maker


maker 1.0

iemand die iets maakt, vooral handelsproducten of creatief werk zoals literatuur, kunst, films of televisieprogramma's, en die dat doet hetzij voor zijn beroep, hetzij uit liefhebberij

Semagram


Een maker…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] maakt dingen
 • [Product of vrucht] maakt handelsproducten of creatief werk zoals literatuur, kunst, theaterproducties, films of televisieprogramma's
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep of uit liefhebberij
 • [Organisatie en organisatiewijze] werkt zelfstandig of in dienstverband

Algemene voorbeelden


Bij voorbeeld: het Keizer Karelkoekje 1999 van de Gentse Brood- en banketbakkersgilde. Bestempel het zeker niet als het Gentse Keizer Karelkoekje. Alzo kan men dergelijke creaties als specialiteit van de maker of de promotor (eerder is het dan een huisspecialiteit of 'n promotiespecialiteit) op de markt brengen.

http://www.asg.be/nederlands/dossiers/definities.htm

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een maker van beeldmateriaal
 • een maker van bladmuziek
 • een maker van bloemlezingen
 • een maker van boeken
 • een maker van borstels
 • een maker van cosmetica
 • een maker van creaties
 • een maker van een krant
 • een maker van een woordenboek
 • een maker van films
 • een maker van fotoproducten
 • een maker van garagezeep
 • een maker van juwelen
 • een maker van kinderporno
 • een maker van kinderprogramma's
 • een maker van kitsch
 • een maker van klompen
 • een maker van kunstenaarsboeken
 • een maker van maaltijden
 • een maker van muziek
 • een maker van ontwerpen
 • een maker van pallets
 • een maker van parfums
 • een maker van plannen
 • een maker van pop art
 • een maker van potloden
 • een maker van producten
 • een maker van reclamespots
 • een maker van snacks
 • een maker van speelgoed
 • een maker van spotprenten
 • een maker van stoffen
 • een maker van tv-programma's
 • een maker van verhaaltjes
 • een maker van videoclips
 • een maker van virtuele werelden
 • een maker van wasmachines
 • een maker van werken
 • een maker van werktuigen
 • een maker van zoekmachines

De eerste menselijke makers van stenen werktuigen verschijnen drie seconden voordat de laatste slag van middernacht het einde van de kosmische week aangeeft.

http://www.astronomy.nl/tour/0/0info.html

Hij stelt dat de makers van TV-programma's niet in staat zijn te bepalen welke de betekenis zal zijn bij het publiek van hun in meerdere of mindere mate ideologische boodschappen.

http://www.phidias.be/elias.htm,

Leenrecht is een regeling bestemd voor schrijvers, vertalers, uitgevers, makers van bladmuziek en makers van visuele werken.

http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 1.1

bedrijf waar zaken, voornamelijk handelsgoederen, gemaakt worden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Hij had het slot gepakt en keek ernaar. De voorstelling: twee vrouwen (hoofddoek en gekromde ruggen) bij het sluiten naar elkanders handen reikend, was weinig versleten. Er stond geen merk van de maker aan de binnenkant.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een maker van After Eight
 • een maker van beeldmateriaal
 • een maker van bladmuziek
 • een maker van boeken
 • een maker van borstels
 • een maker van cosmetica
 • een maker van creaties
 • een maker van een krant
 • een maker van fotoproducten
 • een maker van garagezeep
 • een maker van juwelen
 • een maker van KitKat
 • een maker van kitsch
 • een maker van klompen
 • een maker van kunstenaarsboeken
 • een maker van maaltijden
 • een maker van muziek
 • een maker van ontwerpen
 • een maker van pallets
 • een maker van parfums
 • een maker van potloden
 • een maker van producten
 • een maker van pvc
 • een maker van reclamespots
 • een maker van Rolo
 • een maker van snacks
 • een maker van speelgoed
 • een maker van stoffen
 • een maker van wasmachines
 • een maker van werktuigen
 • een maker van zoekmachines

Nestlé nam Rowntree, de makers van KitKat, After Eight en Rolo, over voor het op dat moment onvoorstelbare bedrag van 4,5 miljard dollar.

http://www.pscw.uva.nl/swocc/

Vandaag staat Tessenderlo Chemie vooral sterk als maker van pvc.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 1.2

scheppend kunstenaar

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Algemene voorbeelden


Het boeiende van deze opvatting is dat ze het dichterschap in een veel ruimer kader interpreteert dan doorgaans het geval is. Ze gaat volkomen voorbij aan de gangbare (literaire) opvattingen over het dichterschap in engere zin - de dichter als maker, als taalingenieur etc. - en definieert het in de eerste plaats als een levenshouding, met sociale en morele implicaties.

De jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Als regisseur voel ik me meer maker dan als speler.

http://www.adodvs.nl/interview.htm#serge

maker 1.3

theatermaker

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

Algemene voorbeelden


Het BRONKS-festival toont in hoofdzaak veelbelovende producties van het nieuwe seizoen en een paar van de beste van het afgelopen seizoen [...]. Het festival biedt ook telkens een ontmoetingsmogelijkheid met inspirerende gevestigde kunstenaars en een eerste kennismaking met piepjonge makers.

http://digitaalbrussel.vgc.be/webpages/users/bronks/index.html

Van de ene dag op de andere zijn de podiumkunsten niet meer het exclusieve werkterrein van begeesterde makers en worden die makers dringend aangemaand hun werk in te bedden in een breed maatschappelijk discours.

http://www.vti.be/,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 1.4

iemand die door zijn werk of zijn denken een bepalende invloed heeft op de latere ontwikkeling van iets

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een maker van cultuur
 • een maker van de geschiedenis

Marx en Engels zijn twee reuzen van de geest, die het intellectuele en politieke leven van de 19de en 20e eeuw op zijn kop gezet hebben. Zij brachten een intellectuele revolutie tot stand die alle werkers en alle onderdrukten in staat stelt de geschiedenis te begrijpen en de bewuste makers van de geschiedenis te worden.

http://www.vcp.nu/manifest/index_cm.htm

Mensen zijn geen passieve wezens die uitsluitend handelen op basis van de groepscultuur, die ze in een bepaalde levensfase hebben geleerd. Ze zijn actieve makers daarvan, en hun gedrag hangt in belangrijke mate ook af van onder andere de context van de interactie, de eigen bedoelingen, doeleinden, verwachtingen en voorgaande ervaringen.

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

Hongarije leeft in vrede met zijn verleden. En het land bouwt aan de toekomst. Een toekomst die steunt op drie pijlers van het buitenlands beleid: goede relaties met de buurlanden, bescherming van Hongaarse minderheden aldaar, en een stevige verankering in het Westen. De bejaarde president, een man van de letteren, is een van de makers van de geschiedenis van Hongarije. In 1956 stond hij op de barricaden van de opstand tegen de Sovjetoverheersing .

De Standaard,

maker 1.5

iemand wiens ideeën en levensstijl navolging op grote schaal vinden, en die daardoor trends creëert; trendsetter

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.4 : 1.5

Algemene voorbeelden


Gent is een stad waar het informele primeert op het salonfähige, waar underground net zo belangrijk is als de gevestigde waarden. De permanente aanwezigheid van zowel geroutineerde als jonge "makers", individuen die een stempel drukken op de wijze waarop er in de stad wordt geleefd en beleefd, maakt van Gent een stad die gonst van creativiteit en dynamiek.

http://www.gent.be/gent/bestuur/beleid/cultuur_als_dwarsligger.pdf,

maker 1.6

iemand die een toestand, een feit of een gebeurtenis doet ontstaan of laat gebeuren

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.6

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een maker van beleid
 • een maker van opinies

Een jourmalist is een maker van opinies. Sta niet toe dat de uwe wordt gevormd door anderen.

http://www.wijnplein.nl/spanje2005_riasbaixas_granbazan.php

Door de nieuwe regels is de scheiding van de verantwoordelijkheden van de politici duidelijker. Voorheen was een wethouder ook lid van de gemeenteraad, en dus tegelijkertijd maker van beleid én controleur daarvan. Dat zorgde in theorie natuurlijk voor een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid.

http://www.breda.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=51&stukid=1848

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 1.7

iemand door wiens toedoen iets zijn definitieve hoedanigheden, zijn uiteindelijk verloop kent

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.7

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de maker van een ploeg

Met 4 punten op 42 is Cercle Brugge niet bepaald aan een glorieus seizoen bezig [...]. Optimisten lopen er in Brugge nochtans rond. Franky Carlier onder meer, sinds jaar en dag een van de "makers" van de ploeg. Met een neus voor talent in binnen- en buitenland zorgden hij en Georges Ingelbrecht ervoor dat Cercle, ondanks zijn beperkte (maar fidele) aanhang, een degelijke eersteklasser én een gezonde vereniging bleef.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 1.8

iets wat door zijn werking iets produceert, doet ontstaan of zijn vorm doet krijgen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.8

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een maker van een landschap
 • een maker van mythen

In dit soort nieuwsonderzoek wordt de stelling verdedigd dat nieuws fungeert als een maker van mythen; nieuws als één van de ideologische mechanismen waarmee mythische "boodschappen" worden doorgegeven, niet alleen via inhoud maar tevens via structuur.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

De belangrijkste maker van ons landschap is de Maas, die ooit een zijrivier was van de Rijn (Oostmaas), en toen breed uit over de Voerstreek waaierde, van zuidwest naar noordoost.

http://www.ping.be/buysen/geologie.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


maker 2.0

iemand die de auteur, de uitvinder, de ontwerper, de bedenker of iets soortgelijks is van iets

Semagram


Een maker…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een kunstenaar, een schrijver, een knutselaar, iemand uit de wetenschap, iemand uit de mediawereld of de filmwereld of een producent van goederen
 • [Activiteit of handeling] heeft iets gemaakt
 • [Product of vrucht] is degene die een kunstwerk, een geschrift, een theorie, een uitvinding, een product of soortgelijke zaken gemaakt heeft

  Algemene voorbeelden


  Als het enige Band-lid speelde Robertson op Dylans meesterwerk Blonde On Blonde, dat volgens de maker werd gekenmerkt door een ondefinieerbare 'wild mercury sound'. Met dat geluid van kwikzilver doelde Dylan waarschijnlijk op Robertsons kristalheldere en grillige gitaargeluid.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de maker van dat fraais
  • de maker van de bommen
  • de maker van de cursus
  • de maker van de disk
  • de maker van de folder
  • de maker van de foto
  • de maker van de illustratie
  • de maker van de site
  • de maker van de speelfilm
  • de maker van de tekst
  • de maker van de tentoonstelling
  • de maker van de theorie
  • de maker van de videofilm
  • de maker van de voorstelling
  • de maker van de website
  • de maker van een afbeelding
  • de maker van een muziekstuk
  • de maker van een tekst
  • de maker van een website
  • de maker van Forrest Gump
  • de maker van het beeld
  • de maker van het gedicht
  • de maker van het park
  • de maker van het plan
  • de maker van het programma
  • de maker van het rapport
  • de maker van het spel
  • de maker van het standbeeld
  • de maker van het testament
  • de maker van het vaccin
  • de maker van het virus
  • de maker van hits
  • de maker van klassiekers
  • de maker van renaissancistische taalschitter

  Dit bevestigt wat de makers van het vaccin altijd hebben gezegd: dat ze met de cellen van apen hadden gewerkt, die van nature siv noch hiv bevatten, en niet met die van mensapen.

  http://www.ping.be/~bwamanda/nederl/medisch/aids.htm,

  Ook in zijn verhalen is Van de Woestijne de maker van renaissancistische taalschitter, beeldig, guirlandesk, taal om te zwelgen en dronken van te worden.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  maker 2.1

  bedrijf dat een bepaalde zaak of waar geproduceerd heeft

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de maker van Windows 95

  Microsoft, de maker van Windows 95, biedt de gebruikers van het programma via Internet de gelegenheid de ongewenste uitlatingen te wijzigen.

  De Standaard,

  maker 2.2

  schepper

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

  Algemene voorbeelden


  Een klok kan niet tot stand komen door [...] onderdelen op een hoop te gooien. Er is een vakkundige en intelligente klokkenmaker voor nodig. Evenzo heeft Leven een Superieur ontwerp en moet er een Maker bestaan die het ontwerpt en maakt.

  http://www.redouan.nl/evolutietheorie.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de maker van de mens
  • de maker van een bloem

  Van de flora wil ik alleen soldanella noemen, een ingeknipt parasolletje op een fragiel steeltje dat met grote zorg en verbijsterend ambachtelijk kunnen is gemaakt. Het moet echt een groot artiest zijn geweest, de schepper van dit bloempje, en het kan niet dezelfde geweest zijn als de maker van de valse paardebloedzuiger.

  Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

  God is buiten ruimte en tijd. Meer bepaald is hij de schepper (of maker) van de mens, die hij een specifieke bestaansreden zou hebben gegeven, namelijk de uitvoering van Gods wil, zoals die geopenbaard is in de Heilige Schrift.

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

  maker 2.3

  verwekker

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.3

  Combinatiemogelijkheden


  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn maker

  'Soms zegt hij dat hij me onmogelijk kan uithuwelijken, want ik maak nog geen goede indruk. Soms zegt hij het achter elkaar.' 'Wat bedoelt hij met geen goede indruk?' 'Moet je hem vragen.' 'Oorzaak van je verwarde gevoelens?' 'Nee, want ik ken mijn vader langer dan vandaag, en hij kent mij niet langer dan vandaag. Het lijkt alsof hij een grapje maakt, uiteindelijk. Hij is mijn maker, toch?'

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  maker 2.4

  iemand die een feit tot stand gebracht heeft of die een prestatie geleverd heeft

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.4

  Algemene voorbeelden


  Op verzoek heeft hij me eens een uittreksel opgestuurd van al zijn tijden beneden de zestien minuten. Met die 15.11 was definitief een prestigestrijd ontbrand waarin wij beiden eerlijk bleven; voor homologatie van een rekord was aanwezigheid van de maker voldoende.

  43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de maker van de gelijkmaker
  • de maker van een doelpunt
  • de maker van een treffer

  De maker van deze treffer, die uit voorzorg zijn ogen al had dichtgedaan, heeft zijn doelpunt daardoor nooit gezien.

  http://www.dhcdrienerlo.nl/index.php?index=7=pakistan,

  Alfonso, maker van de Spaanse gelijkmaker tegen Bulgarije, vervangt de geschorste Pizzi.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maker 3.0

  iemand die een bepaalde activiteit beoefent
  Deze betekenis komt niet zelfstandig voor, maar alleen in samenstellingen met maker als rechterlid, die samenhangen met combinaties van het werkwoord maken met objecten die een activiteit uitdrukken, zoals herrie, plezier, pret e.d.

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maker 4.0

  iemand die iets krijgt of verwerft
  Deze betekenis komt niet zelfstandig voor, maar alleen in samenstellingen met maker als rechterlid, die samenhangen met combinaties van het werkwoord maken met objecten die een bezit of een waarde uitdrukken, zoals winst, verlies, geld e.d.

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maker 5.0

  iemand die iets veroorzaakt
  Deze betekenis komt niet zelfstandig voor, maar alleen in samenstellingen met maker als rechterlid, die samenhangen met combinaties van het werkwoord maken met objecten die een toestand uitdrukken, zoals problemen, schandaal e.d.

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maker 5.1

  iets wat ergens de oorzaak van is
  Deze betekenis komt niet zelfstandig voor, maar alleen in samenstellingen met maker als rechterlid, die samenhangen met combinaties van het werkwoord maken met objecten die een toestand uitdrukken, zoals stemming e.d.

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  maker 6.0

  iemand die aan personen of zaken een bepaalde hoedanigheid of eigenschap bezorgt of die ze in een bepaalde toestand brengt
  Deze betekenis komt niet zelfstandig voor, maar alleen in samenstellingen met maker als rechterlid, die samenhangen met combinaties van het werkwoord maken met objecten die een hoedanigheid van personen of zaken uitdrukken, zoals kampioen, ster e.d.

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen