bruine waterstof


bruine waterstof 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme; neologisme)

als energiedrager bestemde waterstof gemaakt uit fossiele bronnen, zoals aardgas, waarbij tijdens de productie CO2 in de atmosfeer komt
Waterstof gemaakt uit fossiele brandstoffen wordt meestal grijze waterstof genoemd, zoals grijze stroom de gebruikelijke term is voor stroom uit niet-hernieuwbare bronnen. Vermoedelijk is bruine waterstof onder invloed van het Engels ontstaan. In het Engels wordt alleen de term brown power gebruikt voor energie uit fossiele bronnen; met grey power ('grijze energie') wordt 'de politieke, financiële of sociale invloed van ouderen' bedoeld.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bruine waterstof…

is waterstof; is een gas; is een stof

 • [Functie] dient als energiedrager

  Algemene voorbeelden


  Naast fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool zijn ook biogas en houtpellets geschikt om waterstof mee te produceren. Zolang deze productie niet sneller gaat dan de biomassa kan groeien, is bruine waterstof CO2-neutraal.

  https://www.wattisduurzaam.nl/17586/featured/duurzame-en-fossiele-waterstof-in-alle-kleuren-van-de-regenboog/,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2017

  bruine waterstof 2.0

  (natuur, milieu en energievoorziening; neologisme; neologisme)

  als brandstof bestemde waterstof die door vergassing of vergisting is gemaakt uit biomassa en/of biologisch afval; biowaterstof
  Er is naast bruine waterstof bijvoorbeeld ook bruine stroom, die ook wordt opgewekt uit energie door biomassa. Bruine waterstof wordt ook wel beschouwd als groene waterstof, omdat biomassa een hernieuwbare energiebron is.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Bruine waterstof…

  is waterstof; is een gas; is een stof

  • [Functie] dient als energiedrager

   Algemene voorbeelden


   Waterstof geproduceerd door emissievrije hernieuwbare energiebronnen zoals elektrolyse van water met behulp van windenergie, zonne-energie, waterkracht, golfenergie en getijdenenergie wordt aangeduid als groene waterstof. Waterstof van niet-hernieuwbare energiebronnen kan worden aangeduid als bruine waterstof. Waterstof geproduceerd als bijproduct afval of industrieel bijproduct wordt soms aangeduid als grijze waterstof.

   http://zidolider.com/article/waterstofeconomie

   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2017