besloten vennootschap


besloten vennootschap 1.0

((vooral) in Nederland)

vennootschap waarbij de aandelen van een onderneming op naam verdeeld zijn onder de vennoten

Semagram


Een besloten vennootschap…

is een vennootschap

   Hoofdsemagram: bv


   Algemene voorbeelden


   Kenmerkend voor de besloten vennootschap is dat haar kapitaal in aandelen is verdeeld en dat de aandeelhouders in de vennootschap de aandelen niet vrijelijk kunnen overdragen aan anderen dan mede-aandeelhouders. Doordat de bv zelfstandig aansprakelijk is voor haar handelen en de bestuurders en aandeelhouders slechts onder bijzondere omstandigheden aansprakelijk zijn, is er in het verleden nogal eens misbruik van de b.v. gemaakt.

   http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

   In Nederland kennen we op dit moment drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden beschikken anders dan bij een besloten vennootschap niet over rechtspersoonlijkheid.

   http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id5529-streep-door-wet-personenvennootschappen.html,

   De NS-leiding heeft besloten om vijf onderdelen los te weken van het moederbedrijf. Het gaat om het ingenieursbureau, de reisbureaus, NS Telecom, de arbodienst en netwerkservices. Zij worden met ingang van 1 januari 1995 aparte besloten vennootschappen (bv's), elk met een eigen winst- en verliesrekeningen, die zich ook richten op andere markten dan de spoorwegen.

   NRC,

   De belangrijkste verschillen tussen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn: De besloten vennootschap mag geen aandeelbewijzen uitreiken, maar moet in plaats daarvan een register hebben, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.

   http://www.notarislelystad.nl/

   De Duitse afkorting GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) staat vrij vertaald in het Nederlands voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In Nederlandse vorm is een GmbH te vergelijken met een besloten vennootschap (BV).

   http://baandersexport.nl/oprichten-van-een-gmbh/