouwden de uitgave van hun boek aan de N.V. Standaard Boekhandel toe.

  http://www.standaardboek.com/over.shtml

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een bewonderd schrijver
  • een bewonderde schrijver

  Naarmate men volwassen wordt en meer over het leven van de bewonderde schrijvers te weten komt, blijken die levens meestal allerminst benijdenswaardig.

  http://www.balie.nl/slaa/,

  • een geëngageerd schrijver
  • een geëngageerde schrijver

  't Komt waarschijnlijk niet doordat de stem des volks zo ruimdenkend is, maar omdat links gerichte geëngageerde schrijvers en andere moralisten zich niet durven te richten tegen de lievelingen van het grote publiek.

  Ik draag geen helm met vederbos, W. F. Hermans,

  De Bel heeft zelf de verloedering van het landschap en het milieu van dichtbij meegemaakt en hij ontpopt zich in dit boek ten volle als een geëngageerd schrijver.

  De Standaard,

  • een geliefd schrijver
  • een geliefde schrijver

  Coolen was om zijn streekromans een zeer geliefd schrijver in Duitsland vooral.

  Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

  De tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van Haasse's vijfenzeventigste verjaardag. "Het bereiken van een mooie leeftijd van een geliefde schrijver' is altijd een goede aanleiding, zei Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum.

  NRC,

  • een genomineerde schrijver

  Op 16 mei zal tijdens een rechtstreekse uitzending van het tv-programma Nova vanuit het Amstel Hotel bekend worden gemaakt wie van de zes nu genomineerde schrijvers de prijs krijgt.

  NRC,

  • een gevestigd schrijver
  • een gevestigde schrijver

  Terwijl de onzekerheid over de toekomst en de status van het Afrikaans bij politieke en culturele groeperingen toeneemt, verschijnt opmerkelijk meer proza: van gevestigde schrijvers maar ook van nieuwe namen.

  Breuklijnen in de Afrikaanse literatuur, Henriëtte Roos,

  • een gewaardeerd schrijver
  • een gewaardeerde schrijver

  Een rauwe veralgemening die niet helemaal klopt, zeker niet voor Geert De Kockere uit Oudenaarde, een gewaardeerd schrijver van kinderverhalen en kleuterpoëzie.

  De Standaard,

  Lachwekkend verdacht was dat de door Van Eeden gewaardeerde schrijvers zich aan gene zijde allen hadden bekeerd tot het katholicisme.

  De Standaard,

  • een miskend schrijver
  • een miskende schrijver

  Hier is ook geen plaats voor de meest populaire [...] of de meest miskende schrijver van het jaar [...], maar wel voor de door mij lang verbeide come-back van Alfred Kossmann.

  De Standaard,

  • een mislukt schrijver
  • een mislukte schrijver

  Alle uitgevers zijn mislukte schrijvers: zij hebben de stilte van het schrijven ingeruild tegen luidruchtigheid en het schrijven zelf tegen praten.

  Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

  • een vergeten schrijver

  Een vergeten schrijver is tweemaal vergeten: hijzelf is het, en zijn werk, waarvoor hij heeft geleefd, is het ook.

  Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

  met voorzetselgroep


  • schrijver van

  Een half uur later belde Berend mij op, haar man, schrijver van romans die maar niet tot het grote publiek wilden doordringen.

  Beschreven blad, Remco Campert,

  Ten tweede is het ook zo, dat in de journalistiek zeer bewust werkwijzen worden overgenomen van schrijvers van romans en korte verhalen.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  • schrijver over

  De literatuurwetenschapper heeft het grote nadeel dat het medium waarin hij zich uitdrukt tegelijk ook het medium is dat hij bestudeert, en dan komt, als een literatuurdeskundige onleesbaar schrijft, bij de lezer al gauw de volgende redenatie op: dat schrijvers over literatuur niet schrijven kunnen - goed. Maar als zij zoveel verstand van literatuur hebben, waarom kunnen zij dan niet doorstrepen?

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Witsen (1641-1717) was regent in Amsterdam en bekleedde de meest vooraanstaande functies in zijn stad en in het gewestelijke en andere besturen. Daarnaast was hij een weetgierig geleerde en schrijver over zaken als Rusland en Noord-Azië.

  http://www.bataviawerf.nl/valreep.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • schrijver en dichter

  Horst Bienek (1930-1990) was een Oost-Duitse schrijver en dichter.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  • schrijver en journalist

  Ook de Chinese schrijver en journalist Ba Jin was ver over de negentig toen hij zijn werk nog onvermoeibaar voortzette.

  http://www.sgined.nl/,

  • schrijver en kunstenaar

  Vriend en vijand (Radio 1, 9.05 uur) laat de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Wolkers vertellen.

  De Standaard,

  • schrijver en uitgever

  De Oostduitse schrijver en uitgever Walter Janka is gisteren in zijn woonplaats Potsdam op 79-jarige leeftijd na een lange ziekte overleden.

  NRC,

  • schrijver en filosoof

  In deze lente van 1980 stierf eerst Jean-Paul Sartre, schrijver en filosoof, toen Alfred Hitchcock, filmer, toen Joszef Broz, alias Tito, beroepsrevolutionair en staatsman.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  Vaste verbindingen


  geen schrijver zijn

  1. Vormvariant: niet zo'n schrijver zijn

   niet goed of gemakkelijk kunnen schrijven

   'Ik had toen een tijdje de behoefte om over m'n jeugd te schrijven, maar dat lukte me van geen kant. Ik ben geen schrijver, en daarbij...' Hij aarzelde en leek naar de juiste woorden te zoeken en zich af te vragen of zijn ontboezeming iets schadelijks bevatte.

   God's gym, Leon de Winter,

  2. niet geneigd zijn om vaak te schrijven

   'Ik zou haar natuurlijk kunnen schrijven, maar ik ben niet zo'n schrijver.'

   Eten met Emma, Herman Koch,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  schrijver 2.1

  het werk van een schrijver

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een schrijver lezen

  Liever besteedde hij de tijd die hem nog restte aan het werken in zijn tuin, aan het lezen en herlezen van zijn favoriete schrijvers: Theun de Vries, Dostojevski, Slauerhoff.

  Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,