onderzoeksjournalist


onderzoeksjournalist 1.0

journalist die zelf diepgravend onderzoek verricht naar de gegevens in zijn publicatie of uitzending

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderzoeksjournalist…

is een persoon

 • [Functie] brengt schandalen aan het licht, toetst het beleid en functioneren van overheden en instellingen, onthult achtergehouden feiten, spoort trends en veranderingen op in de samenleving, verstrekt achtergronden bij het nieuws
 • [Duur] werkt meestal aan een langer lopend project
 • [Activiteit of handeling] doet diepgravend en kritisch onderzoek en verzorgt de verslaggeving daarvan

  Algemene voorbeelden


  Alicia wierp me een teleurgestelde blik toe. 'Hij is zo bescheiden. Hij vindt het niet leuk om over zichzelf te praten, Eigenlijk is Gordie onderzoeksjournalist, dus u komt zijn naam maar een paar maal per jaar in de krant tegen. Maar het zijn altijd belangrijke stukken – in vijf- of zeswekelijkse afleveringen, die vaak worden overgenomen door landelijke kranten.' 'O ja?' zei de man [...]. 'Aan welke heeft u meegewerkt?' Ik noemde twee artikelenreeksen die in de Independent waren gepubliceerd, een over fraude bij de voorgestelde drijvende casino's en een ander [...] over een aan crack verslaafde investeringsmakelaar die een dubbelleven leidde.

  De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

  Ook in de geventileerde profielen en motivaties van 'de onderzoeksjournalist' merken we grofweg twee opvattingen op. De eerste opvatting is dat onderzoeksjournalistiek een karaktertrek is, een vorm van engagement ook. Opvallend is dat diegenen die deze versie hanteren vaker bezig zijn met onthullingsjournalistiek, ze werken doorgaans alleen zonder begeleiding. Een tweede opvatting is dat onderzoeksjournalistiek een vorm van journalistiek is die dieper graaft, inherent is aan het vak, zonder bevlogen termen als engagement of karakter te gebruiken. Deze context staat wel meer open voor samenwerkingsverbanden, gebeurt ook meer in een gestructureerde omgeving waar wel een vorm van overleg en begeleiding aanwezig is.

  http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding