kunstenaar


kunstenaar 1.0

(kunst en architectuur)

iemand die kunst maakt, voor zijn beroep of uit liefhebberij
De term kan toegepast worden op beoefenaars van elke kunstvorm, bv. ook op schrijvers, musici, en theatermakers, maar wordt het vaakst toegepast op beeldende kunstenaars, bv. schilders of beeldhouwers.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kunstenaar…

is een persoon

 • [Groep] behoort soms tot een bepaalde school of stroming, bv. de Haagse School, de impressionisten
 • [Soort] is scheppend, uitvoerend of toegepast kunstenaar
 • [Plaats] werkt al dan niet in een atelier
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is creatief, origineel, kunstzinnig, en beheerst de kunsttechnieken die hij nodig heeft om zijn kunst te maken
 • [Activiteit of handeling] schildert, tekent, beeldhouwt, schrijft, musiceert, of beoefent een andere kunstvorm, bv. de danskunst
 • [Gedrag] leidt al of niet het vrije en onconventionele bestaan van een bohemien
 • [Product of vrucht] maakt kunst of geeft een uitvoering of optreden
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is geëngageerd, beoefent kunst om de kunst of maakt kunst met het oog op praktische toepassingen
 • [Waardering] is in een romantische opvatting tijdens zijn leven vaak miskend en pas na zijn dood beroemd
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een schilder, beeldhouwer, dichter, theatermaker, choreograaf, musicus, ontwerper

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • maken

Het waren vooral de twee voorstellingen van de eerste avond die illustreerden dat jonge kunstenaars ook geëngageerd theater maken, waarbij Le dernier Flamand van David Derman een schot in de roos was.

De Standaard,

De kleurplaat is gemaakt door de Wijker kunstenaar Jo Alting.

Meppeler Courant,

 • ontwerpen

Hij droeg een vrolijk gekleurde das ontworpen door een beroemde Nederlandse kunstenaar wiens naam me is ontschoten.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

 • vervaardigen

De prijs bestaat uit een bronzen beeld van Thomas Alva Edison, vervaardigd door de Nederlandse kunstenaar Pieter d'Hont.

http://www.nvpi.nl/

met adjectief ervoor


 • een bekend kunstenaar
 • een bekende kunstenaar

Een bekend kunstenaar, Josef Beuys, heeft gezegd: 'Er is niet een aparte groep kunstenaars.'

http://www.amf.nl/,

De opschudding ontstond toen Kanat Ibragimov, een bekende kunstenaar uit Kazachstan, met collega's de keel van het schaap doorsneed en het bloed van het dier dronk.

De Standaard,

 • een beroemd kunstenaar
 • een beroemde kunstenaar

Als men het museum binnenkomt staat men oog in oog met het werk van een beroemde kunstenaar uit Valenciennes, Jean-Baptiste Carpeaux.

De Standaard,

Hogarth was een beroemd kunstenaar en satirist, wiens doeken [...] bijtende kritiek leverden op de 18e-eeuwse maatschappij. Zoals de naam al zegt is Hogarth's House het huis waar hij woonde tot aan zijn dood in 1764, en hier vindt u dan ook de grootste prentenverzameling van zijn hand die voor het publiek toegankelijk is.

http://www.visitlondon.com/nl/uitgaan/bezienswaardigheden/gratis-attracties-in-londen

 • een groot kunstenaar
 • een grote kunstenaar

"Ik geloof dat u een heel grote kunstenaar zult worden, wat zeg ik? U bent het al.'

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

Hij was er nu persoonlijk van overtuigd dat ik een groot kunstenaar was.

Ars vivendi; Maten, Jan De Leeuw,

 • een hedendaags kunstenaar
 • een hedendaagse kunstenaar

Daarnaast maak je je echter ook de economische en sociale vaardigheden eigen die een hedendaagse kunstenaar nodig heeft.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Het boek, bedoeld voor gebruik op gymnasia en lycea, is geïllustreerd door 'een hedendaags kunstenaar, de heer Piet Klaasse, die geïnspireerd door het oude verhaal zijn moderne visie geeft'.

NRC,

 • een modern kunstenaar
 • een moderne kunstenaar

Evenwel, Doktor Faustus behandelt het probleem van een moderne kunstenaar die niet meer met, laten we zeggen, een goed geweten in de oude vormen kan scheppen, ja überhaupt niet meer in vormen, en levert dus het bewijs dat Mann, zo hij tot de 'vorigen' behoort (en dat is natuurlijk in veel opzichten nog het geval) dan toch meent dat die vorigen geen toekomst meer hebben.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

De Vlaamse beeldhouwer Rik Wouters zei in 1912 over een schilderij van Brueghel: "De vergelijking met Ensor dringt zich op; de hele matière is verfijnd, echte schelpen, mijn waarde, een vergeestelijkte tekening, eigenschappen die geen enkel modern kunstenaar heeft kunnen ontwikkelen." Ensor werd toen in België nog als een modern kunstenaar beschouwd.

http://www.tijdruimte.nl/artikelen/kunstenaars/EnsorSpilliaertPermekeMagritteDelvaux.htm,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een beeldend kunstenaar
 • een scheppend kunstenaar
 • een uitvoerend kunstenaar

Beeldend kunstenaars of hun erfgenamen krijgen een vergoeding als hun kunst wordt doorverkocht. Schrijvers, uitvoerend kunstenaars, componisten, filmmakers? voor hen allen geldt het auteursrecht.

de Volkskrant,

Toneel is een gave. Ge kunt dat niet uitleggen. Niet alleen in het werkveld van de kunstensector en de artistieke creatie. Maar ook de toneelschrijver als scheppend kunstenaar. In het statuut van zelfstandige of als bijberoep, dat blijft nu gelijk, het is een gave.

Toespraak; Pol Itiek, Pol Hoste,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gevestigd kunstenaar
 • een gevestigde kunstenaar

Bent u een gevestigd kunstenaar en wilt u in aanmerking komen voor een WWIK uitkering, dan moet u voldoen aan de inkomenstoets. Deze toets houdt in dat u een minimaal bedrag per jaar moet verdienen met uw kunst.

http://www.oisterwijk.nl/smartsite2156.htm

In de jaren die volgden schilderde Matisse fauvistische schilderijen en ontstonden zijn eerste sculpturen. Langzaam aan maakte hij naam en omstreeks 1908 was hij een gevestigde kunstenaar.

http://www.abfimagazine.com/kunst-boeken/henri-matisse.htm

 • een geëngageerd kunstenaar
 • een geëngageerde kunstenaar
 • een politiek geëngageerd kunstenaar
 • een sociaal geëngageerd kunstenaar
 • een politiek geëngageerde kunstenaar
 • een sociaal geëngageerde kunstenaar

Direct aan het begin van ons gesprek noemde Zhang zichzelf 'een politiek geëngageerd kunstenaar'.

NRC,

Hoewel hij geregeld tijdloze figuren uit mythologie of godsdienst verbeeldde (waaronder een buitelige Engel, een Christus met vijf benen en de prachtige Jason in het museum van Antwerpen), was D'Haese in de eerste plaats een geëngageerde kunstenaar die opkwam tegen het onrecht in de maatschappij.

De Standaard,

Ary Scheffer ontpopte zich als een geëngageerd kunstenaar, toegewijd aan de demokratie en de vrijheidsbewegingen in Europa, maar een tegenstander van de Bourbon-monarchie, de Restauratie van 1815 tot 1830.

De Standaard,

Maar de sociaal geëngageerde kunstenaar die in zijn jonge jaren naar Rusland was gereisd, zou nooit de kloof vergeten die hij daar gezien had tussen de rijkdom van de adellijke families en de armoede van de arbeiders.

De Standaard,

 • een toegepast kunstenaar

De kunstacademie richt zich op de verschillende disciplines in de kunstwereld. Je kunt er leren om autonoom kunstenaar te worden. Dat wil zeggen dat je voor jezelf werk maakt dat je tentoonstelt. Ook kun je er leren om toegepast kunstenaar te worden. Dat wil zeggen dat je in een bedrijf werkt en dan dingen doet die met vormgeving te maken hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld fotograaf, reclamemaker, meubelontwerper enz. worden.

http://webplek.straks.kennisnet.nl/vo/straks/archiefantwoordenstudent/archiefabc/archiefkunstacademie

Vaste verbindingen


plastisch kunstenaar

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


kunstenaar 2.0

iemand die zeer kundig is in iets

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 ; 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kunstenaar…

is een persoon

   Hoofdsemagram: artiest


   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • een kunstenaar in iets
   • een kunstenaar met iets

   Ghislain Verstraete coacht organisaties die de interculturele uitdaging aangaan. Je zou hem een kunstenaar in het oplossen van spanningen kunnen noemen. Benieuwd naar zijn aanpak en visie? Luister naar zijn ervaringen en vertel je eigen verhaal.

   http://www.hob.be/nl/nieuwsbrief/archief/200903.html

   Bij andere katten zie je vaak veel zwart en op veel plekken een paar rode haren. De plekken met rood zijn meestal kleiner, meestal zelfs veel kleiner, dan een cent. Deze mengeling wordt 'schildpad' genoemd. Zelfs een kunstenaar met naald en draad zou geen katten-pop van stofjes kunnen maken die hier op lijkt: zo'n kat wordt dan ook niet een lapjeskat, maar een schildpad genoemd.

   http://tortietom.nidoba.nl/tts/schildpadn.htm

   Nadat Touzani was aangekondigd maakte hij, gevolgd door vele tientallen belangstellenden, een toer over het grote veld. Hij liet zien een kunstenaar met de bal te zijn en zijn naam van voetbalster eer aan te doen.

   http://www.heraut-online.nl/heraut-online/index.php?itemid=11165

   met adjectief ervoor


   • een echte kunstenaar in iets
   • een ware kunstenaar in iets

   Binnen de Surinaamse politiek geldt het adagium: een goed betoog is een ingewikkeld betoog. Daarbij zijn dure woorden vooral bedoeld om hiaten in de visie te dichten en het volk zand in de ogen te strooien. President Wijdenbosch heeft zich ontpopt tot een ware kunstenaar in het maken van verbale stofwolken.

   http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article769012.ece/Verbale_stofwolken

   Geweldig Argentijns restaurant met een uitgebreide menukaart voor zeer betaalbare prijzen. De kok is een echte kunstenaar in de keuken. Een lust voor het oog, een geweldige sensatie voor de smaakpapillen.

   http://www.iens.nl/restaurant/20594/landsmeer-los-angus

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen