besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid


besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1.0

((vooral) in België)

vennootschap waarbij de aandelen van een onderneming op naam verdeeld zijn onder de vennoten

Semagram


Een beslote vennootschap met beperkte aansprakelijkheid…

is een vennootschap

   Hoofdsemagram: bvba


   Algemene voorbeelden


   De naamloze vennootschappen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba's) en de koöperatieve vennootschappen, die instaan voor het grootste aandeel in de werkgelegenheid, zijn goed voor 80 procent van de faillissementen.

   De Standaard,

   Wanneer een bestuurder van een naamloze vennootschap of een vennoot van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een lening geeft aan zijn vennootschap, dan worden de intresten op die lening op fiscaal gebied als dividenden beschouwd in twee gevallen: ten eerste als de intrest overdreven is; ten tweede als de lening hoger is dan het kapitaal plus de belastbare reserves bij het begin van het belastbare tijdperk.

   De Standaard,

   De belangrijkste verschillen tussen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn: De besloten vennootschap mag geen aandeelbewijzen uitreiken, maar moet in plaats daarvan een register hebben, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.

   http://www.notarislelystad.nl/